Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.Ercan BALDEMİR Öğr.Gör.İsmail METİN Arş.Gör.Hakan BAKAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.Ercan BALDEMİR Öğr.Gör.İsmail METİN Arş.Gör.Hakan BAKAN"— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.Ercan BALDEMİR Öğr.Gör.İsmail METİN Arş.Gör.Hakan BAKAN
MİLAS’TA İÇ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İŞGÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ VE İHRACATIN ARTTIRILMASI Doç.Dr.Ercan BALDEMİR Öğr.Gör.İsmail METİN Arş.Gör.Hakan BAKAN

2 Konu Başlıkları Genel İşletmecilik Bilgisi
Su Ürünleri Üreten İşletmelerin Genel Yapısı Dünyada Su Ürünleri Üretiminin Yeri ve Önemi Türkiye’de Su Ürünleri Üretiminin Yeri ve Önemi Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği Potansiyeli SWOT Analizi

3 Konu Başlıkları Dış Piyasada Talep ve Kişi Başı Tüketim Miktarları
İç Piyasada Talep ve Kişi Başı Tüketim Miktarları Tarım Bakanlığının Destekleme Politikaları Dış Ticarette Rekabet Kültür Balığı İhracat ve İthalatı Kültür Balığı İhracat ve İthalatında Yaşanan Sorunlar

4 Konu Başlıkları Dış Ticaret, İhracat ve İthalata Ait Esaslar
İhracat, İthalat Çeşitleri Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Örnek Uygulama Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Fiyatlandırma Politikaları Gümrük Mevzuatı, Gümrük Rejimleri ve Örnek Uygulama

5 Konu Başlıkları Dış Ticarette Pazarlama Politikaları
Dış Ticarette Sözleşmeler ve Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü İhracata Yönelik Devlet Yardımları Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Orijinal Belgeler Üzerinde Uygulamalı Kesin İhracat Örneği

6 Konu Başlıkları Örnek Üzerinde Siparişlerin Alınmasından KDV İstisnası ve İade Esasları da Dahil Tüm Süreç Eğitimin Değerlendirilmesi Kapanış

7 Genel işletmecilik Bilgisi
İşletme: Mal ve hizmet üreten teknik ve ekonomik bir birimdir. Fonksiyonları: Yönetim, üretim, muhasebe-finans, pazarlama,

8 EKONOMİ Ekonomi kökeni Yunanca’daki «oikia» (ev) ve «nomos» (kural) kelimelerine dayanır., «ev yönetimi» demektir. Ekonomi yerine Türkçe’de Arapçadan geçme İktisat kelimesi de kullanılmaktadır. Ekonominin tanımı konusunda görüş birliği yoktur. Bu nedenle birçok tanım yapılabilir. Bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

9 EKONOMİ 1) Ekonomi parayla ilgili olsun yada olmasın kişiler arasındaki değişim işlemlerinin incelenmesidir. 2) Ekonomi servetin incelenmesidir. 3) Ekonomi halkın günlük faaliyetlerini, gelir kazanmasını ve yaşamını sürdürmesini inceleyen bir bilimdir. 4) Ekonomi toplumların nasıl geliştiğini ve medeniyetin nasıl oluştuğunu inceleyen bir bilimdir

10 EKONOMİNİN SINIFLANDIRILMASI
Ekonomiyi iki temel başlık altında sınıflandırabiliriz. Kayıt dışı ekonomi ve Kayıt içi ekonomi KAYIT DIŞI EKONOMİ Ekonomik faaliyetlerin fiilen gerçekleşmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerle ilgili kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi dışında kalan her türlü ekonomik işlem ve faaliyetlerdir.

11 KAYIT İÇİ EKONOMİ Kayıt içi ekonomi resmi kayıtlara giren, kanuni belgelerle belgelendirilen yetkili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde kontrol edilen milli gelir hesaplamalarından dikkate alınan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır.

12 SU ÜRÜNLERİNİN ÖNEMİ Su Ürünleri yetiştiriciliği, insanların sağlıklı beslenmesi sanayi sektörüne hammadde temini istihdam oluşturması, kırsal kalkınmaya katkı sağlaması yüksek ihracat imkanı ve doğal kaynakların daha etkin yönetimi ile biyolojik çeşitliliği muhafazası konularında önemli fırsatlar yaratmaktadır.

13 Su Ürünleri yetiştiriciliği açısından zengin su kaynaklarına sahip olan ülkemizin bu potansiyelinin, yeni teknolojiler kullanılarak verimli bir şekilde değerlendirilmesi, ekonomik ve sosyal açıdan önem arz etmektedir.

14 SU ÜRÜNLERİ HEDEF VE STRATEJİLERİ
Su ürünleri yetiştiriciliği veya aquakültür, su canlılarının en azından hayatlarının belirli bir safhasında stoklama, besleme, büyütme, ıslah ve muhafaza amacıyla kontrollü şartlar altında yetiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yetiştiriciliği avcılık veya balıkçılıktan ayıran en önemli özelliklerinden birisi yetiştiricilikte özel veya kooperatif mülkiyetinin söz konusu olmasıdır.

15 SU ÜRÜNLERİ HEDEF VE STRATEJİLERİ
Zengin su ürünleri potansiyelimiz ve değişik türlerin üretilmesine imkan veren ekolojik avantajlarımızın daha verimli kullanılması ve sektörün ekonomik sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla ‘Ülkesel Su Ürünleri Strateji Planı’ hedefler ve öncelikleri belirlenmiştir. 2030 yılına kadar, dünyada yetiştiricilikten elde edilen miktarın iki kat daha artarak 80 milyon tonu aşacağı tahmin edilmektedir.

16 SU ÜRÜNLERİ HEDEF VE STRATEJİLERİ
Su ürünleri yetiştiriciliği dünyada en hızlı büyüyen gıda üretim sektörüdür. Su ürünleri insan beslenmesinden, hayvan beslenmesine, ilaç sanayisinden, kozmetik sanayisine kadar kullanım alanına sahip olma özeliğinden dolayı tarım sektörü içerisinde en önemli yerlerden birine sahip bir alt sektördür ve bu nedenlerden dolayı il ve ülke ekonomisi açısından değerlendirilmesi ve korunması gerekmektedir. Halen çeşitli baraj göllerimizde doğal popilasyon içinde pullu sazan, bıyıklı balık ve alabalık doğal ortamda bulunmaktadır.

17 Su ürünleri yetiştiriciliği, FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından dünyada en hızlı büyüyen gıda sektörü olarak belirlenmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği, Dünya balıkçılık üretiminin yaklaşık %30’unu karşılamakta ve yılda %10’dan fazla artarak büyümektedir.

18 Türkiye üretim miktarı açısından AB ülkeleri arasında 7
Türkiye üretim miktarı açısından AB ülkeleri arasında 7. sırada iken, kişi başına su ürünleri tüketimi açısından son sıralarda yer almaktadır. Dünya su ürünleri tüketiminin ortalama kişi başına 15 kg., AB ülkelerinde ise 22kg. Olduğu dikkate alındığında Türkiye’de kişi başına su ürünleri tüketiminin en az 2-3 kat arttırılması gerekmektedir.

19 3.Üretim Stratejileri İşletme dilinde strateji, bir amaca ulaşmak için belirlenen yol veya yöntemdir.Bir firmada stratejik planlama ,çeşitli düzeylerde yapılır. Önemli olan nokta ise bu stratejilerin birbirleri ile ilgili ve uyumlu olmasını sağlamaktır.

20 Strateji geliştirmede ilk iş amaçların tespitidir
Strateji geliştirmede ilk iş amaçların tespitidir. Tepe yöneticileri arasında yapılan bir araştırmada en çok izlenen amaçlar şunlardır. Firmanın sürekli büyümesini sağlamak Topluma hizmet etmek (sosyal sorumluluk) Kaliteli mal üretmek İleri teknoloji kullanmak İşletme ortaklarına daha fazla kar payı dağıtmak Çalışanların yaşam standartlarını yükseltmek Firmanın prestijini arttırmak Kar etmek Prodüktiviteyi arttırmak Tüketiciyi memnun etmek

21 Firma stratejisi eldeki mevcut kaynaklar ve çevre (hükümet,yasalar,ekonomik durum,rekabet vb.) koşulları göz önüne alınarak belirlenir. Stratejilerin herhangi bir işletme planından ayrılan bazı özellikleri vardır: Stratejiler genellikle 5-10 yıl gibi uzun vadeli olurlar Spesifik olmakla beraber ayrıntılara girmezler Aynı strateji işletmenin değişik alanlardaki yöneticileri tarafından kullanılabilir. İşletmenin iç ve dış çevresinde yaşanan değişiklikler nedeniyle stratejiler üzerinde değişiklik veya düzenleme yapılabilir.

22 İşletmenin strateji oluştururken izleyebileceği adımlar şu şekilde olabilir:
Organizasyonun amaçları ve verilecek öncelikler tespit edilir. Rekabet ortamında problemler ve fırsatlar değerlendirilir. Ekonomik,politik, sosyal, kültürel ve teknolojik özellikler göz önüne alınır. Organizasyonun mevcut kaynakları, güçlü ve zayıf yanları tespit edilir (SWOT Analizi) Bir sistem olarak işletmenin ekonomik ortamdaki uygun yeri saptanır. Mevcut fırsatların en iyi şekilde değerlendirilebileceği stratejiler belirlenir

23 3.1 SWOT ANALİZİ İngilizcedeki strengths (üstünlükler), weaknesses (zayıflıklar), opportunities (fırsatlar), threats (tehditler) kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir. SWOT Analizi’nde işletmelerin dış çevresindeki unsurların incelenmesi sonucunda işletme için fırsat ve tehditler, işletme içi analiz sonucunda ise işletmenin üstünlükleri ve zayıflıkları belirlenir. SWOT analiziyle kaynakların doğru kullanımı mümkün olmaktadır. Böylece üretim stratejisi kararı verilirken daha etkin uygulamalar benimsenebilir.

24 Genel ANALİZ İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE MÜŞTERİ ÇEVRESİ SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ FIRSATLAR (+) (+) ZAYIF TEHDİTLER (-) (-) HEDEFLER AMAÇ MİSYON ÜRETİM STRATEJİSİ

25 Su Ürünlerinin Türkiye’deki Durumu
Su Ürünleri, ülkemiz ekonomisine belirli bir yatırım, bilimsel ve teknik çaba karşılığında sürekli girdi sağlayan önemli doğal canlı kaynaklardandır. Türkiye km deniz kıyısı ve su ürünleri üretim alanı olarak kullanılabilecek km uzunluğunda akarsu yüzey alanları 200 bin hektarın üzerinde olan yaklaşık 200 adet doğal göl ve km2 genişliğinde baraj gölüne sahiptir. Toplam üretimin yaklaşık %74’ü Karadeniz’den sağlanmaktadır.

26 Üretim bakımından yıllara göre sıralarda bulunan ülkemizin ilk 20 ülke içerisinde yer almasını sağlayacak potansiyeli bulunmaktadır. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı bu yeterince değerlendirilmemektedir. Denizlerimizin ve iç sularımızın soğuk ve sıcak su balığı çeşitlerinin avlanması bakımından zengin kaynaklardır.

27 Son yıllarda ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde artış göstererek ihracatın yıldız sektörleri arasına giren Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, şu anda 900 milyon dolar seviyesinde olan yıllık ihracatını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü olan 2023 yılında 2.5 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir. Sektörün birtakım sorunları mevcuttur. Kaçak kurulan balık çiftlikleri, kanatlı eti ve yumurta alt sektöründe hammadde maliyetlerinin yüksek olması gibi sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmaktadır.

28 Sektörün Başlıca Zorlukları
Yem Mısır ihtiyacı 4.5 Milyon ton olup, Türkiye’de üretim bu yıl bu miktarı karşılayabilmiş; ancak, Dahili İşlem’de ithal de edilmektedir. CIF girişi $ olan mısırı TMO 580 TL’ye satmaktadır. Soya fasülyesi ve küspesi ihtiyacı 2.5 Milyon olup Türkiye’de üretimi 34,000 ton’dur ve ithal edilmektedir. Söz konusu üretim için 8 milyon dönüm tarım arazisine ihtiyaç vardır. AB ve ABD’nin kullandığı GDO’lu ürünlerin kullanılmaması durumunda maliyetler ciddi oranda artacaktır. Nakliyat Yunanistan’ın transit geçişe engel olması AB pazarındaki rekabetçiliğimizi örselemektedir. Mevzuat Kıyı planlaması ve işlenmiş su ürünlerinin teşvik kapsamı dışında olması.

29

30

31

32

33

34 Küresel Pazarlarda Rekabet Gücümüzü Artırma Unsurları

35 Balık Üretimi Öngörüler 2020

36 Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri İhracatı ve Toplam Dünya İhracatı İçindeki Payı (Milyar Dolar)

37 Türkiye’nin Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri İhracatı (Milyon $) ve Dünya Sektör İhracatı içindeki Payı (%)

38 Türkiye’nin Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri İhracatı (Milyon $) ve Türkiye Toplam İhracatı içindeki Payı (%)

39 Dünya’da Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri İhracatı
Dünya’da sektör ihracatı 8 yılda 2,2 kat büyümüş ve 2023’te 1,2 katına çıkarak 350 Milyar $ mertebesinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülmektedir.

40 Dünya’da Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri İhracatı
Sektörün 8 yılda dünya pazarından aldığı pay %8 azalmış, ve 2023’te % 50 azalacağı öngörülmektedir.

41 Türkiye’nin Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri İhracatı

42 Alt Sektörler İtibari İle İhracat Öngörüleri 2023 – Dünya

43 Sektörel ihracat içinde alt-sektör dağılımındaki değişim

44 Büyük ve Zengin Pazarlar (milli geliri büyük, kişi başı geliri yüksek, ithalatı geniş, nüfusu durağan gelişmiş ülkeler ve enerji zengini ülkeler)

45 Hızlı Büyüme Potansiyeli olan Pazarlar (milli geliri ve KBDMG hızlı artacak, nüfusu, kentli nüfusu, çalışma çağ nüfusu genişleyecek, ithalatı hızlı büyüyecek gelişen ülkeler)

46 Yakın ve Komşu Ülke Pazarları (milli geliri hızlı artacak, kişi başı geliri daha yüksek, ithalatı göreceli daha hızlı büyüyecek yakın ve komşu ülkeler)

47 Seçili 45 ülkede Hayvansal Ürünler 2013 – 2018 – 2023 İthalat Öngörüleri (Milyon $)

48 Dünya’da Alt-sektörler İhracatları Milyon Dolar (1990-2008)

49 Türkiye’nin Alt-sektörleri İhracatları Milyon Dolar (1990-2008)

50 Dünya’da Alt-sektörlerin Toplam Sektör içindeki Payları % (1990-2008)

51 Türkiye Alt-sektörlerinin Türkiye Toplam Sektör içindeki Payları % (1990-2008)

52 Türkiye Alt-sektörlerinin Dünya Alt-sektörleri içindeki Payları % (1990-2008)

53 SITC 03 Balık, Yumuşakça, Kabuklu, Omurgasız 2008

54 Balık, Yumuşakça, Kabuklu, Omurgasız 2008

55 EYLÜL 2011 / SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI-1000 $ - TÜRKİYE GENELİ KARŞILAŞTIRMALI

56 EYLÜL 2011 DÖNEMİ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜ İHRACATINDA İLK 10 İL (1000.-$)

57 SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ – İL BAZLI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamulleri 2011 yılı eylül ayı sektörel ihracatı iller bazında incelendiğinde; İstanbul’un 20 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul ilinin sektördeki ihracatı %74 artarken en büyük artışı %270 ile Manisa gerçekleştirmiştir. Muğla, sektörün toplam il ihracatındaki payının %72 olması ile bu kulvarda birinciliği göğüslemiştir.

58 AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ –ÜLKE BAZLI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
Akdeniz Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2011 yılı eylül ayı değer bazında ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; Irak’ın %204 artışla ilk sırada olduğu ve bu ülkeyi %5 düşüş yaşamasına rağmen Lübnan’ın takip ettiği görülmektedir. En büyük artış ise, 7. sıradaki Hong-Kong’da yaşanmıştır.

59 ÜLKELER 2010 2011 DEĞİŞİM PAY (2010) Ağırlık (KG) Değer ($) IRAK ,67 ,99 115 204 74,8 65,1 LÜBNAN ,72 ,40 -9 -5 5,4 10,5 ALMANYA 26.810 ,92 98.746 ,54 268 167 1,2 7,6 SURİYE 66.624 ,50 ,82 228 155 2,6 3,4 POLONYA 70.257 ,56 ,82 103 40 1,7 3,2 KKTC ,52 ,12 25 60 3,1 3,0 HONG KONG 56.000 45.320,00 ,78 294 411 1,3 TACİKİSTAN ,00 ,83 3,8 1,1 SUUDİ ARABİSTAN 92.722 ,19 55.000 ,00 -41 -45 0,6 KUVEYT 25.610 97.206,40 35.200 ,80 37 68 0,4 0,9 DİĞER -57 -69 3,9 2,8 TOPLAM ,63 ,75 71 87 100,0

60 SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ –ÜRÜN BAZLI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ
Akdeniz Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2011 yılı eylül ayı değer bazında ihracatı gtip bazında incelendiğinde; tavuk yumurtaları %148 pay ile ilk sırada, horoz-tavuk (dondurulmuş) %143 ile ikinci sırada, taze-soğutulmuş horoz-tavuklar ise listede yeni yer almakla birlikte üçüncü sırada görülmektedir. Çipura ve eritme peynirleri ise ilk on ürün arasında yerini almakla birlikte düşüş yaşayan ürünlerimizdendir.

61

62 Ege İhracatçılar Birliği Su Ürünleri İhracat Raporu

63 Su ürünleri üretiminde % 4,83 artış
2010 yılı su ürünleri üretimi bir önceki yıla göre %4,83 artarak yaklaşık 653 bin ton olarak gerçekleşti. Üretimin yaklaşık % 61,20’si deniz balıklarından, %7,05’i diğer deniz ürünlerinden, % 6,16’ı içsu ürünlerinden ve %25,59’u yetiştiricilikten elde edildi.

64 Avcılıkta %4,68 ve yetiştiricilikte %5,30 artış
Avcılıkla yapılan üretim ton, yetiştiricilik üretimi ise ton olarak gerçekleşti. Yetiştiricilik üretiminin %47’i içsularda, %53’ü ise denizlerde gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli türler içsularda %46,77 ile alabalık, denizlerde %30,39 ile levrek, %16,85 ile çipura oldu.

65 Deniz ürünleri avcılığında %4,85 artış
Avcılığı yapılan deniz ürünleri üretim miktarı bir önceki yıla göre %4,85 oranında artarak yaklaşık 446 bin ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri üretiminde ilk sırayı %58,75’lik oran ile Doğu Karadeniz Bölgesi aldı. Bunu %17,28 ile Batı Karadeniz, %8,89 ile Ege, %8,86 ile Marmara ve %6,22 ile Akdeniz Bölgeleri izledi.

66 İçsu ürünleri avcılığında %2,74 artış
İçsu ürünleri üretim miktarı bir önceki yıla göre %2,74 oranında artarak yaklaşık 40 bin ton olarak gerçekleşti. Önemli içsu ürünlerinden sazan balığı %9,98 ve inci kefali %6,52 oranında artış gösterdi.

67

68 Dünya Balık ve Su Ürünleri Üretimi

69 Deniz ve İçsu Kültür Balıkçılığı- İlk 10 Ülke

70 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Başlıca Ülkeler

71 Kültür Balıkçılığında İlk 15 Ülke

72 Su Ürünleri İhracatında İlk 10 Ülke

73 Su Ürünleri İthalatında İlk 10 Ülke

74 ÖRNEK BİR FİRMA: KILIÇ HOLDİNG
TON ÇİPURA, LEVREK VE ALABALIK YETİŞTİRME KAPASİTESİ Kılıç Holding'e bağlı Bafa, Ören ve Güvercinlik'te faaliyet gösteren kuluçkahanelerden, kafes işletmelerindeki yavru tesislerine yaklaşık 3-5 gr arasında gelen çipura ve levrek yavruları; m çaplı HDPE kafeslere yerleştirilmekte ve su sıcaklığına bağlı olarak günde 5-8 öğün yemlenmektedir. Büyük bir dikkat ve özenle bakılarak, yaklaşık gr aralığına getirilen yavrulardan çipuralar, ilerde oluşabilecek boy farkının kapatılabilmesi ve sağlıklı büyümenin sağlanabilmesi için boylanarak tek tek sayılmakta ve m çapında, çipuralar için özel olarak üretilen ağların takılı olduğu HDPE kafeslere aktarılmakta, ardından büyütme tesislerine gönderilmektedir.

75 ÖRNEK BİR FİRMA: KILIÇ HOLDİNG
Levrekler, çipuraya göre hastalıklara karşı daha hassas olduklarından, gr ağırlığında iken enjeksiyon yöntemi ile teker teker aşılanmakta ve bu uygulama sonrası boylanıp sayılarak, 30-50  m çaplı HDPE kafeslere aktarılmakta ve yine büyütme tesislerine çekilmektedir. Büyütme tesislerinin % 100'ü açık deniz-off shore sistemleri olup; otomatik yemleme sistemleri ve su altı-su üstü kameraların kullanıldığı son teknolojiye sahip ünitelerdir. Levrek balıkları ay; çipura balıkları ay sonunda porsiyonluk boya ulaşmakta ve pazara sunulmak üzere, yine Holding bünyesindeki Paketleme Tesisi'ne gönderilmektedir.

76 ÖRNEK BİR FİRMA: KILIÇ HOLDİNG
İÇ SULARI BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Alabalık yetiştirme tesisleri 2007 yılı sonunda, Kahramanmaraş Sır Barajı göletinde faaliyete geçmiştir. Yıllık üretim kapasitesi  diğer baraj göletlerinin de faaliyete geçmesi ile ton kapasiteye ulaşılması hedeflenmektedir yılı birinci yarısında, ilk ürünler pazara sunulmaya başlanmıştır.

77 ÖRNEK BİR FİRMA: KILIÇ HOLDİNG
1997 yılında 4 milyon adet/yıl kapasiteyle Ören Kuluçkahane Tesisi'nde çipura ve levrek yavrusu deneme üretimine başlayan Kılıç Holding, alanında DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇİPURA VE LEVREK YAVRU ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP lider kuruluşudur. Ayrıca Türkiye'nin en büyük kapasiteli alabalık kuluçkahane tesisine sahiptir. Kılıç Holding, 2008 yılında tam kapasite üretime sokmayı planladığı yeni bir kuluçkahane / adaptasyon tesisinin de yatırımına başlamıştır. Bu tesisin tamamlanması sonucu yavru balık üretim kapasitesi 306 milyon adet/yıl olacaktır.

78 ÖRNEK BİR FİRMA: KILIÇ HOLDİNG
2010 yılı itibariyle tesislere göre değişen yavru balık üretim kapasiteleri aşağıdaki gibidir .ÖREN TESİSİ: 20 MİLYON ÇİPURA,20 MİLYON LEVREK, 6 MİLYON YENİ TÜR .BAFA KULUÇKAHANE: MİLYON ÇİPURA, 42.5 MİLYON LEVREK, 5 MİLYON YENİ TÜR .GÜVERCİNLİK: MİLYON ÇİPURA, 5 MİLYON LEVREK, 10 MİLYON YENİ TÜR .AKARCA: 37 MİLYON LEVREK, 1 MİLYON KALKAN, 1 MİLYON DİL BALIĞI .BAFA VE AKARCA ADAPTASYON TESİSLERİ: MİLYON ADET DENİZ YAVRU BALIĞI Toplam 256 milyonluk kapasite ile üretilecek yavru deniz kültür balıklarının adaptasyonu için Bafa ve Akarca Tesisleri kullanılacaktır.

79 ÖRNEK BİR FİRMA: KILIÇ HOLDİNG
Kılıç Holding, son üç yıldır ürettiği yavru balıkların bir kısmını, yıldan yıla artan miktarlarla ihraç etmektedir yılında % 25 olan ihracatın, 2008'de %40 olması hedeflenmektedir. İhracat yapılan ve çalışmaları sürdürülen ülkeler sırasıyla; Yunanistan, Cezayir, Arnavutluk, İspanya, İtalya, Ukrayna, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı canlı yavru balık nakliyesi amacıyla kullanılan geniş bir araç filosunun yanı sıra sahip olunan 28 m ve 42 m'lik 2 adet özel yavru balık nakliye gemisi de bu alanda hizmet vermektedir.

80 SEKTÖRDEN BAZI FİRMALAR
BAYIRALAN SU ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. – BURDUR – 1000 TON BALDIRAN ALABALIK ÇİFTLİĞİ- ILGAZ – 10 TON KEBAN ALABALIK – ELAZIĞ – 1150 TON ÇAĞLAYAN ALABALIK – SİVAS – 2,5 MİLYON YAVRU ÜRETİMİ


"Doç.Dr.Ercan BALDEMİR Öğr.Gör.İsmail METİN Arş.Gör.Hakan BAKAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları