Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu Başlıkları Genel Genel Talk Yataklarının Jeolojisi Talk Yataklarının Jeolojisi Kullanım Alanları Kullanım Alanları Ana Yataklarının Dağılımı Ana Yataklarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu Başlıkları Genel Genel Talk Yataklarının Jeolojisi Talk Yataklarının Jeolojisi Kullanım Alanları Kullanım Alanları Ana Yataklarının Dağılımı Ana Yataklarının."— Sunum transkripti:

1 Konu Başlıkları Genel Genel Talk Yataklarının Jeolojisi Talk Yataklarının Jeolojisi Kullanım Alanları Kullanım Alanları Ana Yataklarının Dağılımı Ana Yataklarının Dağılımı Tüketim ve Üretim Tüketim ve Üretim Fiyat Fiyat Etimoloji Etimoloji Kaynak Kaynak

2 TALK

3 Genel Talk, sulu bir magnezyum silikat olup, teorik formülü 3 MgO 4SiO2 H2O' dur. İdeal bileşiminde %63.5 SiO2, %31.7 MgO ve %4.8 H2O ihtiva eder. Beyaz, yeşilimsi şeffaf renklerde, kaygan, masif görünümlü ve yumuşaktır. Sertliği Mohs cetveline göre 1-1.5 arasında değişir. Yoğunluğu 2.6-2.8 gr/cm3 arasındadır. Kristal sekli monokliniktir. Talkın ısı ve elektrik iletkenliği zayıftır fakat ateşe dayanıklıdır. Yüksek sıcaklıklarda ısıtıldığında sertleşir, katılaşır. Asitlerle bozulmaz. Talk, sulu bir magnezyum silikat olup, teorik formülü 3 MgO 4SiO2 H2O' dur. İdeal bileşiminde %63.5 SiO2, %31.7 MgO ve %4.8 H2O ihtiva eder. Beyaz, yeşilimsi şeffaf renklerde, kaygan, masif görünümlü ve yumuşaktır. Sertliği Mohs cetveline göre 1-1.5 arasında değişir. Yoğunluğu 2.6-2.8 gr/cm3 arasındadır. Kristal sekli monokliniktir. Talkın ısı ve elektrik iletkenliği zayıftır fakat ateşe dayanıklıdır. Yüksek sıcaklıklarda ısıtıldığında sertleşir, katılaşır. Asitlerle bozulmaz. Talkın ticari olanları genellikle teorik saflıktan oldukça farklılıklar gösterir. Bu tür ürünler, saf talk minerali olduğu gibi talk ve talkın parajenezinde bulunan dolomit, kalsit, kuvars, diyopsit, serpantin, magnetit, pirit, tremolit-aktinolit ve mika gibi minerallerin degisik oranlarda karışımı halinde olabilirler. Ticari talkın çeşitleri şunlardır: Talkın ticari olanları genellikle teorik saflıktan oldukça farklılıklar gösterir. Bu tür ürünler, saf talk minerali olduğu gibi talk ve talkın parajenezinde bulunan dolomit, kalsit, kuvars, diyopsit, serpantin, magnetit, pirit, tremolit-aktinolit ve mika gibi minerallerin degisik oranlarda karışımı halinde olabilirler. Ticari talkın çeşitleri şunlardır:

4 Sabuntaşı (Soapstone): Mineral talk içeren masif formun adlandırılmasıdır. En az % 50 mineral talk içermekte olup, elektriğe ve asitlere karşı dirençli, ısıya karsı dayanıklı özelliklere sahiptir. Sabuntaşı (Soapstone): Mineral talk içeren masif formun adlandırılmasıdır. En az % 50 mineral talk içermekte olup, elektriğe ve asitlere karşı dirençli, ısıya karsı dayanıklı özelliklere sahiptir. Steatit: Yüksek saflıkta masif talklar için kullanılan bir terimdir. En çok kullanım alanı elektrik izolatörleri yapımıdır. Ancak steatit %1.5 den az CaO ve Fe2O3 ve %4' ten az Al2O3 ihtiva etmelidir. Steatit: Yüksek saflıkta masif talklar için kullanılan bir terimdir. En çok kullanım alanı elektrik izolatörleri yapımıdır. Ancak steatit %1.5 den az CaO ve Fe2O3 ve %4' ten az Al2O3 ihtiva etmelidir. Lava: Blok talkları veya blok talklardan elde edilen son ürünleri ifade etmek için kullanılır. Lava: Blok talkları veya blok talklardan elde edilen son ürünleri ifade etmek için kullanılır. Asbestin: Saf talk minerali kristal özelliklerinde nadiren lifsi görünümdedir. Asbestin ise daha ziyade levha, ince tabaka veya mikaya benzer şekillerdedir Asbestin: Saf talk minerali kristal özelliklerinde nadiren lifsi görünümdedir. Asbestin ise daha ziyade levha, ince tabaka veya mikaya benzer şekillerdedir Rensselaerit: Talka benzeyen ancak yumuşak ve yağlı olmayan bir mineraldir. Rensselaerit: Talka benzeyen ancak yumuşak ve yağlı olmayan bir mineraldir. Fransız Tebeşiri: Talkın masif çeşidi olup, boya ve kursun kalem yapımında kullanılır. Fransız Tebeşiri: Talkın masif çeşidi olup, boya ve kursun kalem yapımında kullanılır.

5 Yeşil Talk Talk

6 TALK

7 TALK STEATİTE

8 TABLO 1. Talkın mineralojik kompozisyonu (% olarak) SiO 2 MgOCaO CO 2 Fe 2 O 3 Al 2 O 3 K2OK2OK2OK2O H2OH2OH2OH2O Talk6432-----3-7 Serpantin4443-----8-13 Klorit3336-----5-14 Antofilit58302----15-2.2 Tremolit572813----15-2.3 Aktinolit5259-34--3 Diyopsit561826----- Feldispat65----1817- Magnezit-48-52---- Dolomit-223048---- Kalsit--5644----

9 Ekonomik öneme sahip olan talk yatakları dolomitik kayaçların bölgesel veya kontak metamorfizmaya uğramasıyla yada magmatik kayaçların serpantinleşmesi ile oluşabilir. Talk oluşumu için en uygun alanlar magmatik kayaçlar ile sedimanter kayaç kontaktları, fay ve makaslama zonlarıdır. Ekonomik öneme sahip olan talk yatakları dolomitik kayaçların bölgesel veya kontak metamorfizmaya uğramasıyla yada magmatik kayaçların serpantinleşmesi ile oluşabilir. Talk oluşumu için en uygun alanlar magmatik kayaçlar ile sedimanter kayaç kontaktları, fay ve makaslama zonlarıdır. Talk yatakları başlıca 4 gruba ayrılabilir: 1.Steatit-Kompakt Talk: Masif, kriptokristalin, oyulabilir, kesilebilir veya istenilen sekil verilebilir. Steatit, 1800°F' ta 6 saat ısıtılırsa kenetlenmiş klinoenstatit kristaline dönüşür (bu, LAVA olarak isimlendirilir). Bu ürün iyi elektrik izolatör özelliğine sahiptir. 1.Steatit-Kompakt Talk: Masif, kriptokristalin, oyulabilir, kesilebilir veya istenilen sekil verilebilir. Steatit, 1800°F' ta 6 saat ısıtılırsa kenetlenmiş klinoenstatit kristaline dönüşür (bu, LAVA olarak isimlendirilir). Bu ürün iyi elektrik izolatör özelliğine sahiptir. Talk Yataklarının Jeolojisi

10 2.Yumuşak Levhamsı Talk: Sedimanter magnezyum karbonat kayaçlarının bir alterasyon ürünüdür. Bu en önemli talk tipidir. Diğer talk materyallerinden daha fazla kullanım özelliklerine sahiptir. 2.Yumuşak Levhamsı Talk: Sedimanter magnezyum karbonat kayaçlarının bir alterasyon ürünüdür. Bu en önemli talk tipidir. Diğer talk materyallerinden daha fazla kullanım özelliklerine sahiptir. 3.Tremolit Talk: Bazen sert talk olarak isimlendirilir. Değişen yüzde oranlarında tremolit, antofillit, kalsit, dolomit, serpantin ve hakiki yumuşak talktan oluşan masif veya laminalı kayaç halindedir. % 6-10 arasında değişen CaO içeriği ile karakteristiktir. 4.Karışık Talk Cevherleri: Levhamsı talk, dolomit, kalsit, serpantin ve diğer birçok eser mineralden oluşan ve yumuşak talk olarak isimlendirilen gevrek, beyaz sisti kayacı içine alır. Talk-klorit karışımından oluşan düşük kalitede yataklar yaygındır.

11 Kullanım Alanları Talk; seramikte, boya yapımında, çatı kaplamasında, haşarat ilacı üretiminde, kauçuk ve kağıt sanayinde, kozmetik ve farmakolojide, asfalt dolgu maddesi yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılır. Kullanım amacına göre, yumuşaklığı, yağ absorbsiyonu, nem oranı, erime noktası, özgül ağırlığı, ısı ve elektrik iletkenliği ve kimyasal analiz önemlidir. Talk; seramikte, boya yapımında, çatı kaplamasında, haşarat ilacı üretiminde, kauçuk ve kağıt sanayinde, kozmetik ve farmakolojide, asfalt dolgu maddesi yapımında, hayvan yemi ve gübre üretiminde kullanılır. Kullanım amacına göre, yumuşaklığı, yağ absorbsiyonu, nem oranı, erime noktası, özgül ağırlığı, ısı ve elektrik iletkenliği ve kimyasal analiz önemlidir.

12 Seramik Sanayiinde: Talkın isi ile genleşme özelliğinin çok az olması nedeniyle banyo ve mutfak seramiklerinde ve elektrik sobalarının plakalarında kullanılmasını sağlamıştır. Seramik sanayiinde kullanılacak talkta fiziksel ve kimyasal yapı bakımından homojenlik istenir. Ayrıca, tane iriliği ve dağılımı ile pişirme rengi de önemlidir. Bileşiminde manganez ve demir istenmeyen impuritelerdir. CaO %0.5, demir oksit %1.5 ve Al2O3 %4' ten fazla olmamalıdır. Elektroseramik ve sırlamada kullanılan talk saf magnezyum silikattır. Ayrıca kloritsiz kompakt talk (steatit) kullanılabilir. Seramik Sanayiinde: Talkın isi ile genleşme özelliğinin çok az olması nedeniyle banyo ve mutfak seramiklerinde ve elektrik sobalarının plakalarında kullanılmasını sağlamıştır. Seramik sanayiinde kullanılacak talkta fiziksel ve kimyasal yapı bakımından homojenlik istenir. Ayrıca, tane iriliği ve dağılımı ile pişirme rengi de önemlidir. Bileşiminde manganez ve demir istenmeyen impuritelerdir. CaO %0.5, demir oksit %1.5 ve Al2O3 %4' ten fazla olmamalıdır. Elektroseramik ve sırlamada kullanılan talk saf magnezyum silikattır. Ayrıca kloritsiz kompakt talk (steatit) kullanılabilir. Çatı Kaplamasında: Bu iş için genellikle kalitesiz talklar kullanılır. Bu yüzden hammaddede beyazlık ve saflık aranmamaktadır. Aranan özellikler tane boyu ve dağılımı ile yağ emme özelliğidir. Çatı Kaplamasında: Bu iş için genellikle kalitesiz talklar kullanılır. Bu yüzden hammaddede beyazlık ve saflık aranmamaktadır. Aranan özellikler tane boyu ve dağılımı ile yağ emme özelliğidir.

13 Boya Sanayiinde: Lif ve yaprak özelliğine sahip talklar, yağ absorblama özelliğinden dolayı boya ve benzeri yağ yapımında kullanılmaktadır. Boya sanayiinde kullanılan talk öğütüldüğünde son derece beyaz ve tenoru yüksek olmalı (%98.5). Ayrıca 325 mesh' lik elekten geçebilmelidir. Talk lifi boya tabakacıklarının birbirine ve yüzeye kenetlenmesini sağlar. Ağır boya materyallerinin çökmesini önleyip, boyanın daha homojen olmasını sağlar. Boya Sanayiinde: Lif ve yaprak özelliğine sahip talklar, yağ absorblama özelliğinden dolayı boya ve benzeri yağ yapımında kullanılmaktadır. Boya sanayiinde kullanılan talk öğütüldüğünde son derece beyaz ve tenoru yüksek olmalı (%98.5). Ayrıca 325 mesh' lik elekten geçebilmelidir. Talk lifi boya tabakacıklarının birbirine ve yüzeye kenetlenmesini sağlar. Ağır boya materyallerinin çökmesini önleyip, boyanın daha homojen olmasını sağlar. Haşerelere Karşı: Talk haşere öldürücü ilaç yapımında da kullanılmaktadır. İlaca toksit etki, istenen yoğunluk ve az aşındırıcılık özelliklerini kazandırır. Haşerelere Karşı: Talk haşere öldürücü ilaç yapımında da kullanılmaktadır. İlaca toksit etki, istenen yoğunluk ve az aşındırıcılık özelliklerini kazandırır. Kauçuk Sanayiinde: Talk, bir çok sentetik lastik, plastik ve kauçuk üretiminde doldurucu olarak kullanılır. Maddeye siki bir doku kazandırır. Kauçuk Sanayiinde: Talk, bir çok sentetik lastik, plastik ve kauçuk üretiminde doldurucu olarak kullanılır. Maddeye siki bir doku kazandırır.

14 Kağıt Sanayiinde: Talk, yumuşaklığı, tane boyu, mürekkep emme özelliği ve suda erime özelliği nedeni ile kağıt sanayiinde rahatça kullanılabilmektedir. Ancak kullanılacak talkın CaCO 3 oranı %2-5' ten fazla olamamalı ve başka mineral içermemelidir. Kağıt Sanayiinde: Talk, yumuşaklığı, tane boyu, mürekkep emme özelliği ve suda erime özelliği nedeni ile kağıt sanayiinde rahatça kullanılabilmektedir. Ancak kullanılacak talkın CaCO 3 oranı %2-5' ten fazla olamamalı ve başka mineral içermemelidir. Kozmetik ve Farmakolojide: Talkın istenilen tane boyutunun elde edilmesi mümkün olduğundan kimyasal saflığı ve kayganlığından dolayı kozmetik ürünleri ve ilaç üretiminde kullanılmaktadır. Bu sanayiide kullanılan talkta aranan özellikler, içerdiği lifsi ve sert minerallerin azlığı, arsenik ve demir miktarlarının düşük olmasıdır. Kozmetik ve Farmakolojide: Talkın istenilen tane boyutunun elde edilmesi mümkün olduğundan kimyasal saflığı ve kayganlığından dolayı kozmetik ürünleri ve ilaç üretiminde kullanılmaktadır. Bu sanayiide kullanılan talkta aranan özellikler, içerdiği lifsi ve sert minerallerin azlığı, arsenik ve demir miktarlarının düşük olmasıdır.

15 Sektörde Faaliyet Gösteren Uluslararası Organizasyonlar Talk sanayinde en büyük sektörlerden biri The Group Of Talcs de Luzenne S.A. dır. Merkezi Fransa' dadır. Avrupa talk sanayinde hakim bir yeri vardır. Avusturya' daki Talksteinwerke Naintsch, İtalya' daki Mineraria Valle Spluya Srl, İspanya' daki Talcos Pyrenaicos, Steerly Talc Ltd. ve Luzcan Inc. ortak yan kuruluşlarıdır. Talk sanayinde en büyük sektörlerden biri The Group Of Talcs de Luzenne S.A. dır. Merkezi Fransa' dadır. Avrupa talk sanayinde hakim bir yeri vardır. Avusturya' daki Talksteinwerke Naintsch, İtalya' daki Mineraria Valle Spluya Srl, İspanya' daki Talcos Pyrenaicos, Steerly Talc Ltd. ve Luzcan Inc. ortak yan kuruluşlarıdır. Bununla beraber Finminerals Oy ile Myllykosk Oy Finlandiya' nın, Talko e Grafite val Chisone Spa. ve Industria Mineria Italiana (IMI) srl. İtalya' nın dünyaca ünlü talk şirketleridir. Diğer taraftan Pfizer, Montana Talc Co., Cyprus, R.T. Vanderbilt, Windsor Minerals, Southern Talc Co. ise Amerika' nın önemli talk kuruluşlarıdır. Bununla beraber Finminerals Oy ile Myllykosk Oy Finlandiya' nın, Talko e Grafite val Chisone Spa. ve Industria Mineria Italiana (IMI) srl. İtalya' nın dünyaca ünlü talk şirketleridir. Diğer taraftan Pfizer, Montana Talc Co., Cyprus, R.T. Vanderbilt, Windsor Minerals, Southern Talc Co. ise Amerika' nın önemli talk kuruluşlarıdır. Pirofillit bakımından en büyük kuruluşlar ise Japonya' da olup, bunları büyükten küçüğe Ohira Kozan Co., Goto Kozan Co., Shinagawa Shirorenga Co. ve Shokozan Kogyasho Co. diye sıralamak mümkündür. Pirofillit bakımından en büyük kuruluşlar ise Japonya' da olup, bunları büyükten küçüğe Ohira Kozan Co., Goto Kozan Co., Shinagawa Shirorenga Co. ve Shokozan Kogyasho Co. diye sıralamak mümkündür.

16 Dünyada Başlıca Talk Yatakları

17 Ana Yatakların Dağılımı En iyi ticari talk rezervleri Avustralya, Avusturya, Brezilya, Çin, Finlandiya, Hindistan, İtalya, Japonya, Kuzey Kore, Rusya ve ABD' de bulunmaktadır. En iyi ticari talk rezervleri Avustralya, Avusturya, Brezilya, Çin, Finlandiya, Hindistan, İtalya, Japonya, Kuzey Kore, Rusya ve ABD' de bulunmaktadır. Amerika' daki üç talk sahası ile Çin' deki bir saha dünyanın en büyük talk rezervlerine sahip olan ve aynı zamanda en fazla üretim yapılan yataklarıdır. Talk minerali yatakları ise İtalya, Hindistan, Çin, Avustralya ve ABD' de bulunmaktadır. Amerika' daki üç talk sahası ile Çin' deki bir saha dünyanın en büyük talk rezervlerine sahip olan ve aynı zamanda en fazla üretim yapılan yataklarıdır. Talk minerali yatakları ise İtalya, Hindistan, Çin, Avustralya ve ABD' de bulunmaktadır.

18 TABLO 2. Dünya ticari talk rezervleri ÜLKELERREZERVPOTANSİYEL Kuzey Amerika: A.B.D136.05544.2 Diğerleri9.0736.28 Toplam:145.12580.48 Güney Amerika 4.5418.14 Avrupa54.42172.33 Afrika4.5418.14 Asya ve Okyanusya 108.84362.80 Dünya Toplamı 317.451179.1

19 Türkiye Talk Yatakları Dağılımı Ülkemizde bilinen talk yatakları Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Sakarya ve Sivas illerinde bulunmaktadır. 650.000 tonu görünür olmakla üzere toplam rezerv 1.580.000 ton dur. Ülkemizde bilinen talk yatakları Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Sakarya ve Sivas illerinde bulunmaktadır. 650.000 tonu görünür olmakla üzere toplam rezerv 1.580.000 ton dur.

20 Tablo 3. Türkiye' de bilinen talk yatakları ve rezerv durumu BULUNDUGU YER REZERV (TON) Bolu-Mudurnu-Dereköy Gözlükbaşı 500 (1+2) Balıkesir-Kepsut-Örenli 20250 (3) Balıkesir-Erdek-Kızaklıköyü 5000 (1) 15000 (2) Balıkesir-Erdek-Yanaçiftliği 800 (1) 5000 (2) Balıkesir-Erdek-Rahmimerası 1000 (2) Eskişehir-Biçer 10000 (2) Eskişehir-Mihaliççik-Sazak 400000 (3) Sakarya-Sapanca-Nailiye 6200 (1) Sivas-Örencik 44296 (1) 150310 (2) (1) Görünür Rezerv (2) Muhtemel Rezerv (3) Mümkün Rezerv

21 Türkiye’de Talkın Bulunuş Şekilleri Türkiye' de bilinen talk yatakları, ya metamorfizma sonucu yada hidrotermal ayrışma ile bazik ve ultrabazik kayaçlarda oluşmuştur. Ülkemizde her kalitede talkın varlığı bilinmekte ancak saf olmayan talklar flotasyon ve benzeri selektif ayırıcı metotlarla temizlenerek yüksek saflık elde edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye' de bilinen talk yatakları, ya metamorfizma sonucu yada hidrotermal ayrışma ile bazik ve ultrabazik kayaçlarda oluşmuştur. Ülkemizde her kalitede talkın varlığı bilinmekte ancak saf olmayan talklar flotasyon ve benzeri selektif ayırıcı metotlarla temizlenerek yüksek saflık elde edilmeye çalışılmaktadır.

22 Tüketim Tüketim Alanları Tüketim Tüketim Alanları Avrupa talk tüketiminin %50' si kağıt sanayinde olup, 650 000 tondur. Seramik sanayiinde talk tüketimi 25 000 tondur. Bu ise toplam tüketimin %6' sini teşkil etmektedir. Ayrıca bu miktarın 15 000 ton/yıl kadarı ise elektroporselen ve sır yapımı için tüketilmektedir. Avrupa talk tüketiminin %50' si kağıt sanayinde olup, 650 000 tondur. Seramik sanayiinde talk tüketimi 25 000 tondur. Bu ise toplam tüketimin %6' sini teşkil etmektedir. Ayrıca bu miktarın 15 000 ton/yıl kadarı ise elektroporselen ve sır yapımı için tüketilmektedir. Hayvan yemi üretimi için Avrupa' nın talk tüketimi 56 000 ton/yıl kadardır. Bu miktar toplam talk tüketiminin %5' ini oluşturmaktadır. Bu tüketimin %40' i Benelüx'e, %30' u Bati Almanya' ya, %12' si Fransa' ya, %8' i İspanya'ya aittir. Hayvan yemi üretimi için Avrupa' nın talk tüketimi 56 000 ton/yıl kadardır. Bu miktar toplam talk tüketiminin %5' ini oluşturmaktadır. Bu tüketimin %40' i Benelüx'e, %30' u Bati Almanya' ya, %12' si Fransa' ya, %8' i İspanya'ya aittir.

23 Lastik ve plastik ürünleri için Avrupa' nın talk tüketimi 65-70 ton/yıl olup toplam tüketimin %7' sine eşittir. Önemli tüketiciler ise %25 ile İtalya, %18 ile Almanya, %16 ile Fransa, %13 ile İngiltere, %5 ile Benelüx' tür. Lastik ve plastik ürünleri için Avrupa' nın talk tüketimi 65-70 ton/yıl olup toplam tüketimin %7' sine eşittir. Önemli tüketiciler ise %25 ile İtalya, %18 ile Almanya, %16 ile Fransa, %13 ile İngiltere, %5 ile Benelüx' tür. Kozmetik sanayinde Avrupa' nın talk tüketimi 25-30 000 ton/yıl dır. Bu tüketimin %55' i İngiltere' ye aittir. İlaç sanayii için Avrupa' nın talk tüketimi 3-5 000 ton/yıl kadardır. Toplam tüketimin %3' ünü kozmetik ve ilaç sanayii oluşturmaktadır. Kozmetik sanayinde Avrupa' nın talk tüketimi 25-30 000 ton/yıl dır. Bu tüketimin %55' i İngiltere' ye aittir. İlaç sanayii için Avrupa' nın talk tüketimi 3-5 000 ton/yıl kadardır. Toplam tüketimin %3' ünü kozmetik ve ilaç sanayii oluşturmaktadır. Gübre üretiminde Avrupa' nın talk tüketimi 35-40 000 ton/yıl kadardır. Toplam tüketimin %3' ünü oluşturur. Bu alanda önemli tüketiciler: %38 ile İsveç, %28 ile İngiltere, %25 ile Hollanda' dır. Gübre üretiminde Avrupa' nın talk tüketimi 35-40 000 ton/yıl kadardır. Toplam tüketimin %3' ünü oluşturur. Bu alanda önemli tüketiciler: %38 ile İsveç, %28 ile İngiltere, %25 ile Hollanda' dır. ABD' nin 1989 yılı talk tüketimi 1 milyon ton civarındadır. 2000 yılında %100 lük bir artışla 2 milyon ton olması beklenmektedir. ABD' de talk en çok seramik sanayiinde tüketilmektedir. İkinci sırayı boya sanayii almaktadır. 1989 yılı talk tüketiminin %34' ü seramik, %14' ü boya, %13' ü kağıt, %11' i çatı kaplama, %10' u lastik ve plastik, %5' i kozmetik sanayiindedir. ABD' nin 1989 yılı talk tüketimi 1 milyon ton civarındadır. 2000 yılında %100 lük bir artışla 2 milyon ton olması beklenmektedir. ABD' de talk en çok seramik sanayiinde tüketilmektedir. İkinci sırayı boya sanayii almaktadır. 1989 yılı talk tüketiminin %34' ü seramik, %14' ü boya, %13' ü kağıt, %11' i çatı kaplama, %10' u lastik ve plastik, %5' i kozmetik sanayiindedir.

24 Tüketim Miktar ve Değerleri Dünya' da en fazla talk tüketimi Avrupa, Amerika ve Japonya' da yapılmaktadır. Dünya' da en fazla talk tüketimi Avrupa, Amerika ve Japonya' da yapılmaktadır. Bati Avrupa' nın kağıt endüstrisindeki tüketimi 1986 yılında dolgu için 450 000 ton, renk tonunun kontrolü için 115 000 ton ve kaplama için 80 000 tondur. Bati Avrupa' nın kağıt endüstrisindeki tüketimi 1986 yılında dolgu için 450 000 ton, renk tonunun kontrolü için 115 000 ton ve kaplama için 80 000 tondur. Talkın, kağıtta, renk tonunun kontrolünde kullanıldığı önemli ülkeler Almanya 250 000 tpa, İsveç 18 000 tpa, Avusturya 12 000 tpa, İtalya 7 000 tpa ve Belçika 6 000 tpa' dır. Talkın, kağıtta, renk tonunun kontrolünde kullanıldığı önemli ülkeler Almanya 250 000 tpa, İsveç 18 000 tpa, Avusturya 12 000 tpa, İtalya 7 000 tpa ve Belçika 6 000 tpa' dır.

25 Tablo 4. Avrupa ülkelerindeki 1986 yılı talk tüketimi ÜLKELER TÜKETİM(Bin t/y) Finlandiya279.1 Fransa240 Almanya150 İtalya130 İngiltere78.7 İsveç50 Belçika42.5 İspanya29.1 Avusturya25 İsviçre12.5 Danimarka9.8 Norveç10.4

26 TABLO 5. Avrupa çatı keçesi üretiminde kullanılan talkın tüketimi ÜLKELERTÜKETİM(ton) Almanya11000 İtalya6000 Belçika5000 İngiltere5000 Avusturya3500 Belçika2500

27 TABLO 6. Seramikte kullanılan talk tüketim miktarları ÜLKELERTÜKETİM(ton) Belçika22000 Almanya18000 Fransa7000 İspanya5000

28 Üretim Üretim Yöntemi ve Teknoloji Dünya' da ve yurdumuzda talk üretimi hem açık hem de kapalı işletmeler şeklinde yürütülmekte ancak kaliteli talk yataklarında damar boyunca galeri açılarak talk üretimi yapıldığı da bilinmektedir. Geleneksel patlatma metodları da kullanılarak yapılan kazı işlemleri ile çıkarılan hammadde, kalifiye isçiler tarafından kaba bir ayırıma tabi tutularak stoklanıp parça cevher olarak satılır. Ya da ileri talk ürünler (mikronize veya ultra mikronize) eldesi yoluna gidilir. Dünya' da ve yurdumuzda talk üretimi hem açık hem de kapalı işletmeler şeklinde yürütülmekte ancak kaliteli talk yataklarında damar boyunca galeri açılarak talk üretimi yapıldığı da bilinmektedir. Geleneksel patlatma metodları da kullanılarak yapılan kazı işlemleri ile çıkarılan hammadde, kalifiye isçiler tarafından kaba bir ayırıma tabi tutularak stoklanıp parça cevher olarak satılır. Ya da ileri talk ürünler (mikronize veya ultra mikronize) eldesi yoluna gidilir.

29 Dünyada parça cevherin işlenerek ileri talk ürünleri elde edilmesinde; köpük flatasyonu, sedimantasyon, hidrosiklondan geçirme, hava ve yas manyetik seperetasyon, santrfüj boylaması, sprey kurutma ve yas öğütme teknikleri uygulanmaktadır. Talkta aranılan özellik çok beyazlık olduğundan hiçbir şekilde rengi bozulmamalıdır. Özel isteklere karşı bazı kırıcı ve öğütücüler kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin kağıt dolgusu ve kaplama sanayii 5 mikrondan daha ince tane boyu istendiğinde mikronize öğütme usulü kullanılmalıdır. Dünyada parça cevherin işlenerek ileri talk ürünleri elde edilmesinde; köpük flatasyonu, sedimantasyon, hidrosiklondan geçirme, hava ve yas manyetik seperetasyon, santrfüj boylaması, sprey kurutma ve yas öğütme teknikleri uygulanmaktadır. Talkta aranılan özellik çok beyazlık olduğundan hiçbir şekilde rengi bozulmamalıdır. Özel isteklere karşı bazı kırıcı ve öğütücüler kullanıldığı bilinmektedir. Örneğin kağıt dolgusu ve kaplama sanayii 5 mikrondan daha ince tane boyu istendiğinde mikronize öğütme usulü kullanılmalıdır. Kozmetik sanayiinde kullanıma uygun tenorlu talklar, öğütmeden sonra kumaştan elenerek boyutlanmaktadır. Talklar genellikle kuru öğütme metodu ile ayıklanır. Fakat kuru ve yaş metod ta beraber uygulanabilir. Kozmetik sanayiinde kullanıma uygun tenorlu talklar, öğütmeden sonra kumaştan elenerek boyutlanmaktadır. Talklar genellikle kuru öğütme metodu ile ayıklanır. Fakat kuru ve yaş metod ta beraber uygulanabilir.

30 Ürün Standartları Talkın kullanım alanlarına göre çeşitli standartları vardır. Lif ve yaprak özelliğine sahip talklar yağ absorblama yeteneğinden dolayı boya ve bezir yağı yapımında kullanılmaktadır. Bu sanayiide kullanılan talk öğütüldüğünde son derece beyaz ve tenöru yüksek olmalı (%98.5), 325 mesh' lik elekten geçebilmelidir. Anti aşındırıcı boyalar için mikronize ve düşük karbonat içeren talklar tercih edilir. Talkın kullanım alanlarına göre çeşitli standartları vardır. Lif ve yaprak özelliğine sahip talklar yağ absorblama yeteneğinden dolayı boya ve bezir yağı yapımında kullanılmaktadır. Bu sanayiide kullanılan talk öğütüldüğünde son derece beyaz ve tenöru yüksek olmalı (%98.5), 325 mesh' lik elekten geçebilmelidir. Anti aşındırıcı boyalar için mikronize ve düşük karbonat içeren talklar tercih edilir.

31 Fiyat Akmaden Madencilik Sanayii Tic. A.Ş.'nden alinan bilgilere göre Akmaden mikronize tesislerinde öğütülüp satışa sunulan yüksek kalite talkın fabrika teslim fiyatı 1993 yılı için yaklaşık 4250 TL/Kg dır. Düşük kaliteli talk fiyatı ise 2500 TL/Kg seviyesindedir. Akmaden Madencilik Sanayii Tic. A.Ş.'nden alinan bilgilere göre Akmaden mikronize tesislerinde öğütülüp satışa sunulan yüksek kalite talkın fabrika teslim fiyatı 1993 yılı için yaklaşık 4250 TL/Kg dır. Düşük kaliteli talk fiyatı ise 2500 TL/Kg seviyesindedir.

32 TABLO 7. Türkiye' nin talk ihracatı (Kg ve DL cinsinden) 19891990199119921993 ÜlkelerMiktarDeğerMiktarDeğerMiktarDeğerMiktarDeğerMiktarDeğer Almanya2030054552000067442000045044000011019200003107 Irak502646446400006785------ KKTC50000665924057270005783206002316204004868 İtalya----3700054106601099048800013728 Yunan.14000218019000337020750508642750105005325012613 Suriye----200004000---- Yugosla.--5000872------ Suudi Ar --1750498------ Lübnan--------3000573 Ürdün--------60001156 Türkmen--------25060 K.Kore--------625219 Toplam1346542074085990183561247502478316936033739119152536324

33 ETİMOLOJİ TALK : ARAPÇA KÖKENLİ BİR İSİM TALK : ARAPÇA KÖKENLİ BİR İSİM

34 KAYNAKLAR http://www.maden.org.tr/www/7.BYKP/ekutup96/0480/talk/talk.htmhttp://www.maden.org.tr/www/7.BYKP/ekutup96/0480/talk/talk.htmhttp://www.maden.org.tr/www/7.BYKP/ekutup96/0480/talk/talk.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Mineralhttp://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Mineralhttp://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Mineral http://www.mindat.org/picindex.php?c=Thttp://www.mindat.org/picindex.php?c=Thttp://www.mindat.org/picindex.php?c=T Hazırlayanlar 050980221Fatih Üstündağ 050990211Berivan Görmezoğlu


"Konu Başlıkları Genel Genel Talk Yataklarının Jeolojisi Talk Yataklarının Jeolojisi Kullanım Alanları Kullanım Alanları Ana Yataklarının Dağılımı Ana Yataklarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları