Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK SERBEST BÖLGESİ (SSB)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK SERBEST BÖLGESİ (SSB)"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK SERBEST BÖLGESİ (SSB)
SAĞLIK SERBEST BÖLGESİ (SSB)

2 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

3 SSB KANUNİ DAYANAĞI 06/06/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49’uncu maddesi gereğince ülkemizde sağlık serbest bölgelerin kurulmasının önü açılmıştır,

4 KANUNİ DAYANAĞI MADDE 49 (1)Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. (2)Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

5 SSB TEMEL FELSEFE VE AMAÇ
Yatırımcıya bir çok konular (mali ve bürokratik süreçler ) da avantaj sağlamak, Sağlık hizmetin sunumunda planlama engelini aşmak, Sağlık turizmine daha kolay yollarla destek olmak (Tıp , Termal , Yaşlı bakımı vb.), Yabancı sermaye girişini arttırmak, İstihdamı artırmak, kalifiye yabancı beyin göçünü çekmek, Yüksek tıbbi teknoloji girişini hızlandırmak, Türkiye’ yi Bölgesinde Sağlık alanında cazibe merkezi yapmak, Sağlık turizmi açısından örnek bir konsept oluşturmak.

6 SSB GENEL KONULAR SGK ile anlaşma yapılamayacak,
%15-20 oranında yerli hasta bakılması öngörülmekte, Planlamada esneklik hedeflenmekte , Mali sorumluluk sigortası ve malpraktis Türkiye ‘deki mevzuat çerçevesinde uygulanması öngörülmekte, Çok geniş alanda olabileceği gibi dar alanlarda da kurulma fırsatı öngörülmekte, Ulaşım kolay olmalı Acil Sağlık Hizmetlerinin bölge dışına verilmemesi öngörülmektedir, Her çeşit sağlık hizmeti tesisi (her türlü hastane, rehabilitasyon merkezi , termal bakım merkezi, yaşlı tatil köyü, sağlıklı yaşam merkezi ,sağlık köyleri, hizmete dönük Ar-Ge merkezleri, sosyal tesisler, spor alanları ,hizmet üretimi amaçlı sağlık teknokentleri ve sağlık eğitimi veren kuruluşlar) yapılabilir olacaktır. Tıbbi teknoloji üretiminin kapsam dışı kalması hedeflenmektedir.

7 SSB DÜNYA ÖRNEKLERİ Dubai ve İran’da sağlık serbest bölgeler mevcuttur, İran sağlık serbest bölgesi proje olarak tasarlanmış fakat fonksiyonel olarak hayata geçmemiştir, Umman, Suudi Arabistan, Brezilya, Panama, Kosta Rika ve Meksika da ise sağlık serbest bölgesi kurma düşüncesi bulunmaktadır,

8

9 GİRİŞ HASTANELER KONGRE MERKEZİ SOSYAL TESİSLER SPA GÜZELLİK MERKEZİ
HavaalanINA 20 km uzaklIkta GİRİŞ REKREASYON ALANLARI TEKNOKENT AR-GE OTEL EĞİTİM MERKEZİ MEZARLIK, CAMİ, KİLİSE, SİNAGOG REKREASYON ALANLARI SPOR TESİSLERİ REHABİLİTASYON GERİATRİ

10 SSB’ DE SÜREÇ Ekonomi Bakanlığının organizasyonunda SSB için Bakanlar Kurulu kararı hazırlanması (hazırlanıyor), Sağlık Bakanlığı SSB yönetmeliği yayınlayacak (taslak hazır), 3218 sayılı SB kanunda değişiklik BK sevk edildi. Sonrasında; SSB’lerin yeri ve işletmecileri (kamu yada özel) Bakanlar Kurulu’nca ilan edilecek, Yatırımcı tarafından uygulanabilir projeler hazırlanıp bakanlığa sunulacak Bölgenin altyapı ve planlaması yapılacak (imar çalışması),

11 TEŞEKKÜRLER Dr. Muhammet MİSİR T.C Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yard.
Dr. Muhammet MİSİR T.C Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yard.


"SAĞLIK SERBEST BÖLGESİ (SSB)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları