Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Teknoloji Kullanımı"— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER

2 Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB’in öğretmen yeterlikleri
Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı

3 Durum Tespiti: Uluslararası Standartlar
ABD’de ISTE kuruluşu 1998 yılında eğitim ortamında sahip olunması gereken ulusal düzeyde ortak eğitim teknolojisi standartlarını belirlemişlerdir. Öğretmenlerin sınıf ortamında eğitim teknolojisi kullanımı ile ilgili sahip olması gereken nitelikler NETS-T olarak adlandırılmaktadır.

4 Durum Tespiti: Uluslararası Standartlar
NETS-T; Teknolojiyi kullanarak öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak ve yaratıcılığını desteklemek Dijital çağ öğrenme deneyimi ve buna uygun değerlendirme süreci tasarlamak ve geliştirmek Dijital çağa uygun inovatif çalışma ve öğrenme konusunda model olmak Dijital vatandaşlığı ve sorumluluğu teşvik etmek ve dijital kültüre uygun davranarak model olmak Dijital kaynakları kullanarak mesleki gelişimini sağlamak ve lider olmak

5 Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri
2006 yılında oluşturulan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” içerisinde; öğretmenlerin teknoloji okur-yazarı olması ve teknolojik gelişmeleri izlemesi (A5.12, A5.13) mesleki deneyimini arttırmak ve bilgi paylaşımı için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanması (A6.9) bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip öğrencilere öğrenme ortamları hazırlaması (B2.3)

6 Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri
2006 yılında oluşturulan “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” içerisinde; öğretim materyali hazırlarken dijital teknolojilerden yararlanması (C1.9, C2.3) öğrenmenin değerlendirilmesinde dijital teknolojilerden yararlanması (D3.8) dijital teknolojileri etik kurallara uygun kullanması ve öğrencilerine kazandırması gerekmektedir. (A3.8, C2.9, C3.8)

7 Durum Tespiti: Günümüz Öğrenenleri
Dijital Yerliler, Z Kuşağı, Yeni Bin Yıl Öğrenenleri olarak adlandırılan ve dijital teknolojiyle içiçe büyüyen bir nesil; 2000 yılından sonra doğanlar Teknoloji yoğun bir toplumun bireyleri (Teknolojik oyuncak) Dijital teknolojileri çocuk yaşta etkili biçimde kullanma Çoklu işlem yapma becerisi (aynı anda yürüme, okuma ve mesaj yazma) İnternet yaşamlarının bir parçası Duygu ve düşüncelerini diğer bireylerle sosyal medya aracılığıyla paylaşma (facebook, twitter, instagram...)

8 Durum Tespiti: Sınıf Ortamı
Teknolojik altyapı olarak yeterli ve giderek daha da iyileşen okullar ve sınıflar Bilgisayar İnternet Projeksiyon cihazı Etkileşimli tahta Eğitsel yazılımlar ve z-kitap

9 Giriş: Teknoloji bilimin uygulamaya geçirilmesidir,
bilimsel bilgi ve diğer sistematik bilgilerin yaşam sorunlarının çözümünde işe koşulmasıdır, bilimin üretim, hizmet, ulasım vb. alanlardaki sorunlara uygulanması sürecinde yararlanılan ve bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören makineler, işlemler, yöntemler, süreçler, sistemler, yönetim ve kontrol mekanizmalarının tümüdür.

10 Giriş: Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri ise günümüzde bilginin iletilmesini, toplanmasını, depolanmasını ya da yayımlanmasını sağlayan bilgisayar ve internet temelli teknolojiler olarak tanımlanabilir. Kişisel bilgisayar PDA, Tablet, Notebook Cep Telefonu, SmartPhone Modem, Switch, Router…

11 Bilişim Teknolojilerinin Evrimi
MÖ5000– Yazının gelişimi MÖ1300– Kağıt ve mürekkebin icadı 1876– Telefonun icadı 1902– Telgrafın icadı 1907– Radyonun icadı 1941 – Bilgisayarın icadı 1947 – Televizyonun icadı 1957 – İlk uydunun fırlatılması

12 Bilişim Teknolojilerinin Evrimi
1960 – ARPANET (İnternetin temelleri) 1970 – Mini Bilgisayar 1980 – Kişisel Bilgisayar TCP/IP 1990 – WWW ve Cep telefonu 2000 – Smartphone, GPRS 2010 – Sosyal Medya

13 Neden Teknoloji? Teknoloji eğitim/öğretim ortamlarına neden girdi?
Birçok duyuya hitap etmekte, Dikkat çekmekte, Hatırlamayı kolaylaştırmakta, Soyut şeyleri somutlaştırmakta, Anlaşılırlığı artırmakta, Tekrar tekrar kullanılabilmektedir.

14 Öğrenme Paradigmaları ve Teknoloji
Nesnel Yaklaşımlar Tolmann Koffka Pavlov Skinner Davranışçı Yaklaşım Bilişsel Yaklaşım Öğrenme dışsal bir süreçten çok her bireyin bilişsel şemasının gelişimidir. Öğrenmede içsel bileşenlere değil çevresel unsurlara odaklanılmalıdır. Her normal insan aynı uyaran karşısında benzer tepkiler verir. Benzer uyaranlarla bireylerin bilişsel şemalarında benzer değişimler yaratılabilir.

15 Öğrenme Paradigmaları ve Teknoloji
Yapılandırmacı Yaklaşımlar Vico Kant Piaget Vygotsky “insan beyni ancak kendi yarattığını bilebilir” (Vico, 1710) “Düşünme etkinliği içerisinde zihnin de sürekli gelişecektir“ (Kant, 1788) Çevresel etkileşim zihni şemalarca yorumlanmakta ve onların yapısını sürekli değiştirmektedir (Piaget, 1951) Sosyal ve kültürel çevre, bu çevrede yapılan gözlemler ve etkileşim bireye nasıl düşüneceğini öğretir (Vygotsky, 1929).

16 Nesnel Paradigmalara Dayalı Öğrenme Ortamı
Tümevarımcı akıl yürütme Sıralı ve düzenli bilgi parçaları Yeni-eski bilgiler arasında benzerlik ve farklılıklara dayalı ilişkiler Önemli noktalara vurgu Ara ve son özetler Tekrar ve pekiştireç

17 Yapılandırmacı Paradigmaya Dayalı Öğrenme Ortamı
Soru durumlar, araştırma başlıkları, projeler Bilgi/öğrenme kaynaklarına erişimde ve deneyim kazanmada çok geniş olanaklar Yansıtma olanakları Sosyal etkileşim olanakları Birlikte çalışabilme olanakları Ortak biliş geliştirme yapıları Üst düzey bilişsel beceri geliştirme olanakları (Sorunu görme, alternatif çözüm yolları üretme, karar verme, bağlamsal bilişsel stratejiler geliştirme)

18 Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Geleneksel öğretim süreçlerinin güçlendirilmesi Etkililik, Verimlilik, Çekicilik Öğrenme kaynaklarına zamandan ve mekandan bağımsız biçimde ve sınırsız tekrara olanağıyla erişim Eğitimde Teknoloji Kullanımı Bilgi toplumu becerilerinin geliştirilmesi Problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme. Kendini ifade edebilme, farklılıkları tanıma ve saygı gösterme, başka açılardan bakabilme. Kendini sürekli geliştirebilme (yaşam boyu öğrenme), birlikte çalışabilme, bir öğrenme topluluğunun parçası olma, etkin katılım sağlama…

19 Nesnel paradigmalar içerisinde teknoloji
Çevrimiçi bilgi kaynakları E-posta uygulamaları Çoklu ortam materyalleri (sunumlar, eğitsel filmler..) Eğitsel yazılımlar ve oyunlar Simulasyonlar (Sanal laboratuvarlar, müzeler) Z-kitaplar

20 Yapılandırmacı Paradigmalar İçerisinde Teknoloji
Web 2.0 Araçları Blog Viki Sosyal Ağlar RSS Kahoot ...

21 Temel Kavramlar: Eğitim ve Öğretim Teknolojisi
Eğitim teknolojisi eğitim ortamlarını daha etkili, verimli hale getirmek için mali, insani, teknolojik, pedagojik vb. kaynakların bir araya getirilmesi, planlanması, işe koşulması ve etkililiklerinin değerlendirilmesi sürecidir. Öğretim teknolojisi ise daha etkili, verimli ve çekici öğrenme ortamları oluşturmak için öğrenen, öğretici, içerik ve teknoloji gibi kaynakların bir araya getirilmesine ilişkin tasarım, geliştirme, uygulama, yönetim ve değerlendirme sürecidir.

22 Temel Kavramlar: Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitim zaman ve mekandan tamamen bağımsız olarak öğrencinin ve öğretim üyesinin mevcut bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak  derslerin işlendiği; öğrencinin istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği/görüntüleyebileceği bir eğitim sistemidir.

23 Temel Kavramlar: Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitimin faydaları şunlardır; Zaman ve mekandan bağımsız olduğu için coğrafi ve bölgesel engelleri  ortadan kaldırır Çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunabilen bir eğitim sistemidir Teknolojinin sağladığı eğitimde fırsat eşitliği söz konusudur Öğretim ortamı ve içeriğe 7 gün 24 saat erişim olanağı verir Her bir öğrencinin kendi hızında öğrenmesine olanak sağlar Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme olanak verir

24 Temel Kavramlar: Uzaktan Eğitim
Uzaktan eğitimde senkron veya asenkron iletişim yöntemleri kullanılarak öğretim gerçekleştirilmektedir. Senkron (eşzamanlı) iletişim, bireyler arasındaki iletişimin aynı anda gerçekleşmesidir. Sesli konuşma, Görüntülü konuşma, Anlık mesajlaşma Asenkron (eşzamansız) iletişim, bireylerin farklı zamanlarda birbirleriyle iletişim kurmasıdır. Mektup E-posta Forum Sosyal ağ bildirimleri (Tweet, mesaj ...)

25 Temel Kavramlar: Çevrimiçi Öğrenme
Çevrimiçi (online) öğrenme, internet veya bilgisayar ağı üzerinden bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman ve mekandan bağımsız olan, iletişimin senkron veya asenkron biçimde kurulduğu, bilgisayar teknolojilerinin sağladığı görsel ve işitsel özellikler ile etkileşim kurulabilen bir öğrenme ortamıdır. Bu öğrenme biçiminde öğrenen ve öğretici aynı mekanda bulunmaksızın (yüzyüze gelmeden) öğretim sürecini gerçekleştirebilmektedir.

26 Temel Kavramlar: Harmanlanmış Öğrenme
Harmanlanmış öğrenme, yüz yüze öğretimin çevrimiçi öğretim ile harmanlanmasıdır. Bir başka ifadeyle sınıfta yapılan yüz yüze öğrenme ile çevrimiçi öğrenmenin öğretim sürecine sağladığı avantajlı yönlerinin birleştirilmesidir. Harmanlanmış öğrenmede öğrenen sınıfta öğrenirken eğitsel yazılım, internet veya web tabanlı bilgiler, etkinlikler, görseller, videolar veya alıştırmalar ile öğrenme süreci sanal olarak desteklenebilmektedir.

27 Temel Kavramlar: Çevrimiçi Eğitimin Teknik Altyapısı
Çevrimiçi eğitim için gerekli olan teknolojiler şunlardır; Bilgisayar Kamera veya Video Konferans sistemi Kulaklık ve Mikrofon İnternet Öğrenme yönetim sistemi İçerik yönetim sistemi

28 Temel Kavramlar: Öğrenme Yönetim Sistemleri
Öğrenme yönetim sistemleri; çevrimiçi öğretimde ders içeriğinin sunulmasını, öğrenen ile iletişim kurulmasını (sohbet, tartışma, e- posta), öğrencinin değerlendirilmesini (sınav, ödev) ve öğrenci için çalışma araçlarını (devamlılık, dil, kişisel sayfalar) sağlayan yazılımlardır.

29 Temel Kavramlar: Öğrenme Yönetim Sistemleri

30 Temel Kavramlar: Video Konferans Sistemleri
Video konferans sistemleri; çevrimiçi öğretimde öğrenen ile öğretici arasında görüntülü senkron iletişim kurulabilmesi için kullanılan yazılımlardır.

31 Temel Kavramlar: Video Konferans Sistemleri

32 Temel Kavramlar: İçerik Yönetim Sistemleri
İçerik yönetim sistemleri; çevrimiçi öğretimde yararlanılacak ders içeriğinin (bilgi, belge, sayfa, dosya vb.) tanımlanan yetkiler doğrultusunda oluşturulması, düzenlenmesi ve saklanması için kullanılan yazılımlardır.

33 Temel Kavramlar: İçerik Yönetim Sistemleri

34 Temel Kavramlar: Öğrenme Nesnesi
Öğrenme nesnesi; özel bir konu veya eğitsel amaçların biri veya birkaçını karşılayarak öğrenmeyi desteklemek amacıyla oluşturulan bilgisayar dosyasıdır. Örneğin; bir süreci veya bir işlemi gösteren kısa bir animasyon veya video filmi, bir endüstriyel üretim süreci animasyonu, bir görüntü veya diyagram, etkileşimli bilgisayar simülasyonu, yazılımı veya bir ses dosyasıdır.

35 Temel Kavramlar: Öğrenme Nesnesi

36 Temel Kavramlar: MEB Eğitim Portalı
MEB eğitim portalı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci, öğretmen, veli ve yöneticiler için hazırlanan ve içeriğinde farklı derslere yönelik öğrenme nesnelerini ve e-kitapları barındıran bir web sitesidir.

37 Temel Kavramlar: egitim.gov.tr

38 Temel Kavramlar: skoool.meb.gov.tr

39 Temel Kavramlar: Etkileşimli Tahta
Etkileşimli tahta, Internet bağlantısı olan, geniş LCD dokunmatik ekrandan oluşan, üzerinde yüklü olan yazılımlar aracılığıyla yazı, resim, ses, video dosyalarını gösteren ve bunlar üzerinde çalışma olanağı sağlayan bir teknolojidir.

40 Temel Kavramlar: FATİH projesi
FATİH projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullara LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanması, öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar verilmesi ve eğitsel e-içerik oluşturulması projesidir.

41 Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), eğitsel içerik veya etkinliklerin bilgisayar yoluyla gerçekleştirilmesidir. Bilgisayarın öğrenme-öğretme ve okul yönetimi ile ilgili bütün faaliyetlerde kullanılmasıdır. Eğitimi zenginleştirmek ve kalitesini yükseltmek için öğretmene yardımcı olarak bilgisayarlardan yararlanılmasıdır.

42 Bilgisayar Destekli Öğretim
Bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir. Öğretme aracı olarak bilgisayarın kullanıldığı bireysel öğretme sistemidir. Bir alanın öğretiminde bilgisayarın öğretmen ve öğrenciye yardımcı araç olarak kullanılmasıdır.

43 Bilgisayar Destekli Öğretimin Amacı
Öğrenci motivasyonunu artırmak Öğrenme sürecini hızlandırmak Öğretim sürecini görselleştirmek Bireysel öğretimi desteklemek Öğretim yöntemleri için etkili bir ortam sağlamak Öğretimin niteliğini artırmak

44 BDÖ Yazılımlarının Türleri
Öğretici Yazılımlar Alıştırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları Benzeşim Yazılımları (Simülasyon) Oyun Amaçlı Yazılımlar Problem Çözme Yazılımları

45 Öğretici Yazılımların Özellikleri
Bu tür yazılımlar öğretmenin görevini yapar. Bilgisayar yeni öğretilen kavramları ve becerileri yazı, benzetmeler, sorular, tanımlar halinde öğrenciye sunar. Öğrenciye bilgiyi sunar ve öğrencinin sunulan bilgiyi öğrenmesinde kılavuzluk yapar.

46 Öğretici Yazılımların Genel Yapısı
Giriş Bölümü Bilginin Sunulması Soru ve Yanıt Programdan Çıkış Dönüt ve Hatırlatma Yanıtı Yargılama

47 Öğretici Yazılım Örnekleri
Trafik ışıklarının öğretilmesi, ev kazaları gibi konuları ses ve görüntü desteği ile okulöncesi eğitime yönelik öğretim amaçlı yazılımlar haline getirilebilirler. Okulöncesi eğitim alanında yapılan pek çok araştırma, matematik alanında özellikle sayıları tanıma ile ilgili etkinliklerde öğretim amaçlı eğitim yazılımlarının etkisinin çok yüksek olduğunu göstermektedir.

48 Alıştırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları
Öğrenilmiş kavramsal ve işlemsel bilgilerin geliştirilmesi, uygulanması ve konudaki yanlış anlamaları ortaya çıkarılıp düzeltilmesi için tasarlanmış bilgisayar programlarıdır. Öğretmekten çok öğrenilen konuları uygulama ve pekiştirmeyi amaçlayan yazılımlardır . Destek materyal olarak kullanılabilirler. Öğrenmede kalıcılığın sağlanmasında oldukça etkilidir.

49 Alıştırma-Uygulama Yazılımlarının Genel Yapısı
Programa Giriş Maddenin Seçilmesi Soru ve Yanıt Programdan Çıkış Dönüt Yanıtın Değerlendirilmesi

50 Alıştırma ve Pratik Yaptırma Yazılımları Örnekleri
Trafik ışıkları öğretildikten sonra tekrar ve öğretim amaçlı yazılımlar aracılığı ile çocuklara alıştırma yapma olanağı sağlanabilir. Giysi eşleştirmek, uygun bitkiler seçmek gibi mevsim konusuna yönelik çalışmalar yapılabilir.

51 Benzeşim Yazılımları (Simülasyon)

52 Benzeşim Yazılımları Benzeşimler doğal ve gerçek ortamların, bilgisayar ortamında sanal olarak yaratılmasıdır. Sınıfta zor ya da olanaksız olan bir olayın deneyimin ya da deneyin bilgisayar ortamında oluşturulmasıdır.

53 Benzeşim Yazılımları

54 Oyun Amaçlı Yazılımlar
Oyun formatını kullanarak öğrencilerin ders konularını öğrenmesini sağlayan ya da problem çözme yeteneklerini geliştiren bir problemdir. Eğlenme teması üzerine kurulmuş, eğitsel ve gerçek mesajı gizli yazılımlardır. Çocukların olgu ve olayları algılama, kritik durumlara ilişkin karar alma ve etkinlikte bulunma, psikomotor becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

55 Eğitsel Oyunlar

56 Problem Çözme Yazılımları
Problem çözme becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim yazılımları, problemin nasıl çözüleceğini bir başka ifadeyle poblemin çözümü için gerekli bilginin öğretilmesini hedeflemektedir. Öğrencilerin alıştırma yaparak problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Problem çözme yazılımları ile öğe ve olgular arasındaki ilişkiler, sonuç çıkartma, uzaysal ilişkiler, çözüm yöntemleri, hipotez oluşturma, ipucu belirlenmesi, düşünme gibi zihinsel becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

57 Problem Çözme Yazılımları

58 Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesinde Temel Ölçütler
Amaca uygunluk Öğrenci düzeyine uygunluk Kültürel farklılıklar Güçlük düzeyi Güdülenme Teknik özellikler Kullanım kolaylığı Açık yönergeler Öğrenci kontrolü Gerçek dünya modelleri

59 İnternette Bilgiye Erişim
Bilgiye erişim için kullanılabilecek internet kaynakları; Arama motorları (Google, Yandex, Bing, Yahoo, Ask…) Veri tabanları Kütüphaneler Elektronik kaynaklar (e-dergi, e-kitap…) Ulakbim (TO-KAT) İndexler (ASOS, acedemia.edu) YÖK tez tarama

60 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
İnternet üzerindeki web sitelerini araştırarak sayfa içeriklerini veri bankalarına kaydeden, siteleri içeriklerine göre sınıflandıran, kataloglar oluşturan ve anahtar kelimelere göre arama yapan kullanıcılara anahtar kelimelerin tamamını veya bir kısmını içeren sayfaların adreslerini kullanıcıların karşısına getiren uygulamalardır.

61 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
2012 verilerine göre dünya üzerinde en çok kullanılan arama motoru Google.

62 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
Google farklı türlerdeki bilgiye erişim için farklı ürünler sunmaktadır. Google akademik scholar.google.com Google kitaplar books.google.com Google çeviri translate.google.com Google haritalar maps.google.com

63 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
Google’da arama yaparken kullanılabilecek birtakım kısıtlama seçenekleri bulunmaktadır. Bunlar yapılan aramaları daraltarak istenilen sonuçlara daha hızlı ve etkili ulaşmayı sağlamaktadır. Bu özellikler aynı zamanda Google’ın gelişmiş arama seçeneklerinde de bulunmaktadır.

64 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
+ işaretinin kullanımı: Aranacak anahtar kelimeleri önce tek tek sonra ise birleştirerek arar. Öncelikle her üç kelimenin geçtiği, daha sonra ise kelimelerin ikili ikili, ve tek tek geçtiği sonuçları listeler.

65 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
“” işaretinin kullanımı: Aranacak anahtar kelimeleri yazıldığı biçimde arar. Sadece üç kelimenin yazıldığı gibi geçtiği sonuçları listeler.

66 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
* işaretinin kullanımı: Aranacak anahtar kelimelere joker kelimeler ekleyerek arar. Yazılan anahtar kelimelerin arasına joker kelimeler ekleyerek bulunan sonuçları listeler. Örneğin, eğitimde teknoloji kullanımı, eğitimde materyal kullanımı, eğitimde internet kullanımı gibi.

67 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
- işaretinin kullanımı: Aranmaması istenen anahtar kelimeleri belirtmek için kullanılır Başında – işareti olmayan kelimeleri listeler olanları ise listelemez.

68 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
AND OR kelimelerinin kullanımı: Aranması istenen anahtar kelimelerin hepsine (AND) ya da aranması istenen kelimelerden herhangi birisine (OR) ilişkin sonuçları listelemek için kullanılır. Eğitimde veya teknoloji kelimelerinden herhangi birisine ait sonuçları listeler

69 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
allintitle: Aranacak kelimeleri web sayfalarının başlıklarında arar. Eğitimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin web sayfası başlığında geçtiği sonuçları listeler.

70 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
allintext: Aranacak kelimeleri web sayfalarının içeriğinde arar. Eğitimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin web sayfası içeriğinde geçtiği sonuçları listeler.

71 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
allinurl: Aranacak kelimeleri web sayfalarının adreslerinde arar. Eğitimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin web sayfası adreslerinde geçtiği sonuçları listeler.

72 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
site: Aranacak kelimeleri sadece belirtilen web sitesinin içerisinde arar. Gaziosmanpaşa Üniversitesinin web sitesinin içerisinde eğitimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin geçtiği sonuçları listeler.

73 İnternette Bilgiye Erişim Arama Motorları
filetype: Aranacak kelimeleri sadece belirtilen dosya türü içerisinde arar. Eğitimde teknoloji kelimelerinden her ikisinin ya da herhangi birisinin geçtiği Word dosyalarına ait sonuçları listeler.

74 İnternette Bilgiye Erişim Kütüphaneler

75 İnternette Bilgiye Erişim Katalog Tarama

76 İnternette Bilgiye Erişim Veritabanları

77 İnternette Bilgiye Erişim Elektronik Kaynaklar

78 İnternette Bilgiye Erişim TO-KAT

79 İnternette Bilgiye Erişim ASOS

80 İnternette Bilgiye Erişim academia.edu

81 İnternette Bilgiye Erişim YÖK tez tarama
https://tez.yok.gov.tr

82 E-posta Kullanımı Elektronik posta göndermek ve almak için bu amaçla hizmet veren servisler kullanılmaktadır. Bu servisler kamu kuruluşları, üniversiteler, şirketler, servis sağlayıcıları olabileceği gibi geçici anlık kullanım için hizmet veren servisler olabilmektedir.

83 E-posta Kullanımı En çok kullanılan elektronik posta servisleri: Gmail
Hotmail Yahoo

84 E-posta Kullanımı Geçici olarak kullanılabilen (15 dk.) elektronik posta servisleri:

85 E-posta Kullanımı

86 E-posta Kullanımı Yeni/E-posta yaz: Bir elektronik posta oluşturmak istendiğinde kullanılan seçenektir. Alıcı e-posta adresi (To)= Birden çok adres arasına ; konulur Cc (carbon copy)= Aynı elektronik postanın bilgi amaçlı başka adreslere ilgili kopya gönderilmesi için kullanılır Bcc (blend carbon copy)=Aynı elektronik postanın belirtilen adreslere gizli bir kopya gönderilmesi için kullanılır. Karşı taraf gizli kopya gönderilen adresleri göremez. Konu İçerik + Ekli dosya

87 E-posta Kullanımı Yanıtla: Elektronik posta gönderene yanıt verilmek istendiğinde kullanılan seçenektir. Tümüne Yanıt Ver: Gönderene ve tüm alıcılara yanıt verilmek istendiğinde kullanılan seçenektir. İlet: Gelen elektronik postayı ekiyle birlikte başka bir adrese yönlendirilmek istendiğinde kullanılan seçenektir. Sil: Seçilen elektronik postaların silinmesi için kullanılan seçenektir.

88 Bilişim Etiği Bilişim etiği kavramı ilk olarak İkinci Dünya Savaşı’nın ortalarında Norbert Wienner tarafından ortaya konulmuştur. Bilgisayar kontrollü füze sistemlerinde kullanılan yazılımların hata yapması durumu ele alınarak bilgisayarların “iyilik” ve “kötülük” için ne kadar büyük bir potansiyelinin olduğu fark edilmiştir. Başlangıçta bilgisayar uzmanlarının sorumlulukları olarak ele alınan bilgisayar etiği daha sonra teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte toplumsal düzeyde tartışılmaktadır.

89 Bilişim Etiği Bilgisayar teknolojileri ile oluşan, değişen ve kötüleşen etik problemlerdir (Walter Mayer) Bilinen etik problemlerin bilgisayarların neden olduğu yeni versiyonlarıdır (Deborah Johnson) Bilgi teknolojilerinin etik ve sosyal kullanımıyla ilgili politik boşluklarla ve kavram kargaşasıyla ilgili dinamik bir alandır (James Moor) Bilgi teknolojilerinin sağlık, iş, özgürlük, demokrasi, bilgi, güvenlik, gizlilik gibi sosyal ve insani değerler üzerindeki etkisinin tanımlanması ve analiz edilmesidir (Terrell Bynum)

90 Bilişim Etiği Kısaca bilişim etiği bilgisayar teknolojileri ile ortaya çıkan ve teknoloji geliştikçe büyüyerek farklı formlarda hayat bulan etik konuları kapsamaktadır. Bilgisayar kullanıcılarının sorumlulukları Savaş sanayindeki gelişmeler Teknolojinin toplumsal etkileri Sanal ortamdaki ilişkiler Güvenlik sorunları Bilişim suçları Bilginin doğruluğu Dijital mülkiyet hakkı Özel hayatın gizliliği Bilgiye erişim

91 Bilişim Etiği Soru: Yüzyıllar boyunca toplum üzerinde önemli etkileri olan diğer teknolojiler neden etik açıdan değerlendirilmemiştir? Matbaa etiği? Lokomotif etiği? Traktör etiği? Bilişim etiği?

92 Bilişim Etiği Teknolojinin toplumsal hayat üzerindeki etkisi
Dijital nesil ve özellikleri İnternet içeriği Bilginin doğruluğu Teknolojiyle birlikte yaşanan toplumsal dönüşüm

93 Bilişim Etiği Teknoloji kullananların mesleki sorumlulukları
Teknolojik kaynaklara erişim hakkı ve eşitliği Teknolojik kaynakların doğru ve sağlıklı kullanımı Dijital ortamlardaki mesleki sorumluluk

94 Bilişim Etiği Bilişim suçları Yetkisiz erişim Virüs bulaştırma
Sistemi hizmet dışı bıraktırma Sabotaj Elektronik dolandırıcılık Elektronik bilgi hırsızlığı Kişisel mahremiyet ihlali (özel hayatın gizliliği) Suç unsurlarının (içerik) sanal ortama taşınması

95 Bilişim Etiği Dijital mülkiyet (Telif hakkı)
Kaçak yazılım kullanımı Korsan dosya indirme (download) İzinsiz materyal (resim, müzik, video, animasyon …) kullanma Siber etik (İnternet eğiti) Dijital ortamlardaki temel insani değerler Doğru bilgi paylaşımı Siber zorbalık, siber şiddet, siber ırkçılık…

96 Bilişim Etiği Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım etik ilkelerinin temelini oluşturan 10 ilke; Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz. Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz. Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz . Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz. Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz. Başka insanların bilgisayar kaynakları izin almadan kullanılamaz. Başka insanların entelektüel bilgileri başkasına mal edilemez. Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkilerini dikkate almalıdır. Kişi, bilgisayarı, diğer insanları dikkate alarak ve saygı göstererek kullanmalıdır.

97 Teknoloji ve Sağlık Teknoloji sağlık alanında birçok yenilik getirmesine karşın çeşitli sağlık sorunlarını da tetiklemektedir. Teknolojinin insan hayatına getirdiği üstünlüklerinin yanında yanlış teknoloji kullanımının yol açabileceği sağlık sorunlarının bulunduğu unutulmamalıdır. Yaşanabilecek sağlık sorunları fiziksel ve psikolojik olarak iki ayrı başlıkta değerlendirilebilir.

98 Teknoloji ve Sağlık Fiziksel rahatsızlıklar, yanlış teknoloji kullanımına bağlı olarak insan bedeninde oluşabilecek sağlık sorunlarıdır. Bunlar; Kas eklem rahatsızlıkları Sırt, boyun, omuz, kol ağrıları Göz rahatsızlıkları kuruluk, yorgunluk, odaklanma bozukluğu Sinir zorlanmaları Karpal tunel sendromu, boyun fıtığı

99 Teknoloji ve Sağlık Psikolojik rahatsızlıklar, yanlış teknoloji kullanımına bağlı olarak ruhsal açıdan oluşabilecek sağlık sorunlarıdır. Bunlar; Teknostres İnternet bağımlılığı Siber kontriasi (tıp öğrencisi sendromu)

100 Teknoloji ve Sağlık Teknolojinin sağlıklı kullanımı için alınacak önlemler kısaca şunlardır; Çalışma ortamının fiziksel durumu yeterli ve iyi olmalıdır Vücut özelliklerine uygun (ergonomik) masa ve sandalye kullanılmalıdır Doğru pozisyonda ve mesafede oturulmalı, teknolojik araçlar ergonomik kurallara uygun kullanılmalıdır. Çok uzun süre çalışılmamalı, sık sık mola verilmelidir Çalışma aralarında kas-iskelet yapısını esnetecek ve rahatlatacak egzersizler yapılmalıdır.


"Eğitimde Teknoloji Kullanımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları