Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEKNOLOJİ NEDİR? İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEKNOLOJİ NEDİR? İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir."— Sunum transkripti:

1

2 TEKNOLOJİ NEDİR? İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.

3 Amaç kendi teknolojimizi kendimizin üretmesi olmalıdır
Amaç kendi teknolojimizi kendimizin üretmesi olmalıdır. Ancak bu şekilde beyin göçü önlenebilir.

4 TEKNOLOJİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Bilimin ilk tohumlarını, M.Ö yıllarında medeniyetin pırıltılarının görüldüğü Mezopotamya uygarlığında görüyoruz. Bu nedenle bilim ilk yolculuğuna doğu uygarlığından çıkar.

5 Mısır uygarlığından sonra Batıya geçen bilim, önce İyonya’ya, sonra Atina’ya, Güney İtalya’ ya gider ve yeniden İskenderiye’ye döner. Roma İmparatorluğunun çökmesi ve Ortaçağ bağnazlarının muhteşem İskenderiye Kütüphanesini yakması ile yok olmaya yüz tutan bilim, İslamiyetin doğuşu ile yeniden canlanır ve gelişir. 7. yüzyıldan 13. yüzyılın sonlarına kadar İslamiyetin himayesinde gelişen ve modern anlamda tohumları atılan bilim, yeniden Avrupa’da canlanmaya başlar.

6 ve…

7 Çinliler kağıdı, barutu, pusulayı, baskı tekniğini ve abaküsü (ilk basit hesap makinası) bulurlar. M.Ö.246 yılında Çin İmparatoru Çü Huang-ti, ulusal birliğin sağlanması için tüm kitapların yakılması gerektiğini söyler ve meydanlarda toplattığı tüm kitapları yaktırır . Böylece siyasi otoritenin düşünceye karşıtlığı ve tahammülsüzlüğü daha bu tarihlerde ortaya çıkar. Teknolojik adımları da yavaş yavaş başlar.

8 Sanayi Devriminden sonra bilime dayalı teknolojiler dönemi başlar
Sanayi Devriminden sonra bilime dayalı teknolojiler dönemi başlar. Zanaatkar atölyeleri yerlerini, bilim adamının laboratuvarlarına, Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) merkezlerine ve fabrikalara bırakır. Bu dönemde bilimin itici gücü sadece entellektüel merak değil daha çok sermaye olur. Bilimsel gücün para demek olduğunu anlayan birçok tüccar, bilim adamları ile yakın dostluk içerisine girerek onların çalışmalarını finanse eder. Böylece Avrupa, ticari sömürgeciliğin en iyi aracının bilim ve teknoloji olduğunu anlar ve bilime dayalı teknoloji çağı başlar.

9 Bilime dayalı teknolojinin ilk örneği Thomas Alva Edison’un laboratuvarına, bilimsel gelişmeleri ticari uygulamalara dönüştürerek gerçekleştirdiği elektrik teknolojisidir.

10 Henri Ford’un 1908 yılında seri olarak otomobil üretmesi ‘kütlesel üretim’ kavramını da ortaya koyar. 1895 yılında Röntgen’in X ışınlarını keşfetmesi ve arkasından doğal radyoaktivitenin keşfi (1896), Thomson’un elektronu keşfetmesi, Planck’ın kuantum kavramını ortaya atması ve Einstein’in foton kavramı (1905) ve genel rölativite teorisini ortaya koyması, daha önce temeli atılan modern bilimin doğuşunu da simgeler.

11 Yoğun madde fiziği, malzeme bilimi ve elektroniğin gelişmesi sonucu bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri ortaya çıkar.

12 M.Ö.3500 yılı civarında yazının,
M.Ö. 170 yılında parşömenin, 1454′de matbaanın icadı ile gelişen yazılı iletişim, telgraf, sabit görüntülerin elektrikle iletimi, daktilo, telefon, fonograf, televizyon yayını, teleks, haberleşme uydusu, transatlantik fiberoptik kablo, telefax ile yazılı metinlerin yanında, ses ve hareketli görüntüyü de kapsayan telekomünikasyon teknolojilerine dönüşür. Bu sayede bilginin işlenmesi, iletilmesi, depolanması ve enformatik, yazılım, optoelektronik ve fotonik gibi yeni bilim alanları ve bunlara dayalı yeni teknolojiler ortaya çıkar

13 Bilim ve teknolojinin bu serüveni sonucunda, sınırları tanımlanmamış genişlemeye ve aynı zamanda sınırsız ihtiyaçlar yaratmaya yönelik istikrarsız bir yapı olan ‘bilgi toplumu’ ortaya çıkar.

14 Teknoloji Çağı İnsanında Aranan Özelikler
Teknolojik gelişmelere ve değişimlere adapte olabilme, Kendini yenileyebilme yeteneği, İleri teknolojilere aşinalık, Teknolojinin sosyal boyutunu kavrayabilme, En az bir yabancı dil bilme Disiplinler arasında çalışabilme özelliğinin olması.

15 TEKNOLOJİNİN İNSAN YAŞAMINA OLUMLU ETKİLERİ

16 1-) İnternet ağı sayesinde Dünya’nın bir ucundaki bilgiye ulaşıyoruz
1-) İnternet ağı sayesinde Dünya’nın bir ucundaki bilgiye ulaşıyoruz. Teknolojinin gelişimi yaşam standartlarını artırmakta ve insana daha rahat bir yaşam sunmaktadır. Milattan öce 5000 yılında saatte 2-= ST1 />3 km hız yapabilen kızaklarla taşımacılık yapılırken 20.yy’da jet motorlarının yapılmasıyla saatte 1000 km’lik hızın üzerine çıkılmıştır.

17 2-) Teknoloji sayesinde insanlar daha rahat yaşam koşullarına sahip olurlar ve işlerini daha çabuk ve daha rahat yaparlar böylece ömürleri uzar. Evlerimizde kullandığımız çamaşır- bulaşık makinelerinden tüm teknolojik aletler işlerimizi daha rahat ve daha az enerji harcayarak yapabilmekteyiz.

18

19 3.)Teknoloji tıp alanında da çığır açan ürünlerle insanların hayatına olumlu etki etmektedir.
(mamografi, Elektrokardiyografi (EKG), röntgen vb.)

20 4-) Eğitimde de teknolojinin yararı vardır
4-) Eğitimde de teknolojinin yararı vardır. Episkop, projeksiyon makinesi, televizyon, dvd-vcd, video oynatıcı gibi cihazlar okullarda kolaylık sağlamaktadır.

21 Teknoloji ulaşımda da çok işimize yaramaktadır
Teknoloji ulaşımda da çok işimize yaramaktadır. Uzun yollara kısa sürelerde gidebilmekteyiz.

22 Günümüzde teknolojinin olumlu bir sonucu da bilgilerin, düşüncelerin, duyguların geniş insan kitlelerine daha kolay aktarılabilmesidir. Matbaayla birlikte Avrupa’da birçok kitap basılmış ve aydınlanma çağı başlamıştır. Günümüzde internet, gazete, televizyon, radyo ve çeşitli iletişim araçları sayesinde daha çok insana duygularımızı, düşüncelerimizi, yapmak istediklerimizi aktarabilmekte dünyadaki insanların fikirlerinden de haberdar olmaktayız.

23 TEKNOLOJİNİN İNSAN YAŞAMINA OLUMSUZ ETKİLERİ

24 1. Teknolojik gelişmeler ülkeler arası rekabeti meydana getirir
1.Teknolojik gelişmeler ülkeler arası rekabeti meydana getirir. Çünkü; teknoloji üreten ülkeler diğer ülkeler karşısında özellikle ekonomik ve askeri yönden üstünlük sağlar bu da büyük bir rekabete yol açar. Bunun sonucunda teknolojisi üstün olan ülkeler diğer ülkelere baskı uygular ve o ülkeleri kendi himayeleri altına almak isterler.

25 2-) Teknolojik gelişmelerin neden olduğu birçok hastalık vardır özellikle son 30 yıldan bu yana bu konuda birçok araştırma yapılmaktadır. Örneğin 1994’te ABD’de ve Finlandiya’da yapılan araştırmalar elektromanyetik alanların çok sık etkisinde kalan işçilerde Alzheimer hastalığının normal insanlara göre daha çok görüldüğünü ortaya koydu. 1998’te gerçekleştirilen bir başka araştırmada radyo operatörleri, endüstriyel donanım işçileri, veri işleme aygıtı tamircileri, telefon hattı işçileri, elektrik santralleri ve trafo merkezlerinde çalışan işçilerde film makinistlerinde Alzheimer Parkinson gibi hastalıklarla birlikte başka birtakım nörolojik bozuklukların daha çok ortaya çıktığı anlaşıldı.

26 3-) Cep telefonlarının insan sağlığını olumsuz etkilediği ortaya konuldu. Almanya’da yapılan bir araştırmada cep telefonlarının yüksek tansiyonla ilişkisi ortaya kondu. İngiltere’de yapılan bir başka araştırmada cep telefonu kullanıcılarının baş ağrıları, baş dönmesi ve dikkat dağınıklıkları gözlendi.

27 Dünyada 200 milyon cep telefonu kullanıcısı var ve cep telefonlarının kanserle ilişkisi merakla araştırılıyor. Beyinlerinde tümör oluşmuş onlarca kişi iletişim şirketlerine dava açmış durumda.

28 4-) Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Yapılan araştırmalar Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin% 50’sinin, son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır.

29 5-) Televizyon ve internet aile içi iletişimi koparmaktadır
5-) Televizyon ve internet aile içi iletişimi koparmaktadır. Aile içi iletişimin kopması çocukları da aileden koparıp yalnızlığa itmektedir.

30

31 6-) Küresel ısınma kuşkusuz günümüzün en büyük sorunlarından biridir.
Ve az çok teknolojik gelişmelerle ilgisi vardır. Küresel ısınma doğaya salınan aşırı karbon salınımından kaynaklanmaktadır. Karbon salımı da fosil kaynaklı yakıt kullanımından kaynaklanmaktadır. Sanayi devriminden sonra makineleşmeyle birlikte fabrikaların bacalarının doğaya saldığı karbon salımı bunun en belirgin delilidir.

32 9-) Teknolojinin olumsuz sonuçlarından bir tanesi de halktaki tüketim kültürünü yükseltmesidir. Günümüzde oldukça yaygın olan ve gittikçe ivmesini arttıran tüketim kültürü halkın sosyokültürel yapısına zarar vermektedir. ’Komşum da var ben de neden olmasın?’ sorusunu soran insanlar gittikçe doyumsuzlaşmakta ve anlamsız bir tüketim bilinci içerisine girmektedir. Teknolojinin bu sorunla yakından ilgisi vardır.

33 11-) Günümüzde bilgisayara bağımlı hale gelen insanların sayısı yadsınamayacak kadar çoktur. Bilgisayar bağımlısı insanlar günlerinin büyük bir kısmını bilgisayar ekranının başında geçirmektedir. Bilgisayara uzun süre gözlerini dinlendirmeden bakan insanlarda göz bozuklukları, kurallara uygun olarak oturmayan insanlarda bel, boyun rahatsızlıkları diğerlerine göre daha sık görülmektedir..

34 Çevremdekilerle Yaptığım Mini Anket Sonucu

35 Kısa Tanımlarla Sizce Teknoloji Nedir?

36 Alışkanlıklarımızın değişmesidir. (Annem)
Oturduğun yerden kanalları değiştirebilmektir (Babam) 1,5 saatte İstanbul’dan Antalya’ya gitmektir (Kardeşim) İstenildiği zaman size ulaşılabilmesidir. (Kuzenim) Hava atmak için kullanılan bir yöntemdir. (Kuzenimin küçük kızı) Hazır bilgiye ulaşma tembelliği

37 Peki ya bundan sonrası…

38 İnsanlar ne yapacak… yaratıcılık tamamen ortadan kalkacak mı
İnsanlar ne yapacak… yaratıcılık tamamen ortadan kalkacak mı? Robotlar, düşünen makineler, hesap yapan, resim çizen, müzik besteleyen, çeviri yapan makineler… Çok sayıda makine üretildi ve üretilmesi de sürdürülüyor… Ya sonra… Gelecek nesiller daha az çalışacak, daha rahat olacak makineler sayesinde.. Ya insan ilişkileri?.. Hiç kuşku yok ki iyice sarsılacak… dolaysız temastan çok, diğer insanların görüntüsü, sesi ve leriyle yetinecek… İletişim eksikliğinin getireceği kapalı bir dünya yani…

39 Tarihte bir ilk yaşanıyor.
Ama en önemlisi….. Tarihte bir ilk yaşanıyor.

40 Tarih boyunca ilk defa çocuklar belli konularda büyüklerinden fazla şey biliyorlar.

41 Teknoloji o kadar hızlı ve baş döndürücü bir şekilde gelişmeye başladı ki büyükler buna yetişemedi. Tabiatı gereği doğuştan meraklı olan nesillere ise bu baş döndürücü gelişmeler çok ilginç geldi ve onu yakından takip ettiler

42 Anne babalar arasındaki en popüler türkü de “bu çocuğu anlamıyorum” türküsü olmuştu. Zaten çocuklar da “şu büyükleri anlamak mümkün değil, kimse beni anlamıyor” cümlelerini sıkça telaffuz eder olmuşlardı. Hal böyle iken bu çocukları yetiştirmek de gittikçe zorlaştı. Eskiden anne babalar çocuklarını geleceğe yönelik rahatlıkla yönlendirebiliyorlarken bu zaman içinde değişti. Çocuklar öyle meslekler telaffuz ediyorlardı ki çoğu veliler bu mesleklerin değil ne işe yaradıklarını bilmek, bir çoğunun adlarını bile ilk kez duyuyorlardı.

43 21. yüzyıl işte böyle bir çehre ile karşımıza çıktı
21. yüzyıl işte böyle bir çehre ile karşımıza çıktı. Çocuklarımıza teknolojik gelişmeler konusunda yetişemeyeceğimize göre neler yapmalıyız. 21. yüzyıla nasıl iyi ve eğitimli çocuklar yetiştirebiliriz? sorusunu kendimize sıkça sormalıyız.

44 Birkaç teknolojik gelişme örneği...

45 Isıyla çiçek açan duvar kağıdı

46 Gerçekten çok ilginç bir duvar kâğıdı
Gerçekten çok ilginç bir duvar kâğıdı. Isıyla temasa geçtiğinde bu duvar kâğıdı çiçekler açıyor. Özel tasarlanan bu duvar kâğıdı ile soğuk havalarda evinizde bahar esintisini hissedebilirsiniz.

47

48 Bu yüzükler sayesinde, doğum günlerini, evlilik yıldönümlerini unutmayacaksınız. Tarih geldiğinde Son 24 saat içinde her saat, parmağınızı 10 saniye boyunca 120 dereceye kadar ısıtıyor.

49 Pil veya elektrik gerektirmeyen ışıklı duş başlıkları
Pil veya elektrik gerektirmeyen ışıklı duş başlıkları...Suyun basıncı ile çalışıyor ve suyun sıcaklığına göre renklerini değiştiriyorlar.

50 Geçebileceğiniz şekilde açılabilen otomatik kapılar
Geçebileceğiniz şekilde açılabilen otomatik kapılar..Yatay çubukların uçlarında bulunan sensörler sayesinde çubuklar geçeceğiniz kadar açılıp, ısı yalıtımında yüksek başarı sağlıyorlar.

51 Ev kadınlarının büyük yardımcısı olmaya aday bir icat
Ev kadınlarının büyük yardımcısı olmaya aday bir icat.. Yemeklerin lezzeti artacak.. Kesme tahtası üzerinde doğradığınız malzemenin ağırlığını görebiliyorsunuz.

52 Bu elbise tam 444 adet elektronik devreler ihtiva eden plaketten yapılmış. Gün boyu güneş ışığı ile şarj olan elbise, geceleyin ise değişik renk ve şekillerde ışımaya başlıyor

53 bayan nefes aldıkça, pervane dönüp elektrik üretiyor ve şiddetine göre led parlıyor.

54 ISITMALI PANTOLON: Bu pantolonda bacaklarınızı ve ellerinizi koruyan ısıtıcıları var. Uzaktan kontrol edebildiğiniz ısı kontrol kumandası işi daha bir kolaylaştırmış. 

55 KONUŞAN YASTIK: Artık telefonla yapacağınız uzun gece sohbetleri çekilmez olmaktan çıkıyor.Bluetooth bağlantısı sayesinde telefonunuzla iletişim kuran ve mikrofon ve hoparlöre sahip bir yastığınız olduğunu düşünün. Karşınızdakine sesinizi yastığınızla ulaştırıyorsunuz. Ayrı bir şarz ünitesi de mevcut

56 SERİNLETEN GÖMLEK: Bu fanlı gömlek , USB 'den aldığı güçle fanı çalıştırıp sizi serinletiyor. Peki " benim USB takacak bir yerim yok ben bunu yolda yürürken de takacağım " diyorsanız o zaman dört adet kalem pil işinize yara- yabilir. Tek sorun, çıkan ses ve gömleğinizin biraz kabarık durması olacaktır

57 EL KULLANMADAN SEMSİYE:Elinizi kullanmadan taşıyabileceğiniz bir şemsiye.

58 BÜYÜYEN AYAKKABI:Çocukların ayaklarının ne kadar büyüdüğü malum
BÜYÜYEN AYAKKABI:Çocukların ayaklarının ne kadar büyüdüğü malum. Ne kadar sık ayakkabı almak gerektiği de. Inchworm isimli bir ayakkabı şirketi 3 numarayı aynı anda kapsayan bir ayakkabı(lar) yapmış

59 İLGİNÇ İCATLAR Yan tarafta resmini gördüğünüz bu cihaz şeffaf bir tost makinası. İki yanı cam olan bu tost makinasında kızarttığınız ekmeyin bronzlaştığını an ve an izleyebilirsiniz.

60 Penguen şeklinde tasarlanmış bu zaman ayarlı alet aslında bir çay zamanlayıcısı. Demlik poşetinizi çay bardağında ne kadar tutacağız konusunda size yardımcı oluyor. Zamanı kendinize göre ayarlayıp poşetin ipini penguenin ağzına takıyorsunuz. Süre sonunda otomatik olarak demlik poşetiniz fincandan çıkıyor :) Eğer demlik poşeti bardakta unutup çayınızın tadının acı olmasından şikayet ediyorsanız bu tasarım tam size göre.

61 Yumurta tutacağını hiç bu kadar basit ama ilgi çekici olmamıştı
Yumurta tutacağını hiç bu kadar basit ama ilgi çekici olmamıştı. Sıradan üç adet çay kaşığı şık bir yumurtalık olabiliyor.

62 İş yerinde yada evde, nerde olursanız olun bu kahve fincanı çok işinize yarayacak. Kahve içmenin keyfi yanında başka bir keyifte elbette kurabiye yemektir. Eğer kurabiyenizi koyacak bir yer arıyorsanız bu fincan tam size göre. Fincanın altına yapılmış bir rafı sayesinde kurabiyenize kolayca ulaşabilirsiniz.

63 Gelecekteki 50 Yıl içinde Hayatımızdaki Değişiklikler

64 2015 Hayatımızdan çıkacaklar:
Kaybolmak -Teşekkür mesajları - Karasal telefonlar Hayatımıza girecekler: Ay üzerinde kurulacak yerleşim yerleri - Tek kullanımlık cep telefonları - Akıllı kozmetik ürünleri - Yalnızca uyumak için tasarlanmış oteller -Giyilebilir bilgisayarlar

65 2020 Hayatımızdan çıkacaklar:
Postaneler - Ücretsiz otomobil park alanları - Sekreterler - DVD - Telefon rehberleri - Normal emeklilik düşüncesi Hayatımıza girecekler: Robotlar tarafından yapılan ameliyatlar - Yapay gözler

66 2025 Hayatımızdan çıkacaklar: Doğru yazım ve imla - Yollarda ücretsiz olarak otomobil kullanmak - Masaüstü bilgisayarlar – Hafta sonu izinleri Hayatımıza girecekler: Hidrojen yakıtı istasyonları - Ülke dışında yerleştirilmiş hapishaneler - Hafıza silme Duyusal İnternet

67 2030 Hayatımızdan çıkacaklar: Ticari birlikler - Miras vergisi - Normal bir öğle yemeği yemek -estetik ameliyat Hayatımıza girecekler: Robot çocuk bakıcıları - Sanal tatiller - Uzaya kurulacak bir merdiven - Yapay hafıza güçlendiriciler - Otomatik şoförlü arabalar - Sanal bakteri

68 2035 Hayatımızdan çıkacaklar: Kendi kendine oyun oynayan çocuklar - Bozuk para - Petrol - Microsoft - Orta sınıf - Düşük fiyatlı yolculuk Hayatımıza girecekler: Kendi kendini tamir eden yollar - Gene göre ayarlanmış diyet - 3 boyutlu yazıcılar

69 2040 Hayatımızdan çıkacaklar: Banknot ve cüzdanlar - Petrol ürünleriyle çalışan motorlar - Bağımlılık ve sağırlık - Milli para - Ücretsiz halk alanları - “Özür dilerim” deme fikri Hayatımıza girecekler: Uzayda kurulacak fabrikalar -Evrensel para birimi - Video oynatabilen duvar kağıtları - Yalnızca hapishane olarak kullanılan ülkeler.

70 2045 Hayatımızdan çıkacaklar: Kravat - Doğal doğum
Hayatımıza girecekler: Çevreyi kirletmeye göre ayarlanan vergiler - Görünmezlik pelerini - Mars’taki ilk insan

71 2050 Hayatımızdan çıkacaklar: Körlük - Google
Hayatımıza girecekler: Hastalıklarla mücadele edecek küçük robotlar - Beyin nakli - Küresel nüfus hüviyeti- Hafıza yükleme - Seçimler ve vergileri - Işınlanmak

72 Daha sonrasında … Hayatımızdan çıkacaklar: Çirkinlik –
Ölüm (İstenmediği sürece)

73

74 SONUÇ Biliyoruz ki bu teknoloji burada kalmayacak, insanlar yaşadığı sürece teknoloji de ilerleyecektir. Şu an bize hayal gibi gelen şey hayatımıza girecek ve hayatımızı kolaylaştırmaın yanında, bize hükmetmeye da devam edecektir.

75

76 Kaynaklar: http://www.teknolojide.com/teknoloji-nedir.aspx


"TEKNOLOJİ NEDİR? İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları