Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU MEZUNİYET GECESİNE HOŞ GELDİNİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU MEZUNİYET GECESİNE HOŞ GELDİNİZ"— Sunum transkripti:

1 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU MEZUNİYET GECESİNE HOŞ GELDİNİZ
GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU MEZUNİYET GECESİNE HOŞ GELDİNİZ GAZİ ORTAOKULU BİLGİ YARIŞMASI

2 6.SINIFLAR BİLGİ YARIŞMASI

3 TÜRKÇE SORULARI

4 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eş anlamlı(anlamdaş) sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Onca kalabalık, şiir dinletisi için miymiş? B) Geceyle gündüz gibi zıt, karşıt iki insan nasıl olur da bu denli dost olur? C) İnsanlar arasındaki sevgi ve dostluk, hoşgörüyü de beraberinde getirir. D) Şimdi çok geç demeyin, erken diye bir şey yok.

5 CEVAP:B

6 2. ‘Zaman ‘ sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam kazanmıştır?
A) olayları o zamanın şartlarıyla değerlendirmelisiniz. B) Şimdi bunları düşünmenin zamanı değil. C) Öğrencilik zamanımda geç saatlere kadar çalışırdım. D)Sanırım Mısır seferi, Yavuz zamanındaydı.

7 CEVAP:B

8 3. Hangi seçenekteki dizelerde, ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır?
A) İşte bir çağı boğan düşler Ürküp kaçıyor sen yaklaşırken B) Buğulandıkça yüzü her aynanın Beyaz dokusuyla bu saf rüyanın C) Alabildiğine insan kalabalığı vardı Bir aydınlık geleceğe bakıyordu D ) Ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum.

9 CEVAP:D

10 4.Hangi seçenekte büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır?
A) Bu sorunun yanıtını bilmiyorum. B) Çobanın çaldığı kaval sesi beni çok etkiledi C) Koyunun kuzusu çayırlarda otladı. D) Öğretmenimiz bize öykülerimizi inceletti.

11 CEVAP:A

12 5. 1. Hani bileyim masal gibi
2. Sularla haşır neşir dal gibi 3. Bir okunmamış arzuhal gibi 4. Sana birşeyler söyleyebilsem Yukarıda numaralandırılmış dizelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

13 CEVAP:D

14 MATEMATİK SORULARI

15 1) M={ 1,2,3,4,5,6} ve N={ 3,5,6} ise N-M kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) { 3,5} B) {2,4} C) { 1,2,4} D) f

16 E

17 2) Bir sınıfta 30 öğrenci matematik dersinden, 25 öğrenci Türkçe dersinden, 20 öğrenci her iki dersten başarılı olmuştur. Sınıf mevcudu kaç kişidir? A) B) 25 C) D) 45

18

19 3) Dört basamaklı 47a5 sayısı 3 ile tam olarak bölünebildiğine göre a’nın alabileceği en büyük değer kaçtır? A) B) 8 C) D)6

20  4) Farklı asal rakamlardan oluşan; en büyük üç basamaklı sayı ile en küçük üç basamaklı sayının toplamı kaçtır? A) B) 988 C) D) 1000

21

22 5) İki doğal sayının ekok’u 72, ebob’u 3’tür
5) İki doğal sayının ekok’u 72, ebob’u 3’tür. Sayılardan biri 24 olduğuna göre; diğer sayı kaçtır? A) B) 8 C) D) 12

23

24 FEN BİLİMLERİ SORULARI

25 1) Aşağıda verilen faktörlerden hangisi bitkinin büyümesi için gerekli iken, çimlenme için gerekli değildir? A) Işık B) Sıcaklık C) Su D) Oksijen

26 CEVAP:A

27 2) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde çiçekli bir bitkinin hayat döngüsünün aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir? A) Tozlaşma-Döllenme-Tohum ve meyve-Çimlenme-Genç ve olgun bitki B) Tozlaşma- Tohum ve meyve- Döllenme- Genç ve olgun bitki- Çimlenme C) Tohum ve meyve- Tozlaşma- Döllenme- Çimlenme-Genç ve olgun bitki D) Genç ve olgun bitki -Tohum ve meyve- Tozlaşma- Döllenme-Çimlenme

28 CEVAP:A

29 3-) Çiçekli bir bitkide polen ile yumurta hücrelerinin birleşmesi için öncelikle gerçekleşmesi gereken tozlaşma olayı çiçek kısımlarından hangileri arasında gerçekleşir? a-) Başçık-Tepecik b-) Sapçık-Tepecik c-) Çanak yaprak-Taç yaprak d-) Dişicik borusu-Tohum taslağı

30 CEVAP:A

31 4-) İlaç ve gübrenin ya hiç kullanılmaması yada mümkün olduğunca az kullanılması temeline dayanan faaliyete ne ad verilir? A)Zirai mücadele B)Tarımsal üretim C)Sera üretimi D)Organik tarım

32 CEVAP:D

33 5) Sürati 108 km/h olan bir hareketlinin sürati kaç m/s’dir?
A) B) 20 C)30 D)40

34 CEVAP:C

35 SOSYAL BİLGİLER SORULARI
“Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” 1) Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur? a) Türk Tarih Kurumu b) Dil Tarih Fakültesi c) Türk Dil Kurumu d) İş Bankasının kurulması

36 CEVAP:A

37 2) Lidyalılar; Efes’ten başlayarak Mezopotamya’daki Ninova şehrine kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır .Parayı icat etmişlerdir Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? a) Tarıma önem verdiklerinin b) Ticari faaliyetleri geliştirdiklerinin c) Bilim ve sanatta ilerlediklerinin d) Şehir devletleri halinde yaşadıklarının

38 CEVAP:B

39 3) 1 / ölçekli bir haritada A - B kentleri arası 8 cm ölçülmüştür. Buna göre iki kent arasındaki gerçek uzaklık kaç km'dir? A B C D-64

40 CEVAP:C

41 • Batısında önemli sanayi ülkelerinin bulunması
• Doğu ve güneydoğusundan büyük petrol üreticisi ülkelere komşu olması • Akdeniz ve Karadeniz arasındaki bağlantının boğazlarından sağlanması 4) Yukarıda Türkiye’ye ait verilen özellikler hangi alanla daha fazla ilgilidir? A) Sosyal konum B) Özel Konum C) Tarımsal Konum D) Matematik Konum

42 CEVAP:B

43 5)Tapınak olarak inşa edilen, yedi katlı en üst katıda rasathane olarak kullanılan Sümer yapılarına ne denir? A)Tapetes B)patesi C)Tümülüs D)ziggurat

44 CEVAP:D

45 İNGİLİZCE SORULARI

46 1- A: ____________ ? B: I have three sisters and one brother. A) Whose brother are you? B) How many brothers and sisters have you got? C) What is your favourite fruit? D) What is your name?

47 CEVAP:B

48 2- A: What do you look like?
B: ___________ . A) I’m a student B) I have got two sisters. C) I’m tall and slim. D) I’m twelve years old.

49 CEVAP:C

50 3. Arethere eggs in thebox? B: Yes, thereare eggs A).any-a lot of B).a lot of-any C).any-any D).some-any

51 CEVAP:A

52 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sevilmeyen bir şey ifade edilmektedir?
A) I’m crazy about pop music. B) I’m fond of playing guitar. C) I love skating. D) I can’t stand doing the washing up.

53 CEVAP:D

54 5-I need _________ of jam.Boşluğa ne gelmelidir?
A) a piece B) a bottle C) a slice D) a jar

55 CEVAP:D

56 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARI

57 1.SORU:Kuranı Kerimde 103.surenin adını yazınız.

58 CEVAP:Asr Suresi

59 2.SORU:Hz. Musa Peygambere indirilen kitabın ismi nedir?

60 CEVAP:TEVRAT

61 GENEL KÜLTÜR SORULARI

62 SORU-1 Hababam Sınıfı adlı eserin yazarı kimdir?

63 RIFAT ILGAZ

64 İlk defa dünya haritasını kim çizmiştir?

65 PİRİ REİS

66 YARIŞMA BİTMİŞTİR

67 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ
HAZIRLAYAN İBRAHİM KANTEKİN FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENİ


"EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU MEZUNİYET GECESİNE HOŞ GELDİNİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları