Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -11- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -11- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010."— Sunum transkripti:

1 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -11- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

2 SUNU İÇERİĞİ ÖLÇMEDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER A) TEST İSTATİSTİKLERİ 1- ÖLÇME SONUÇLARININ DÜZENLENMESİ 2- VERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ 3- MERKEZİ EĞİLİM (Vasat) ÖLÇÜLERİ 3- MERKEZİ EĞİLİM (Vasat) ÖLÇÜLERİ 1- Aritmetik Ortalama 2- Ağırlıklı Ortalama 3- Ortanca (Medyan) 4- Tepe Değer (Mod) Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

3 ÖLÇMEDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER TEST İSTATİSTİKLERİMADDE İSTATİSTİKLERİ Eğilim Merkezi Eğilim Ölçüleri Dağılım Merkezi Dağılım Ölçüleri Aritmetik Ortalama Ağırlıklı Ortalama Mod Medyan Standart Sapma Ranj Çeyrek Kayma Ranj Madde Güçlük İndeksi Madde Ayırt Edicilik İndeksi Madde Standart Sapması Madde Varyansı

4 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 1- ÖLÇME SONUÇLARININ DÜZENLENMESİ * * Ölçme sonuçları ilk elde edildiklerinde çok sayıda ve düzensizdirler. Bunları yorumlamak ve sonuç çıkarmak mümkün değildir. * * Veriler üzerinde yapılacak ilk iş onların düzenlenmesidir. * * Verilerin düzenlenmesinde yapılması gereken onların büyüklük sırasına konulmasıdır. * * Sıralama büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru yapılabilir.

5 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 ÖĞRENCİPUANÖĞRENCİ Elif Burak Ebru Can Ali Vatan Güneş Yiğit Osman Cansu Selma Soner Mert Arif Özlem 58 64 61 26 64 45 50 70 58 46 66 82 Kaan Gözde Nur Kadir Adnan Nilüfer Ferda Serdar Ümit Lokman Murat Betül Şener Ela Emine 66 57 50 57 66 26 58 70 46 90 61 45 46 90 30 Öğrencinin 100 Soruluk Testten Aldıkları Puanların Listesi

6 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 ÖĞRENCİPUANÖĞRENCİ Vatan Nilüfer Şener Yiğit Betül Mert Ela Ümit Osman Nur Kadir Gözde Elif Burak Soner 26 45 46 50 57 58 Ferda Can Ali Murat Ebru Güneş Arif Adnan Kaan Cansu Selma Serdar Özlem Lokman Emine 58 61 64 66 70 82 90 30 Öğrencinin Testten Aldıkları Puanların Sıralı Listesi

7 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Puan (X) Frekans (f) Toplamlı Frekans (tf) Frekans Yüzdesi (%) Toplamlı Frekans Yüzdesi (% tf) 26 45 46 50 57 58 61 64 66 70 82 90 233224323312233224323312 2 5 8 10 12 16 19 21 24 27 28 30 6,7 10 6,7 13,3 10 6,7 10 3,3 6,7 16,7 26,7 33,4 40,1 53,4 63,4 70,1 80,1 90,1 93,3 100 30 Öğrencinin 100 Soruluk Testten Aldıkları Ham Puanların Sıralı Frekans Tablosu

8 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Puan Aralığı Gerçek Puan Aralığı Grup Orta Noktası f tf 25 - 39 40 - 54 55 - 69 70 - 84 85 – 99 24,5 – 39,5 39,5 – 54,5 54,5 – 69,5 69,5 – 84,5 84,5 – 99,5 32 47 62 77 92 2 8 14 4 2 2 10 24 28 30 30 Öğrencinin 100 Soruluk Testten Aldıkları Ham Puanların Gruplandırılmış Frekans Tablosu %f 6,7 26,7 46,6 13,3 6,7 %tf 6,7 33.4 80 93,3 100 Puanların Gruplandırılması; İlk önce puanların kaç grupta toplanacağına karar verilir, genelde tek sayılı gruplandırmaya gidilir. Sonra ranj hesaplanır ve bu sayıya bölünür. Çıkan sayı grup aralık katsayısı olarak kullanılır.

9 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2- VERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ

10 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

11

12 MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Literatürde geçen diğer isimleri; ** * * Yığılım Ölçüleri * Vasat Ölçüleri * Ortalamalar * * Belli bir özelliğe ya da değişkene ilişkin, bir grup ölçümün ya da bir dizi puanın hangi değerler etrafında toplandığını gösteren değerlerdir. * * Ayrıca grup dağılımının simetrik mi çarpık mı olduğu konusunda bilgi sağlar.

13 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 ARİTMETİK ORTALAMA * * En duyarlı ve en çok kullanılan merkezi eğilim ölçüsüdür. * * Gündelik dilde ortalama ifadesi kullanıldığında ilk akla gelen kavram aritmetik ortalamadır. * * Aritmetik ortalama puanların tamamının öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilir. * * Bir dağılımdaki verilerin ağırlık merkezini gösteren aritmetik ortalama, dağılıma yeni değerlerin eklenmesinden ve çıkarılmasından etkilenir.

14 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 ÖRNEK; FORMÜLÜ;

15 * * Ham puanlardan hesaplanabileceği gibi frekans tablosundan gruplanmış puanlardan da hesaplanabilir. ÖRNEK;

16 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 ÖRNEK;

17

18 TABLO VERİLDİĞİNDE NASIL YORUMLAMAMIZ GEREKİR?

19 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 ağırlıklı ortalama ÖRNEK; * Aritmetik ortalamada, her bir veri değerinin öneminin eşit olduğu varsayılmaktadır. Fakat bazı değerlerin önemi diğerlerinden farklı olabilir. Puanların ortalamaya farklı düzeylerde katkılarının olduğu durumlarda ağırlıklı ortalama kullanılır. ÖRNEK; Bir öğrenci kredisi 3 olan matematikten 6, kredisi 2 olan edebiyattan 7, kredisi 1 olan müzikten 9 ve kredisi 1 olan İngilizceden 10 almıştır. Bu öğrencinin ortalaması kaçtır? AĞIRLIKLI ORTALAMA

20 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * * Veriler sıraya konulduktan sonra grubun tam ortadan ikiye ayıran noktaya rastlayan ölçme sonucuna denir. MEDYAN (Ortanca) FORMÜLÜ; Nveri sayısı N (veri sayısı) çift ise dağılımın ortasında yer alan iki değişkenin orta noktası alınır. 3, 5, 9, 10, 7, 2, 6 7+1 / 2 =4 dolayısıyla medyan, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 ÖRNEK; ÖRNEK; 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18 9+1 / 2 = 5

21 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * * * * Ortanca değerinin tamsayı olma zorunluluğu yoktur, işlem sonucunda veriler içerisinde olmayan ve hatta küsuratlı bir sayı da çıkabilir. * Medyan, bir dağılımdaki ölçme sonucu sayısından (N) etkilenir fakat dağılımındaki uç değerlerden ve bu değerlerin sayısal büyüklüklerinden etkilenmez. Onun için dağılımda aşırı uç değerler olduğunda daha güvenilir olması nedeniyle aritmetik ortalama yerine merkezi eğilim ölçüsü olarak medyan tercih edilir. * Medyanın standart hatası, aritmetik ortalamanın standart hatasından daha büyüktür.

22 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 * * * Bir puan dağılımda ya da veri grubunda en çok tekrar edilen; yani frekansı en yüksek olan ölçme sonucuna denir. * Puan dağılımındaki bütün değerleri dikkate almaması nedeniyle merkezi eğilim ölçüleri içerisinde en az bilgi veren ölçüdür. MOD (Tepe Değer) ÖRNEK; 3, 3, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 12, 13, 13 7’ Bu serinin modu 7’dir

23 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bir puan dağılımında; * ÖRNEK; * ÖRNEK; * * ÖRNEK; Bir puan dağılımında; * bütün puanların frekansları aynı ise bu puan dağılımının modu yoktur. ÖRNEK; 4, 4, 12, 12, 34, 34, 45, 45 MOD yoktur * ardışık iki değer en büyük ve eşit frekansa sahipse mod bu iki değerin ortalamasına eşittir. ÖRNEK; 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 9 MOD: 4+5 / 2 = 4,5 * 3, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 7, 9 MOD: 4 ve 6 ’dır çünkü bu iki puan ardışık gibi görünse de aralarında değerler olabileceğinden mod 4 ve 6’ın ortalaması değildir. * ardışık olmayan iki değer en büyük ve eşit frekansa sahipse bu dağılımın iki farklı modu vardır. ÖRNEK; 5, 7, 8, 8, 8, 9, 12, 12, 12 MOD: 8 ve 12

24 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Puanlar (f) (f) 784 656 523 344Puanlar 29 – 31 2 26 – 28 26 – 286 23 – 25 7 20 – 22 4 mod = 65mod = 24 mod = 50

25 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010

26 Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı tek modlu ve simetriktir? A)B)C) D) E) A) I B) II C) III D) IV E) V TEST Aritmetik Ortalama ModMedyan Standart Sapma I 7080758 II 4050456 III 50 10 IV 50303510 V 60405015 2001

27 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı tek modlu ve simetriktir? A)B)C) D) E) A) I B) II C) III D) IV E) V TEST Aritmetik Ortalama ModMedyan Standart Sapma I 7080758 II 4050456 III 50 10 IV 50303510 V 60405015 2001

28 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Sınıfın ortalama öğrenme düzeyi, hangi testle yoklanan öğrenmeler için en yüksek, hangi testle yoklanan öğrenmeler için en düşüktür. TEST Aritmetik Ortalama ModMedyan Standart Sapma I7080758 II4050456 III50 10 IV50303510 V60405015 2001 En yüksekEn düşük A) A)I IV B ) B ) I II C) C) II V D) D) III IV E) E) V II

29 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 Sınıfın ortalama öğrenme düzeyi, hangi testle yoklanan öğrenmeler için en yüksek, hangi testle yoklanan öğrenmeler için en düşüktür. TEST Aritmetik Ortalama ModMedyan Standart Sapma I7080758 II4050456 III50 10 IV50303510 V60405015 2001 En yüksekEn düşük A) A)I IV B ) B ) I II C) C) II V D) D) III IV E) E) V II

30 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 IIIIIIIV A) MedyanModStandart SapmaRanj B) MedyanRanjAritmetik OrtalamaMedyan C) RanjStandart SapmaAritmetik OrtalamaMedyan D) ModMedyanAritmetik OrtalamaRanj E) ModMedyanStandart SapmaAritmetik Ortalama Aşağıda, aynı değişkenle ilgili bir ölçümler dizisi ile ilgili dört tanım verilmiştir. I- En yüksek frekansa sahip olan değer II- Büyüklük sırasına konmuş ölçümler dizisinin tam ortasındaki değer III- Ölçümlerin toplamının ölçüm sayısına bölünmesiyle elde edilen değer IV- En büyük ölçüm ile küçük ölçüm arasındaki fark Bu tanımlara karşılık gelen kavramlar, aşağıdakilerden hangisinde ? 2002

31 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 IIIIIIIV A) MedyanModStandart SapmaRanj B) MedyanRanjAritmetik OrtalamaMedyan C) RanjStandart SapmaAritmetik OrtalamaMedyan D) ModMedyanAritmetik OrtalamaRanj E) ModMedyanStandart SapmaAritmetik Ortalama Aşağıda, aynı değişkenle ilgili bir ölçümler dizisi ile ilgili dört tanım verilmiştir. I- En yüksek frekansa sahip olan değer II- Büyüklük sırasına konmuş ölçümler dizisinin tam ortasındaki değer III- Ölçümlerin toplamının ölçüm sayısına bölünmesiyle elde edilen değer IV- En büyük ölçüm ile küçük ölçüm arasındaki fark Bu tanımlara karşılık gelen kavramlar, aşağıdakilerden hangisinde ? 2002

32 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 14 25 28 48 54 2004 Frekans Puan Yukarıdaki dağılımda mod kaçtır? A)B) C)D)E) A) 14 B) 25 C) 28 D) 48 E) 54

33 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 14 25 28 48 54 2004 Frekans Puan Yukarıdaki dağılımda mod kaçtır? A)B) C)D)E) A) 14 B) 25 C) 28 D) 48 E) 54

34 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A)B)C) D)E) Yukarıda verilen derslerden hangisinde mutlak başarı oranı en yüksektir? A) BiyolojiB) MatematikC) Tarih D) FizikE) Kimya Tabloda soru sayıları ve Aritmetik ortalamaları verilmiş dersler bulunmaktadır. 2004 Dersler (Soru Sayısı)X Biyoloji (10)5,2 Matematik (45)38,1 Fizik (19)13,4 Kimya (12)6,9 Tarih (14)11,7

35 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A)B)C) D)E) Yukarıda verilen derslerden hangisinde mutlak başarı oranı en yüksektir? A) BiyolojiB) MatematikC) Tarih D) FizikE) Kimya Tabloda soru sayıları ve Aritmetik ortalamaları verilmiş dersler bulunmaktadır. 2004 Dersler (Soru Sayısı)X Biyoloji (10)5,2 Matematik (45)38,1 Fizik (19)13,4 Kimya (12)6,9 Tarih (14)11,7

36 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 196 öğrencinin katıldığı bir testten alınan puanların frekansları ve yığılmalı frekansları aşağıda verilmiştir. Ham Puan (X) Frekans (f) Yığılmalı Frekans (yf) 107 33 10625 10538 10419 103312 102820 1011434 1003973 992194 9840134 9762196 Bu öğrencilerin aldıkları puanların toplamı 19404 olduğuna göre aritmetik ortalaması kaçtır? A) B)C) D)E) A) 98 B) 98,5 C) 99 D) 99,5 E) 100 2005

37 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 196 öğrencinin katıldığı bir testten alınan puanların frekansları ve yığılmalı frekansları aşağıda verilmiştir. Ham Puan (X) Frekans (f) Yığılmalı Frekans (yf) 107 33 10625 10538 10419 103312 102820 1011434 1003973 992194 9840134 9762196 Bu öğrencilerin aldıkları puanların toplamı 19404 olduğuna göre aritmetik ortalaması kaçtır? A) B)C) D)E) A) 98 B) 98,5 C) 99 D) 99,5 E) 100 2005

38 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 196 öğrencinin katıldığı bir testten alınan puanların frekansları ve yığılmalı frekansları aşağıda verilmiştir. Ham Puan (X) Frekans (f) Yığılmalı Frekans (yf) 107 3 3 106 2 5 105 3 8 104 1 9 103 3 12 102 8 20 10114 34 10039 73 9921 94 9840134 9762196 Yukarıdaki frekans dağılımında, medyan değeri hangi puanlar arasındadır? A) B)C) A) 98-99 B) 99-100 C) 100-101 D)E) D) 101-102E) 102-1032005

39 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 196 öğrencinin katıldığı bir testten alınan puanların frekansları ve yığılmalı frekansları aşağıda verilmiştir. Ham Puan (X) Frekans (f) Yığılmalı Frekans (yf) 107 3 3 106 2 5 105 3 8 104 1 9 103 3 12 102 8 20 10114 34 10039 73 9921 94 9840134 9762196 Yukarıdaki frekans dağılımında, medyan değeri hangi puanlar arasındadır? A) B)C) A) 98-99 B) 99-100 C) 100-101 D)E) D) 101-102E) 102-1032005

40 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) C) D) E) Bir ölçme işleminde, ölçümlerin frekansları birbirine eşit ise bu ölçümler için aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz? A) Aritmetik ortalama B) Mod C) Standart sapma D) Medyan E) Ranj 2005

41 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 A) B) C) D) E) Bir ölçme işleminde, ölçümlerin frekansları birbirine eşit ise bu ölçümler için aşağıdakilerden hangisi hesaplanamaz? A) Aritmetik ortalama B) Mod C) Standart sapma D) Medyan E) Ranj 2005

42 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2007 5A sınıfındaki öğrencilerin 25 soruluk matematik testinden aldıkları puanlar gruplanarak aşağıdaki frekans grafiğinde gösterilmiştir. 5A sınıfının mevcudu kaçtır? A) B)C) D)E) A) 5 B) 7 C) 8 D) 20 E) 25

43 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2007 5A sınıfındaki öğrencilerin 25 soruluk matematik testinden aldıkları puanlar gruplanarak aşağıdaki frekans grafiğinde gösterilmiştir. 5A sınıfının mevcudu kaçtır? A) B)C) D)E) A) 5 B) 7 C) 8 D) 20 E) 25

44 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2007 5A sınıfındaki öğrencilerin 25 soruluk matematik testinden aldıkları puanlar gruplanarak aşağıdaki frekans grafiğinde gösterilmiştir. 5A sınıfının matematik testi puanlarının aritmetik ortalaması kaçtır? A) B)C) D)E) A) 5,7 B) 7,4 C) 14,5 D) 18,6 E) 20

45 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2007 5A sınıfındaki öğrencilerin 25 soruluk matematik testinden aldıkları puanlar gruplanarak aşağıdaki frekans grafiğinde gösterilmiştir. 5A sınıfının matematik testi puanlarının aritmetik ortalaması kaçtır? A) B)C) D)E) A) 5,7 B) 7,4 C) 14,5 D) 18,6 E) 20

46 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2007 5A sınıfındaki öğrencilerin 25 soruluk matematik testinden aldıkları puanlar gruplanarak aşağıdaki frekans grafiğinde gösterilmiştir. 5A sınıfının matematik testi puanlarının modu (tepe değeri) kaçtır? A) B)C) D)E) A) 5 B) 7 C) 8 D) 18 E) 25

47 Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 2007 5A sınıfındaki öğrencilerin 25 soruluk matematik testinden aldıkları puanlar gruplanarak aşağıdaki frekans grafiğinde gösterilmiştir. 5A sınıfının matematik testi puanlarının modu (tepe değeri) kaçtır? A) B)C) D)E) A) 5 B) 7 C) 8 D) 18 E) 25


"Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -11- Psik.Dan.& Reh.Yusuf ŞARLAK İstanbul / 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları