Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAŞAKLAR GRUBU REYHAN TANIN KORKMAZ BÜŞRA NUR YILMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAŞAKLAR GRUBU REYHAN TANIN KORKMAZ BÜŞRA NUR YILMAZ."— Sunum transkripti:

1 BAŞAKLAR GRUBU REYHAN TANIN KORKMAZ BÜŞRA NUR YILMAZ

2  BAŞKA ÇALIŞMALAR; Çalıştığımız konu ders içerikli olduğu için yüzlerce kaynak ve çalışma mevcuttur.  Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersinin birinci ünitesi olan ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar ve ikinci ünitesi olan ölçme araçlarının temel özellikleri: geçerlik,güvenirlik ve kullanışlık konularının anlaşılıp anlaşılmadığını ölçmeye yönelik kapsam geçerliliği olan test maddeleri oluşturuldu.  Amaç; hedeflenen davranış veya kazanıma ulaşanla hiç ulaşmayanı ayırt etme olduğundan çeldirici seçenekler konuya hakim olanları değil,o konuda yeterli bilgisi olmayanların doğru yanıta ulaşmasına engel olmalı.  Bu testin uygulanmasıyla birlikte konuların iyice kavranılıp buna benzer bir sınavda daha yüksek başarı elde edilmesi.  Testin kapsamı ; ölçme ve değerlendirme dersinin Ünite 1 ve Ünite 2 konuları.

3 ÖRNEKLEM:  Üniversitemizin 3.sınıf psikoloji öğrencilerinden oluşan 32 kişiyi kapsamaktadır. VERİ TOPLAMA SÜRECİ:  Hazırladığımız 40 soruluk ölçme aracı çoklu oturumlarla öğrencilere uygulanmıştır.  Kağıt üzerinden gruba uygulatılmıştır.  Ölçme aracını ilk bitiren öğrencinin süresi : 15 dakika.  Son bitiren öğrencinin süresi ise 20 dakika olarak not edilmiştir.

4 Veri Toplama Aracı  Testin ideal formu : Başarı testi ve puanlama bakımından objektif bir testtir.  Testin birden fazla formu geliştirilebilir.  Testi uygulama ve değerlendirme aşamasında testi kullananlara eğitime ihtiyaç yoktur.  Testin uygulanması; ölçme ve değerlendirme dersinden kaygı duyan psikoloji 3.sınıf öğrencilerine yarar sağlayacaktır.  Test sonuçları kümülatif puanlama ile yorumlanacaktır ve SPSS programı kullanılacaktır. Anlaşılan konular, üniteler ile ilgili kazanımlar, anlaşılmayan konular,karıştırılan kavramlar. Doğru cevaplanan maddelere 1, yanlış cevaplanan boş bırakılan veya birden fazla cevap verilen maddelere 0 puan verilerek puanlama işlemini tamamlamaktır.

5 Veri toplama aracı geliştirme evrelerimiz: ÖLÇEKLEME  Madde yazımı  seçmeli cevap formatı  çoktan seçmeli ÇOKTAN SEÇMELİ TEST YAPISI:  MADDE KÖKÜ  TEST MADDESİ  SEÇENEKLER  ÇELDİRİCİLER  ANAHTARLANMIŞ DOĞRU YANIT

6 Bir matematik öğretmeni, değerlendirme sürecinde öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerini de…. Verilen bilgilere göre, öğretmenin eleştirel düşünme düzeylerini değerlendirme sürecine katılabilmesi için yapması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? A)Ölçme yapma B)Ölçüt saptama C)Karşılaştırma D)Karar verme E)Ölçek geliştirme DOĞRU CEVAP ÇELDİRİCİLER TEST MADDESİTEST MADDESİ Örnek soru : M K A Ö D K D Ü E SEÇENEKLERSEÇENEKLER

7  Ölçekleme aşamasından sonra; ünitelerin konularını kapsayan Belirtke Tablosu hazırlanmıştır. (EKTE). Soruların sorulacağı ilk 2 ünitenin konularının kazanımları ve bu kazanımlardan oluşturulacak soru adedi belirtilmiştir.  40 soru olarak belirlenmiştir.  Süre 20 dakikadır.  Her doğru cevap için 1 puan, yanlış cevap için 0 puan olarak belirlenmiştir.  Sorular hazırlanırken çoktan seçmeli testlerin sınıflandırılması da dikkate alınmıştır. 1)DOĞRU CEVABA GÖRE SINIFLANDIRMAK 2)MADDE KÖKÜNE GÖRE SINIFLAMA 3)MADDELERİN GRUPLANIŞINA GÖRE SINIFLAMA  Çok sayıda ölçme ve değerlendirme ders kitapları, KPSS kitapları ölçme ve değerlendirme bölümleri ve en başta ders slaytları incelenerek soru yapıları,çeşitleri oluşturulmuştur.

8 Çoktan seçmeli test hazırlama, test geliştirme aşamalarından pilot uygulama kısmını kapsamadığı için pilot uygulama yapılmamıştır.

9  VERİ ANALİZİ 1 ) Basit Yöntem ile Madde Analizi  İlk olarak bütün öğrencilerin cevapları puanlandı, cevap kağıtlarının üzerine yazıldı ve en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralandı.  Öğrenci sayımız 32 kişi olduğu için % 50’si ( ilk 16 kişi ) üst grup % 50’si (son 16 kişi) alt grup olarak kodlanmıştır. MADDEDoğru cevaplayan öğrenci sayısı Yanlış cevaplayan öğrenci sayısı Boş 1Üst grup Alt grup 13 12 3434 ---- 2Üst grup Alt grup 7373 9 13 ---- 3Üst grup Alt grup 14 12 2424 ----

10 4Üst grup Alt grup 13 10 3535 ---- 5Üst grup Alt grup 16 12 0404 ---- 6Üst grup Alt grup 11 5 11 ---- 7Üst grup Alt grup 11 7 5959 ---- 8Üst grup Alt grup 16 8 0808 ---- 9Üst grup Alt grup 15 16 1010 ---- 10Üst grup Alt grup 13 11 3535 ---- Üst grup Alt grup 4545 12 11 ---- 12Üst grup Alt grup 15 16 1010 ---- 13Üst grup Alt grup 15 16 1010 ----

11 14Üst grup Alt grup 14 5 2 11 ---- 15Üst grup Alt grup 14 2222 ---- 16Üst grup Alt grup 14 13 2323 ---- 17Üst grup Alt grup 16 15 0101 ---- 18Üst grup Alt grup 16 12 0404 ---- 19Üst grup Alt grup 13 12 3434 ---- 20Üst grup Alt grup 9696 7 10 ---- 21Üst grup Alt grup 2323 14 13 ---- 22Üst grup Alt grup 4747 12 9 ---- 23Üst grup Alt grup 9595 7 11 ----

12 24Üst grup Alt grup 15 11 1515 ---- 25Üst grup Alt grup 10 8 6868 ---- 26Üst grup Alt grup 3030 13 16 ---- 27Üst grup Alt grup 2222 14 ---- 28Üst grup Alt grup 15 8 1818 ---- 29Üst grup Alt grup 13 9 3737 ---- 30Üst grup Alt grup 7777 9999 ---- 31Üst grup Alt grup 13 10 3636 ---- 32Üst grup Alt grup 10 6666 ---- 33Üst grup Alt grup 12 8 4848 ----

13 34Üst grup Alt grup 8888 8888 ---- 35Üst grup Alt grup 15 6 1 10 ---- 36Üst grup Alt grup 16 8 0808 ---- 37Üst grup Alt grup 7676 9 10 ---- 38Üst grup Alt grup 16 14 0202 ---- 39Üst grup Alt grup 13 4 3 12 ---- 40Üst grup Alt grup 14 12 2424 ----

14 Elde ettiğimiz bu verilerle 1) Madde Güçlük İndeksi (p) 2) Madde ayırıcılık gücü indeksi (d) bulunur. 1)Madde güçlük indeksi (p) Maddeyi üst grupta doğru cevaplayan sayısı + Maddeyi alt grupta doğru cevaplayan sayısı/ üst grup öğrenci sayısı + alt gruptaki öğrenci sayısı Maddenin Zorluk Gücü İndeksiMaddenin Değerlendirmesi 0,29 ve Altında Bulunan MaddelerZor 0,30 ve 0,49 Arasında Bulunan MaddelerOrta Güçlükte 0,50 ve 0,69 Arasında Bulunan MaddelerKolay 0,70 ve 1,00 Arasında Bulunan MaddelerÇok Kolay

15 %15ÇOK KOLAY6 SORU %35KOLAY14 SORU %35ORTA GÜÇLÜK14 SORU %15ÇOK ZOR6 SORU GENELİN GÜÇLÜK DERECESİ İSE

16  2) Madde ayırıcılık indeksi (d) Maddeyi üst grupta doğru cevaplayan sayısı - Maddeyi alt grupta doğru cevaplayan sayısı/ Grupların herhangi birisindeki öğrenci sayısı Maddenin Ayırıcılık Gücü İndeksiMaddenin Değerlendirmesi 0,40 ve daha büyükÇok İyi Bir Madde, Teste Alınır. 0,30-0,39Oldukça İyi Madde, Teste Alınır. 0,20-0,29Düzeltilmesi ve Geliştirilmesi Gereken Bir Madde, Ancak Düzeltilerek Teste Alınabilir. 0,19 ve daha büyükÇok Zayıf Madde, Düzeltilip Geliştirilemiyorsa Kesinlikle Testten Çıkarılmalı, Testten çıkarılır.

17 SORULARGÜÇLÜK (p)AYIRT EDİCİLİK (d) 10,790,06 20,320,25 30,820,12 40,720,20 50,870,25 60,50,37 70,560,25 80,750,5 90,97- 0,06 100,750,06 110,28- 0,06 120,97-0,06 130,97- 0,06 140,590,56 150,870 160,840.06 170,970.06

18 180,870,15 190,780,06 200,470,20 210,16- 0.06 220,34-0,20 230,430,25 240,810,25 250,560,12 260,090,20 270,120 280,720,44 290,650,25 300,440 310,720,20 320,620 330,620,25 340,50 350,660,56

19 360,750,50 370,410,06 380,930,25 390,530,56 400,810,12

20  GÜVENİRLİK SPSS programında yapılan analize göre; Analyze  Scale  Reliability Analysis kısmından gelen tabloya 40 maddeyi eklediğimiz zaman çıkan sonuç :  Reliability Statistics  Scale Statistics Cronbach's AlphaN of Items,66440 MeanVarianceStd. Deviation N of Items 25,4720,9674,57940

21  EĞER;  0.00 < a <0.40 İSE ÖLÇEK GÜVENİLİR DEĞİL.  0.40 < a < 0.60 İSE ÖLÇEK DÜŞÜK GÜVENİLİRLİKTE  0.60 < a < 0.80 İSE ÖLÇEK OLDUKÇA GÜVENİLİR  0.80 < a < 1.00 İSE ÖLÇEK YÜKSEK GÜVENİLİRLİKTE  Bu koşullara göre ölçeğimiz,664 değeriyle oldukça güvenilir bir ölçek.

22  GEÇERLİK  Kapsam Geçerliği Belirtke tablosu kapsam geçerliğini destekler yapıdadır.  Görünüş Geçerliği  Ölçme ve Değerlendirme Hocamız Yrd.Dç.Meryem Yılmaz Soylu tarafından onay bekliyoruz.

23  Öncelikle ayırt edicilik, güçlülük, ve belirtke tablosundaki kazanımlar kriter olarak kabul edilerek bu ölçüm sonuçları değerlendirmeye alınarak 40 soruluk ölçeğimiz SPSS analizinin kolaylığı bilinmeksizin kendi çabalarımızla 20 soruya düşürülmüştür.  Aldığımız soru numaraları: 2,6,7,14,16,18,23,26,28,29,30,31,33,35,37,39  Daha sonra SPSS yardımıyla 40 sorumuzun güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır ve,664 bulunmuştur.  20 sorumuzun güvenirliği hesaplandığında ise ilk başta güvenirlik,557 çıktı ve baştaki duruma göre daha düşüktü.  Daha sonra tablo incelendiğinde hangi sorular çıkarıldığında güvenirliğin düştüğünü ve yükseldiği tespit edildi ve uğraşlar sonucu 37. soru yerine 8. soru alınarak başarı sağlanıldı. Güvenirlik,685 e çıkarıldı.

24 Cronbach's AlphaN of Items,68520 Reliability Statistics

25  Bu şekilde 20 soru son hali oluşturuldu.  Belirtke tablosu ( EKTE)  Güvenilirliğini yüksek tutmak için ilk başta planladığımız kazanımlarda ufak değişiklikler yapılmıştır. Ancak kapsam geçerliliğinde dikkate değer bir değişiklik olmamıştır.

26  Çoktan seçmeli ölçme aracı geliştirme oldukça kapsamlı bir süreç gerektirir. Geçerliliği ve güvenirliği yüksek bir test hazırlamak için öncelikle tüm kazanımların gösterildiği bir belirtke tablosu hazırlanması şarttır. Daha sonra kazanımlar doğrultusunda hazırlanması planlanan test maddesinin iki katı madde oluşturulması ve uygulanması daha sonra yapılacak madde güçlüğü ve ayırt edicilik hesaplamaları sonucu öngörülen maddelerin çıkarılabilmesi açısından önemlidir.

27  Küçük,M. ve Geçit, Y. ( 2012).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara:Nobel  Atılgan,H. ve Kan, A. ve Doğan, N.( 2011).Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara:Anı  2005 KPSS Eğitim Bilimleri Konu Anlatımlı Temel Kaynak.(2005).Ankara Karacan  Yrd.Doc.Dr.Meryem YILMAZ SOYLU(2014-2015).Ölçme ve Değerlendirme dersi notları.


"BAŞAKLAR GRUBU REYHAN TANIN KORKMAZ BÜŞRA NUR YILMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları