Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİH: 15. 05. 2010 YER: ENSAR KOLEJİ BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL SUNAN: ABDÜLKADİR DÖKME Üsküdar Capitol İlköğretim Okulu Öğretmeni / Serbest Yazar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİH: 15. 05. 2010 YER: ENSAR KOLEJİ BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL SUNAN: ABDÜLKADİR DÖKME Üsküdar Capitol İlköğretim Okulu Öğretmeni / Serbest Yazar."— Sunum transkripti:

1 TARİH: 15. 05. 2010 YER: ENSAR KOLEJİ BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL SUNAN: ABDÜLKADİR DÖKME Üsküdar Capitol İlköğretim Okulu Öğretmeni / Serbest Yazar

2 İlköğretim İngilizce Programları Kasım 1991 – 2347 STD / 6-7-8. Sınıflar

3 İlköğretim İngilizce Programları Ekim 1997 – 2481 STD / 4-5. Sınıflar

4 İlköğretim İngilizce Programları 10. 02. 2006 –14 sayılı karar/4-5-6-7-8. Sınıflarkarar Program kademeli olarak uygulamaya kondu.

5 UYGULAMA 2006-2007 : 4. sınıflar 2007-2008 : 5. sınıflar 2008-2009 : 6. sınıflar 2008-2009 : 7-8. sınıflar

6 UYGULAMA 2009-2010 : 8. sınıflar eski + yeni program 2010-2011 : İlk mezunlar

7 HAFTALIK DERS SAATİ A BÖLÜMLERİ İÇİN: 4-5. Sınıflar / 3 SAAT 6-7-8. Sınıflar / 4 SAAT B BÖLÜMLERİ seçmeli derslerde okutulacaktır. Özel okullarda ekstra saatlerde B BÖLÜMLERİ tercih edilebilir.

8 PROGRAMDAKİ YAKLAŞIM ÜRÜN → SÜREÇ ÖĞRETMEN MERKEZLİ → ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRENME ORTAMI BAĞIMSIZ ÇALIŞMA Sorgulayan, eleştirel düşünceye sahip kişiler yetiştirmeyi hedef alan

9 PROGRAMDAKİ YAKLAŞIM Bilgiyi öğreten değil öğrenmeyi öğreten AVRUPA DİL PASAPORTU (ELP) PERFORMANS VE PROJELER SARMAL FORMAT (cyclical format) İLETİŞİMSEL VE GERÇEKÇİ DİL KULLANIMI

10 PROGRAMDAKİ YAKLAŞIM KARMA YAKLAŞIM (MIXED SYLLABUS): yapısal (dilbilgisi yapıları) the grammatical/structural syllabus (grammatical structures) durumsal (iletişim ortamları) the situational syllabus (the context in which interaction occurs) konu odaklı the topical/theme-based syllabus

11 PROGRAMDAKİ YAKLAŞIM kavramsal/işlevsel (Dilbilgisi Kuralları/Kavramlar+Yapılar ve Kullanım/Tutarlı Söylemde İşlevler) the notional/ functional (communicative) syllabus (Usage / Notions + Syntactic Structures and Use/ Functions in Coherent Discourse) süreç/görev odaklı (öğrencinin gerçek dünyadaki dil problemleriyle ilgili görevler) the procedural/task-based syllabus (tasks that are relevant to the real world language needs of the student) beceri odaklı (dilsel ve akademik beceriler) the skills-based syllabus (language or study/academic skills) http://www2.uic.edu/~mstracze/Syllabus.htmlhttp://www2.uic.edu/~mstracze/Syllabus.html

12 UNIT 7 HYGIENE SKILLSCONTEXT (Situations and Texts) FUNCTIONSTASKS Listening * understanding phrases and expressions related to areas of most immediate priority provided speech is clearly and slowly articulated. * identifying the topic of discussion which is conducted slowly and clearly. identifying the main point of radio public educational programs Reading * finding specific, predictable information in simple everyday material * understanding simple instructions on equipment encountered in everyday life – such as food labels, medicine, etc. Writing * writing a series of simple phrases and sentences about hygiene * copying out single words and short texts presented in standard printed format. * picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the his/her limited competence and experience. Speaking * understanding clear, standard speech on familiar matters directed at him/her, provided he/she can ask for repetition or reformulation from time to time. * making and responding to suggestions. * indicating when he/she is following. * saying he/she didn’t follow. Choose the appropriate ones from the list. Asking for and giving information Making suggestions Giving orders Preparing a cartoon strip about hygiene.

13 ETKİNLİKLER Öğrencilerin tahmin ve çıkarım yapma becerilerini kullanarak derse katılımlarının artırılması, Simulasyon ve dramatizasyon etkinliklerinin kullanılması, Oyun, popüler şarkı, bilmece, bulmaca, fıkra gibi çeşitli etkinliklerin kullanılması, İkili çalışma ve grup çalışması yapılması, İyi tanımlanmış ve daha önce denenmiş etkinliklere yer verilmesi,

14 ETKİNLİKLER Öğrenci otonomisini arttıracak beceri geliştirme ve eleştirel düşünme çalışmalarına olanak sağlanması, Öğretmen konuşma süresinin en aza indirgenmesi ve öğrenci konuşma süresinin artırılması. Dinleme CD lerinin kullanılması

15 Öğrencinin öğrenme istek ve güdüsünün (motivation) sürekliliğinin sağlanması Öğrencinin ihtiyacına dönük ve fonksiyonel bir dil kullanılması Görsel Okuma (Visual literacy) becerisi ETKİNLİKLER

16 6. SINIF ÜNİTE BAŞLIKLARI 1.FAMILY 2.HOBBIES AND INTERESTS 3.FOOD AND DRINKS 4.DAILY LIFE AND ROUTINES 5.SCHOOL 6.WEATHER CONDITIONS 7.HYGIENE 8.PARTIES 9.LIVING BEINGS 10.GAMES AND SPORTS 11.SAFETY 12.DIFFERENT PLACES 13.HOLIDAYS 14.MATHEMATICAL PROBLEMS 15.LABORATORY WORK 16.DIFFERENT LIFESTYLES

17 7. SINIF ÜNİTE BAŞLIKLARI 1.INTERESTING BELIEFS 2.TOURIST ATTRACTIONS 3.OUR NATURAL HERITAGE 4.COMPUTERS 5.FASHION 6.TV PROGRAMS 7.OLD DAYS 8.INVENTORS AND EXPLORERS 9.TALES AND LEGENDS 10.AMAZING HISTORY 11.SKILLS 12.CHANGING LIFE STYLES 13.TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE? 14.ECOLOGY 15.MODERN MEDICINE 16.INNER WORLD

18 8. SINIF ÜNİTE BAŞLIKLARI 1.FRIENDSHIP 2.ROAD TO SUCCESS 3.IMPROVING ONE’S LOOKS 4.DREAMS 5.ATATÜRK: THE FOUNDER OF THE TURKISH REPUBLIC 6.DETECTIVE STORIES 7.PERSONAL EXPERIENCES 8.COOPERATION IN THE FAMILY 9.SUCCESS STORIES 10.READING FOR ENTERTAINMENT 11.PERSONAL GOALS 12.PERSONALITY TYPES 13.LANGUAGE LEARNING 14.PRECAUTIONARY MEASURES 15.PREFERENCES 16.EMPATHY

19 SEVİYE BELİRLEME SINAVLARI 27 ARALIK 2007 Pilot Uygulama / 6-7. Sınıflar 2008 Haziran/ 6-7. Sınıflar 2009 Haziran/ 6-7-8. Sınıflar

20 SBS SORU SAYILARI 6. Sınıflar / 13 7. Sınıflar / 15 8. Sınıflar / 17

21 SBS SORU ÖZELLİKLERİ MÜFREDATA DAYALI GRAMER HEDEF DEĞİL GÖRSEL OKUMA TABLO OKUMA OKUDUĞUNU ANLAMA GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDEN SINIF ORTAMINDA ÖĞRENİLEBİLECEK ( KNOCK, KNOCK!) MANTIK YÜRÜTME KELİME BİLGİSİ DİYALOG TAMAMLAMA CÜMLE TAMAMLAMA SORU KELİMESİNİ BULMA KONUŞMA DİLİNDE KULLANILAN İFADELER

22 SBS SORU BAŞLIKLARI Verilen resme göre cümleyi tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. Aşağıda verilen kelimelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Verilen resme göre doğru ifadenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdaki konuşma balonunda boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.

23 SBS SORU BAŞLIKLARI Resimdeki kişi aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir? Aşağıda verilen konuşma balonundaki bilgileri okuyunuz. Buna göre doğru seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdaki eylemlerin yapılış sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıda verilen ifadeye göre doğru resmin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

24 SBS SORU BAŞLIKLARI Verilen cümlede kim anlatılmaktadır? …. Who am I? …. Where should I put them? …. What should I do? …. Where am I?

25 SBS SORU BAŞLIKLARI …. Who did it? …. How much money do I have left? ….. How many balloons can I buy? …… How old was my grandfather last year?

26 TAVSİYELER (ÖĞRETMENLERE) MEB Müfredatına uygun kitaplar takip edilmelidir. Türkiye genelinde birden fazla kitap okutulduğu göz önünde bulundurularak, tek kitaba bağlı kalınmadan farklı kaynaklardan da yararlanılmalıdır. Dinleme ve konuşma becerilerinin daha çok geliştirilmesi için çaba gösterilmelidir. Öğrencinin öğrenme istek ve güdüsünün (motivation) sürekli olmasına, kalıcı bir dil öğrenmeye değer vermesine yardımcı olunmalıdır.

27 TAVSİYELER (ÖĞRETMENLERE) Öğrencinin ihtiyacına dönük ve fonksiyonel bir dil kullanılmasına da dikkat edilmelidir. Dilbilgisi yapıları soyut olarak değil, temayı destekleyecek tarzda verilmelidir. Ders esnasında oluşan ortamları iyi değerlendirip, konu ile bağlantı kurulmalıdır. Proje ve performans görevleri ile, araştırmacılık teşvik edilmelidir.

28 TAVSİYELER (ÖĞRETMENLERE ) Belli aralıklarla okuma kitapları bitirttirilmelidir. Öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli bir eğitim verilmelidir. Türkçe kullanımı mümkün olduğunca en aza indirgenmelidir. Ürün dosyası Diyalog ezberleme, role play, drama gibi çalışmalar yapılabilir.

29 TAVSİYELER (ÖĞRETMENLERE ) Çoklu Zeka Teorisine göre farklı zeka türlerine sahip öğrencilerin varlığı göz önünde bulundurularak aktiviteler çeşitlendirilmelidir. Teknolojiden, dil öğretimine katkısı bulunan web sitelerinden yeteri kadar faydalanılmalıdır. Diğer zümrelerle işbirliği güçlendirilmelidir.

30 TAVSİYELER (YAZILI SINAVLARDA) Ders anlatımında olduğu gibi yazılılarda da görselliğe önem verilmelidir. Yazılı soruları tek tip olmamalı, farklı soru tarzlarını içermelidir. Zaman zaman ortak yazılılar yaparak, öğrencilerin farklı öğretmenlerce hazırlanan soru tarzlarına alışmaları sağlanmalıdır. Yazılılarda, çalışma kağıtlarında ve “quiz”lerde SBS soru tarzları da kullanılmalıdır.

31 2009 SBS DEĞERLENDİRME (6. sınıf) Öğrenci okul puanının SBS puanına etkisi Sorular yeni programa göre hazırlanmış olsa da eski programa göre hazırlanan öğrencilerin de 2-3 soru hariç diğerlerini yapabileceği özellikteydi. Geçen seneki 6. sınıf SBS soruları ile kıyaslandığında biraz daha zor idi.

32 2009 SBS DEĞERLENDİRME (6. sınıf) Sorular görsel okumaya, anlamaya ve mantık yürütmeye dayalı idi. Konu dağılımı daha iyi yapılabilirdi. Son ünitelerden soru sorulmamıştı. Şıklar test tekniğine uygun idi. 7 ve 8. sınıf soruları ile kıyaslandığında, 8. sınıf soruları daha profesyonel idi. 3. sorunun doğru şıkkında verilen “give up” kelimesi seviye üstü

33 2009 SBS DEĞERLENDİRME (7. sınıf) Sorular yeni programa göre hazırlanmış olsa da eski programa göre hazırlanan öğrencilerin de yapabileceği özellikteydi. Geçen seneki 6 ve 7. sınıf SBS soruları ile kıyaslandığında hemen hemen aynı zorluk seviyesinde idi. Sorular görsel okumaya, anlamaya ve mantık yürütmeye dayalı idi. Konu dağılımı daha iyi yapılabilirdi. Bazı sorularda şıklar birbirinden alakasız idi.

34 2009 SBS DEĞERLENDİRME (7. sınıf) 8. sınıf soruları ile kıyaslandığında, 8. sınıf soruları daha profesyonel idi. Bir soru (as... as) My English kitabında öğretilmese de yeni programda var olduğundan, öğrenciler farklı kaynaklardan yararlanmadılarsa, bu soruda şaşırmış olabilirler. Trafik ışıkları ile ilgili verilen soruda ışık yayaya göre sorulduğu halde resimdeki ışık araçlara göre konmuştu.

35 2009 SBS DEĞERLENDİRME (8. sınıf) Sorular yeni programa göre hazırlanmıştı. Eski programa göre hazırlanan öğrencilerin yapabileceği özellikte değildi. Bu yıl yapılan 6 ve 7. sınıf soruları ile kıyaslandığında 8. sınıf soruları daha profesyonel idi. Geçen seneki 6 ve 7. sınıf SBS soruları ile kıyaslandığında zor idi ama yeni programa göre kıyaslama yapıldığında zor olduğu söylenemez. Sorular görsel okumaya, anlamaya ve mantık yürütmeye dayalı idi. Genel olarak bütün konuları içeriyordu.

36 2009 SBS DEĞERLENDİRME (8. sınıf) Şıklar test tekniğine uygun idi. 1. sorudaki “literature” kelimesi kitapta geçmediğinden bir çok öğrenci cevaplamakta zorlandı. 15. sorudaki bilgisayarı çalan kişi ile ilgili ipuçları iyice okunmadığından bir çok öğrenci tarafından yanlış cevap olmasına rağmen bilgisayar bulunan A şıkkı işaretlendi. Konuşma diline ait ifadeler belli bir ağırlık teşkil ediyordu.

37 ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER (SINAV ÖNCESİ) Dersler sınıfta iyi dinlenmelidir. Dersler günlük olarak çalışılmalıdır. Kelime bilgisi pekiştirilmelidir. Bol kitap okunmalıdır. Bol soru çözülmelidir. Farklı kaynaklardan yararlanılmalıdır.

38 ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER (SINAVDA) Sorular dikkatli okunmalıdır. Sorular sonuna kadar okunmadan cevaba geçilmemelidir. Boşluk tamamlama sorularında bir önceki cümle ya da bir sonraki cümle dikkate alınmalıdır. Resme dayalı sorularda, resimdeki bütün ayrıntılar değerlendirilmeli, acele edilmemelidir. Zamirler (Pronouns) ipucu olabilir. Bilinmeyen kelimelere takılıp kalınmamalı, cümle ya da paragrafın akışından cevaba ulaşılmaya çalışılmalıdır.

39 2010 SBS 2010 SBS NASIL OLACAK?

40 TAVSİYE EDİLEBİLECEK YAYINLAR DAMLA YAYINLARI REEL YAYINLARI NEŞELİ YAYINLARI SELT-ZAMBAK YAYINLARI

41 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. İLETİŞİM: Abdülkadir Dökme 0 505 4016988 akdokme@yahoo.com www.dildok.com

42 SAMPLE ACTIVITIES Stand up, sit down Mirrors mirror mirror on the wall, who is the most beautiful one of all... mirror on the wall, who is the most beautiful one of all... Rainbow Balloons (fortune telling) sink or float?

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59


"TARİH: 15. 05. 2010 YER: ENSAR KOLEJİ BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL SUNAN: ABDÜLKADİR DÖKME Üsküdar Capitol İlköğretim Okulu Öğretmeni / Serbest Yazar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları