Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU 10 Aralık 2010 Ankara. Gündem CARACAL için Çalışma Planı Kısıtlamalar Stoktaki Maddeler Eşya içindeki kimyasallara ilişkin rehber.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU 10 Aralık 2010 Ankara. Gündem CARACAL için Çalışma Planı Kısıtlamalar Stoktaki Maddeler Eşya içindeki kimyasallara ilişkin rehber."— Sunum transkripti:

1 Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU 10 Aralık 2010 Ankara

2 Gündem CARACAL için Çalışma Planı Kısıtlamalar Stoktaki Maddeler Eşya içindeki kimyasallara ilişkin rehber doküman CLP Konusunda Yapılan Çalışmalar KOSGEB’in RDG’ye dahil edilmesi Ülkemizde Kısıtlamalara ilişkin yapılan çalışmalar 2

3 CARACAL - Çalışma Planı Yapılacak İşlerSüresi Test Metotları Tüzüğü 2. ATP (Teknik Gelişmeye Uyum) 2010 sonu Test Metotları Tüzüğü 3. ve 4. ATP2011 REACH Ek XIII2011 yılının 1. çeyreği Ek XVII (pentaBDE, PFOS, acrilamid) REACH Ek XVII (Kadmiyum) 2011 yılının 1. çeyreği 2011 yılının 2. çeyreği REACH XIV2011 yılının 1. çeyreği REACH Ek I CLP CLP 2. ATP 2011 yılının 1. çeyreği CLP 3. ATPEkim 2011 3

4 CARACAL Toplantıları ToplantıTarihi 7. CARACAL7-8-9 Şubat 2011 8. CARACAL8-9-10 Haziran 2011 9. CARACAL26-27-28 Ekim 2011 4

5 Kısıtlamalarla ilgili soru ve cevaplar Amonyum nitrat (REACH Ek XVII 58. Giriş): 2(a) paragrafında yer alan %16’dan fazla amonyum nitrat içeren karışımların piyasaya arzının yasaklanmasına ilişkin istisnanın, 93/15/EEC sayılı sivil patlayıcılar direktifinde yer alan alt kullanıcıları ve dağıtıcıları mı yoksa tüm alt kullanıcıları ve dağıtıcıları mı kapsayacak? C: Amonyum nitratla ilişkili olarak %16’dan fazla nitrojen içeren karışımlar 27 Haziran 2010 tarihinden sonra REACH’te tanımlı alt kullanıcılar ve dağıtıcılar için piyasaya arz edilebilecek 5

6 Kısıtlamalarla ilgili soru ve cevaplar Amonyum nitrat (REACH Ek XVII 58. Giriş): (devam) Amonyum nitratla ilişki olarak %16’dan fazla nitrojen içeren karışımları üreterek (örn. Soğutma kalıpları) halka sunmak için alt kullanıcılar amonyum nitratı tedarik edilebilecek mi? C: Alt kullanıcılar limit değerin altında amonyum nitrat içeren karışımları üretmek için amonyum nitrat üretirse, bu karışımların halka arz edilebileceği belirtilmiştir. 6

7 Kısıtlamalarla ilgili soru ve cevaplar Amonyum nitrat (REACH Ek XVII 58. Giriş): (devam) Alt kullanıcılar amonyum nitratla ilişki olarak %16’dan fazla nitrojen içeren karışımları, kendi sanayi ve profesyonel aktiviteleri için tedarik edilebilecek mi? C: Farklı amaçlar için amonyum nitratı diğer maddelere dönüştürmek üzere kendi sanayi ve profesyonel aktivitelerinde kullanan alt kullanıcılara yönelik bir kısıtlama olmadığı belirtilmiştir. 7

8 Kısıtlamalarla ilgili soru ve cevaplar Nikel (REACH Ek XVII 27. Giriş): “Uzun süreli” terimi üzerindeki olası yorumlar ve alerjilere neden olan ortalama maruz kalma süresini daha iyi tanımlayan ve rakamlarla belirleyen kriterleri düzenlemenin önemi ile ilgili sorun gündeme getirilmiş, C: “uzun süreli” teriminden gün boyunca cildin sürekli olarak 30 dk.’dan fazla veya aralıklarla 1 saatten fazla anlaşılması gerektiği sonucuna varmıştır. 8

9 Kısıtlamalarla ilgili soru ve cevaplar Civa (REACH Ek XVII 18(a). Giriş) REACH Ek XVII Giriş 18(a)’da yer alan kısıtlamalar tamir ve bakım faaliyetlerini kapsamakta mıdır? C: Ateş ölçer ve diğer ölçüm cihazları kısıtlamalardan muaf olduğu, bu aletlere ilişkin tamir ve bakım faaliyetlerinin, Antik ölçüm aletlerinin ve bu aletlerin tamir ve bakım faaliyetlerinin kısıtlamadan muaf tutulduğu belirtilmiştir. 9

10 Kısıtlamalarla ilgili soru ve cevaplar REACH Ek XVII Giriş 28 – 30 - 1272/2008/EC sayılı direktifin Ek VI Bölüm 3’ünde belirtilen özel konsantrasyon limitinin kısıtlamaların uygulanmasında dikkate alınıp alınmayacağı ve operatörlerin özel konsantrasyon limiti ile 1999/45/EC direktifinde belirtilen konsantrasyonlar arasında seçim yapacağı sorusu C: 1272/2008 sayılı tüzüğün Ek VI 3. Bölümde yer alan özel konsantrasyon limitini kullanabilecekleri, bu özel limitin olmaması durumunda 1999/45/EC sayılı direktifte yer alan ilgili konsantrasyonun kullanılabileceği ifade edilmiştir. 10

11 Kısıtlamalarla ilgili soru ve cevaplar Üye ülkeler; Mevcut elektroliz tesislerinde krizotil içeren diyaframlarla ilgili muafiyetleri 1 Ocak 2005 ten önce monte edilmiş ve/veya hizmete sunulmuş asbest içeren eşyaların satışına izin veren ulusal önlemler (Amaç, asbest içeren eski ürünlerin tipini belirlemek) hakkında Komisyona 1 Haziran 2011 tarihi itibariyle rapor sunacak. 11

12 Stoktaki Maddeler “ İlgili son kayıt tarihinden önce üretilen veya ithal edilen ön kaydı yaptırılmış maddelerin söz konusu son tarihten sonra kayıt ettirilmeden piyasaya arz edilebilecek mi?” “ Tüzüğün 23. Maddesi gereğince, son kayıt tarihinden önce ön kaydı yaptırılmış maddenin üretimine ve ithalatına devam etmemeye karar verildiğinde, bu maddenin ilgili üreticisi veya ithalatçısı tarafından kayıt ettirilmesi gerekmeyecektir.” 12

13 Eşya içindeki kimyasallara ilişkin rehber doküman REACH madde 7(2) ve madde 33’te belirtilmiş Yüksek önem arz eden kimyasallara ilişkin %0,1 eşik değerinin eşyanın üretilmiş/ithal edilmiş haline mi yoksa parçalarına veya homojen kısımlarına mı uygulanacak? “ 6 AB üye ülkesi (Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya ve İsveç) ve 1 Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi ( Norveç) %0,1 eşik değeri eşyanın tümüne uygulanmasına itiraz eden muhalif görüş bildirmiştir ve rehber dokümanın bu kısmı bu üye ülkeler tarafından onaylanmamıştır” dip notunun rehber dokümana eklenmesini talep etmiştir. 13

14 CLP Konusunda Yapılan Çalışmalar Birleşmiş Milletler Küresel Uyumlaştırılmış Sistem Uzman Alt Çalışma Komitesi ( UN SCEGHS) ile ilgili konular CLP madde 45 Ulusal Temas Noktalarının güncellenmesi CLP - 2. Teknik Gelişmeye Uyum CLP ve 1. Teknik Gelişmeye Uyum (ATP) çalışmaları CLP konusunda AKA tarafından yapılan çalışmalar 14


"Bursev DOĞAN ARTUKOĞLU 10 Aralık 2010 Ankara. Gündem CARACAL için Çalışma Planı Kısıtlamalar Stoktaki Maddeler Eşya içindeki kimyasallara ilişkin rehber." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları