Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL Komutlar 2 1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL Komutlar 2 1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR."— Sunum transkripti:

1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL Komutlar 2 1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

2 SQL - Komutlar LIKE DISTINCT COUNT İ Ç İ İ ÇE SELECT KULLANIMI BETWEEN INNER JOIN 2 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

3 SQL - Like Komutu SQL dilinde bir tablodan kayıtları çekerken ismi A ile ba ş layan soyadı B ile biten tarzında sorgulamalar yapmak için LIKE komutu kullanılır. SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1 LIKE ‘deger1*’; SELECT * FROM tablo_adi WHERE alanadi1 LIKE ‘*deger1’; 3 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

4 SQL - Like Komutu Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki adı S ile ba ş layan kullanıcıların kimler oldu ğ unu görüntülemek için; SELECT * FROM kullanici_bilgileri WHERE ad LIKE 'S*'; 4 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

5 SQL - Distinct Komutu SQL dilinde bir tablodan tekrarlayan kayıtları yalnız bir sefer çekmek için DISTINCT komutu kullanılır. SELECT DISTINCT alanadi1 FROM tablo_adi 5 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

6 SQL - Distinct Komutu Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki önemli sayfa yapılan sayfaların neler oldu ğ unu görüntülemek için (her bir sayfa bir kez listelenecek ş ekilde); SELECT DISTINCT icerikno FROM onemli_sayfalar; 6 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

7 SQL - Count Komutu SQL dilinde bir tablodaki kayıtların toplam sayısını belirlemek için COUNT komutu kullanılır. SELECT COUNT(*) FROM tablo_adi; 7 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

8 SQL - Count Komutu Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki kaç adet kullanıcı oldu ğ unu belirlemek için; SELECT COUNT(*) FROM kullanici_bilgileri; 8 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

9 SQL – İç İçe Select Görev 10’da olu ş turulan veri tabanında kaç farklı arayüz seçimi yapıldı ğ ını belirleyin. Örne ğ in 3 ö ğ renci 3,3 ve 5 no’lu arayüzü seçtiklerinde seçilen farklı arayüz sayısı 2’dir. 9 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

10 SQL – İç İçe Select SELECT Count(*) FROM arayuz_tercihleri WHERE id IN (SELECT DISTINCT arayuzno FROM arayuz_tercihleri); 10 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

11 SQL - Between Komutu SQL dilinde bir tablodaki kayıtlardan belli aralıktakileri seçmek için BETWEEN komutu kullanılır. SELECT alanadi1,alanadi2 FROM tablo_adi where tarih>=01.03.2009 AND tarih<=03.03.2009; 11 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

12 SQL - Between Komutu Görev 10’da olu ş turulan veri tabanındaki 01.03.2009 ile 03.03.2009 tarihleri arasında not alan ö ğ rencileri ve aldıkları notları listelemek için; SELECT ogrno, notu FROM notlar WHERE tarih BETWEEN #03/01/2009# AND #03/03/2009#; Tarih: Ay/gün/yıl 12 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

13 SQL – Inner Join Komutu İ ki farklı tablodaki kayıtları e ş le ş tirmek amacıyla INNER JOIN komutu kullanılır. SELECT tablo1.alanadi1,tablo2.alanadi2 FROM tablo1 INNER JOIN tablo2 ON tablo1.alanadi3=tablo2.alanadi3; 13 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR

14 SQL – Inner Join Komutu Örne ğ in tartı ş ma bölümünde sorulan soruları ve bu sorulara verilen cevapları listelemek için; SELECT tartisma_sorular.soru,tartisma_cevaplar.cevap FROM tartisma_sorular INNER JOIN tartisma_cevaplar ON tartisma_sorular.id=tartisma_cevaplar.soruno; 14 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR


"VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR SQL Komutlar 2 1 VTYS Ö ğ r. Gör. Engin DUTAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları