Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Tokat Hizmet Merkezi Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Tokat Hizmet Merkezi Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Tokat Hizmet Merkezi Müdürlüğü
T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB Tokat Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2 KOSGEB NEDİR? T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB NEDİR? Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olarak tarihinde 3624 sayılı Kanun kapsamında şimdiki Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak kurulmuştur.

3 KOBİ NEDİR? 3624 sayılı Kanun gereği Kobi;
1-250 arası çalışan istihdam eden, Bilanço veya net satış hasılatı 40 Milyon TL’yi geçmeyen işletmelere kobi denir. Mikro, Küçük ve orta olmak üzere 3 ayrılır. Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço ( Milyon TL) Net Satış (Milyon TL) Mikro < 10 < 1 Küçük < 50 < 8 Orta < 250 < 40

4 KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ
GENEL DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

5

6 Programın amacı Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır.

7 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB veya KOSGEB ile işbirliği ile diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

8 Yeni Girişimci Desteği
DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 3.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 15.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

9 GERİ ÖDEME Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 24 (yirmidört) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

10

11 50 60 Genel Destek Programının süresi üç yıldır. GENEL DESTEK
PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler Yurt içi Fuar Desteği 30.000,00 TL 50 60 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000,00 TL Tanıtım Desteği 15.000,00 TL Eşleştirme Desteği Bağımsız Denetim Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000,00 TL Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

12

13 Programın Amacı Proje kültürünün ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin artırılması amaçlanmıştır.

14 İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları; İstihdam artırıcı, İhracat artırıcı, Pazar payı artırıcı, Verimlilik artırıcı, Kapasite artırıcı, Maliyet düşürücü, Ürün/hizmet kalitesi yükseltici, Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, Kurumsallaşmaya yönelik, Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenir.

15 Program Süresi 3 yıl 6-24 ay Proje Süresi 150.000 TL Destek Üst Limiti
1. ve 2. Bölge %% 50 3. ve 4. bölge %% 60 Destek Oranı

16 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine KOSGEB değerlendirme Kurulu karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez . Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz.

17

18 Program ile; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve AR-GE kapasitesinin artırılması, Mevcut AR-GE desteklerinin geliştirilmesi, AR-GE ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmıştır.

19 12-24 ay 18 ay Ar-Ge İnovasyon Programı için Proje Süresi
Endüstriyel Uygulama Programı için Proje Süresi 18 ay

20 İşliklerden bedel alınmaz
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/ Konferans/ Fuar Ziyareti/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

21 Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği 18.000 75
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği 18.000 75 Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

22

23 Program ile; KOBİ’lerin İşbirliği-Güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi

24 6-24 ay Proje Süresi Destek Üst Limiti Destek Oranı
TL. Geri Ödemesiz TL. Geri Ödemeli Destek Üst Limiti 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 Destek Oranı

25 KOSGEB TOKAT HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL DESTEK PROGRAMI
DESTEĞİN ADI DESTEĞİ KULLANAN İŞLETME SAYISI Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 136 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 110 Tanıtım Desteği 21 Yurt İçi Fuar Desteği 19 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 9 Belgelendirme Desteği Danışmanlık Desteği 4 Enerji Verimliliği Desteği 1 ▪ 7 tane yurt dışı iş gezisi (4 İspanya, 2 Almanya, 1 Dubai/Tayland) düzenlenmiştir. ▪ Nitelikli Eleman İstihdam Desteği alan 110 işletmede 127 nitelikli eleman istihdam edilmiştir. ▪ Genel Destek Programı kapsamında ,45 TL kaynak aktarılmıştır.

26 DESTEKLER DESTEĞİ KULLANAN İŞLETME SAYISI

27 2012 TOPLAM 38 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BİLGİLERİ 2011 44 1830
YIL VERİLEN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM SAYISI U.G. EĞİTİMİ ALAN KİŞİ SAYISI 2011 44 1830 2012 38 1650 2013 3 90 TOPLAM 85 3570 YIL UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLEN İLÇELER ADET 2012 MERKEZ 20 REŞADİYE 4 NİKSAR 3 TURHAL ALMUS 2 ARTOVA 1 BAŞÇİFTLİK PAZAR SULUSARAY YEŞİLYURT ZİLE TOPLAM 38

28 2012 Yılında Düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İlçelere Göre Dağılımı
UGE Kursiyer Dağılımı

29 İŞ YERİ AÇAN KİŞİ DAĞILIMI
KOSGEB TOKAT HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI İLE AÇILAN İŞ YERİ SAYISI İŞ YERİ AÇILAN YER İŞ YERİ SAYISI MERKEZ 125 TURHAL 28 ERBAA 19 REŞADİYE 26 NİKSAR 12 ALMUS 5 ZİLE 9 PAZAR SULUSARAY 2 ARTOVA YEŞİLYURT TOPLAM 235 İŞ YERİ AÇAN KİŞİ DAĞILIMI ERKEK: 125 KADIN: 110

30

31 3570 235 %7 Teorinin Pratiğe Dönüşümü Açılan İş Yeri Sayısı
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Alan Kişi Sayısı Açılan İş Yeri Sayısı 3570 235

32 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA AKTARILAN KAYNAK MİKTARI
YIL ÖDENEN TUTAR (TL) TOPLAM ÖDENEN TUTAR (TL) 2011 ,50 ,11 2012 ,61

33 TOPLAM ÖDENEN TUTAR (TL)
KOSGEB TOKAT HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA AKTARILAN KAYNAK MİKTARI 51 Adet İşletme KOBİ Proje Destek Programı Almaya Hak Kazanmıştır. YIL ÖDENEN TUTAR (TL) TOPLAM ÖDENEN TUTAR (TL) 2011 ,00 ,93 2012 ,93

34 DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA TOPLAM AKTARILAN KAYNAK MİKTARI
KOSGEB TOKAT HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA AKTARILAN KAYNAK MİKTARI DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA TOPLAM AKTARILAN KAYNAK MİKTARI ,25 TL TEŞEKKÜRLER KOSGEB Tokat Hizmet Merkezi Müdürü Köksal ÖZEN


"BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Tokat Hizmet Merkezi Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları