Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB KOBİ DESTEK MODELİ. 2 Amacımız Mevcut İşletmeleri Geliştirmek Yeni İşletmelerin Kurulmasını Sağlamak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB KOBİ DESTEK MODELİ. 2 Amacımız Mevcut İşletmeleri Geliştirmek Yeni İşletmelerin Kurulmasını Sağlamak."— Sunum transkripti:

1 KOSGEB KOBİ DESTEK MODELİ

2 2 Amacımız Mevcut İşletmeleri Geliştirmek Yeni İşletmelerin Kurulmasını Sağlamak

3 3 HANGİ SEKTÖRLEDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER KOSGEB DESTEKLERİNDEN YARARLANAMAZ?  Tarım Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe olanlar,  Sadece alkollü içecek toptan ticareti yapanlar  Tütün ürünlerinin toptan ticareti  Sadece; bar,taverna, kokteyl salonu, diskotek, birahane, kahve salonu hizmeti verenler,  Sadece; sinema filmi, video yapım ve dağıtım faaliyetleri,  Ses kaydı ve müzik yayıncılığı kaydı,  Finans ve sigorta faaliyetleri,  Gayrimenkul faaliyetleri  Hukuk ve muhasebe faaliyetleri  Veteriner hizmetleri  Okul faaliyetleri  Hastane hizmetleri  Dişçilik hizmetleri

4 4 “http://destek.kosgeb.gov.tr” adresine girilerek KOSGEB Veri Tabanına kayıt yapılmaktadır. KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

5 5 1-Ar-Ge ve, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje Destek Programı 6-Genel Destek Programı 5-Girişimcilik Destek Programı 4-İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı 3-Tematik Proje Destek Programı KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 7- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

6 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ve İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

7 77 AMACI; İşletmelerde Ar-Ge ve inovasyon bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, Ar-Ge ve inovasyon konularında kapasite oluşturulması, Teknolojik girişimciliğin özendirilmesidir.

8 2 alt programdan oluşmaktadır: Ar-Ge ve İnovasyon Endüstriyel Uygulama

9 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

10 10 Araştırma-Geliştirme; Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanından bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder. İnovasyon; Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçları ifade eder.

11 11 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; 332.000 TL GERİ ÖDEMELİ DESTEK; 200.000 TL DESTEK ORANI; %75

12 12 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği; Üst limit; geri ödemesiz 100.000 TL, geri ödemeli 200.000 TL olmak üzere toplam 300.000 TL’dir. Personel Gideri Desteği; Projede çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Net ücret üzerinden aylık lisans mezunlarına 1.500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL ve doktora mezunlarına 2.500 TL olmak üzere toplam üst limit 100.000 TL’dir.

13 13 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Proje Danışmanlık Desteği; İşletmenin projesini geliştirmesine yönelik olarak, yurt içi/yurt dışındaki üniversiteler ile kamu kurumları tarafından kurulmuş araştırma enstitülerinden teknik, tasarım, finans, proje yönetimi vs. konularda alacağı danışmanlık hizmeti giderleri desteklenmektedir. Üst limit; 25.000 TL’dir.

14 14 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Eğitim Desteği; İşletmenin projesini geliştirmesine yönelik olarak, projede görev alanların yurt içi/ yurt dışı kurumlardan alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar. Üst limit; 5.000 TL’dir. Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği; İşletmenin; patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil belgeleri için başvuru ve tescil giderlerini kapsar. Üst limit; 25.000 TL’dir.

15 15 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Proje Tanıtım Desteği; Projenin tanıtımı için yaptırılan; broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri ile tanıtım toplantısı gibi etkinliklerin giderlerini kapsar. Üst limit; 5.000 TL’dir. Yurtdışı Kongre/Fuar/ Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği; Bu kapsamda ulaşım, konaklama ve katılım/giriş giderleri desteklenmektedir. Üst limit; 15.000 TL’dir.

16 16 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği; Kamu kurumlarından, üniversite laboratuvarlarından veya akredite kuruluşlardan alınan test, analiz, konrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile ürün belgelendirme giderleri desteklenmektedir. Üst limit; 25.000 TL’dir.

17 17 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Başlangıç Sermayesi Desteği; İşletme kuruluşu ve ofis donanımı giderlerini kapsar. Tekno girişim sermayesi desteği alanlar, Üniversiteden bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenciler Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da bu dereceleri veya lisans derecesini başvuru tarihinden en çok 5 yıl içinde almış olanlar Öğretim elemanları Üst limit; 20.000 TL’dir.

18 18 PROJE SÜRESİ en az 12, en fazla 24 ay Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

19 19 PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İZLENMESİ Değerlendirme ve Karar Kurulu Konusunda uzman öğretim elemanları tarafından 3’er aylık periyotlarda izleme

20 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

21 21 AMACI; * Ar-Ge ve inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış veya * Patent belgesi ile korunan veya * Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan yeni bir ürünün ticarileştirilmesi faaliyetlerini desteklemektedir.

22 22 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; 268.000 TL GERİ ÖDEMELİ DESTEK; 200.000 TL DESTEK ORANI; %75

23 23 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Kira Desteği; Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye veya teknogirişim sermayesi desteğinden yararlananlara kira desteği verilir. Üst limit; net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) proje süresince aylık 1.000 TL olmak üzere toplam 18.000 TL’dir.

24 24 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği; Üst limit; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 200.000 TL olmak üzere toplam 350.000 TL’dir. Personel Gideri Desteği; Projede çalışması şartı ile yeni istihdam edilecek personel için sağlanır. Net ücret üzerinden aylık meslek lisesi mezunlarına 500 TL, ön lisan mezunlarına 1.000 TL, lisans mezunlarına 1.500 TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000 TL ve doktora mezunlarına 2.500 TL olmak üzere toplam üst limit 100.000 TL’dir.

25 25 PROJE SÜRESİ En fazla 18 ay

26 26 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ İTÜ TEKMER BOĞAZİÇİ Ü. TEKMER İSTANBUL Ü. TEKMER FATİH Ü. TEKMER MARMARA Ü. TEKMER

27 İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

28 28 AMACI; KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesidir.

29 29 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI * ORTAK TEDARİK * ORTAK TASARIM * ORTAK PAZARLAMA * ORTAK LABORATUAR * ORTAK İMALAT * ORTAK HİZMET SUNUMU

30 30 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ En az 5 işletme bir araya gelmelidir. En az 3 işletmenin aynı sektörde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

31 31 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi.

32 32 PROJE SÜRESİ En az 6 ay, en fazla 24 ay

33 33 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; 250.000 TL GERİ ÖDEMELİ DESTEK; 500.000 TL DESTEK ORANI; %50

34 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

35 35 AMACI; Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasıdır.

36 36 KAPSAM Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği

37 37 UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ Minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması). Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b) tarafından düzenlenebilir. Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir. Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

38 38 YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanabilir.

39 39 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; 30.000 TL GERİ ÖDEMELİ DESTEK; 70.000 TL DESTEK ORANI; %60 (erkekler için) %70 (bayanlar için)

40 40 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER İşletme Kuruluş Desteği; Desteğin üst limiti 3.000 TL olup, işletme kuruluş giderlerini (hizmet bedelleri, harçlar vs) kapsar. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği; Desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.

41 41 GERİ ÖDEMESİZ DESTEKLER İşletme Giderleri Desteği; Üst limit; 12.000 TL olup, personel, işyeri kirası, elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon giderlerini kapsar.

42 42 GERİ ÖDEMELİ DESTEK Sabit Yatırım Desteği; Makine ve teçhizat için teminat mektubu karşılığı verilmektedir. Üst limit 70.000 TL’dir. Geri Ödeme: Desteğin başlangıç tarihinden sonraki 24 ay ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır.

43 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

44 44 AMACI; KOBİ’lerin İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesini sağlayarak, sermaye piyasalarından fon temin etmelerine imkan sağlamaktır.

45 45 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; 100.000 TL DESTEK ORANI; %50

46 GENEL DESTEK PROGRAMI

47 47 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI EK: Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK Ü ST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. B ö lgeler 1 Yurt İ ç i Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3Tanıtım Desteği15.000 4Eşleştirme Desteği15.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6Danışmanlık Desteği15.000 7 Eğitim Desteği10.000 8Enerji Verimliliği Desteği30.000 9Tasarım Desteği15.000 10 Sınai M ü lkiyet Hakları Desteği 20.000 11Belgelendirme Desteği10.000 12Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği20.000 13 Bağımsız Denetim Gideri10.000 TOPLAM230.000 Genel Destek Programının süresi üç yıldır.

48 MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI

49 49 AMACI; Meslek Kuruluşlarının üyesi işletmeleri geliştirmeye yönelik projelerin desteklenmesidir.

50 50 PROGRAM VE PROJE SÜRESİ Proje Süresi; en fazla 24 ay

51 51 DESTEK ÜST LİMİTİ VE ORANI GERİ ÖDEMESİZ DESTEK; 150.000 TL (makine-teçhizat desteklenmemektedir) DESTEK ORANI; %50

52 LABORATUAR FAALİYETLERİ

53 53 * MEKANİK TEST * SPEKTRAL ANALİZ * METALOGRAFİK MUAYENE * METROLOJİ TESTLERİ

54 İSTANBUL PENDİK KADIN İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ www.pendikkisgem.org 216 596 44 63 www

55 Avrupa İşletmeler Ağı İ S T A N B U L

56 (www.aia-istanbul.org) TİCARİ İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİ İŞBİRLİĞİ AB FONLARINDAN YARARLANMA EŞLEŞTİRME YURT DIŞI İŞ GEZİLERİ EĞİTİM/ SEMİNERLER

57 SANAL FUAR (www.eenfuar.com)www.eenfuar.com 3.400 işletme 24.000 ürün 28 ülke

58 www.kosgeb.gov.tr

59 59 TEŞEKKÜR E D E R İ M. TEŞEKKÜR E D E R İ M.


"KOSGEB KOBİ DESTEK MODELİ. 2 Amacımız Mevcut İşletmeleri Geliştirmek Yeni İşletmelerin Kurulmasını Sağlamak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları