Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOÇ. DR. M. METİN DONMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE DOĞUM, KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PROF. DR. ORKİDE DONMA İSTANBUL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOÇ. DR. M. METİN DONMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE DOĞUM, KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PROF. DR. ORKİDE DONMA İSTANBUL."— Sunum transkripti:

1

2 DOÇ. DR. M. METİN DONMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE DOĞUM, KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PROF. DR. ORKİDE DONMA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

3 KURULLARIN OLUŞTURULMASI

4 AKADEMİK YÜKSELME AMAÇLI BAŞVURULARDA YAYIMLANAN MAKALELERE VERİLEN ÖNEM Yabancı dilde > Türkçe »» Ulusal dergilere verilen önemin giderek azalması

5 ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELERE ÖNEM KAZANDIRILMASI İÇİN ÖNERİLER : Puanlama sisteminin yeniden gözden geçirilmesi Çalışmaların dil olarak değil, bilimsel yönden değerlendirilmesi Yönetmeliklerde gerekli değişikliklerin yapılması

6 ULUSAL DERGİ ÖNERİ KURULU -Konunun uzmanlarından oluşan bir ekip - Araştırma makalesi, derleme, olgu sunumu » Yönlendirme - Yazarları bilgilendirme (Üniversitelerde, sanayi kuruluşlarında TÜBİTAK organizasyonu ve aracılığı ile Frame Programme 7th çerçevesinde proje vermek isteyen araştırmacılara yardımcı olan bürolarda olduğu gibi)

7

8 UKO VİZYONU Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa Araştırma Alanı ile en üst düzeyde bütünleşmesine ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Çerçeve Programlarından en fazla katma değer elde eden ülkeler arasında yer almasına destek olan bir Ulusal Koordinasyon Ofisi olmak...

9 UKO MİSYONU AB Çerçeve Programları aracılığı ile Türkiye Araştırma Alanı’nın Avrupa Araştırma Alanı’na entegrasyonunu ve gelişimini sağlamak amacıyla, Türk araştırmacıların ve sanayi kuruluşlarının, Çerçeve Program’lara katılımını arttırmak ve Avrupa Araştırma Alanı’nda etkin rol almalarını sağlamak için; * Bilgilendirmeye * Özendirmeye * Yönlendirmeye * Buluşturmaya * Desteklemeye * Geri Beslemeye yönelik tüm iletişim kanallarını kullanarak koordinasyon, eğitim, destek ve uluslararası özel destek proje etkinliklerini yürütmek; Bilim ve Teknoloji alanındaki karar alıcılar nezdinde Çerçeve Programlara katılımı kolaylaştırıcı altyapı için gerekli mali ve hukuki düzenlemelere yönelik girişimlerde ve katkılarda bulunmak ve Avrupa Komisyonu nezdinde Türkiye’yi Bilim ve Teknoloji alanlarında (Çerçeve Programları kapsamında) temsil ederek çift taraflı bilgi akışını sağlamak’ tır.

10 E ŞLEŞTİRME Ulusal Koordinasyon Ofisi, Avrupa’da araştırma ve teknoloji geliştirme konusunda faaliyet gösteren 250’nin üzerinde kuruluş ile ortak konumdadır. Bu güçlü işbir l iği ağı sonucu oluşan erken uyarı sistemleri ile, Avrupa çapında oluşturulan proje tekliflerine Türk ortakların katılabilmesi için bilgilendirme ve ilişki kurma faaliyetleri yürütülmektedir.

11 ULUSAL DERGİ ÖNERİ KURULUNUN OLUŞTURULMASININ YARARLARI – I/2 - Aynı dergide makale birikiminin önlenmesi - Başvuru ile yayımlanma arasındaki sürenin kısaltılması - Az sayıda başvuru nedeniyle dergi kapanma riskinin azaltılması - Benzer araştırmaların farklı dergilere dağıtımının sağlanması

12 ULUSAL DERGİ ÖNERİ KURULUNUN OLUŞTURULMASININ YARARLARI 2/2 - Yazar, editör ve danışmanlar arasında hızlı iletişim ağının kurulması - Güncel bir araştırmanın vakit geçirilmeden yayımlanmasının gerçekleştirilmesi - Yayımlanma için uzun süre bekleme probleminin çözülmesi - Kapanma riski altındaki dergilere yayın gönderilerek desteklenmesi ve kendilerini geliştirmeleri için fırsat verilmesi

13 Dergi Öneri Kurulu Dergi A Dergi B Dergi C

14 Dergi Öneri Kurulu Makale A Makale B Makale C Dergi A Dergi B Dergi C

15 Y AZARIN Adı, Soyadı : Kurumu : Tel no : Faks no : E-mail : M AKALENİN Tipi : Orijinal araştırma Derleme Çeviri Vaka takdimi Haberleşme, Teknik not, Yazışma, Editöre Mektup Başlığı : Dili : Sayfa sayısı : Metin : Kaynaklar : Kaynak sayısı : Resim sayısı : Tablo sayısı : Fotoğraf sayısı : Sayfa 1/2

16 Anahtar Kelimeler : Alanı : Uzmanlık Alanı : Yan Dal Uzmanlık Alanı : Tercih sırasına göre dergi sıralaması : 1. Tercih : 2. Tercih : 3. Tercih : 4. Tercih : 5. Tercih : Dergi Öneri Kurulu’nun uygun bulduğu dergi : Bu kısım boş bırakılacaktır................................................................................................................. Yazarlar, makalelerinin Dergi Öneri Kurulu’nun uygun bulduğu dergide yayımlanmak üzere yönlendirilmesini kabul etmektedirler. İmza............................ Sayfa 2/2

17 ULUSAL YAYINLARA ÖNEM VERİLMELİDİR   Akademik aşamalarda araştırmaların puanlamada önem derecesi : SCI dahil dergilerde yabancı dilde yayımlanan makaleler > Türkçe makaleler

18 TÜRKÇE YAYIMLANAN DERGİLERE GÖNDERİLEN ARAŞTIRMALARIN SAYISINDA VE KALİTESİNDE AZALMA   - Akademik aşama amacıyla yurt dışı yayın sayısının arttırılması çabası - Kaliteli çalışmaların öncelikli olarak yurt dışı dergilere gönderilmesi - Yurt dışında yayımlatılamayan ve/veya yurt dışında yayımlanma şansı olmayan araştırmaların yurt içi dergilere gönderilmesi

19 ULUSAL DERGİLERDE TÜRKÇE YAYIMLANAN MAKALELERİN ÖNEMSİZMİŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ İLE İLGİLİ YANLIŞ KANAAT »»» - Milli değerlerimizin dikkate alınmaması - Ulusal okuyucu kitlesinin ikinci plana itilmesi - Ulusal akademik yayımcılığımızın büyük darbe alması

20 ETİK KURUL YAZARI DANIŞMANI EDİTÖRÜ AYNI OLAN ULUSAL DERGİLERİMİZ  ÇÖZÜM » ETİK KURUL

21 *................. dergisinde, derginin sahibi, editörü, yayın kurulu ve danışma kurulunda yer alanların ve yakınlarının yazarları arasında bulunduğu makaleler yayımlanamaz.

22 ORTAK BİLİMSEL DİL SORUNU “Türkçe makale” ve “Tez” yazılma aşamalarında 1. SEÇENEK Yabancı dildeki haliyle kullanılan yabancı terim ve sözcükler - Her akademisyenin bildiği düşüncesi ile aynen kullanım - İzah edebilmek için kısa bir anlatım yapma zorunluluğu

23

24

25 ORTAK BİLİMSEL DİL SORUNU “Türkçe makale” ve “Tez” yazılma aşamalarında 2. SEÇENEK Yabancı dil kaynaklı sözcük ve terimlerin Türkçeleştirilmesinde karmaşa…

26

27

28

29 ORTAK BİLİMSEL DİL SORUNU Kullanımdaki seçenekler: -Yabancı dildeki şekliyle, - Türkçeleştirilmiş biçimiyle

30 Bilimsel ve eğitim faaliyetleriniz sırasında Türkçe karşılığını bulmakta güçlük çektiğiniz, ya da bir şekilde Türkçeleştirdiğinizde tam karşılığı olmadığını düşündüğünüz Kelimeler Türkçe Karşılıkları 1. ÖNERİ 2. ÖNERİ 3. ÖNERİ

31 TÜRKÇE AKADEMİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ HAZIRLAMA KURULU - Konuya ilişkin, konunun uzmanları tarafından tam bir fikir birliği ile hazırlanmış, ilgili yönetmelikler ile kullanılması ve uygulanmasının yaygınlaştırılmasının sağlandığı geniş kapsamlı bir “Akademik Terimler Sözlüğü” nün oluşturulması

32 “TÜRKÇE AKADEMİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ”NÜN YARARLARI - Türkçe terim ve deyimlerde ortak dil kullanımının sağlanması - Makalelerin okuyucu tarafından daha rahat ve kolay bir biçimde anlaşılabilmesi - Yayın kalitesinin arttırılması -Ulusal Akademik Yayıncılığımıza olumlu katkıda bulunması - Ulusal Akademik Yayıncılığımızın saygın bir konuma ulaştırılması

33 Şekil 1. Kurulların Oluşturulmasına Yönelik Yaklaşımlar

34 Ulusal Koordinatörler Sağlık Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nanobilimler, nanoteknolojiler EnerjiÇevreUlaştırmaGüvenlikUzay Fikirler Özel Programı Kişiyi Destekleme Özel Programı

35

36 DOÇ. DR. M. METİN DONMA DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

37


"DOÇ. DR. M. METİN DONMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE DOĞUM, KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PROF. DR. ORKİDE DONMA İSTANBUL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları