Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TSÜAB ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TSÜAB ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 TSÜAB ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

2 SUNUM İÇERİĞİ I - UR-GE Genel Tanıtım
II - TSÜAB - BMOP İşbirliği (TSÜAB’ın UR-GE’ye Neden Katıldı?) III - Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi IV - İlave Açıklamalar V - Eğitim/Danışmanlık ve Yurt Dışı Programları ve Faaliyetleri için Taslak hazırlıkların Sunumu, Yeni Başvurular ve Önerilerin Alınması VI - Sorulması Muhtemel Sorular Ve Cevaplar (İlgili Dokümanlar)

3 UR-GE Genel Tanıtım PROGRAM DAYANAĞI
Ekonomi Bakanlığı’nın 2010/8 sayılı ‘’Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’’ Uygulayıcı Kuruluş: İhracat Genel Müdürlüğü (İGM) İşbirliği Kuruluşu: TSÜAB Destekleyen Kuruluş: UNDP – Birleşmiş Milletler Ortak Programı

4 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ
Kimler Yararlanabilir? Ticari ve/veya sınai şirketler Yazılım Şirketleri İşbirliği Kuruluşları Amaç: Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim danışmanlık giderleri ile İşbirliği kuruluşlarının proje bazlı giderlerinin desteklenmesi İşbirliği Kuruluşu

5 PROGRAMLAR VE DESTEK KAPSAMI
PROJE BAZLI PROGRAMLAR (Ana Faaliyetler) İhtiyaç Analizi Eğitim ve/veya Danışmanlık Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Alım Heyetleri Firmaların Kullanacağı Bireysel Danışmanlık İstihdam

6 PROJE BAZLI FAALİYETLERDE DESTEK ORANI VE LİMİTLER
Eğitim ve/veya Danışmanlık %75 Proje bazında $ Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Pazar Araştırmaları program bazında $ Alım heyeti programları $ Bireysel Danışmanlık %70 Yıllık $ 3 yıl Proje süresince ve toplamda 3 yıl En az 4 yıllık üniversite mezunu KPDS B seviyesi En az 3 yıl iş tecrübesi İstihdam %75

7 PROJE BAZLI PROGRAMLARIN ANA HEDEFİ Hedefler: Proje kapsamında farklı bölgelerde yerleşik faaliyet gösteren firmalar bazında; Üretici firmaların ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi Potansiyel ihracatçıların ortaya çıkarılması Firmaların hedef pazarlara yönlendirilmesi Bu firmaların düzenli ihracat yapmalarının sağlanması Projenin Özel Amaç ve Hedefleri.docx.doc

8 DESTEK KAPSAMINDA YER ALAN
Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı (Genel Çerçeve) DESTEK KONULARI: Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi, İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi, İhracat potansiyelinin belirlenmesi Süreç iyileştirme ve yönetimi, Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı, Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması, İGM’ce uygun görülen diğer konular DESTEK MİKTARI: PROJE BAŞINA $

9 DESTEK KAPSAMINDA YER ALAN
Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti Programları Yurtdışı Pazarlama Programları (Max. 5 adet) Program başına $ Ortak pazar araştırmaları Pazar ziyaretleri Ticaret heyetleri Yurtdışı fuar ziyaretleri Eşleştirme Küme tanıtım faaliyetleri Alım Heyeti Programları (Max. 10 adet) Program başına $ Alım heyetleri

10 PROJE BAZLI PROGRAM DESTEKLERİ ÖZETİ
(ABD Doları) DESTEK ORANI %75 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK PROGRAMLARI YURTDIŞI PAZARLAMA PROGRAMLARI YURTDIŞI ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEK MİKTARI PROGRAM LİMİTİ Limit yok Azami 5 program Azami 10 program Program kategorilerine Göre Alınabilecek Azami Destek Toplamları İşbirliği Kuruluşu’nun Proje Uzmanı İstihdamı ve Şirketlerin Kullanacağı Bireysel Danışmanlık Programı Destekleri Hariç…

11 İstihdam Desteği de Devreye girebilir
PROGRAMIN İŞLEYİŞİ İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu Eğitim ve/veya Danışmanlık İhtiyacının Tespiti 1.aşama Bu Arada 2.aşama Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı İstihdam Desteği de Devreye girebilir 3.aşama Bireysel Danışmanlık Programı Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti Programları 4.aşama ur-ge kılavuz Kitap

12 Proje Değerlendirme Komisyonu
İŞBİRLİĞİ KURULUŞU Proje Değerlendirme Komisyonu İGM Proje Başvuru Formu Katılımcı Şirket Bilgi Formu KABUL RED İGM Faaliyet Bilgi Formu Faaliyet başlamadan en az 7 gün önce PROJE Ödeme talimatı İGM ÖDEME BELGELERİ Faaliyet bitimini takiben en geç 6 ay içinde TCMB BİLGİ YAZISI İGM Proje Sonuç Raporu Proje bitimini takiben en geç 2 ay içinde İŞBİRLİĞİ KURULUŞU

13 (TSÜAB’ın UR-GE’ye Katılım Amacı)
TSÜAB - BMOP İşbirliği (TSÜAB’ın UR-GE’ye Katılım Amacı)

14 Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı oluşturulması
TSÜAB - BMOP İşbirliği Birleşmiş Milletler Ortak Programı (BMOP) Herkes İçin İnsana Yakışır İş: Ulusal Gençlik İstihdam Programı Ve Antalya Pilot Bölge Uygulaması Ulusal Ulusal Gençlik İstihdam Eylem Planı oluşturulması Antalya’da; Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Talebe dönük mesleki eğitim programları uygulanması İşgücü piyasası analizi, Sektör analizleri ile stratejik sektörlerin belirlenmesi Belirlenen sektörlerde kümelenme çalışmaları Yerel

15 Sektör (İhtiyaç) Analizi Yol Haritası (Tıklayınız)
Çalışma Süreci BMOP BAKA Antalya Tohumculuk Sektör Temsilcileri Firma Ziyaretleri, (mülakatlar, anket çalışması çalışma toplantıları) Sektör verileri, ilgili mevzuatlar, Yayın taraması, vb Eğitim (FAO) sonuçlarının değerlendirilmesi Sektör (İhtiyaç) Analizi Yol Haritası (Tıklayınız)

16 TÜRKİYE’DE TOHUMCULUK – I –
Türkiye tohumculuk sektörü büyük aşamalar kaydetmektedir yılı verilerine göre, tohumluk ihracatı 109 Milyon Dolara ulaşmış ve bu suretle, ithalat değerinin % 65 ini karşılayacak seviyeye gelmiştir. Uluslararası kurallara dayalı standartlarda kaliteli tohumluk üretimindeki gelişmeler sonucunda, üretilen tohumluklar dış pazarlarda da tanınmaya ve aranmaya başlamıştır. Halihazırdaki ihracat ivmesini, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırarak, ülkemizin gerçekte var olan üretim kapasitesi ile orantılı bir şekilde yükseltmek gerekmektedir. Üye firmalarımızın genel anlamda; Eğitim, Danışmanlık, Pazar Araştırması ve Uluslararası Ticaret Kuralları ve Uygulamaları gibi konularda altyapıya ve bilgiye ihtiyaçları söz konusu olabilmektedir.

17 TÜRKİYE’DE TOHUMCULUK – II –
TSUAB olarak, üyelerimizin 2010/8 sayılı ‘ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’ kapsamındaki programlara katılmaları suretiyle bu eksikliklerin giderilebileceği düşünülmektedir. Bu nedenlerle, ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ Programına katılım sağlanmaktadır. Başvuru Yapılması Planlanan Bölgeler Marmara Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya) Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesi

18 Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
Proje Kodu: 12.UR-GE.006 Antalya Proje Basvuru Dokümanı

19 PROGRAMIN İŞLEYİŞİ ur-ge kılavuz.pdf İşbirliği Kuruluşu Proje Sunumu
Eğitim ve/veya Danışmanlık İhtiyacının Tespiti 1.aşama 2.aşama Eğitim ve/veya Danışmanlık Programı İstihdam Desteği 3.aşama ur-ge kılavuz.pdf Bireysel Danışmanlık Programı Yurtdışı Pazarlama ve/veya Alım Heyeti Programları 4.aşama

20 Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
Ekonomi Bakanlığına Sunulan Proje Başvurusu Kabul Edilmiştir !! Program Süresi: 36 ay Proje Kapsamında kullanılabilecek toplam kaynak 1.5 milyon ABD Dolarının geçebilecektir.* * Kaynak miktarı sunulacak proje sayısı ve bütçelerine bağlı olarak belirlenecektir. * Bu miktara firmaların bireysel danışmanlık projeleri dahil değildir. Faaliyet türü Faaliyetin Tahmini Toplam Maliyeti (USD) Tahmini Destek Tutarı (USD) İhtiyaç Analizi - Eğitim Programları 300,000 200,000 Danışmanlık Programları Yurt Dışı Pazarlama Programları 1,000,000 750,000 Alım Heyeti Programları 500,000 375,000 İstihdam 60,000

21 Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
Ekonomi Bakanlığına Sunulan Proje Başvurusu Kabul Edilmiştir !! Program Süresi: 36 ay Proje Kapsamında kullanılabilecek toplam kaynak 1.5 milyon ABD Dolarının geçebilecektir.* * Kaynak miktarı sunulacak proje sayısı ve bütçelerine bağlı olarak belirlenecektir. * Bu miktara firmaların bireysel danışmanlık projeleri dahil değildir. Faaliyet türü Faaliyetin Tahmini Toplam Maliyeti (USD) Alınabilecek Azami Destek Tutarı (USD) İşbirliği Kuruluşu, tarafından Ödenmesi Gereken Miktar (USD) İhtiyaç Analizi BMOP kapsamında ücretsiz gerçekleştirildi. Eğitim ve Danışmanlık Programları 600,000 400,000 200,000 Yurt Dışı Pazarlama Programları 1,000,000 750,000 250,000 Alım Heyeti Programları 500,000 375,000 125,000 İstihdam 60,000 45,000 15,000

22 Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
Sektör analiz edilmiş; sorunlar ve gelişim alanları tespit edilmeye çalışılmıştır.

23 Eğitim Projeleri Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
Sektörün Gelişmesi için Belirlenen Faaliyetler – I – Eğitim Projeleri Teknik Kapasite Geliştirme Eğitimleri Bitki ıslahı ve çeşit geliştirme Çeşit performans denemeleri ve çeşit salımı Nüve tohumluk stoklarının idame ettirilmesi ve elit-ebeveyn tohumlukların üretilmesi Sertifikalı/Standart tohumlukların yetiştirilmesi ve işlenmesi Tohumlukların sertifikalandırılması Firmaların Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Dış Ticaret Stratejik Planlama ve İşletme Yönetimi Proje Yönetimi Risk ve Kriz Yönetimi Stratejileri Tohumluk Pazarlaması ve Satış Teknikleri Finansman ve Muhasebe Temel Yönetim Becerileri

24 Danışmanlık Hizmetleri
Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi Sektörün Gelişmesi için Belirlenen Faaliyetler – II – Danışmanlık Hizmetleri Organizasyon Sistem Gelişimi, Süreç Yönetimi, Strateji Geliştirme ve Planlama, Satış ve Pazarlama Ağının Kurulması, Markalaşma, Kamu Desteklerinden Yararlanma, İhracat Pazarlarına Giriş Tanıtım ve Dış Ticarete Yönelik Çalışmalar Hedef ülkelerde dış ticarete yönelik mevzuat çalışması Hedef Pazarların Analizi Alım Heyetleri Yurtdışı Fuarlara Ortak Katılım Bireysel Danışmanlık Hizmetleri

25 Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
Ana Faaliyetler Nelerdir ve Nasıl Desteklenmektedir? (I) Eğitim: Şirketlerin ihracat kapasitelerini geliştirmek amacıyla, teorik ve uygulamalı olarak gerekli bilgi, beceri, donanım ve anlayışlar elde etmelerine yönelik işletme, ekonomi ve ticari konulardaki her türlü etkinliği ifade eder Danışmanlık: Şirketlerin ihracat kapasitesini geliştirmek amacıyla, tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde işletme, ekonomi, ticari ve hukuk konularında şirketlerin geliştirilmesi, yönlendirilmesi, izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasında ve önerilerde bulunulmasına ilişkin bir faaliyettir. Eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında ABD Dolarına kadar karşılanır.

26 Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
Ana Faaliyetler Nelerdir ve Nasıl Desteklenmektedir? (II) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları: Eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlere yönelik olarak düzenlenen; ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar veya yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programlarıdır. İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen yurt dışı pazarlama programları için her bir program bazında ABD Dolarına kadar, Yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında ABD Dolarına kadar en fazla %75’i karşılanır. Yurt dışı pazarlama programları, Proje boyunca en fazla 5 (beş) adet, Alım Heyeti Programları da 10 (on) adet olarak gerçekleştirilebilir.

27 Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
Bireysel Danışmanlık Programı Doğrudan firmaları ilgilendiren bir destek programıdır Belirlenen eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabileceklerdir. Bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır

28 Antalya Tohumculuk Sektörünün Geliştirilmesi Projesi
İstihdam desteği: İşbirliği kuruluşunu (TSÜAB) ilgilendiren bir destektir İşbirliği Kuruluşu tarafından proje kapsamında verilen eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlerin, uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenir. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir. 3 (üç) yıllık süre uzman personelin işe başlama tarihiyle başlar.

29 Dış Ticarette Eğitim ve Danışmanlığın
Önemi Hakkında Bazı değerlendirmeler EĞİTİM KONULARI KAPSAMI ÖRNEKLERİ Anket Değerlendirmeleri UR-GE Tebliğ İLAVE AÇIKLAMALAR İÇİN LÜTFEN PENCERELERE TIKLAYINIZ UR-GE Kılavuz Kitapçık Proje Formları

30 Eğitim/Danışmanlık ve Yurt Dışı Programları ve Faaliyetleri için
Taslak hazırlıklar ve Önerilerin Alınması Anket Değerlendirmeleri 19 Nisan.doc

31 TEŞEKKÜRLER Nisan 2012

32 Sorulması Muhtemel Sorular
ve Cevaplar

33 Kimler Başvurabilir? Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren;
Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,  Sektörel Üretici Dernekleri,  Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler başvurabilir.

34 Başvurular Nereye Yapılır?
Başvurular doğrudan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapılır. Başvurular Nasıl Yapılır? Başvurular iki aşamalı olarak yapılır. Ön başvuru sırasında sadece ihtiyaç analizine ilişkin başvuru yapılır. (İhtiyaç analizine ilişkin başvuru yapıldı, Komisyondan geçti, onaylandı) Bu aşamadan sonra ihtiyaç analizi sonucuna göre; Eğitim /danışmanlık, yurtdışı pazarlama-alım heyeti ve istihdam desteği başvuruları ve uygulamaları yapılacaktır. Proje_Ek_I_

35 Bir İşbirliği Kuruluşu En Fazla Kaç Projeyi Aynı Anda Yürütebilir?
Bir İşbirliği Kuruluşu En Fazla Kaç Projeyi Aynı Anda Yürütebilir? İşbirliği Kuruluşu aynı anda en fazla 5 (beş) proje yürütebilir. Bir Proje En Fazla Ne Kadar Sürebilir? Bir proje en fazla 36 (otuz altı) ay sürebilir. Projeye Kimler Katılabilir? Batı Akdeniz Bölgesi Fimaları.xls Projeyi yürüten İşbirliği Kuruluşu’nun üyesi olan şirketler katılabilir. Projeye Kaç Şirket Katılabilir? Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinde en az 5 (beş) şirketin, diğer illerde en az 10 (on) şirketin katıldığı projeler değerlendirmeye alınır. (BROP illeri için Bkz. Sayfa 48.) Katılımcı şirket sayısında üst sınır olmamakla birlikte şirket sayısının projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine imkân verecek düzeyde tutulması önerilmektedir.

36 Bir Proje Kapsamında En Fazla Kaç Faaliyet Gerçekleştirilebilir?
Ana Faaliyet Nedir? Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama programları (ortak Pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar), alım heyetleri ve istihdam desteğidir. Faaliyet Nedir? Ana faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek her bir etkinliği ifade eder. Örneğin Gümrük Mevzuatı konulu eğitim programı, Almanya’ya pazar araştırması için gidilmesi veya Almanya’dan bir alım heyeti getirilmesi birer faaliyettir. Bir Proje Kapsamında En Fazla Kaç Faaliyet Gerçekleştirilebilir? Bir proje kapsamında gerçekleştirilebilecek eğitim ve danışmanlık programları sayısı için sınır olmamakla birlikte yurt dışı pazarlama programları kapsamında en fazla 5 faaliyet, alım heyetleri kapsamında en fazla 10 faaliyet gerçekleştirilebilir. İstihdam desteği kapsamında en fazla 2 uzman personel istihdam edilebilir.

37 Faaliyet Bazında Maksimum Ne Kadar Destek Alınabilir?
Bir proje kapsamında düzenlenecek; Eğitim ve/veya danışmanlık faaliyet giderleri ile organizasyona yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i ABD Dolarına kadar, Yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurtdışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar) kapsamında gerçekleştirilecek her bir faaliyetin en fazla % 75’i ABD Dolarına kadar, Alım heyeti programları için her bir alım heyeti faaliyetinin en fazla % 75’i ABD Dolarına kadar, Bireysel danışmanlık programı kapsamında danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler % 70 oranında yıllık bazda en fazla ABD Dolarına kadar karşılanır.

38 İhtiyaç analizi, eğitim programı ve/veya danışmanlık
Faaliyet Bazında Maksimum Ne Kadar Destek Alınabilir? Örnek İhtiyaç analizi, eğitim programı ve/veya danışmanlık faaliyeti (5 adet eğitim programı ve 5 adet danışmanlık faaliyeti için diyelim) En fazla $ • 3 adet yurtdışı pazar araştırması, 2 adet küme tanıtım faaliyeti 5 * $ → $ • 10 adet alım heyeti faaliyeti 10 * $ → $ • 10 firmanın bireysel danışmanlık gideri 10 firma * →500* 3 Yıl $ → $ • Toplam $ destek

39 Bireysel Danışmanlık Programından Kimler, Nasıl Yararlanabilir?
Bireysel Danışmanlık Programından bir proje kapsamında eğitim veya danışmanlık programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programlarına katılan şirketler yararlanabilir. Şirketlerin proje bazlı bireysel danışmanlık programı kapsamında alacağı bireysel danışmanlık hizmetlerinin, “2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında yetkilendirilmiş danışmanlardan veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınması gerekir. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın vb.) bulunması gerekir. DİKKAT: Bir proje kapsamında eğitim veya danışmanlık programına katılmış, ancak yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına katılmamış olan şirketler bireysel danışmanlık programından yararlanamaz. Bireysel Danışmanlık Programından yararlanmak isteyen şirketlerin proje bitimini takiben Bireysel Danışmanlık Programı Başvuru Formu’nu (PROJE EK-V) doldurarak Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bireysel Danışmanlık Programında şirketlerin yıllık ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl boyunca alacakları danışmanlık hizmetine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır

40 Onaylanmış ve Yürütülmekte Olan Bir Proje Kapsamına Faaliyet Sonradan Eklenebilir mi?
Evet. İşbirliği kuruluşu, yürütmekte olduğu bir projeye istediği zaman istediği faaliyeti ekleyebilir. Projenin Uygulanma Sürecinde Katılımcı Şirketlerde Değişiklik Yapılabilir mi? Projenin ilk aşaması olan eğitim veya danışmanlık faaliyetlerinin başlangıcından 7 (yedi) gün öncesine kadar katılımcı şirketlerde değişiklik yapılabilir. DİKKAT: Eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılmayan şirketler daha sonra gerçekleştirilecek olan yurt dışı pazarlama programları ve alım heyetlerine katılamazlar.

41 Proje Başvurusu Nasıl Yapılır?
Başvuru iki aşamalıdır. İlk aşamada, İşbirliği Kuruluşu projeye katılacak şirketler için ihtiyaç analizi (Eğitim ve Danışmanlık ihtiyaç analizi, Rekabetçilik analizi, Pazar analizi, Sektör analizi…v.b) yaptırmak üzere Proje Ek I-A-1’de yer alan proje ihtiyaç analizi formunu doldurarak Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurur. İkinci aşamada, başvurusu onaylanıp ihtiyaç analizi faaliyetini gerçekleştiren işbirliği kuruluşu, analiz sonuçlarını da göz önünde bulundurarak; Proje Ek I-A-2’de yer alan eğitim programı başvuru formu, Proje Ek I-A-3’de yer alan danışmanlık programı başvuru formu, Proje Ek I-A-4’te yer alan yurtdışı pazarlama programı başvuru formu, Proje Ek I-A-5’te yer alan alım heyeti programı başvuru formu, Proje Ek I-A-6’da yer alan istihdam desteği başvuru formlarından en az birini doldurarak ana faaliyet başvurularını Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) yapar. Proje başvuruları Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

42 Projenin Uygulanma Sürecinde Değişiklik Talepleri Ne Zaman Yapılabilir?
İşbirliği Kuruluşu proje kapsamında gerçekleştireceği; İhtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık, istihdam faaliyetlerine ilişkin değişiklik taleplerini (erteleme, iptal, faaliyet yeri vb.) söz konusu faaliyetin başlama tarihinden en az 7 (yedi) gün önce Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirir. Yurtdışı pazarlama ve alım heyetlerine ilişkin değişiklik taleplerini ise söz konusu faaliyetin başlama tarihinden en az 1 (bir) ay önce Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) bildirir.

43 Yurtdışı Pazarlama Programlarına Kimler Katılabilir?
Yurt dışı pazarlama programlarına bir şirketten en fazla 2 (iki) kişi (şirket ortağı ve/veya çalışanı) katılabilir. Yurt dışı pazarlama ve/veya alım heyeti programlarına katılacak olan şirketlerin, eğitim ve/veya danışmanlık programlarından en az birine katılmış olması şarttır. NOT: Buna ek olarak, yurt dışı pazarlama programlarında program faaliyetlerinin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca yurt dışında görevlendirilen (işbirliği kuruluşu çalışanı veya proje ortağı işbirliği kuruluşu çalışanı) 2 (iki) kişiye ait ulaşım ve konaklama giderleri de destek kapsamındadır. Yurtdışı Pazarlama Programları En Az Kaç Şirketin Katılımıyla Gerçekleştirilebilir? İşbirliği Kuruluşu yurt dışı pazarlama programları kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinde en az 5 (beş), diğer illerde en az 8 (sekiz) şirketin katılımıyla gerçekleştirebilir.

44 Eğitim ve Danışmanlık Programları Kapsamında Hangi Harcama Kalemleri Desteklenir?
Program organizasyonuna yönelik faaliyet giderleri, Eğitmen ve/veya danışmanlara ödenecek eğitim ve/veya danışmanlık hizmet bedeli, Eğitmen ve/veya danışmanların konaklama ve ulaşım (ekonomi sınıfı uçak, tren, otobüs bileti) giderleri, Tercümanlık, eğitim dokümanlarının çoğaltılması, salon kirası, afiş, kalem, bloknot, çay-kahve ikramı giderleri desteklenir.

45 Halkla İlişkiler Hizmet Gideri Nedir?
Yurtdışı Pazarlama ve Alım Heyeti Programları Kapsamında Hangi Harcama Kalemleri Desteklenir? Uluslararası ve/veya şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri, Konaklama giderleri, Tercümanlık giderleri, Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, Halkla ilişkiler hizmet giderleri desteklenir. NOT: Eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti programları kapsamında sadece onaylanan faaliyet tarihleri için destek ödemesi yapılır. Onaylanan tarihler dışında yapılacak harcamalar için destek ödemesi yapılmaz. Halkla İlişkiler Hizmet Gideri Nedir? Halkla ilişkiler hizmet gideri, yurtdışı pazarlama programları kapsamında işbirliği kuruluşunun organizatör şirket ile çalışması durumunda organizatör şirkete ödenecek hizmet bedelidir.

46 TEŞEKKÜRLER Nisan 2012


"TSÜAB ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları