Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KASIM AYI BÜLTENİMİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KASIM AYI BÜLTENİMİZ."— Sunum transkripti:

1 KASIM AYI BÜLTENİMİZ

2 KASIM AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ KASIM AYI “GÖSTER-ANLAT” GÜNLERİ KASIM AYI GEZİMİZ KASIM AYI PARTİMİZ KASIM AYI TİYATROMUZ KASIM AYI BRANŞ DERSLERİMİZ ARALIK AYI MİNİ PROGRAMI ARALIK AYI AİLE KATILIMI

3 KASIM AYI KAZANIM VE GÖSTERGELERİMİZ
BİLİŞSEL ALAN Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır. Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler Kazanım 4. Nesneleri sayar. İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler. Sıra bildiren sayıyı söyler. 10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler. Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, dokusunu, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler. Nesne/varlığın uzunluğunu söyler. Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesneleri miktarına, rengine ve kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir. Eş nesne/varlıkları gösterir. Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir. Nesne/varlıkları gölgeleri ya da resimleriyle eşleştirir. Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, miktarına, kullanım amaçlarına, uzunluğuna göre gruplar

4 Kazanım 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri: Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, dokusunu, uzunluğunu, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır. Kazanım 9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. Nesne/varlıkları miktarlarına göre sıralar. Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. Nesnenin mekândaki konumunu söyler. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. Kazanım 11. Nesneleri ölçer. Ölçme sonucunu tahmin eder. Standart olmayan birimlerle ölçer. Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır. Standart ölçme araçlarının neler olduğunu söyler. Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler. Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. Bir bütünün parçalarını söyler. Bütün ve yarımı gösterir. Bir bütünü parçalara böler. Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

5 Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. Kazanım 21. Atatürk’ü tanır. Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler. Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar. Atatürk’ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler. Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini söyler. MOTOR ALAN Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar. Galop yaparak belirli mesafede ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler. Engelin üzerinden atlar. Koşarak bir engel üzerinden atlar. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Kazanım 2. Denge hareketleri yapar. Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır. Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar. Tek ayak üzerinde durur. Tek ayak üzerinde sıçrar.

6 Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Bireysel olarak nesneleri kontrol eder. Atılan topu elleri ile tutar. Küçük topu tek elle yerden yuvarlar. Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir. Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar. Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar. Koşarak duran topa ayak vurur. Raket/sopa ile sabit topa vurur. Nesneleri kaldırır, taşır, çeker, iter. Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri takar. Nesneleri çıkarır. Nesneleri toplar. Nesneleri kaptan kaba boşaltır. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer. Nesneleri döndürür. Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. Göstergeleri: Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

7 SOSYAL DUYGUSAL ALAN Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır. Göstergeleri: Fiziksel özelliklerini söyler Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Nesneleri alışılmışın dışında kullanır. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Başkalarının duygularını söyler. Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler. Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir. Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler. Kazanım 9. Farklı kültürel özellikleri açıklar. Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Kendi ülkesinin kültürü ile diğer kültürlerin benzer ve farklı özelliklerini söyler. Farklı ülkelerin kendine özgü kültürel özellikleri olduğunu söyler. Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir. Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir. Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler. Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır. Kazanım 14. Sanat eserlerinin değerini fark eder. Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler. Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar. Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir. Kazanım 15. Kendine güvenir. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler. Gerektiğinde liderliği üstlenir.

8 Kazanım 16. Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler. Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler. Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer. Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer. Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister. Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır. DİL ALANI Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır. Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. Göstergeleri Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar. Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır. Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler. Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

9 ÖZBAKIM BECERİLERİ Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. Göstergeleri: Okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, yerleştirir. Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır. Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Tehlikeli olan durumları söyler. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler. Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister. Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. Sağlığını korumak için gerekenleri yapar. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar Sağlığını korumak için gerekenleri yapar Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar. Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır. Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

10 KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ
*PARÇA-BÜTÜN *ARASINDA-YANINDA *İLERİ-GERİ *UZAK-YAKIN *ÖNÜNDE-ARKASINDA-ÜSTÜNDE *SAĞ-SOL *İÇİNDE -DIŞINDA *HER NESNENİN BİR RENGİ OLDUĞUNU FARK ETME *YEŞİL, TURUNCU VE PEMBE RENKLERİNİ TANIMA VE DİĞER RENKLER ARASINDAN AYIRT ETME *HER NESNENİN BİR ŞEKLİ OLDUĞUNU FARK ETME *KARE ŞEKLİNİ TANIMA VE DİĞER ŞEKİLLER ARASINDAN AYIRT ETME *1-10 ARASI RİTMİK SAYMA *AYNI-FARKLI-BENZER *HIZLI-YAVAŞ *AÇIK- KAPALI *DOĞRU-YANLIŞ *ESKİ-YENİ *BAŞLANGIÇ-BİTİŞ *KOLAY-ZOR *PÜTÜRLÜ-KAYGAN *SESLİ-SESSİZ *SICAK-SOĞUK-ILIK *BOŞ-DOLU *GENİŞ-DAR *İNCE-KALIN

11 KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

12 GEMS AĞAÇEVLER KONUSUNA “ORMANDA GEZİNTİ” DRAMASIYLA BAŞLANILDI…

13 FLORYA ATATÜRK ORMANINA GİDİLEREK AĞAÇLAR İNCELENDİ…

14 FLORYA ATATÜRK ORMANINDAN TOPLANAN YAPRAKLAR İNCELENDİ VE BİRBİRİYLE KARŞILAŞTIRILDI…

15 “İLK AĞAÇ RESMİ” YAPILDI…

16

17 TOPLANAN YAPRAKLAR BÜYÜTEÇLERLE İNCELENDİ …

18 ORMANDAN TOPLANAN MALZEMELERLE GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI…

19 FLORYA ATATÜRK ORMANINDA BULUNAN SALYANGOZ KABUKLARI İNCELEME KABINDA GÖZLEMLENDİ…

20 KARTON KUTULARLA AĞAÇEV YAPILDI…

21 “ÖRTÜNÜN ALTINDA NE VAR?” OYUNU OYNANDI…

22 SANAT ETKİNLİĞİNDE “KİRPİ” YAPILDI…

23 SANAT ETKİNLİĞİNDE “BAYKUŞ” YAPILDI…

24 AĞAÇTA YAŞAYAN VE YAŞAMAYAN HAYVANLAR GRUPLANDI…

25 AĞAÇTA YAŞAYAN VE YAŞAMAYAN HAYVANLAR GRUPLANDI…

26

27 “HAYVANIMI BİL” İSİMLİ TAHMİN OYUNU OYNANDI…

28 “ISINMA” DRAMASI YAPILARAK İNSANLARIN VE HAYVANLARIN NASIL ISINDIĞI ÖĞRENİLDİ…

29 EVDEN GETİRİLEN HAYVANLAR AĞAÇEVDE KIŞ UYKUSUNA YATIRILDI…

30 “SON AĞAÇ” RESİMLERİ YAPILARAK İLK AĞAÇ RESİMLERİYLE KARŞILAŞTIRILDI…

31 1O KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ NEDENİYLE ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİÇEK BIRAKILDI…

32 “ATATÜRK KALBİMİZDESİN” KONULU ÇALIŞMA YAPILDI…

33 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI.ÖĞRETMENLERİN PORTRE RESİMLERİ YAPILDI.“ÖĞRETMENİMİ SEVİYORUM ÇÜNKÜ…… “ CÜMLE TAMAMLAMA ÇALIŞMASI YAPILARAK PANO HAZIRLANDI.

34 AYDINLATMA TEKNİĞİ İLE ATATÜRK PORTRESİ YAPILDI…

35 AYDINLATMA TEKNİĞİ İLE ATATÜRK PORTRESİ YAPILDI…

36 BAŞÖĞRETMENİMİZ ATATÜRK’ÜN EĞİTİM ALANINDA YAPTIĞI YENİLİKLER ÖĞRENİLDİ…

37 “DEPREM DEDE” İSİMLİ EĞİTİCİ KISA FİLM İZLENİLDİ VE DEPREM TATBİKATI YAPILDI…

38 KAPAK TOPLAMA KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
KAPAK TOPLAMA KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR. BİZE DESTEK OLAN TÜM VELİLERİMİZE VE ÖĞRENCİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ …

39 KASIM AYI HİKAYELERİMİZ

40 KASIM AYI ŞARKILARIMIZ
SİNCAP Şu Ağacın Tepesinde Var Bir Sincap Ceviz Kırar Yemek Arar Her Gün Göremem Ki Saklar Onu Anne Yapraklar (2) ÖĞRETMENİM Öğretmenim sana sonsuz sevgiler Öğretmenim sana sonsuz saygılar Öğretmenim bizi biz yapan sensin Hiç dert nedir görmesin güçlü ellerin Minnetle, şükranla seni selamlıyoruz Öpmek için ellerinden eğiliyoruz

41 DOLMABAHÇE SARAYI KASIM AYI GEZİMİZ

42 DOLMABAHÇE SARAYI

43 DOLMABAHÇE SARAYI

44 DOLMABAHÇE SARAYI

45 SEN,BEN YOK BİZ VARIZ KASIM AYI TİYATROMUZ

46 SEN, BEN YOK. BİZ VARIZ.

47 PİJAMA PARTİSİ KASIM AYI PARTİMİZ

48 DEMOKRASİ EĞİTİMİ KAPSAMINDA PİJAMA PARTİSİNDE
İZLENECEK FİLME SEÇİMLE KARAR VERİLDİ…

49 DEMOKRASİ EĞİTİMİ KAPSAMINDA PİJAMA PARTİSİNDE
İZLENECEK FİLME SEÇİMLE KARAR VERİLDİ…

50 PİJAMA PARTİSİ

51 PİJAMA PARTİSİ

52 I. RANDEVULU VELİ TOPLANTIMIZ YAPILDI

53 GÖSTER – ANLAT GÜNLERİ

54 DEMİR ERCAN

55 ELA KARABATI

56 EFE KURT

57 BRANŞ DERSLERİMİZ

58 DRAMA GRUP İÇERİSİNDE GÜVENİ SAĞLAMA VE YARDIMLAŞMA DUYGUSUNUN GELİŞMESİ AMACIYLA “KÖREBE” OYUNU OYNANDI. DOKUNMA DUYU ORGANIMIZ ELLERİMİZLE “DOKUNARAK BİL” OYUNU OYNANDI.

59 MÜZİK “ÇİKOLATA” İSİMLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ.
“ATATÜRK” İSİMLİ ŞARKI ÖĞRENİLDİ. ELMA-ARMUT-MANDALİNA HECELEME RİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI. KURABİYE, ÇİÇEK KOKLAMA, BALON ŞİŞİRME, MUM ÜFLEME GİBİ ŞARKI ÖNCESİ NEFES AÇMA VE RAHATLAMA HAREKETLERİ İLE ŞARKIYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI YAPILDI.

60 BALE BALEDEKİ ÖZEL DURUŞ VE POZİSYONLAR ÖĞRENİLDİ.
YÜRÜYÜŞ ÇALIŞMALARI YAPILDI. PİLİE, RELEVE UYGULAMALARI YAPILDI.

61 MODERN DANS DÖRT ZAMANLI RİTMİK EGZERSİZLER YAPILDI.
SAĞ-SOL EL AYAK KOORDİNASYON ÇALIŞMASI YAPILDI. BASİT TEMEL DANS FİGÜRLERİ ÇALIŞIDI.

62 FEN LABORATUVARI MADDELERİN SUDA HANGİ DURUMLARDA BATTIĞINI VE YÜZDÜĞÜNÜ GÖZLEMLEME ÇALIŞMASI YAPILDI. SÜRTÜNME İLE CİSİMLERİN ELEKTİRİKLENEBİLECEĞİNİ ÖĞRENİLDİ. VÜCUDUN BÖLÜMLERİ ÖĞRENİLEREK MAKET ÜZERİNDEN İNCELENDİ.

63 BEDEN EĞİTİMİ ALÇAK-YÜKSEK ATLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.
UZAĞA ATLAMA YARIŞMASI YAPILDI. ZIP ZIP OYUNU OYNANDI. TEK AYAK ÜZERİNDE SIÇRAMA, İLERİ GERİ,YANA YÖN DEĞİŞTİREREK TAKLİDİ SIÇRAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

64 BİLGİSAYAR HAYVANLAR KONULU AKTİVİTELER YAPILDI.
DRAWİNG FOR CHİLDREN PROGRAMINDA FIRÇALARI KULLANARAK RESİMLER ÇİZİLDİ. TANGRAM OYUNU OYNANDI. PAİNT PROGRAMINDA ARAÇ KUTUSUNDA KALEM SEÇENEĞİNİ KULLANMA VE RENK KUTUSUNU TANIMA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

65 YÜZME

66 ARALIK AYI MİNİ PROGRAMI

67 Eğlenceli Matematik konumuza devam ediyoruz.
02 Eğlenceli Matematik konumuza devam ediyoruz. Oyun hamurları ile 1-10 arası rakamları oluşturuyoruz. 03 1-10 arası sayı eşleştirme çalışmaları yapıyoruz. BUGÜN OKULUMUZ KONFERANS SALONUNDA SAAT 15:00’DE OKUL PSİKOLOĞUMUZ BAKİYE NERGİS’İN “Çocuklarla İletişim ve Sınırlar” KONULU SEMİNERİNE TÜM ANNE VE BABALARI BEKLİYORUZ! 04 Sayı ile nesne eşleştirme oyunları oynuyoruz. “Kavramlar” kitabımızdan çalışmalar yapıyoruz. GÖSTER ANLAT Arda Öney Çağan Daştan 05 “ Kutumda Hangi Sayı Var?” oyunu oynuyoruz. 06 Sayı nesne örüntü çalışmaları yapıyoruz. “Gezici Kütüphane Pafin” okulumuza geliyor. Not: Kitap almak isteyen öğrencilerimiz TL arası para getirebilirler. 09 Proje Konumuz “Ayakkabılar” Bugün yağmur çizmelerimizi giyerek okula geliyoruz ve doğa yürüyüşüne çıkıyoruz. 10 Sınıfta yaratılan sokak ortamında ayakkabısız dolaşıyoruz. “Ayakkabılar ne işe yarar?” , “Neden ayakkabı giyiyoruz?” sorularına cevap arıyoruz. 11 “Ayağımın altındaki ne?” isimli dokunsal his oyununu oynuyoruz. Ellerimiz yerine ayaklarımızı kullanarak resim yapıyoruz. Duru Eron Eren Okay 12 Okul ayakkabılarımızla “Tek-Çift” oyunu oynuyoruz. “Geçmişten Günümüze Ayakkabılar” isimli slaytı izliyoruz. 13 Evden getirdiğimiz “Eski” ayakkabılarımızı süslüyoruz. “Eski- Yeni” kavramlarını öğreniyoruz.

68 Bugün Türk Malları ve Tutum Haftasını Kutluyoruz!
16 “En beğendiğin ayakkabıyla nereye gitmek istersin? konulu sohbet ediyoruz ve düşüncelerimizi resim yoluyla ifade ediyoruz. NOT: Yarın anne ya da babanın spor ayakkabılarını okula getirmeyi unutma! 17 Ayakkabı numaralarının ne demek olduğunu ve ne işe yaradığını anlamak için bugün anne ve babalarımızın spor ayakkabılarını okula getirip onlarla yürümeye çalışıyoruz. 18 Bugün Türk Malları ve Tutum Haftasını Kutluyoruz! Evden gelirken ülkemize özgü yiyecek, giysi, takı, kostüm vb. getirebilirsin. GÖSTER ANLAT L.Deniz Solgun Mehmet Ege Deveci 19 Ayakkabılarımızı kullanarak “içeri – dışarı” kavramlarını öğreniyoruz. Ayakkabıları mevsimine göre gruplandırarak grafik oluşturuyoruz. 20 “İleri ve Geri” yürüme yarışması yapıyoruz. 23 Demokrasi Eğitimi Kapsamında “Yeni Yıl Partisinde ne yemek istersin?” konulu seçim yapıyoruz. NOT: Yeni Yıl Ağacımızı süslemek için 1 adet süs getirmeyi unutma! 24 Çamura basarak ayakkabılarımızın altındaki desenleri keşfediyoruz. Ayakkabılarımızın kalıbını çıkararak desenler yapıyoruz. 25 Aralık ayında doğan öğrencilerimizin doğum günlerini kutluyoruz. Yusuf Karayaka Duru Işıldak 26 “Dev ayağı ne kadar büyük olabilir?” tahmin ediyoruz. “Kaç ayak bir dev ayağı eder?” ölçme çalışması yapıyoruz. 27 Artık malzemelerle kendi ayakkabılarımızı oluşturuyoruz. 30 YENİ YIL PARTİSİ VAR! Yeni yıl bisküvileri yaparak ikindi kahvaltısında yiyoruz. NOT: Parti için istediğin bir kıyafeti giyebilirsin. Ayrıca camsız komik bir gözlük ya da komik bir şapka takabilirsin! 31 “Yeni yılda neyin değişmesini istersin?” konulu sohbet ediyoruz. NOT: Bugün okulumuz saat 15:30’da sona erecektir. Nöbetçi sınıf uygulaması yapılmayacaktır. 01 YENİ YIL TATİLİ 02 Yeni yıl fotoğraflarımızla pano oluşturuyoruz. Yeni yıla nasıl girdiğimizi arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. NOT: Evden gelirken bir yeni yıl fotoğrafı getirmeyi unutma! 03 sınıf takvimimizi oluşturuyoruz!

69 ARALIK AYI AİLE KATILIMI

70 Çocuğunuzla birlikte sayı kalıpları kullanarak kurabiye yapınız. 05
02 Çocuğunuzla birlikte gazete ve dergilerde bulduğunuz sayıları kesmesini ve 1’den 10’a kadar sıralamasını isteyin. 03 Çocuğunuzla birlikte bir gün önce yaptığınız etkinlikteki sayıların altına sayı kadar nesne koymasını isteyin. 04 Çocuğunuzla birlikte sayı kalıpları kullanarak kurabiye yapınız. 05 Çocuğunuzun yarın kitap alması için TL arası bir parayı çantasına birlikte koyun ve nasıl bir kitap alması gerektiği hakkında konuşun. 06 Çocuğunuzla beraber boncukları bir kurala göre (yani örüntüye göre) ipe dizerek kolye oluşturmasını isteyin. 09 Çocuğunuzla internetten çeşitli ayakkabıları inceleyin ve bulduğunuz çeşitli ayakkabı resimlerini çocuğunuzla okula gönderin. 10 Çocuğunuzla ayakkabı dolabında bulunan ayakkabılarınızı sayınız. Aile fertlerinin kaç tane ayakkabısı olduğu ile ilgili grafik hazırlayın. 11 Çocuğunuzun gözlerini bağlayarak ayaklarına dokundurduğunuz nesnelerin ne olduğunu bilmesini isteyin. 12 Çocuğunuzla birlikte onun çoraplarının hepsini birbirinden ayırarak karıştırın. Ardından çiftini bulma yarışması yapın. 13 Çocuğunuzla beraber onun ya da sizin dolaptaki giysilerinizi inceleyin. Eski ve yeni giysiler hakkında konuşun. 16 Çocuğunuzun yarınki etkinlikte kullanabilmesi için size ait bir spor ayakkabınızı onun çantasına koyarak okula gönderiniz. 17 Çocuğunuzla beraber evinizde bulunan ülkemize özgü yiyecek, giysi ve aksesuarları çocuğunuzla birlikte seçerek okula gönderin. 18 Çocuğunuzla Türk Malları ve Tutum Haftası hakkında sohbet edin. 19 Çocuğunuzla beraber buzdolabınızda bulunan mevsime uygun sebze ve meyveleri inceleyerek resmini yapmasını isteyin. 20 Çocuğunuzdan bugün okulda oynadığı oyunu size anlatmasını isteyin ve bu oyunu birlikte oynayın.

71 Çocuğunuzla beraber akrabalarınız için yeni yıl kartları hazırlayın.
23 Çocuğunuzdan okulda hazırladığımız yılbaşı ağacının resmini yapmasını isteyin. 24 Çocuğunuzla beraber evde bulunan terliklerin altındaki desenleri inceleyin. Birini seçerek kalıbını çıkarın ve çocuğunuzdan altındaki altındaki deseni çizmesini isteyin. 25 Çocuğunuzla beraber akrabalarınız için yeni yıl kartları hazırlayın. 26 Çocuğunuzla beraber halıyı, odayı, yatağını adımla ölçme çalışması yapın. Çocuğunuzun ve kendi adım ölçme sonuçlarınızı karşılaştırın. 27 Çocuğunuzla beraber Pazartesi günü partide giymesi için kostüm ve aksesuar seçiniz. 30 Çocuğunuzdan bugün yapılan partideki keyifli anlarını sizinle paylaşmasını ve resmini yapmasını isteyin. 31 Çocuğunuzla artık 2013 yılının bitip 2014 yılının başlaması hakkında sohbet edin. 01 Çocuğunuzla beraber yeni yıl akşamı çektiğiniz fotoğraflardan birini seçerek okula gönderin. 02 Çocuğunuzla beraber onun odası için yılı takvimi alarak, odasının duvarına asın. 03 Çocuğunuzla birlikte onun sevdiği bir müziği açarak dans edin.


"KASIM AYI BÜLTENİMİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları