Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective)"— Sunum transkripti:

1 İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective)
“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Modeli: İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective) Mustafa İ. Kızıltaş Genel Müdür, ODTÜ Teknokent

2 Inventor Industrializer Investor Incubator
Kendini Değerlendirme (Self Evaluation) Kuluçka Teknopark Şirket iFour Office Inventor Investor Industrializer Incubator

3 Teknopark Üniversite Endüstri
Uygulama-Odaklı Araştırma Ticari Ürün Uygulamaları Ürün Odaklı AR-GE Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Endüstri Şirketler Uluslararası İşbirlikleri Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Transferi Kümeleşme, sinerji Teknoloji İşbirliği Ön Kuluçka, Kuluçka Programları Uluslararası İşbiklikleri TEKNOKENTler inovasyon (teknoloji) ekosistemleridir...

4 Patentleme, Ticarileştirme Girişimcilik faaliyetleri
Üniversite TEKNOKENT Firmalar arası İşbirlikler Kümeleşme-sinerji BÖLÜMLER LABORATUARLAR Uluslararası İşbirlikler Offset, EEN, URGE, Liason Ofisler, yurt dışında yeni teknopark kurma çalışmaları Üniversite-Sanayi işbirliği TTO Patentleme, Ticarileştirme ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ULUSLARARASILAŞMA MEZUNLAR-ÖĞRENCİLER-AKADEMİSYENLER TOPLULUKLAR GİRİŞİMCİLİK TEKNO Ön Kuluçka / Kuluçka Programları YFYİ, ATOM, TEKMER, Teknogirişim Kuluçka Merkezi Accelerator Seçilmiş firmaların uluslararsı başarılı olmaları için desteklenmesi GİMER Girişimcilik faaliyetleri

5 GİRİŞİMCİLİK DÖNGÜSÜ Tüm hakları ODTÜ TEKNOKETN’e aittir

6 Öncelikler belirlenmeli,
Çalışmalar için Yeterli Fiziksel/Teknik Altyapı Sunmak Öncelikler belirlenmeli, Kuluçka merkezleri, girişimciler için uygun fiziksel ve teknik altyapıya sahip olmalı, Konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından girişimcilerle danışmanlık sağlanmalı, Yatırımcılar ve potansiyel pazarlar ile kuluçka merkezi yakın temasta olmalı, Kuluçka süreleri projeye göre belirlenmeli, ilerleme yakından takip edilmeli, Esnek çalışma saatleri olmalı, Esnekliği yok etmeyecek ilkesel sınırlar olmalı.

7 Girişimciler hazırlanmalı; ön kuluçka,
Çalışmalar için Cazip ve Esnek Yasal Altyapı/İmkan Sunmak Girişimci ile ilkelerin belirlendiği bir protokol imzalanmalı, pazarlama ve ticarileşme aşamasına geçmeden girişimci yasal bir yükümlülük altına alınmamalı, Girişimciler hazırlanmalı; ön kuluçka, Kuluçka merkezleri açık inovasyon alanları olarak tasarlanmalı, Girişimciler en kısa sürede ticarileştirmeye yönlendirilmeli, Verilen desteklerde veya yapılan seçimlerde teknolojik derinliğin yanı sıra pazar odaklılık ve pazara yakınlık göz önünde bulundurulmalı

8 Kuluçka Merkezleri Girişimcilere Mali Avantajlar Sunar
Geliştirme/Ticarileştirme için Ekonomik Avantajlar Sunmak Kuluçka Merkezleri Girişimcilere Mali Avantajlar Sunar Ucuz fiziksel mekan İşletme giderlerinde (internet, ısınma vb.) indirim Yazılım ve donanım yatırım ihtiyacını azaltır Ucuz destek, danışmanlık Girişim sermayesi Nitelikli insan kaynağı desteği İşbirliği ortamı Pazarlama kanalları

9 Kuluçka Merkezinin Farkı
Geliştirme/Ticarileştirme için Stratejik Avantajlar Sunmak Kuluçka Merkezinin Farkı Kuluçka merkezini fiziksel bir kiralanabilir alandan ayıran en önemli etkenler merkezin girişimciye kattığı katma değerdir. Aşağıdaki konular çerçevesinde gelişme sağlanabilir: Kalifiye insan kaynağına yakınlığı sağlanması, Yatırımcılara erişim sağlaması, Araştırma altyapısına erişiminin ve kullanımın kolaylaştırılması, Pazara ulaşım kanallarını kurması, Gerekli diğer networklere hızlı girişin sağlanması.

10 Inventor Industrializer Investor Incubator
Paydaş Değerlendirme (Partner Evaluation) Inventor Investor Industrializer iFour Office Incubator

11 İş Fikri Değil Girişimci
Fikirlere Ulaşmak, Değerlemek/Öngörmek, Anlaşmak İş Fikri Değil Girişimci Değerlendirirken sadece fikre değil, İş fikrinin yapılabilirliği, Ticarileşme potansiyeli, Ticarileşme süresi, Girişimcinin o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine, Proje için gerekli finansmanın büyüklüğüne bakılmalıdır.

12 Kuluçka merkezi süreçlerine yatırımcılar dahil edilmelidir.
Yatırımcılara Ulaşmak, Pazarlamak, Teşvik Almak Yatırımcıya Ulaşım Yatırımcılar için kuluçka merkezleri filtre edilmiş projeler hızlı ulaşım sağlayan yerlerdir. Kuluçka merkezi süreçlerine yatırımcılar dahil edilmelidir. Merkezdeki projelerin gelişiminde, seçiminde ve destek sürecinde ilişkide bulunulan veya kolay ulaşılabilen yatırımcıların öncelikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Mentorluk sisteminin önemi...

13 Önemli olan satılabilir teknolojik ürünü ortaya çıkarmak...
Endüstrileştiricilere Ulaşmak, Tercih Edilmek, Değerlendirmek Girişimci Tercihleri Önemli olan satılabilir teknolojik ürünü ortaya çıkarmak... Girişimciler tercihlerini yaparken; Güven, Marka, Deneyime bakarak ilk kararlarını verir. Daha sonra ise; Elde edeceği mali avantajlar, Elde edeceği katma değere bakarak nihai kararlarını verir. Girişimci yapacağı anlaşmanın içeriğinden çok merkezden elde edeceği net faydaya bakar.

14 Gelinen Nokta 300 firmanın %50’si ilk defa ODTÜ Teknokent’te kuruldu, ön-kuluçka, kuluçka programlarında desteklendi Mentorluk sistemi başladı Yatırımcılar ile eşleştirme başladı İşbirliği yapılan kurum ve şirketlerin sayısı artmakta Ekosistem oluşmaya başladı...

15 Geliştirilmesi Gereken Alanlar
Kuluçka hizmetleri geliştirilmeli Süreler kısaltılmalı Mentorluk sistemi kurumsallaştırılmalı İşbirliği ve paylaşma kültürü içselleştirilmeli Teknik yeterliliğin yanı sıra ticari bakış açısı geliştirilmeli Girişimcilik kültürü yaygınlaştırılmalı - Üretilen ürünleri pazarlayacak kanallar oluşturulmalı Şirketlerin başarısından pay alınacak sistemler geliştirilmeli Değerlendirme sistemi yukarıdaki bakış açısıyla yeniden düzenlenmeli Başarısızlıklara karşı yeni bir tutum geliştirilmeli....

16 Başarılı Girişimciler önüne çıkan fırsatları gören, değerlendiren ve kendi ŞANSını kendi yaratan kişilerdir.... ŞANS Kaynak:

17 TEŞEKKÜRLER “IP Management @ Universities” Istanbul,
May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY TEŞEKKÜRLER


"İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları