Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 1 “IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 1 “IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013."— Sunum transkripti:

1 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 1 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Modeli: İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective) Mustafa İ. Kızıltaş Genel Müdür, ODTÜ Teknokent

2 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 2 iFour Office I nvestor I ncubator I nventor I ndustrializer Kendini Değerlendirme (Self Evaluation) Kuluçka Teknopark Şirket Kuluçka Teknopark Şirket

3 Üniversite Akademisyenler Öğrenciler Mezunlar Araştırma Merkezleri Laboratuarlar Endüstri Şirketler Teknopark teknokent, bilim parkı, araştırma parkı, bilim şehri Kümeleşme, sinerji Teknoloji Transferi Teknoloji İşbirliği Üniversite Sanayi İşbirliği Ön Kuluçka, Kuluçka Programları Uluslararası İşbirlikleri Uluslararası İşbiklikleri Uygulama-Odaklı Araştırma Ürün Odaklı AR-GE Ticari Ürün Uygulamaları TEKNOKENTler inovasyon (teknoloji) ekosistemleridir...

4 TEKNOKENTÜniversite TTO Patentleme, Ticarileştirme Ön Kuluçka / Kuluçka Programları YFYİ, ATOM, TEKMER, Teknogirişim Kuluçka Merkezi Accelerator Seçilmiş firmaların uluslararsı başarılı olmaları için desteklenmesi GİMER Girişimcilik faaliyetleri TEKNO GİRİŞİMCİLİK Üniversite-Sanayi işbirliği BÖLÜMLER LABORATUARLAR Firmalar arası İşbirlikler Kümeleşme-sinerji Uluslararası İşbirlikler Offset, EEN, URGE, Liason Ofisler, yurt dışında yeni teknopark kurma çalışmaları ULUSLARARASILAŞMA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ TOPLULUKLAR MEZUNLAR-ÖĞRENCİLER-AKADEMİSYENLER

5 GİRİŞİMCİLİK DÖNGÜSÜ Tüm hakları ODTÜ TEKNOKETN’e aittir

6 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 6 Çalışmalar için Yeterli Fiziksel/Teknik Altyapı Sunmak -Öncelikler belirlenmeli, -Kuluçka merkezleri, girişimciler için uygun fiziksel ve teknik altyapıya sahip olmalı, -Konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından girişimcilerle danışmanlık sağlanmalı, -Yatırımcılar ve potansiyel pazarlar ile kuluçka merkezi yakın temasta olmalı, -Kuluçka süreleri projeye göre belirlenmeli, ilerleme yakından takip edilmeli, -Esnek çalışma saatleri olmalı, -Esnekliği yok etmeyecek ilkesel sınırlar olmalı.

7 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 7 Çalışmalar için Cazip ve Esnek Yasal Altyapı/İmkan Sunmak -Girişimci ile ilkelerin belirlendiği bir protokol imzalanmalı, pazarlama ve ticarileşme aşamasına geçmeden girişimci yasal bir yükümlülük altına alınmamalı, -Girişimciler hazırlanmalı; ön kuluçka, -Kuluçka merkezleri açık inovasyon alanları olarak tasarlanmalı, -Girişimciler en kısa sürede ticarileştirmeye yönlendirilmeli, -Verilen desteklerde veya yapılan seçimlerde teknolojik derinliğin yanı sıra pazar odaklılık ve pazara yakınlık göz önünde bulundurulmalı

8 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 8 Geliştirme/Ticarileştirme için Ekonomik Avantajlar Sunmak Kuluçka Merkezleri Girişimcilere Mali Avantajlar Sunar -Ucuz fiziksel mekan -İşletme giderlerinde (internet, ısınma vb.) indirim -Yazılım ve donanım yatırım ihtiyacını azaltır -Ucuz destek, danışmanlık -Girişim sermayesi -Nitelikli insan kaynağı desteği -İşbirliği ortamı -Pazarlama kanalları

9 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 9 Geliştirme/Ticarileştirme için Stratejik Avantajlar Sunmak Kuluçka Merkezinin Farkı Kuluçka merkezini fiziksel bir kiralanabilir alandan ayıran en önemli etkenler merkezin girişimciye kattığı katma değerdir. Aşağıdaki konular çerçevesinde gelişme sağlanabilir: -Kalifiye insan kaynağına yakınlığı sağlanması, -Yatırımcılara erişim sağlaması, -Araştırma altyapısına erişiminin ve kullanımın kolaylaştırılması, -Pazara ulaşım kanallarını kurması, -Gerekli diğer networklere hızlı girişin sağlanması.

10 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 10 I nvestor I ncubator I nventor I ndustrializer Paydaş Değerlendirme (Partner Evaluation) iFour Office

11 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 11 Fikirlere Ulaşmak, Değerlemek/Öngörmek, Anlaşmak İş Fikri Değil Girişimci Değerlendirirken sadece fikre değil, -İş fikrinin yapılabilirliği, -Ticarileşme potansiyeli, -Ticarileşme süresi, -Girişimcinin o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğine, -Proje için gerekli finansmanın büyüklüğüne bakılmalıdır.

12 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 12 Yatırımcılara Ulaşmak, Pazarlamak, Teşvik Almak Yatırımcıya Ulaşım -Yatırımcılar için kuluçka merkezleri filtre edilmiş projeler hızlı ulaşım sağlayan yerlerdir. -Kuluçka merkezi süreçlerine yatırımcılar dahil edilmelidir. -Merkezdeki projelerin gelişiminde, seçiminde ve destek sürecinde ilişkide bulunulan veya kolay ulaşılabilen yatırımcıların öncelikleri göz önünde bulundurulmalıdır. -Mentorluk sisteminin önemi...

13 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 13 Endüstrileştiricilere Ulaşmak, Tercih Edilmek, Değerlendirmek Girişimci Tercihleri Önemli olan satılabilir teknolojik ürünü ortaya çıkarmak... Girişimciler tercihlerini yaparken; -Güven, -Marka, -Deneyime bakarak ilk kararlarını verir. Daha sonra ise; -Elde edeceği mali avantajlar, -Elde edeceği katma değere bakarak nihai kararlarını verir. Girişimci yapacağı anlaşmanın içeriğinden çok merkezden elde edeceği net faydaya bakar.

14 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 14 Gelinen Nokta 300 firmanın %50’si ilk defa ODTÜ Teknokent’te kuruldu, ön-kuluçka, kuluçka programlarında desteklendi Mentorluk sistemi başladı Yatırımcılar ile eşleştirme başladı İşbirliği yapılan kurum ve şirketlerin sayısı artmakta Ekosistem oluşmaya başladı...

15 inventor investor industrializer incubator “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 15 Geliştirilmesi Gereken Alanlar -Kuluçka hizmetleri geliştirilmeli -Süreler kısaltılmalı -Mentorluk sistemi kurumsallaştırılmalı -İşbirliği ve paylaşma kültürü içselleştirilmeli -Teknik yeterliliğin yanı sıra ticari bakış açısı geliştirilmeli -Girişimcilik kültürü yaygınlaştırılmalı - Üretilen ürünleri pazarlayacak kanallar oluşturulmalı -Şirketlerin başarısından pay alınacak sistemler geliştirilmeli -Değerlendirme sistemi yukarıdaki bakış açısıyla yeniden düzenlenmeli -Başarısızlıklara karşı yeni bir tutum geliştirilmeli....

16 Kaynak: http://www.sinodanishcenter.com/education/innovation-management ŞANS Başarılı Girişimciler önüne çıkan fırsatları gören, değerlendiren ve kendi ŞANSını kendi yaratan kişilerdir....

17 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 17 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY TEŞEKKÜRLER


"“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY incubator 1 “IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları