Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve SAVUNMA SANAYİİNDE DERİNLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve SAVUNMA SANAYİİNDE DERİNLİK"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve SAVUNMA SANAYİİNDE DERİNLİK
Haluk ZONTUL TTGV İstanbul Temsilcisi

2 TTGV’nin Kuruluşu TTGV 1 Haziran 1991’de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı ‘inovasyonun’ tüm alanlarda gelişmesini desteklemek üzere kurulmuştur. TTGV, kanunla kurulmuş vakıf statüsünde, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

3 Proje Desteklerimiz Ar-Ge Proje Destekleri
- Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği - Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği - Ticarileştirme Projeleri Desteği Teknolojik Girişimcilik Destekleri - Ön Kuluçka Destekleri - Risk Paylaşımı Destekleri - Başlangıç Sermayesi Destekleri Çevre Destekleri - Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi - Yenilenebilir Enerji Desteği - Enerji Verimliliği Desteği - Çevre Teknolojileri Desteği

4 Özetle Dünden Bugüne TTGV
Sanayicimizin teknoloji geliştirme faaliyetlerine ilişkin 2000 i aşkın proje önerisini değerlendirerek, 680 projeyle, Kasım itibariyle; 241 Milyon ABD$ tutarında sözleşme imzalamış ve böylelikle 482 Milyon ABD$’lık Ar-Ge hacmi yaratmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Ankara Cyberpark ve İTÜ Arı Teknokent için toplam 12 Milyon ABD$ destek sağlamıştır. Türkiye’de girişim sermayesine öncülük ederek İş Girişim ile TURKVEN’e Toplam 7 Milyon ABD$ ile iştirak etmiştir. Teknoloji Yatırım A.Ş. aracılığıyla ülkemizin ilk erken aşama risk sermayesi fonunu kurmuş, teknolojik girişimcilere destek sağlamaya başlamıştır. 1370 Firmaya 2.2 Milyon ABD$ tutarında Teknoloji Destek hizmeti verilmiştir. OTİM projesi kapsamında sağlanan desteklerle, Türkiye’de ozon tabakasına zarar veren maddelerin %90’ı giderilmiştir.

5 TTGV Destek Yaklaşımı Teknoparklar ve altyapılar
Ortak teknoloji geliştirme desteği Teknoloji geliştirme desteği Ön kuluçka desteği Risk paylaşım desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-sanayi işbirliği merkezleri ve ağyapılar

6 TTGV- Savunma Sanayii? Doğrudan Destek Yeni firma kazandırma (KOBİ)
Derinlik kazandırmada yeni mekanizmalar

7 ABD İHA Sektörü Ciro Çalışan Sayısı

8 Neden Derinlik? (Askeri-Dual-Sivil)
Teknoloji geliştirmede en temel itici güç askeri gereksinimlerdir. Maliyetleri azaltmak ve teknolojinin gelişimi hızlandırmak için çift kullanımlı teknoloji yaklaşımı yaygınlaştı. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı talep patlaması ile sivil teknoloji belirli alanlarda öncü oldu. Maliyetleri ucuzlatmak ve teknolojik gelişimin sürekliliğinden yararlanmak için teknolojik liderlik önemli Derinlik ülke maliyetlerinin azaltılmasında önemli Teknolojik bağımlılıkların COTS kullanımı ile azaltılması stratejik açıdan önemli

9 Derinlik için Destek (Spin Off-Startup Fonu)
Savunma sanayiinin derinliğinin artırılması önemli bir araç Derinliğin artmasında Ar-Ge deneyimi olan savunma sanayii firmalarından, dual teknoloji firmalarının ortaya çıkması dünyada yaygın kullanılmakta Start-up ve spin-off desteklerine ilişkin mekanizmalarda deneyimimiz var

10 Girişim Sermayesi Deneyimimiz
Farkındalık Yaratma/Okuma/Öğrenme Dönemi ( ) Dünya Bankası Projesi Kapsamında Farkındalık Yaratma Kuzey Amerika Deneyimini Değerlendirme Ortak Sempozyum Düzenleme İlk Uygulamalar ( ) İş Girişim TURKVEN Yeni Yaklaşımlar ( ) Teknoloji Yatırım iVCi

11 Yatırım Değerlendirme Süreci
İş planı ve modelinin yatırım kriterlerine göre değerlendirilmesi Fonun İlgi Alanına Giren Fikir ? Posta e-posta İş fikri ve taslak iş modeli olan girişimci Taslak İş Planı Teknoloji Yatırım’a Başvuru ve Ön Görüşme Firmaya Yatırım: $250,000-$750,000 Yatırım Kriterleri 1.Yetkin Yönetim Ekibi 2.Korunabilir Pozisyon 3.Yatırımın Geri Dönüşümü 4.Çıkış Stratejisi İzleme/Çıkış Hukuki ve Finansal Durum Tespiti veya Şirket Kuruluşu Firmaya Niyet Mektubu sunulur Yatırım Komitesi Başvurunun Komite tarafından yatırım onayı alması Pazarlık çatısı oluşturulması mutabık kalınan çerçevede Yatırım Komitesi’ne sunulması Niyet Mektubu’nun nihai şeklini alması ve firma tarafından imzalanması

12 Yatırım Politikası Türkiye’de ticarileşme çalışması yapılacak yenilik içeren teknoloji temelli ürün ve hizmet üreten firmalara ya da bilinen teknolojik ürün ve hizmetlerle varolan sektörlerde yenilik yaratan fikir ve firmalara yatırım yapılmasıdır. Teknoloji Yatırım A.Ş. yapılacak yatırımlarda temel araştırma riskini üstlenen yatırımlar yapmamaktadır. Öngörülebilir düzeyde, sınırlı teknoloji geliştirme, Ürün geliştirme ve Pazar risklerini almaktadır. Teknoloji Yatırım A.Ş.; Enformasyon ve İletişim Teknolojisi Biyo-Teknoloji Sağlık, İleri Malzemeler, Diğer yüksek katma değerli pazar sektörleri alanlarında yatırım yapmakta ve her bir yatırımda en çok ABD Doları sermaye riski alabilmektedir.

13 Kriterler ve İş Planı Kriteler İş Planı
0. Teknolojik ürün ve/veya hizmet üreten bir fikir 1. Yetkin ve etkin yönetim ekibi 2. Korunabilir Pozisyon 3. Yatırımın Geri Dönüşümü 4. Çıkış Stratejisi İş Planı Ürün ya da hizmetinizin yenilikçi taraflarının anlatılması İş ve Pazarlama stratejisi Pazar ve rakiplerin değerlendirilmesi, Başvuran ekibin özgeçmişi, İşin hayata geçmesi için gereken kaynak ve geri dönüşüne ilişkin öngörü, Eğer bir şirket kurduktan sonra başvuruyorsanız Şirketin kısa tarihçesi Son bilanço ve gelir tablosu ile gelecek öngörüleri

14 Firma Görüşmeleri Firma Sayısı Görüşülen 320 Başvuran 120
Niyet Mektubu Sunulan 5 Yatırım Yapılan 4 İncelenmekte Olan 2 Reddedilenler 113

15 Portföy Firmaları Infotech konuma dayalı bilgi sistemleri kapsamında hizmetler vermektedir. Çeşitli teknolojik platformlarda araç takip sistemleri, kurumsal dağıtım yönetim sistemleri, konuma dayalı envanter sistemleri, konum bazlı analiz çözümleri, sayısal harita tedariği, ve navigasyon tabanlı haritalar Infotech’in ürünleri arasındadır. Firma, üretilen haritalar’ın özellikleri ve kapsama alanı anlamında yurtiçi pazarda lider durumdadır. Infotech, dünya harita üreticisi lideri TeleAtlas’ın münhasır harita üreticisidir. 750,000 ABD Doları sermaye yatırımı yapılarak ortak olundu. (Toplam 4 Milyon ABD Doları) Logobiz, ürettiği İş Zekası Platformu ve Standart Raporları aracılığıyla firmalara işlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır. Performa ürün ailesi alışılmış İş Zekası çözümlerinin sağladığı raporlama, analiz ve izleme işlevlerinin yanısıra sağladığı hazır standart operasyonel ve finansal raporlar yardımıyla hızlı ve maliyet etkin bir şekilde implementasyon imkanı sağlamaktadır. Logobiz, Türkiyede lider İş Zekası ürünleri üreticisidir. 400,000 ABD Doları sermaye ile katıldık. (Toplam ABD Doları) UCA Medikal, argon plazma jeti yardımıyla doku kesmesi/buharlaştırması ve kanama durdurma (coagulation) işlemlerini aynı cihazda hasta vücuduna herhangi bir elektrik akımı uygulamadan ve daha az nekrotik alan bırakarak gerçekleştiren bir medikal cihazını tıp dünyasının hizmetine sunmak için çalışmalarını devam ettirmektedir.  Cihaz FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) onay sürecindedir. 400,000 ABD Doları sermaye yatırımı yapılarak ortak olundu.

16 Portföy Firmaları MOBİGA, Java temelli mobil oyunlar üreten, bu oyunların ve mobil içeriklerin dağıtımı ile ilgili yenilikçi yöntemleri olan bir genç girişimdir. Mobil oyunların tüketicilere alternatif perakende kanalları ile ulaşmasına ilişkin bir sistemin patentine sahiptir. Yeni kanallar üzerinden ucuz ve yaygın biçimde müşteriye ulaşmayı hedeflemektedir.


"TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve SAVUNMA SANAYİİNDE DERİNLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları