Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4-5 Mayıs 2007

2 2 TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın tanıtılmasıTTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın tanıtılması TTGV ve Mühendislik Fakülteleri ile işbirliği olanaklarıTTGV ve Mühendislik Fakülteleri ile işbirliği olanakları

3 3 Ulusal İnovasyon Sistemi TTGV’nin konumu

4 4 BaşbakanBakanlar İlgili Devlet Milli Savunma Milli Eğitim Sağlık Orman Tarım ve Köyişleri Sanayi ve Ticaret Enerji ve Tabii Kaynaklar Müsteşarlar Devlet Planlama Hazine Dış Ticaret BaşkanlarTÜBİTAKTEAKTOBB Genel Müdür TRTYÖK Üniversiteden Öğretim Üyesi Sekretarya-TÜBİTAK Yüksek Öğretim Sistemi İlk ve Orta Öğretim Sistemi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme ATG Öğretim Üniversite Laboratuarları Kamu Araştırma Merkezleri Sanayi ATG Laboratuar ve merkezleri ATG finansmanı sağlayan kuruluşlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Devlet bütçesi ve fonları DPT DTM KOSGEB Devlet Alımları TÜBİTAK TEYDEB TTGV Sanayinin ATG için ayırdığı fon

5 5 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991’de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı ‘inovasyonun’ tüm alanlarda gelişmesini desteklemek üzere kurulmuştur. TTGV, kanunla kurulmuş vakıf statüsünde, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

6 6 Kurucular - Yönetim Kurulu TTGV Kurucular Kurulu 26 özel sektör, 6 kamu, 10 şemsiye kuruluş ve 14 gerçek kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nun 15 üyesi vardır. 5 üyesi kamu kurumları temsilcileri Hazine Müsteşarlığı Dış Ticaret müsteşarlığı DPT Müsteşarlığı, TÜBİTAK Başkanlığı, KOSGEB Başkanlığı diğer 10 üye ise özel sektörden gelen temsilcilerdir

7 7 Politika ve Proje Geliştirme Teknoloj Geliştirme Projeleri Çevre Projeleri İdari İşler ve İnsan Kaynakları Muhasebe ve Finans Genel Sekreter Yard. (Projeler) Hukuk Danışmanı Genel Sekreter Danışmanlar Yönetim Kurulu Organizasyon

8 8 Finansal Kaynaklarımız  Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) (1991-1998)  Dış Ticaret Müsteşarlığı Ürün Geliştirme Ar-Ge Sermaye Desteği (DTM) (1995-…)  Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası Endüstriyel Teknoloji Projesi (ETP) (1999 - 2005)  Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu/Dünya Bankası/Hazine Müsteşarlığı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi (1994 -2007)  Vakıf Fonu (geri dönüşlerden alınan paylar ve değerlendirme sounucu oluşan)

9 9 Faaliyetlerimiz  İnovatif Ürünleri Hedefleyen Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Projelerinin desteklenmesi  Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi  İlk aşama girişim sermayesi desteği sağlanması  Risk paylaşımı ile proje desteği  Çevre Projelerinin desteklenmesi  Teknoloji ödülü (TÜBİTAK, TTGV, TÜSİAD)  Dr. Akın Çakmakçı “Endüstride Başarı ile Uygulanan Üniversite Tezi” Ödülü  Kamu kesimi ile ilişkilerde teknoloji geliştirilmesi alanında işbirlikleri  Uluslararası İlişkilerin geliştirilmesi

10 10 TTGV destek yaklaşımı Ortak teknoloji geliştirme desteği Ön kuluçk a desteği Risk paylaşı m desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Teknoparklar ve altyapılar Teknoparklar ve altyapılar Teknoloji geliştirme desteği

11 11  Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi  Teknoloji üretim merkezlerine ortak olarak iştirak ederek yapılan destek (İlâç, triboloji, yazılım, test ve onay)  TTGV, sanayi ile üniversitelerin bir arada teknoloji üretimi için uygun ortamlardan biri olan teknoparkları desteklemektedir.  MAM-Martek A.Ş.  İTÜ Arıteknokent A.Ş.  Bilkent CyberPark A.Ş.

12 12 Teknoparklar ve altyapılar TTGV destek yaklaşımı Ortak teknoloji geliştirme desteği Ön kuluçk a desteği Risk paylaşı m desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Teknoloji geliştirme desteği

13 13 Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerince gerçekleştirilen, teknolojik yenilik ve gelişme içeren, sonucunda ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği projeler bu kapsamda desteklenir. Yürürlükte olan Destekleme Modelimize göre; –Proje Süresi: En fazla 2 yıl –Destek Miktarı: En fazla 1 Milyon ABD Doları –Destek Oranı : En fazla proje bütçesinin %50 ’si –Geri Ödeme Süresi: 1. yılı geri ödemesiz 4 yıl – faizsiz –Hizmet Bedeli: Proje bütçesinin en fazla %3’ü

14 14 Desteklerimiz 129,7Projelere Kullandırılan Tutar (Milyon ABD$) 186,1Bağıtlanmış Destek Tutarı (Milyon ABD$) 528Sözleşmesi Bağıtlanmış Proje Sayısı 1991-2007 süresince...

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20 Sağlanan desteğin bölgelere ve sektörlere göre dağılımı

21 21 Teknoparklar ve altyapılar TTGV destek yaklaşımı Ortak teknoloji geliştirme desteği Teknoloji geliştirme desteği Ön kuluçk a desteği Risk paylaşı m desteği Risk sermayesi Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Ticarileştirme desteği

22 22 Ticarileştirme Projeleri Desteği TANIMI ve KAPSAMI Firmaların, Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak yürütmüş ve sonuçlandırmış oldukları teknolojik yenilik amaçlı Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerinin/süreçlerinin ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelerine destek sağlamak... Bu kapsamda firmalar aşağıda yer alan faaliyetlere yönelik gerçekleştirecekleri harcamaları proje bütçesine dahil edebilirler; Üretime yönelik kavram geliştirme çalışmaları, Patent ve lisans alımı ile ilgili çalışmalar, Teknolojik/Ekonomik yapılabilirlilik etüdü ve pazar araştırması çalışmaları, Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar vb. çalışmaları, Üretim hattı tasarımı çalışmaları, Test amaçlı yatırım çalışmaları, Deneme üretimi çalışmaları, Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları, Reklam, promosyon, fuar katılımı ve benzeri tanıtım ve pazarlama çalışmaları, Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

23 23 Ticarileştirme Projeleri Desteği UYGULAMA ESASLARI  Proje Süresi:En Fazla 1 Yıl  Destek Miktarı:En Fazla 1 Milyon ABD$  Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si  Geri Ödeme Süresi:1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)  Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %3’ü  Desteğin Kaynağı:TTGV

24 24 Teknoparklar ve altyapılar TTGV destek yaklaşımı Teknoloji geliştirme desteği Ön kuluçk a desteği Risk paylaşı m desteği Risk sermaye si Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Ticarileştirme desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği

25 25 Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği TANIMI ve KAPSAMI En az 3 kuruluşun ortaklaşa Ar-Ge projesi yürütmek amacıyla yatay-Rekabet öncesi; düşey-Entegrasyon doğrultusunda Ortak Girişim Ortak Girişim oluşturması gerekmektedir. Kuruluşlar arasında beraber çalışma pratiği ve tecrübesinin "Araştırma ve Teknoloji Geliştirme" çalışmalarında teşvik edilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Destek ile ortaklıktan doğan artı değeri artırmak üzere kuruluşların uzmanlık alanlarındaki Ar-Ge birikimlerinin bütünü tamamlayacak tarzda bir araya getirilmesi ve daha kapsamlı Ar-Ge faaliyetlerinde entegrasyonu ve kapasite gelişimini sağlamak temel hedef olacaktır. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE DESTEKLERİ

26 26 Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği UYGULAMA ESASLARI  Proje Süresi:En Fazla 2 Yıl  Destek Miktarı:En Fazla 2,5 Milyon ABD$  Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si  Geri Ödeme Süresi:1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)  Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %2’si  Desteğin Kaynağı:TTGV

27 27 Teknoparklar ve altyapılar TTGV destek yaklaşımı Teknoloji geliştirme desteği Ön kuluçk a ve kuluçk a desteği Risk paylaşı m desteği Risk sermaye si Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Ticarileştirme desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği

28 28 Teknoloji Yatırım A.Ş. Ön kuluçka ve kuluçka desteği Başlangıç sermayesi desteği Risk paylaşım desteği Teknoloji Yatırım A.Ş Bu destekler, sermayesi %100 TTGV’ye (TTGV FON I ) ait olan Teknoloji Yatırım A.Ş. Tarafından Ocak 2007den itibaren yürütülmektedir

29 29 Başlangıç Sermayesi (Start-up) TTGV FON I in hedefi, –Bilişim ve Telekomünikasyon –İleri Mikro-elektronik –İleri Malzeme –Yaşam Bilimleri (Biyo-Teknoloji ve Sağlık) alanlarında belli sayıda küresel şirketlerin oluşması. Firma başına 750.000 ABD Doları’na kadar sermaye yatırımı yaparak firmaya ortak olunmaktadır. İş Planı ile başvuru yapılmaktadır. Gelen iş planları 6 kritere göre değerlendirilmektedir: 1. Yetkin ve etkin yönetim ekibi4. Geniş Pazar Potansiyeli 2. Korunabilir Pozisyon 5. Çıkış Stratejisi 3. Yatırımın Geri Dönüşümü6. Odak

30 30 Başlangıç Sermayesi (Start-up) Yapılan Yatırımlar –UCA Medikal A.Ş. Firma, argon gazı ile çalışan cerrahi cihaz üretiyor. Teknoloji Amerika, Japonya ve Kanada başta olmak üzere Dünya’daki birçok ülkede patent almış. –Dijital veri hazırlayan ve pazarlayan bir şirket –Şirket yönetimlerinde kullanılacak veri madenciliği alanında çalışan bir şirket (son aşamada)

31 31 Bu destek aşağıdaki maddelerden oluşur Ofis ve donanımı sağlama (istanbul’da 125 m 2 Ankara’da 200m 2 alan mevcut) Teknolojik destek sağlama (uzman, lab zamanı, tasarım vb) Yönetimsel destek Destek tutarı 50.000 ABD $ (maks) Destek zamanı (2aylık gözden geçirmeler ile en fazla 1yıl) Başarı sağlanırsa Başlangıç sermaye desteği TY A.Ş. Kriterlerini karşılamıyor ama devam edebilirse geri ödeme başarı oranında 1-3 arasında bir çarpan ile çarpılmış olarak Başarı sağlanamazsa Başarılı bir hayat dileği ile ayrılma..... Uygulama Süper Market kasalarında bozuk para üstü veren TRİNK makinası Ön kuluçka ve kuluçka desteği

32 32 Risk paylaşım desteği Proje Süresi: En fazla 2 yıl Destek Miktarı: En fazla 200.000 ABD Doları Destek Oranı : En fazla proje bütçesinin %50 ’si Garanti:Fikri mülkiyet hakları üzerine konan şartlar Hizmet Bedeli: Proje bütçesinin en fazla %3’ü Geri Ödeme Süresi:Projenin başarılı olmasından sonra Geri ödeme :Destek miktarının 3 katı

33 33 Teknoparklar ve altyapılar Teknoparklar ve altyapılar TTGV destek yaklaşımı Teknoloji geliştirme desteği Ön kuluçk a ve kuluçk a desteği Risk paylaşı m desteği Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Ticarileştirme desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği Risk sermayesi

34 34 Risk sermayesinin kurulmasında öncülük İş Girişim A.Ş. Türkven A.Ş.

35 35 Teknoparklar ve altyapılar TTGV destek yaklaşımı Teknoloji geliştirme desteği Ön kuluçk a ve kuluçk a desteği Risk paylaşı m desteği Risk sermayesi Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar Ticarileştirme desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği

36 36 TTGV’nin faaliyetlerinde en önemli süreç proje değerlendirme ve izleme sürecidir, bu sürecin de temel taşı üniversitelerde ve sanayide bulunan uzmanlıktır. Değerlendirmeler sırasında üniversite öğretim üyesi ile sanayici ortak bir uzmanlıkları alanında bir araya gelmektedir. Bu birlikteliğin yeni fikirleri tetiklediği sık sık görülen bir durumdur. TTGVnin 16 yıllık faaliyetinin en önemli yan çıktısı bu sinerjinin doğmasıdır. Yerel sanayi/sanayi odaları ve üniversiteler ile birlikte yerel inovasyon programlarının yapılması için AB Mali işbirliği destekleri çerçevesinde bir projemiz onay için DPT’dedir Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar

37 37 TTGV ve Mühendislik Fakülteleri ile işbirliği olanakları

38 38 Ülkemizdeki sanayinin %99 KOBİ’dir SSanayimiz Asya,Güney Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen rekabeti karşılamak üzere bir üst ürün düzeyine geçmek için gereken inovasyonu sağlamakta zorlanmaktadır İİnovasyon ve teknoloji üretim yetkinliği gerekmektedir, DDTM, TÜBİTAK, TTGV destekleri ile şu anda finans sıkıntısı bulunmamakta fakat destekler için gerekli KKonunun ortaya çıkarılması PPazarı hakkında yeterli bilgi toplanması KKonun bir mühendislik çözümünün öngörülmesi AArGe /ÜrGe/ÜSürGe sürecinin belirlenmesi FFikri mülkiyet hakları ile ilgili araştırmanın yapılması PProje haline sokulması PProjenin yazılması PProjenin yönetilmesi süreç parçalarını sanayi için ortaya koyacak yapı eksiktir. Kısaca Para var Proje yok Ülke sanayiini rekabetçi kılacak iyi (!) proje yok Sorunlar ve sorular,

39 39 Sorunlar ve sorular, TTGV Mühendislik Fakülteleri ile birlikte bir proje madenciliği kampanyası başlatabilr mi? TTGV değerlendirme ve izleme süreçlerini iyileştirmek için Fakültelerin desteğini alabilir mi? Mühendislik Fakültelerinde oluşan bilgi birikiminin hayata geçirilmesinde TTGV ile işbirliği nasıl olmalıdır? Bir önceki süreç parçalarının tasarlanmasında ve uygulanmasında Mühendislik Fakülteleri neler yapabilir? Mühendislik firmalarının sayılarının ve niteliklerinin artırılması için neler yapılmalı?

40 40 Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik Belki bir yanıt olabilir !..

41 41 16 Yıllık faaliyetinde, gerek hakem gerekse izleyici olarak görev alan Mühendislik Fakültelerinin Sayın Öğretim Üyelerine; TTGV, bulunduğu saygın konuma ulaşmasındaki büyük katkıları için teşekkürlerini sunar Teşekkürler ve Saygılar.

42 42 Uzun süreli yaz stajı Arçelik - Üniversite Tezleri Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik Lisans tezleri : Süre kısa, konular sınırlı. Öğrencileri tanıma ve daha sonra istihdam açısından yararlı. Yüksek lisans tezleri : En uygun ortam. Doktora tezleri : Sanayi için çok akademik kalma veya akademik beklentileri karşılayamama riski olabilir, dikkatli seçilmeli. Doktora öğrencilerine gerçek hayattan konu verilmesi, Araştırma ortamı yaratılması, masraflarda bürokrasinin kaldırılması motivasyon unsuru.

43 43 Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik Arçelik ARGE açısından yararları –Projelerin bir sahibi var. –Zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması gerekir. –Bilimsel kalitesi güvence altına alınıyor. Öğrenci açısından yararları –Yaptığı tezin gerçek ile ilişkisi motivasyon unsuru. –Endüstri deneyimi kazanıyor. –Kendine iş imkanı, referans sağlıyor. –Para kazanıyor (bir çeşit burs niteliğinde). Üniversite açısından yararları –Öğrenciye gerçek hayattan bir tez konusu sağlanıyor. –Endüstri ile ilişki kuruluyor. –Yayın için imkan çıkıyor.

44 44 Üniversite İlişkileri İTÜ, YTÜ ve BÜ ile protokol kapsamında bugüne dek, –104 öğrenci bu yöntem ile tez tamamlamıştır. –1997 – 2007 yılları arasında Ar-Ge ’de tez çalışması yaparak yetişen öğrencilerden 48 kişi Arçelik’te işe alınmıştır.

45 45 Taral ve Santez projeleri ile işbirliği Üniversitelerimizle Tübitak 1001, 1002 ve Santez projeleri kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Kabul edilmiş olan ve halen devam eden 12 proje mevcuttur. Bunlar aşağıda görülmektedir.


"Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları