Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Üniversiteler; Mühendislik Fakülteleri ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı TTGV
Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon 4-5 Mayıs 2007

2 TTGV – Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın tanıtılması
TTGV ve Mühendislik Fakülteleri ile işbirliği olanakları

3 Ulusal İnovasyon Sistemi
TTGV’nin konumu Ulusal İnovasyon Sistemi

4 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu
Başbakan Bakanlar İlgili Devlet Milli Savunma Milli Eğitim Sağlık Orman Tarım ve Köyişleri Sanayi ve Ticaret Enerji ve Tabii Kaynaklar Müsteşarlar Devlet Planlama Hazine Dış Ticaret Başkanlar TÜBİTAK TEAK TOBB Genel Müdür TRT YÖK Üniversiteden Öğretim Üyesi Öğretim İlk ve Orta Öğretim Sistemi Yüksek Öğretim Sistemi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme ATG Üniversite Laboratuarları Kamu Araştırma Merkezleri Sanayi ATG Laboratuar ve merkezleri Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretarya-TÜBİTAK ATG finansmanı sağlayan kuruluşlar Devlet bütçesi ve fonları DTM Devlet Alımları DPT TÜBİTAK KOSGEB TEYDEB TTGV Sanayinin ATG için ayırdığı fon

5 Vakfımızın Kuruluşu TTGV, 1 Haziran 1991’de bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, Türk Sanayii’nin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla, teknolojiye dayalı ‘inovasyonun’ tüm alanlarda gelişmesini desteklemek üzere kurulmuştur. TTGV, kanunla kurulmuş vakıf statüsünde, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

6 Kurucular - Yönetim Kurulu
TTGV Kurucular Kurulu 26 özel sektör, 6 kamu, şemsiye kuruluş ve 14 gerçek kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nun 15 üyesi vardır. 5 üyesi kamu kurumları temsilcileri Hazine Müsteşarlığı Dış Ticaret müsteşarlığı DPT Müsteşarlığı, TÜBİTAK Başkanlığı, KOSGEB Başkanlığı diğer 10 üye ise özel sektörden gelen temsilcilerdir

7 Politika ve Proje Geliştirme
Organizasyon Yönetim Kurulu Danışmanlar Genel Sekreter Hukuk Danışmanı Genel Sekreter Yard. (Projeler) Politika ve Proje Geliştirme Teknoloj Geliştirme Projeleri Çevre Projeleri Muhasebe ve Finans İdari İşler ve İnsan Kaynakları

8 Finansal Kaynaklarımız
Hazine Müsteşarlığı/Dünya Bankası Teknoloji Geliştirme Projesi (TGP) ( ) Dış Ticaret Müsteşarlığı Ürün Geliştirme Ar-Ge Sermaye Desteği (DTM) (1995-…) Endüstriyel Teknoloji Projesi (ETP) ( ) Montreal Protokolu Çok Taraflı Fonu/Dünya Bankası/Hazine Müsteşarlığı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Giderilmesi Projesi ( ) Vakıf Fonu (geri dönüşlerden alınan paylar ve değerlendirme sounucu oluşan)

9 Faaliyetlerimiz İnovatif Ürünleri Hedefleyen Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Projelerinin desteklenmesi Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi İlk aşama girişim sermayesi desteği sağlanması Risk paylaşımı ile proje desteği Çevre Projelerinin desteklenmesi Teknoloji ödülü (TÜBİTAK, TTGV, TÜSİAD) Dr. Akın Çakmakçı “Endüstride Başarı ile Uygulanan Üniversite Tezi” Ödülü Kamu kesimi ile ilişkilerde teknoloji geliştirilmesi alanında işbirlikleri Uluslararası İlişkilerin geliştirilmesi

10 TTGV destek yaklaşımı Teknoparklar ve altyapılar Üniversite-Sanayi
Ön kuluçka desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Risk paylaşım desteği Teknoloji geliştirme desteği Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar

11 Teknoloji Üretimi İçin Gereken Alt Yapının Geliştirilmesi İle İlgili Projelerin Desteklenmesi
Teknoloji üretim merkezlerine ortak olarak iştirak ederek yapılan destek (İlâç, triboloji, yazılım, test ve onay) TTGV, sanayi ile üniversitelerin bir arada teknoloji üretimi için uygun ortamlardan biri olan teknoparkları desteklemektedir. MAM-Martek A.Ş. İTÜ Arıteknokent A.Ş. Bilkent CyberPark A.Ş.

12 TTGV destek yaklaşımı Teknoparklar ve altyapılar Üniversite-Sanayi
Ön kuluçka desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Risk paylaşım desteği Teknoloji geliştirme desteği Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar

13 Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
Sanayi kuruluşları ve yazılım şirketlerince gerçekleştirilen, teknolojik yenilik ve gelişme içeren, sonucunda ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği projeler bu kapsamda desteklenir. Yürürlükte olan Destekleme Modelimize göre; Proje Süresi : En fazla 2 yıl Destek Miktarı : En fazla 1 Milyon ABD Doları Destek Oranı : En fazla proje bütçesinin %50 ’si Geri Ödeme Süresi : 1. yılı geri ödemesiz 4 yıl – faizsiz Hizmet Bedeli : Proje bütçesinin en fazla %3’ü

14 Desteklerimiz Sözleşmesi Bağıtlanmış Proje Sayısı 528
süresince ... Sözleşmesi Bağıtlanmış Proje Sayısı 528 Bağıtlanmış Destek Tutarı (Milyon ABD$) 186,1 Projelere Kullandırılan Tutar (Milyon ABD$) 129,7

15

16

17

18

19

20 Sağlanan desteğin bölgelere ve sektörlere göre dağılımı

21 TTGV destek yaklaşımı Teknoparklar ve altyapılar Üniversite-Sanayi
Ön kuluçka desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Risk paylaşım desteği Teknoloji geliştirme desteği Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar

22 Ticarileştirme Projeleri Desteği
TANIMI ve KAPSAMI Firmaların, Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanarak yürütmüş ve sonuçlandırmış oldukları teknolojik yenilik amaçlı Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerinin/süreçlerinin ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik geliştirilecek projelerine destek sağlamak... Bu kapsamda firmalar aşağıda yer alan faaliyetlere yönelik gerçekleştirecekleri harcamaları proje bütçesine dahil edebilirler; Üretime yönelik kavram geliştirme çalışmaları, Patent ve lisans alımı ile ilgili çalışmalar, Teknolojik/Ekonomik yapılabilirlilik etüdü ve pazar araştırması çalışmaları, Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar vb. çalışmaları, Üretim hattı tasarımı çalışmaları, Test amaçlı yatırım çalışmaları, Deneme üretimi çalışmaları, Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları, Reklam, promosyon, fuar katılımı ve benzeri tanıtım ve pazarlama çalışmaları, Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

23 Ticarileştirme Projeleri Desteği
UYGULAMA ESASLARI Proje Süresi :En Fazla 1 Yıl Destek Miktarı :En Fazla 1 Milyon ABD$ Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si Geri Ödeme Süresi :1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %3’ü Desteğin Kaynağı :TTGV

24 TTGV destek yaklaşımı Teknoparklar ve altyapılar Üniversite-Sanayi
Ön kuluçka desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Risk paylaşım desteği Teknoloji geliştirme desteği Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar

25 Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
TANIMI ve KAPSAMI En az 3 kuruluşun ortaklaşa Ar-Ge projesi yürütmek amacıyla yatay-Rekabet öncesi; düşey-Entegrasyon doğrultusunda Ortak Girişim oluşturması gerekmektedir. Kuruluşlar arasında beraber çalışma pratiği ve tecrübesinin "Araştırma ve Teknoloji Geliştirme" çalışmalarında teşvik edilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Destek ile ortaklıktan doğan artı değeri artırmak üzere kuruluşların uzmanlık alanlarındaki Ar-Ge birikimlerinin bütünü tamamlayacak tarzda bir araya getirilmesi ve daha kapsamlı Ar-Ge faaliyetlerinde entegrasyonu ve kapasite gelişimini sağlamak temel hedef olacaktır. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ve AR-GE DESTEKLERİ

26 Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği
UYGULAMA ESASLARI Proje Süresi :En Fazla 2 Yıl Destek Miktarı :En Fazla 2,5 Milyon ABD$ Destek Oranı :Proje Bütçesinin %50 ’si Geri Ödeme Süresi :1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz) Hizmet Bedeli :Toplam Proje Bütçesinin En Fazla %2’si Desteğin Kaynağı :TTGV

27 TTGV destek yaklaşımı Teknoparklar ve altyapılar Üniversite-Sanayi
Ön kuluçka ve kuluçka desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Risk paylaşım desteği Teknoloji geliştirme desteği Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar

28 Teknoloji Yatırım A.Ş. Ön kuluçka ve kuluçka desteği
Başlangıç sermayesi desteği Risk paylaşım desteği Bu destekler, sermayesi %100 TTGV’ye (TTGV FON I ) ait olan Teknoloji Yatırım A.Ş. Tarafından Ocak 2007den itibaren yürütülmektedir

29 Başlangıç Sermayesi (Start-up)
TTGV FON I in hedefi, Bilişim ve Telekomünikasyon İleri Mikro-elektronik İleri Malzeme Yaşam Bilimleri (Biyo-Teknoloji ve Sağlık) alanlarında belli sayıda küresel şirketlerin oluşması. Firma başına ABD Doları’na kadar sermaye yatırımı yaparak firmaya ortak olunmaktadır. İş Planı ile başvuru yapılmaktadır. Gelen iş planları 6 kritere göre değerlendirilmektedir: 1. Yetkin ve etkin yönetim ekibi 4. Geniş Pazar Potansiyeli 2. Korunabilir Pozisyon Çıkış Stratejisi 3. Yatırımın Geri Dönüşümü 6. Odak

30 Başlangıç Sermayesi (Start-up)
Yapılan Yatırımlar UCA Medikal A.Ş. Firma, argon gazı ile çalışan cerrahi cihaz üretiyor. Teknoloji Amerika, Japonya ve Kanada başta olmak üzere Dünya’daki birçok ülkede patent almış. Dijital veri hazırlayan ve pazarlayan bir şirket Şirket yönetimlerinde kullanılacak veri madenciliği alanında çalışan bir şirket (son aşamada)

31 Ön kuluçka ve kuluçka desteği
Bu destek aşağıdaki maddelerden oluşur Ofis ve donanımı sağlama (istanbul’da 125 m2 Ankara’da 200m2 alan mevcut) Teknolojik destek sağlama (uzman, lab zamanı, tasarım vb) Yönetimsel destek Destek tutarı ABD $ (maks) Destek zamanı (2aylık gözden geçirmeler ile en fazla 1yıl) Başarı sağlanırsa Başlangıç sermaye desteği TY A.Ş. Kriterlerini karşılamıyor ama devam edebilirse geri ödeme başarı oranında 1-3 arasında bir çarpan ile çarpılmış olarak Başarı sağlanamazsa Başarılı bir hayat dileği ile ayrılma..... Uygulama Süper Market kasalarında bozuk para üstü veren TRİNK makinası

32 Risk paylaşım desteği Proje Süresi : En fazla 2 yıl Destek Miktarı : En fazla ABD Doları Destek Oranı : En fazla proje bütçesinin %50 ’si Garanti :Fikri mülkiyet hakları üzerine konan şartlar Hizmet Bedeli : Proje bütçesinin en fazla %3’ü Geri Ödeme Süresi :Projenin başarılı olmasından sonra Geri ödeme :Destek miktarının 3 katı

33 TTGV destek yaklaşımı Teknoparklar ve altyapılar Üniversite-Sanayi
Ön kuluçka ve kuluçka desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Risk paylaşım desteği Teknoloji geliştirme desteği Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar

34 Risk sermayesinin kurulmasında öncülük
İş Girişim A.Ş. Türkven A.Ş.

35 TTGV destek yaklaşımı Teknoparklar ve altyapılar Üniversite-Sanayi
Ön kuluçka ve kuluçka desteği Ortak teknoloji geliştirme desteği Ticarileştirme desteği Risk sermayesi Risk paylaşım desteği Teknoloji geliştirme desteği Başlangıç sermayesi desteği Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar

36 Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri ve Ağyapılar
TTGV’nin faaliyetlerinde en önemli süreç proje değerlendirme ve izleme sürecidir, bu sürecin de temel taşı üniversitelerde ve sanayide bulunan uzmanlıktır. Değerlendirmeler sırasında üniversite öğretim üyesi ile sanayici ortak bir uzmanlıkları alanında bir araya gelmektedir. Bu birlikteliğin yeni fikirleri tetiklediği sık sık görülen bir durumdur. TTGVnin 16 yıllık faaliyetinin en önemli yan çıktısı bu sinerjinin doğmasıdır. Yerel sanayi/sanayi odaları ve üniversiteler ile birlikte yerel inovasyon programlarının yapılması için AB Mali işbirliği destekleri çerçevesinde bir projemiz onay için DPT’dedir

37 TTGV ve Mühendislik Fakülteleri ile işbirliği olanakları

38 Sorunlar ve sorular, Ülkemizdeki sanayinin %99 KOBİ’dir
Sanayimiz Asya,Güney Amerika ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen rekabeti karşılamak üzere bir üst ürün düzeyine geçmek için gereken inovasyonu sağlamakta zorlanmaktadır İnovasyon ve teknoloji üretim yetkinliği gerekmektedir, DTM, TÜBİTAK, TTGV destekleri ile şu anda finans sıkıntısı bulunmamakta fakat destekler için gerekli Konunun ortaya çıkarılması Pazarı hakkında yeterli bilgi toplanması Konun bir mühendislik çözümünün öngörülmesi ArGe /ÜrGe/ÜSürGe sürecinin belirlenmesi Fikri mülkiyet hakları ile ilgili araştırmanın yapılması Proje haline sokulması Projenin yazılması Projenin yönetilmesi süreç parçalarını sanayi için ortaya koyacak yapı eksiktir. Kısaca Para var Proje yok Ülke sanayiini rekabetçi kılacak iyi (!) proje yok

39 Sorunlar ve sorular, TTGV Mühendislik Fakülteleri ile birlikte bir proje madenciliği kampanyası başlatabilr mi? TTGV değerlendirme ve izleme süreçlerini iyileştirmek için Fakültelerin desteğini alabilir mi? Mühendislik Fakültelerinde oluşan bilgi birikiminin hayata geçirilmesinde TTGV ile işbirliği nasıl olmalıdır? Bir önceki süreç parçalarının tasarlanmasında ve uygulanmasında Mühendislik Fakülteleri neler yapabilir? Mühendislik firmalarının sayılarının ve niteliklerinin artırılması için neler yapılmalı?

40 Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik
Belki bir yanıt olabilir !.. Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik

41 Teşekkürler ve Saygılar.
16 Yıllık faaliyetinde, gerek hakem gerekse izleyici olarak görev alan Mühendislik Fakültelerinin Sayın Öğretim Üyelerine; TTGV, bulunduğu saygın konuma ulaşmasındaki büyük katkıları için teşekkürlerini sunar Teşekkürler ve Saygılar.

42 Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik
Uzun süreli yaz stajı Arçelik - Üniversite Tezleri Lisans tezleri : Süre kısa, konular sınırlı. Öğrencileri tanıma ve daha sonra istihdam açısından yararlı. Yüksek lisans tezleri : En uygun ortam. Doktora tezleri : Sanayi için çok akademik kalma veya akademik beklentileri karşılayamama riski olabilir, dikkatli seçilmeli. Doktora öğrencilerine gerçek hayattan konu verilmesi, Araştırma ortamı yaratılması, masraflarda bürokrasinin kaldırılması motivasyon unsuru.

43 Arçelik ARGE açısından yararları
Üniversite Sanayi İşbirliğine bir Örnek.Arçelik Arçelik ARGE açısından yararları Projelerin bir sahibi var. Zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması gerekir. Bilimsel kalitesi güvence altına alınıyor. Öğrenci açısından yararları Yaptığı tezin gerçek ile ilişkisi motivasyon unsuru. Endüstri deneyimi kazanıyor. Kendine iş imkanı, referans sağlıyor. Para kazanıyor (bir çeşit burs niteliğinde). Üniversite açısından yararları Öğrenciye gerçek hayattan bir tez konusu sağlanıyor. Endüstri ile ilişki kuruluyor. Yayın için imkan çıkıyor.

44 Üniversite İlişkileri
İTÜ, YTÜ ve BÜ ile protokol kapsamında bugüne dek, 104 öğrenci bu yöntem ile tez tamamlamıştır. 1997 – 2007 yılları arasında Ar-Ge ’de tez çalışması yaparak yetişen öğrencilerden 48 kişi Arçelik’te işe alınmıştır.

45 Taral ve Santez projeleri ile işbirliği
Üniversitelerimizle Tübitak 1001, 1002 ve Santez projeleri kapsamında çalışmalar yapılmaktadır. Kabul edilmiş olan ve halen devam eden 12 proje mevcuttur. Bunlar aşağıda görülmektedir. ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi, YTÜ, Koç, Sabancı, Dokuz Eylül TÜBİTAK GYTE, İYTE Unv of Princeton, Maryland, Illinois (UIUC, SIUC), Purdue, Kobe, British Columbia Vancouver, EIVD LGA, WFK, Fraunhofer, FI, CTTN, Regent, ACRC, CETIM, AVL, Von Karmann, Argonne National Lab Üniversiteler ve bu üniversitelere bağlı birimlerle de çalışıyoruz. Örnek: BİLTEN Yurtdışında bunlardan çok daha fazla çalıştığımız üniversite var, bunlar sık çalıştıklarımız. Türkiye’de yurtdışındaki gibi bu işte uzmanlaşmış enstitüler yok, bu eksikliği kısmen biz kısmen üniversiteler üstleniyor. Lisans ve lisansüstü ve doktora tezleri yapma imkanı tanıyoruz.


"Mühendislik Dekanları Konseyi 14.Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları