Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeylerinin İncelenmesi: Öğrenci Görüşleri Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeylerinin İncelenmesi: Öğrenci Görüşleri Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim."— Sunum transkripti:

1 İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeylerinin İncelenmesi: Öğrenci Görüşleri Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 06800, Beytepe-Ankara

2 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 2/37 Giriş

3 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 3/37 Sayısal Uçurum Nedir?  Sayısal uçurum, değişik coğrafi alanlarda sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel koşullar bakımından farklılık gösteren,  bireylerin,  kurumların ve  küresel ölçütlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde yaşanan eşitsizlikleri kapsayan çok boyutlu bir kavramdır.

4 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 4/37 Sayısal Uçurumun Belirlenmesi: Değişkenler ve Yöntemler  Sayısal uçurum, farklı kaynaklarda farklı boyut ve göstergelerden yararlanılarak tanımlanmaya ve açıklanmaya çalışılmaktadır.  Bazı çalışmalarda sayısal uçurumun tanımlanmasında bilişim teknolojileri ile çeşitli göstergelerin demografik profile göre dağılımının kullanıldığı gözlenmektedir

5 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 5/37 Sayısal Uçurum ve Demografik Değişkenler  Demografik özellikler ile sayısal uçurum arasındaki ilişki açısından durum incelendiğinde,  sayısal uçurumun “erişim, kullanım ve BİT okuryazarlığı” gibi göstergelerinin demografik profili belirleyen değişkenlerle karşılaştırılarak değerlendirildiği görülmektedir

6 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 6/37 Araştırmanın Amacı  Bu çalışma, ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayısal uçurumun BİT’e erişim göstergesi ile ilgili mevcut durumunu belirlemeyi amaçlamaktadır.  Bu amaç doğrultusunda öğrenci görüşleri alınmıştır.

7 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 7/37 Problem Cümlesi  İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çeşitli değişkenler açısından incelendiğinde BİT’e erişim durumu nedir?

8 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 8/37 Alt Problemler 1)İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumu nedir? 2)İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin “cinsiyet, anne, baba eğitim durumu, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ve coğrafi bölgeler” şeklindeki demografik değişkenler ile BİT’e erişim durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? a.Öğrencilerin cinsiyeti ile BİT’e erişim durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? b.Öğrencilerin BİT’e erişim durumları ile anne, baba eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? c.Öğrencilerin BİT’e erişim durumları ile aylık gelir düzeyi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? d.Öğrencilerin BİT’e erişim durumları ile yaşanılan yerleşim birimi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? e.Öğrencilerin yaşadıkları coğrafi bölge ile BİT’e erişim durumları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

9 Yöntem

10 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 10/37 Araştırmanın Yöntemi  Bu araştırma ilişkisel tarama modeli türünde bir araştırmadır.

11 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 11/37 Çalışma Grubu  Araştırmada çalışma grubunu: 2010-2011 öğretim yılında,  Akdeniz Bölgesinde: Antalya ve Burdur’da;  Doğu Anadolu Bölgesinde: Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır ve Kars’ta;  Ege Bölgesinde: Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla’da;  Güneydoğu Anadolu Bölgesinde: Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep ve Şırnak’ta;  İç Anadolu Bölgesinde: Aksaray, Ankara, Çankırı, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir’de;  Karadeniz Bölgesinde: Bartın, Çorum, Trabzon ve Zonguldak’ta;  Marmara Bölgesinde: Bursa, İstanbul ve Kocaeli’nde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda ilköğretim 7. ve 8. sınıfa devam eden Türkiye’deki 28 ilden toplam 979 öğrenci oluşturmaktadır.

12 Çalışma Grubunun Özellikleri  Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı DeğişkenlerSeçeneklerf% Cinsiyet Kadın55048,8 Erkek66451,2 Anne Eğitim Durumu Okuma yazması yok1189,6 İlköğretim 1. Kademe53844,9 İlköğretim 2. Kademe28723,7 Ortaöğretim21417,3 Lisans453,5 Lisansüstü121 Baba Eğitim Durumu Okuma yazması yok342,9 İlköğretim 1. Kademe40233,5 İlköğretim 2. Kademe31725,2 Ortaöğretim33027,8 Lisans1038,5 Lisansüstü282,1

13 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 13/37 Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı-2 DeğişkenlerSeçeneklerf% Aylık Gelir 750 TL’den az31426,7 751-1200 TL44336,6 1201-2000 TL23920,1 2001-2500 TL906,6 2501-3000 TL594,6 3001 TL ve üzeri483,6 Diğer211,8 Yerleşim Birimi Köy23219,8 Kasaba19116,8 İlçe46136,1 İl33027,4

14 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 14/37 Katılımcıların Bölgelere Göre Dağılımı

15 Katılımcıların Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumuna İlişkin Değerlerin Dağılımı DeğişkenlerSeçeneklerf% 1- Evinizde bilgisayar var mı? Evet79264,6 Hayır42235,4 2- Evinizde internet bağlantısı var mı? Evet59849,2 Hayır61650,8 3- Kaç yıldır bilgisayar kullanıyorsunuz? Kullanmıyorum20317,5 1-3 Yıl43936 4-6 Yıl40534 7-9 Yıl988,1 10 ve üstü604,4 4- Kaç yıldır internet kullanıyorsunuz? Kullanmıyorum28224,9 1-3 Yıl50544,1 4-6 Yıl29524,4 7-9 Yıl594,4 10 ve üstü yıl262,2 5- İnterneti günlük ortalama kullanma süreniz Kullanmıyorum39234,5 1-3 Saat68357,5 4-6 Saat755,1 7-9 Saat301,8 10 ve üstü saat181,1

16 Bilgisayar Kullanım Sıklığı TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, 2010 verilerine göre; Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (2010). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçları. [Çevrim- içi: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=60&ust_id=2], Erişim tarihi: 01.11.2010.

17 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 17/37 İnternet Kullanım Sıklığı TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, 2010 verilerine göre;

18 Hanelerde İnternet Erişimi  TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, 2010

19 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 19/37 Katılımcıların Bilgisayar ve İnterneti Kullanma Düzeyi ve Kullanmayı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Değerlerin Dağılımı DeğişkenlerSeçeneklerf% Bilgisayar kullanmayı nerede öğrendiniz? Okulda22022,5 Kendi kendime deneyerek19820,2 Diğer (İnternet kafe)11011,2 İnternet kullanmayı nerede öğrendiniz? Kendi kendime deneyerek22823,3 Okulda21922,4 Diğer (İnternet kafe)11511,7

20 Bilgisayar ile İlgili Kursa Katılma (TÜİK, 2010)  Bilgisayar ve internet kullanıcıları arasında kullanma yetkinliğinin nasıl kazanıldığı incelendiğinde, kursların bu yetkinliği kazanmada sıkça kullanılan bir araç olmadığı görülmekte; bireylerin yetkinliklerini iş, okul ve arkadaş çevrelerinden aldıkları yardımlar veya kendi çabaları ile kazandıkları anlaşılmaktadır (TÜİK, 2010).

21 Bilgisayar Kullanım Yeri (2005-2010)  TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, 2010

22 İnternet Kullanım Yeri (2005-2010)  TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, 2010

23 İnternet Kullanım Yeri (Cinsiyet)  TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi, 2010

24 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 24/37 Veri Toplama Araçları  Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, BİT Kullanımı Anketi kullanılmıştır.  Veri toplama araçları katılımcılara çevrim-içi uygulanmıştır.

25 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 25/37 Uygulama Süreci  Veri toplama araçlarının uygulanması işlemi çevrim-içi ortamda gerçekleştirilmiştir.  Anketler okullardaki BT laboratuarlarında doldurulmuştur.

26 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 26/37 Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi  Veriler, araştırma problemlerine göre,. frekans, yüzde, ki kare istatistiksel tekniklerinden yararlanılarak çözümlenmiştir

27 Bulgular

28 1. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumu nedir?  3.1. BİT’e Erişim Durumu  Çizelge 3.1’de görüldüğü üzere, katılımcıların %48,6’sının bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişimi bulunuyorken %15,9’unun bilgisayar sahipliği bulunmakta İnternet erişimi ise bulunmamaktadır. Bilgisayar sahipliği olmayan ama İnternet’e erişimi olanların (cep tel. vb. cihazlardan İnternet’e bağlantı sağlayanlar) oranı %0,7, Katılımcıların %34,8’inin ise evde ne bilgisayara ne de İnternet’e erişim olanağı bulunmaktadır.  Bu grup (%34,8’i) ile diğer gruplar arasında BİT’e erişim açısından sayısal uçurumun olduğu söylenebilir. Bilgisayar sahipliği ve İnternet’e erişim durumu Seçeneklerf% Bilgisayar ve İnternet erişimi var47648,6 Bilgisayar var, İnternet erişimi yok15615,9 Bilgisayar yok, İnternet erişimi var60,7 Bilgisayar ve İnternet erişimi yok34134,8 Toplam979100

29 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 29/37 BİT’e Erişim Durumu, Cinsiyet ve Coğrafi Bölge  2. İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin “cinsiyet, anne- baba eğitim durumu, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ve coğrafi bölgeler” şeklindeki demografik değişkenler ile BİT’e erişim durumu arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? BİT’e erişim durumu ile cinsiyet ve yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.  BİT’e erişim oranları erkeklerde daha yüksektir.  BİT’e erişim oranı en yüksek olan bölge Ege Bölgesi, en düşük bölgeler ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleridir.

30 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 30/37 BİT’e Erişim Durumu, Aile Eğitim Durumu, Gelir Düzeyi ve Yaşanılan Yer  BİT’e erişim durumu ile anne, baba eğitim düzeyi, aylık gelir düzeyi ve yaşanılan yerleşim birimi arasında anlamlı ilişki olmadığı görülmektedir. BİT’e erişim oranları en yüksek olan grup annesi ve babası lisans mezunu olan öğrencilerdir. Aylık geliri 2501-3000 TL arasında olan öğrencilerin diğer gelir düzeylerine göre en yüksek erişim oranına sahip olduğu, İl merkezinde yaşayan öğrencilerin diğer yerleşim birimlerinde yaşayanlara göre en yüksek erişim oranlarına, köyde yaşayanların ise en düşük erişim oranlarına sahip olduğu bulunmuştur.

31 Eğitim ve Cinsiyete Göre İnternet Kullanımı TÜİK 2010 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması verilerine göre;

32 Sonuçlar ve Öneriler

33 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 33/37 Sonuçlar  İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin %35’inin ne bilgisayara ne de internete erişim olanağı bulunmaktadır. Bu grup ile diğer gruplar arasında BİT’e erişim açısından sayısal uçurumun olduğu söylenebilir.  İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişim durumu ile cinsiyet ve yaşanılan coğrafi bölge arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır.  Anne, baba eğitim düzeyi, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ile BİT’e erişim durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

34 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 34/37 Sonuçlar (2)  Araştırmada elde edilen sonuca göre erişim açısından cinsiyete bağlı sayısal uçurum olduğu söylenebilir. Kadınların BİT’e erişim oranları erkeklerinkine göre düşük olduğu için kadın ve erkekler arasında BİT’e erişim sorunu nedeniyle sayısal uçurum olduğundan söz edilebilir.  Ayrıca coğrafi bölgeler arasında BİT’e erişim kaynaklı sayısal uçurum vardır. Ege Bölgesi en yüksek BİT’e erişim oranlarına sahipken Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi en düşük erişim oranlarına sahip bölgelerdir.

35 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 35/37 Öneriler  Araştırma sonuçları doğrultusunda bir takım öneriler yapılmıştır. Sonuçlara göre yapılan öneriler: Araştırmada coğrafi bölgeler arasında BİT’e erişim kaynaklı sayısal uçurumun olduğu söylenebilir. Ege Bölgesi en yüksek BİT’e erişim oranlarına sahipken Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi en düşük erişim oranlarına sahip bölgelerdir. Yapılacak araştırmalarda erişim açısından bölgeler arası uçurumun kapatılmasına yönelik olarak hangi stratejilerin kullanılabileceği incelenebilir.

36 H. YILDIZ & S. S. SEFEROĞLU / Bilişim 2012, 26-29 Ekim 2012i Ankara 36/37 Öneriler (2)  Bu çalışmada elde edilen bulgularda ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin BİT’e erişimi üzerinde belirleyici olan değişkenlerden birisinin yaşanılan coğrafi bölge olduğu bulunmuştur.  Erişim açısından sayısal uçurumun büyümesini önlemek için coğrafi bölgeler arasındaki dengesizliklerin giderilmesi konusu da öncelikli olarak ele alınabilir.

37 Teşekkürler! Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2011). İlköğretim öğrencilerinin sayısal uçurum düzeylerinin incelenmesi: Öğrenci görüşleri. 28. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’2011), 26-29 Ekim 2011, JW Marriott Hotel, Ankara. Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Examination of digital gap among elementary school students: Students’ opinions (in Turkish). 28th National Informatics Convention, (Bilisim’2011), October 26-26, 2011, JW Marriott Hotel, Ankara.


"İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeylerinin İncelenmesi: Öğrenci Görüşleri Hatice YILDIZ Doç. Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları