Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

07-08 NİSAN 2012 MMO DENİZLİ ŞUBE ÇALIŞTAYI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "07-08 NİSAN 2012 MMO DENİZLİ ŞUBE ÇALIŞTAYI"— Sunum transkripti:

1 07-08 NİSAN 2012 MMO DENİZLİ ŞUBE ÇALIŞTAYI
EĞİTİM ÇALIŞMALARI 07-08 NİSAN 2012 MMO DENİZLİ ŞUBE ÇALIŞTAYI

2 MİEM MİEM NEDİR? Meslek alanları ile ilgili olarak meslektaşlarımızı uzmanlaştırmaya yönelik, verilecek kurs ve seminerlerin merkezi koordinasyonu için MMO tarafından 1998 yılında Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kurulmuş, 2001 yılından itibaren ise TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve ona bağlı Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliklerinin Resmi Gazete’de yayımlanması  sağlanmıştır.

3 MİEM GENELGESİ MİEM ORGANİZASYON YAPISI 08.04.2017 ODA YÖNETİM KURULU
BELGELENDİRME KURULLARI KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ MİEM YÖNETİCİSİ SINAV DEĞERLENDİRİCİLERİ MİEM EĞİTİCİLERİ MİEM SORUMLULARI/ GÖZETMENLER

4 MİEM GENELGESİ MİEM EĞİTİM MÜFREDATI
MİEM kursları ilgili alandaki Belgelendirme Kurulları tarafından hazırlanan eğitim müfredatlarına uygun olarak gerçekleştirilir. MİEM kapsamında verilen eğitimlerin süreleri

5 MİEM GENELGESİ MİEM EĞİTİCİLERİ
Oda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan MİEM eğiticiler havuzda tutulur, MİEM Eğitici havuzunda yer almayan kişiler MİEM eğitimleri veremezler. EĞİTİM VE SINAV SALONLARI Eğitim ve sınav salonları MİEM genelgesine göre tanımlanmış fiziki şartları sağlamış olması gerekmektedir.

6 MİEM GENELGESİ SINAV UYGULAMASI VE SORU BANKASI
MİEM kapsamında gerçekleştirilen bütün kursların sınav soruları Oda Merkezince oluşturulmuş olan Soru Bankası içinden MİEM Yöneticisi tarafından rassal olarak seçilir. Sınavda görev, nitelik ve yetki tanımları belirtilen bir Gözetmen ile MİEM Sorumlusu birlikte görev alır. Sınavlarda, Sınav Giriş Tutanakları ve Gözetmen Gözlem Formu gözetmen tarafından doldurulur. (Sınava birden fazla katılan üyeler için ayrıca sınav giriş tutanağı imzalatılır.)

7 MİEM GENELGESİ SINAV UYGULAMASI VE SORU BANKASI
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeleri kendi Şubelerinde ya da bağlı Temsilciliklerinde eğitimlere katılabilir ancak sınava giremezler. Sınav Oda Merkezi veya başka bir Şube/Temsilcilik veya Oda Merkezince görevlendirilecek bir gözetmen tarafından eğitimin olduğu Şubede/Temsilcilikte yapılır. Bu kural alacağı belge kapsamında oda faaliyeti yapacak olan Teknik Görevlileri kapsamamaktadır.

8 MİEM GENELGESİ SINAV UYGULAMASI VE SORU BANKASI
Eğitimin ardından üyelere yeni bir eğitim almaksızın 4 kez sınava giriş hakkı verilir. 4 kez başarısız olan üye yeniden eğitime tabi tutulur. Aksi duyurulmadıkça, eğitim aldığı tarihten sonra 3 yıl içerisinde sınavda başarılı olamayan ya da sınava girmeyen üyeler yeniden eğitim almak zorundadır.

9 MİEM GENELGESİ SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Sınav değerlendiricisi MİEM Eğiticisi ve MİEM Yöneticisince seçilir ve MİEM sorumlusuna bildirir. Sınav cevap kağıtlarının değerlendirilmek üzere bir diğer Şubeye/Temsilciliğe iletilmesi konusunda MİEM Sorumluları görevlidir. Sınav değerlendiricisi tarafından Sınav Değerlendirme Dilekçesi’ nin ilgili yerleri doldurularak değerlendirilen cevap kağıtları MİEM Sorumlusuna teslim edilir.

10 MİEM GENELGESİ BELGELENDİRME
MİEM sınavları sonucunda MİEM Sorumlusunca Kurs Dosyası Oluşturma Talimatı dikkate alınarak hazırlanan dosya, ön yazı ile sınav tarihini takip eden en geç 3 gün içerisinde Oda Merkezine gönderilir. Oda Merkezine eksiksiz olarak gelen kurslara ait uzmanlık ve yetki belgelerinin en geç 10 gün içinde basımının tamamlanması ve ilgili Şubeye iletilmesi sağlanır. Uzmanlık ve Yetki Belgelerinin yerine geçecek bir “Geçici Belge”, “Eğitim Sertifikası” veya “Şube Onaylı Resmi Yazı” üyelere kesinlikle verilemez.

11 MİEM GENELGESİ GÖZETİM (VİZELEME)
Mühendis belgelerinin geçerlilik süresi her yıl onaylanmak kaydıyla alındığı tarihten itibaren 5 yıldır. Vizeleme işlemi şubelerce yapılır. Vizeleme işleminin yapılabilmesi için üyenin, OBYS Gözetim Raporunda yeterli puanının olması gerekir. ŞİKAYET VE İTİRAZ Şikayetler ve İtirazlar, sırasıyla Şikayet Formu ve İtiraz Formu ile kayıt altına alınır.

12 MİEM GENELGESİ ÖZEL ŞARTLAR
Mekanik Tesisat Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği’ nin yayın tarihinden sonra odaya üye olmuş ve Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Belgesi almak isteyen üyelerin Isı Yalıtımı, Sıhhi Tesisat ve Isıtma Tesisatı konularında en az bir yıl süre ile tasarım-uygulama deneyimi kazanmış olmaları gerekmektedir. Deneyimi gösterir evraklara ilişkin açıklamalar başvuru koşulları tablosundaki gibidir. Başvuru esnasında deneyim takip formu MİEM Sorumlusuna dosyası ile birlikte teslim edilir.

13 MİEM EĞİTİMİ PLANLAMA SÜRECİ
ÜYE ANKETLERİNDEN ELDE EDİLEN TALEPLERE GÖRE EĞİTİM PLANLAMA SÜRECİ BAŞLAR TALEP EDİLEN EĞİTİMLER BELİRLENİR İlgili Birim Teknik Görevlisi ŞUBE MİEM SORUMLUSUNA TALEPLER YAZILI ŞEKİLDE BİLDİRİLİR İlgili Birim Teknik Görevlisi EĞİTİCİLERİN PROGRAMLARINA VE FİZİKİ ORTAMLARA GÖRE EĞİTİM TARİHLERİ BELİRLENİR Şube MİEM Sorumlusu EĞİTİMLERİ OBYS YE TANIMLAR Şube MİEM Sorumlusu ONAY MİEM Yöneticisi WEB SAYFASI ÜZERİNDEN YAYINLANIR Şube MİEM Sorumlusu EĞİTİM TARİHİNDEN 1 HAFTA ÖNCE SMS İLE ÜYELERE BİLGİLENDİRME YAPILIR İlgili Birim Büro Çalışanı A

14 MİEM EĞİTİMİ PLANLAMA SÜRECİ
ÖN KAYITLAR ALINIR İlgili Temsilcilik Teknik Görevlisi YETERLİ ÖNKAYIT VAR MI? EĞİTİM İLERİ TARİHE ERTELENİR Şube MİEM Sorumlusu KAYIT YAPTIRAN ÜYELERE BİLGİ VERİLİR İlgili Birim Büro Çalışanı EĞİTİM TARİHİ VE YERİ KESİNLEŞİR Şube MİEM Sorumlusu BAŞVURU EVRAKLARI Kurs Kayıt Formu 1 Adet Fotoğraf Üye Kimlik Kartı Fotokopisi Kurs Ödeme Makbuzu Gerekiyorsa Uzman Belge Aslı EĞİTİCEYE BİLGİ VERİLİR Şube MİEM Sorumlusu KURSİYERDEN BAŞVURU EVRAKLARI EKSİKSİZ ALINIR İlgili Birim Teknik Görevlisi ŞUBE MİEM SORUMLUSUNA KURSİYER LİSTESİ YAZILI OLARAK İLETİLİR İlgili Temsilcilik Teknik Görevlisi B

15 MİEM EĞİTİMİ PLANLAMA SÜRECİ
B KURSİYER LİSTESİ OBYS YE GİRİLİR Şube MİEM Sorumlusu Eğitim Yoklama Listesi EĞİTİM İLE İLGİLİ FORMLAR İLGİLİ BİRİM TEKNİK GÖREVLİSİNE İLETİLİR Şube MİEM Sorumlusu EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLİR İlgili Birim Teknik Görevlisi Sınav Yoklama Listesi Gözetmen Gözlem Formu Eğitim Anket Formu Sınav Soruları SINAV İLE İLGİLİ FORMLAR TEMSİLCİLİK TEKNİK GÖREVLİSİNE İLETİLİR Şube MİEM Sorumlusu SINAV GERÇEKLEŞTİRİLİR Sınav Gözetmeni KURS DOSYASI VE SINAV KAĞITLARI EN FAZLA 2 GÜN İÇERİSİNDE ŞUBE MİEM SORUMLUSUNA EKSİKSİZ İLETİLİR İlgili Birim Teknik Görevlisi SINAV SORULARI DEĞERLENDİRİCİYE GÖNDERİLİR Şube MİEM Sorumlusu KURS DOSYASI MİEM YÖNETİCİSİNE GÖNDERİLİR Şube MİEM Sorumlusu SON

16 MİEM EĞİTİMLERİNİN WEB ÜZERİNDEN TAKİBİ

17 MİEM GÖZETİM ETKİNLİKLERİ SEMİNERİNİN WEB ÜZERİNDEN TAKİBİ

18 MİEM DOSYALARINDA YAŞANAN SORUNLAR
Dosyanın eksik gelmesi Eğer üyenin kimlik kartı geçerlilik süresi dolmuş ise kimlik yenileme yapılmalı ve kimlik yenileme makbuz fotokopisi kimlik kartı yerine konmalı. Eğer üyenin aidat borcu varsa yatırmasını sağlamalı ve üye aidat borcu yoktur yazısını mutlaka dosyaya eklenmeli. Eğer belge aslı gereken bir eğitim ise belge asıllarının yerine fotokopilerinin yer alması ya da hiç dosyaya konmaması. Dosyanın sınav tarihinden sonra hemen gönderilmemesi

19 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
LPG Piyasası Eğitimleri Sanayi Tipi Kazan Operatör Yetiştirme Kursu İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursu İş Güvenliği Eğitimleri

20 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
LPG PİYASASI EĞİTİMLERİ AMAÇ: LPG sektöründe görev yapan personelin bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarının geliştirilmesine, LPG‘nin sürekli, kaliteli, ucuz, güvenli olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kamu yararı esas alınarak tüketicinin kullanımına sunulmasına katkıda bulunmak. DAYANAK: 5307 sayılı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 15. maddesi ve 7 Ocak 2006 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan "LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği" ile 25 Mart 2006 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan "LPG Piyasası Eğitim Yönetmeliği" ne göre LPG piyasasında görev yapan personelin eğitim ve belgelendirilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

21 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
LPG PİYASASI EĞİTİMLERİ LPG Piyasasında görev yapan personele yönelik olarak, Şubemiz etkinlik alanında, çalışma alanlarına göre sınıflandırılmış 4 ana başlıkta eğitimler verilmektedir. LPG Piyasası Eğitim Ön Kayıt Başvuru Formu I- LPG TEKNİK PERSONELİ KURSU II- TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU III- LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU IV- LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ KURSU

22 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
LPG PİYASASI EĞİTİMLERİ I- LPG TEKNİK PERSONELİ KURSU Katılımcılar: LPG test ve muayene elemanları, tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personel. Kurs Süresi: 2 gün 16 saat

23 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
LPG PİYASASI EĞİTİMLERİ II- TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU Katılımcılar: Tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüm dağıtım personeli. Kurs Süresi: 1 gün 8 saat

24 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
LPG PİYASASI EĞİTİMLERİ III- LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU Katılımcılar: Karayollarında LPG‘nin dökme olarak taşınmasında görev yapan kamyon veya çekici şoförleri. Kurs Süresi: 2 gün 16 saat

25 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
LPG PİYASASI EĞİTİMLERİ IV- LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ KURSU Katılımcılar: LPG‘nin doldurması veya boşaltılması operasyonunu gerçekleştiren bütün personel. (Dolum personeli, tüp dolum personeli, tanker dolum personeli, oto gaz dolum personeli, pompacılar vb.) Kurs Süresi: 2 gün 16 saat

26 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖR YETİŞTİRME KURSU Kursumuz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 210. maddesiyle «Kazanların Ehliyetli kişilerce işletilmesinin zorunlu» kılınması nedeniyle düzenlenmekte ve uzman üyelerimiz tarafından verilmektedir. Sanayi Tipi Kazan Operatör Yetiştirme Kursu kayıt Formu Kimler katılabilir: Kuruluşunda bulunan sanayi tipi kazanları işletmekte görevli usta ve işçiler

27 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
İŞ MAKİNALARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU Odamız, İşletmelerde «İş Makinaları Operatör Yetiştirme Kursları» kapsamında, forklift, tavan vinci, sapancı, makaslı hidrolik platform vb. kara yoluna çıkmayan fabrika içinde kullanılan makinaların kurslarını düzenlemekte, kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara kullanıcı sertifikası düzenlenmektedir. İş Makinaları Operatörü Yetiştirme Kursu Kayıt Formu

28 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Eğitimle amaçlanan, işletmelerde 4857 sayılı İş Kanunu’ nun 80. maddesi gereği kurulması zorunlu olan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkında Yönetmelik ile çalışma esasları düzenlenen kurullarda görevlendirilen yönetici ve çalışanların ilgili mevzuat çerçevesinde görev, sorumlulukları, çalışma esasları ve uygulamalar hakkında bilgilendirmektir. İş Güvenliği Eğitimi Ön Kayıt Formu

29 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İş Güvenliği Temel Eğitimi Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlar İçin İş Güvenliği Temel Eğitimi Risk Değerlendirme Eğitimi (Risk Analizi Eğitimi) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi Acil Durum Planı Eğitimi İş Kazalarının İncelenmesi ve Risk Değerlendirilmesi Eğitimi Acil Durum Risk Değerlendirme Eğitimi İş Kazası Sonrasında Yapılması Gerekenler Eğitimi İSG Mevzuatı ve Yöneticilerin Sorumluluğu Eğitimi İSG Mevzuatı ve Çalışanların Sorumluluğu Eğitimi İSG Mevzuatı ve Sendika Temsilcisi - İSG İşçi Temsilcisi Sorumluluğu Eğitimi Gürültü ve İşitmenin Korunması Eğitimi Koruyucu Malzeme ve Ekipman Eğitimi Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi Yangın Güvenliği Temel Eğitimi Yangın Güvenliği Yönetimi Eğitimi Tehlikeli - Sıcak İş İzin Sistemi Eğitimi Etiketleme - Kilitleme Sistemi Eğitimi Yüklenici Firma İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlar İçin Mesleki Eğitim Kursu Bilirkişilik Kursu - İş Kazalarının İncelenmesi ve Bilirkişilik Kursu (Bölüm-1) Bilirkişilik Kursu - Genel Bilirkişilik Kursu (Bölüm-2)

30 OPERATÖR VE TEKNİSYENLERE YÖNELİK EĞİTİMLER
BELGE DÜZENLEME Yeni Belge Düzenlenmesi İçin İstenen Belgeler Başvuru Dilekçesi 2 Adet Fotoğraf Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Belge Numarasını İçeren Yerel Gazeteye Verilen İlanın Aslı 60 TL Ödeme Makbuzunun Fotokopisi

31 TEŞEKKÜRLER...


"07-08 NİSAN 2012 MMO DENİZLİ ŞUBE ÇALIŞTAYI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları