Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü TAIEX Mekanizması ve Başvuru Usulleri 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü TAIEX Mekanizması ve Başvuru Usulleri 2015."— Sunum transkripti:

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü TAIEX Mekanizması ve Başvuru Usulleri 2015

2 TAIEX ya da diğer adıyla Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin uygulamakta olduğu bir kurumsal yapılanma aracıdır. TAIEX, AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında faydalanıcı ülkelere uzmanlık desteği sağlar.

3 Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi TAIEX Ofisi İç Pazar Adalet Özgürlük Güvenlik Home Affairs Altyapı Tarım ve Gıda Güvenliği TAIEX Yapılanması

4 Adalet, Güvenlik ve Özgürlük Takımı Sığınma ve göç Vize, dış sınırlar ve Schengen İdari (Mülki) konularda adli işbirliği Cezai konularda adli işbirliği Organize suçlar ve terörizmle mücadele Polis işbirliği İnsan kaçakçılığı, uyuşturucu ve kara paranın aklanması ile mücadele Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konularında TAIEX desteğinin hedef kitlesi Adalet ve İçişleri Bakanlıklarıdır. Türkiye “aday ülke” statüsü ile adalet, özgürlük ve güvenlik kısmından en fazla yararlanan ülkelerden biridir. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konularında TAIEX desteğinin hedef kitlesi Adalet ve İçişleri Bakanlıklarıdır. Türkiye “aday ülke” statüsü ile adalet, özgürlük ve güvenlik kısmından en fazla yararlanan ülkelerden biridir.

5 Yararlanıcı ülkelerin ulusal mevzuatlarının AB Mevzuatına uyumlu hale getirilmesi, AB mevzuatlarının uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında kısa süreli teknik destek sağlanması ve tavsiyelerde bulunulması, AB’nin genişleme sürecinde kazandığı deneyimlerin paylaşılması, Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkelerin AB’ye yakınlaştırılması, Teknik eğitim ve örnek uygulama sunulması, TAIEX Mekanizmasının Amaçları

6 TAIEX’ ten Kimler Yararlanabilir? Genel olarak, faydalanıcı ülkelerde AB mevzuatının iç hukuka aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi aşamalarında çalışan kamu personelidir. Temel hedef gruplar şunlardır: Merkez ve taşra teşkilatında çalışan kamu kurumu personeli Sosyal tarafları temsil eden mesleki ve ticari örgütler ile işçi ve işveren sendikaları Mevzuat tercümanları Parlamentolar, parlamentoda ve yasama komisyonlarında çalışan görevliler.

7 TAIEX teknik desteği için yapılacak başvuruları Avrupa Birliği Bakanlığı koordine etmektedir. Başvurular 2010 yılından itibaren bir veritabanı aracılığı ile alınıp değerlendirilmektedir. TAIEX Veritabanında her yararlanıcı kurum için kullanıcı hesabı oluşturulmuştur. Veritabanını kullanmak ve başvuru yapmak için kurumunuzun TAIEX Temas Kişisi ile irtibata geçilmelidir. Bakanlığımız TAIEX Temas Kişisine y.emre.ozkan@icisleri.gov.tr adresinden ulaşılabilir.y.emre.ozkan@icisleri.gov.tr TAIEX BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

8 Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, başvuruların elektronik ortamda Avrupa Birliği Bakanlığına iletilmesine imkân sağlayan bir veritabanı oluşturulmuştur.

9 Veritabanında kamu kurumlarımızın konu ile ilgili çalışmaları ‘applicant’, ‘coordinator’ ve ‘authority’ i şeklinde tanımlanmaktadır. Applicant: Kurumda kendisine hesap açılan ve bu hesaptan ‘applicant’ ünvanı ile başvuru yapabilen kişiler. Coordinator: İlgili faaliyetin hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu olan kişiler. Authority: Başvuruyu yapan birimin üst yöneticisi. Başvuru TAIEX tarafından kabul veya reddedildiğinde genelde bilgilendirme e-postası Authority kişisine gönderilir. BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

10 SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

11 Üç Klasik Başvuru… WORKSHOP (ÇALIŞTAY /SEMİNER ) UZMAN TALEBİ ( EXPERT MISSION) STUDY VISIT (ÇALIŞMA ZİYARETİ)

12 WORKSHOP (ÇALIŞTAY / SEMİNER) WORKSHOP (ÇALIŞTAY / SEMİNER)

13 Çalıştay (Workshop) Uyum sağlanması öngörülen AB müktesebatına ilişkin genel bilgi edinilmesi ve farkındalık yaratılması esastır. Öngörülen katılımcı sayısı 30-100 kişi Yararlanıcı ülkenin anadilinde simültane tercüme imkanı 1-5 günlük program Çalıştay kapsamında faydalanıcı ülkeye gelen yabancı uzmanların yol, konaklama ve harcırah giderleri TAIEX bütçesinden karşılanmaktadır. Simultane tercüme, öğle yemeği ve kahve araları yararlanıcı kurum tarafından ayarlanamadığı durumlarda, salon masrafları da TAIEX bütçesinden karşılanmaktadır. Şehir dışından katılımın zaruri olduğu durumlarda, en az 100 km mesafeden gelen katılımcıların konaklama giderleri (oda-kahvaltı) ve 400 km’den uzaktan gelen katılımcıların uçuş masrafları TAIEX’ten karşılanmaktadır. Çalıştıya ilişkin simültane tercüme, öğle yemeği ve kahve araları ve, çalıştayı talep eden kurum tarafından ayarlanmadığı durumlarda, salon masrafları da TAIEX bütçesinden karşılanmaktadır.

14 Çalıştay (Workshop) Başvuru Formu Proposed title of the workshop Etkinliğin içeriğiyle bağlantılı bir başlık belirlenmelidir. Örnek; "Strengthening Cooperation between Turkey and EU in the field of Combating Irregular Migration« Proposed date (indicative) Etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanan tarih. Bu tarihin tatil günleri ya da izin kullanımının yüksek olduğu yaz aylarında olmamasında yarar görülmektedir. Expected number of participants Tahmini katılımcı sayısı ? En fazla 100 kişinin olacağı gözden kaçmamalıdır! A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

15 Target audience En fazla 1.000 karakter kullanılması gerekmektedir. Hedef kitle açık bir şekilde belirlenmelidir. Bakanlıkların ilgili personelleri örneğin Kolluk Kuvvei personeli, Mülkiye Müfettişleri, Uzmanlar ve Memurlar vs. Öte yandan etkinliğe davet edilen diğer kurum ve kuruluşlar, dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları … Örnek; Turkish Ministry of Interior, Turkish Ministry of Foreign Affairs, Hellenic Ministry of Interior, the Migration Directorate of Bulgarian Ministry of Interior, Frontex representatives and UK experts. Çalıştay (Workshop) Başvuru Formu A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

16 EU Legislation (acquis communautaire) for this event Sector of EU legislation: Bu bölümde ilgili AB müktesebatının girilmesi zorunludur. ( CELEX numarası girilmelidir.) İlgili mevzuat bir AB direktifi, regülasyonu olabileceği gibi bir Komisyon raporu da olabilmektedir. Öte yandan İnsan Hakları ile alakalı AB Komisyonu tarafından hazırlanmış genel raporlara ve hukuksal metinlere de atıfta bulunabilir. Örnek; 32006D0688 2006/688/EC: Council Decision of 5 October 2006 on the establishment of a mutual information mechanism concerning Member States' measures in the areas of asylum and immigration Screening chapter başlığında ise; 23 ve 24. Fasıllar seçilmelidir. Çalıştay (Workshop) Başvuru Formu A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

17 Celex ? http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

18 Main topic/content Bu bölümde en fazla 1.500 karakter kullanımı mümkündür. Etkinliğin içeriği hakkında bilgi verilmelidir. «Taslak» program konulmasında yarar görülmektedir. Current situation Bu bölümde en fazla 3.000 karakter kullanımı mümkündür. Mevcut durum özet bir şekilde aktarılmalıdır. Örneğin; * Etkinlik konusu ile ilgili Türkiye şu an hangi aşamadadır, konuyla ilgili yasama çalışmaları var mıdır ya da yapılması öngörülmekte midir? * Neden bu tür bir etkinliğe ihtiyaç duyulmaktadır? * Çalışmanın çıktıları ne tür sonuçlara neden olacaktır? gibi konular yer almalıdır. Main topic/content Bu bölümde en fazla 1.500 karakter kullanımı mümkündür. Etkinliğin içeriği hakkında bilgi verilmelidir. «Taslak» program konulmasında yarar görülmektedir. Current situation Bu bölümde en fazla 3.000 karakter kullanımı mümkündür. Mevcut durum özet bir şekilde aktarılmalıdır. Örneğin; * Etkinlik konusu ile ilgili Türkiye şu an hangi aşamadadır, konuyla ilgili yasama çalışmaları var mıdır ya da yapılması öngörülmekte midir? * Neden bu tür bir etkinliğe ihtiyaç duyulmaktadır? * Çalışmanın çıktıları ne tür sonuçlara neden olacaktır? gibi konular yer almalıdır. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

19 B. LOJİSTİK Contact person for administrative questions and practical matters related to this event Projenin genel gidişatından sorumlu proje koordinatörü bilgisi girilecektir. Bu bölümde ayrıca; - 100 km ve üzeri mesafeden gelenlerin konaklama ücretlerinin talep edilip edilmediği sorulmaktadır! - Simültane tercüme talep edilip edilmediği sorulmaktadır! - Yararlanıcının uygun konferans salonu olup olmadığı, yoksa karşılanabileceği ile ilgili bölüm yer almaktadır. - Etkinliğin düzenleneceği yerin adresi ve yararlanıcının iletişim bilgileri talep edilmektedir.

20 EXPERTISE (UZMAN TALEBİ) EXPERTISE (UZMAN TALEBİ)

21 Uzman Talebi (Expert Mission) Bu faaliyet türünde bilgi ve deneyim sahibi üye devlet uzmanları faydalanıcı ülkeye gelerek kamu çalışanlarıyla birlikte çalışmaktadır. Çalışmaya katılacak ideal uzman sayısı 3-4 olup bu sayı için üst limit 10' dur. İstisnai durumlar haricinde (Örneğin üye devlet uzmanının İngilizce bilmemesi gibi) simültane tercüme hizmeti sağlanmamaktadır! 2-5 günlük programlar şeklinde gerçekleşmektedir. Yabancı uzmanların yol, konaklama ve harcırah giderleri TAIEX bütçesinden karşılanmaktadır.

22 Uzman Talebi (Expert Mission) Başvuru Formu Proposed title: Expert Mission on: Uzman talebinin hangi konuyla ilgili olduğuna dair bir başlık seçilmelidir. Örnek; "Support to Drafting of the Road Map in the Field of Migration and Asylum" Objective of the Expert Mission: Bu bölüm en fazla 2.000 karakter kullanılarak doldurulacaktır. Uzman talebi faaliyetinin neden talep edildiği ve içeriği hakkında özet bir bilgi verilmelidir. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

23 Uzman Talebi (Expert Mission) Başvuru Formu B. YETKİLİ KİŞİ Bu bölümde yararlanıcı ve başvuru sahibi kurumun / birimin en üst yetkili amiri seçilecektir. C. İ Ç ERİK A) What will the Member State Expert(s) focus on during the visit? Üye devlet uzmanının faaliyet süresi boyunca üzerinde duracağı konular hangi başlık altına girmektedir. Burada çoktan seçmeli olarak konunun; - Mevzuat Hazırlama (Legislation) - Uygulama (Implementation) - Kurumsal Kapasite Gelişimi (Institutional Development) seçeneklerinden bir ya da birden fazla seçilmesiyle tamamlanmaktadır. Örnek; Implementation/Legislation/Institutional development A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

24 Uzman Talebi (Expert Mission) Başvuru Formu B) EU Legislation concerned Bu bölümde ilgili AB müktesebatının girilmesi zorunludur. EUR-Lex resmi web sitesinden konuyla ilgili mevzuatın CELEX numarası girilmelidir. İlgili mevzuat bir AB direktifi, regülasyonu olabileceği gibi bir Komisyon raporu da olabilmektedir. Öte yandan İnsan Hakları ile alakalı AB Komisyonu tarafından hazırlanmış genel raporlara ve hukuksal metinlere de atıfta bulunabilir. Screening chapter başlığında ise; 23 ve 24. Fasıllar seçilmelidir. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

25 Uzman Talebi (Expert Mission) Başvuru Formu C) Outline your current situation concerning the EU legislation indicated and mention any recent development details of the stage of preparation of the legislation, outline the timetable for the adoption of the legislation Bu bölümde en fazla 3.000 karakter kullanımı mümkündür. Düzenlenmesi planlanan faaliyet ile ilgili olarak mevcut durum özet bir şekilde aktarılmalıdır. Örneğin; - İlgili konuda Türkiye hangi aşamadadır? Konuyla ilgili yasama çalışmaları mevcut mudur? Yoksa ilgili çalışmalara bir ön hazırlık niteliğinde midir? -Neden bu tür bir uzman talebine ihtiyaç duyulmaktadır? -Uygulamada açık olarak belirli sorunlar mı yer almaktadır? Varsa bu konuyla ilgili olarak çözüm önerileri ya da teknik konuların incelenmesi mi gerekmektedir? - Bu faaliyetin çıktıları ne tür sonuçlara neden olacaktır? gibi konular yer almalıdır. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

26 Uzman Talebi (Expert Mission) Başvuru Formu D) Is there any planned or currently running PHARE/CARDS/TWINNING or other project that is dealing with the issues covered by the request? Konuyla ilgili hali hazırda yürüyen ya da planlanan bir proje etkinliği var mı? Yoksa "hayır" seçeneğini işaretliyoruz. PROGRAM Bu bölümde en fazla 1.500 karakter kullanımı mümkündür. Uzman talebi kapsamında ele alınması planlanan konuların içeriği hakkında bilgi verilmelidir. Bu bölüme faaliyetlerin "taslak" programı konulmasında yarar görülmektedir. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

27 Uzman Talebi (Expert Mission) Başvuru Formu B. LOJİSTİK Bu bölümde gerçekleştirilmesi planlanan uzman talebi ile ilgili lojistik bilgisi talep edilmektedir. a) Is there a Member State Administration / Organization from which you wish to receive the expertise? Önceden iletişime geçilmiş olması halinde, talep edilen Uzmanın iletişim bilgileri, tercih edilen AB üyesi ülkenin ismi ve uzmanın görev yaptığı kurum / kuruluşun bilgileri girilmektedir. Örnek; Federal Republic of Germany | Federal Bureau for Migration and Refugees (Bundesamt für Migration und Fluchtlinge)

28 Uzman Talebi (Expert Mission) Başvuru Formu B. LOJİSTİK b) When would you like to receive the Expert? Uzman talebinin hangi zaman aralığında talep edildiğine ilişkin bilgiler girilmektedir. Örneğin yıl, yılın ilgili haftası ve süre (maksimum 5 iş günü) c) Language knowledge (please state the language(s) and indicate your level of competence) Yararlanıcı kurum çalışanlarının konuştuğu dil ve düzeyi yazılacaktır. (İngilizce)

29 Uzman Talebi (Expert Mission) Başvuru Formu C. COORDINATOR Proje kapsamında koordinatör ve iletişim kişisi olarak görev yapacak kişinin iletişim bilgileri yazılacaktır. D. PARTICIPANTS Uzman talebi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere katılacak personellerin listesi, kurum bilgileri ve unvanları yazılacaktır.

30 STUDY VISIT (ÇALIŞMA ZİYARETİ)

31 Çalışma Ziyareti (Study Visit) Bu faaliyet türünde, uyum sağlanan konuyla ilgili olarak en iyi örneği temsil eden üye ülkeye giderek uygulamaları, kurumları ve sistemleri yerinde görme imkanı bulunmaktadır. Çalışmaya katılacak azami personel sayısı 3'tür. Ancak TAIEX Ofisine makul bir gerekçe sunulduğu taktirde bu sayı artırılabilmektedir. Tercüme imkanı bulunmadığı için katılımcıların ilgili AB mevzuatını ya da uygulamaları tartışabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olması önemlidir! 2-5 günlük programlar şeklinde gerçekleşmektedir. Katılımcıların yol, konaklama ve harcırah giderleri TAIEX bütçesinden karşılanmaktadır!

32 Çalışma Ziyareti (Study Visit) Proposed title: Study Visit on: Çalışma ziyaretinin hangi konu üzerine olduğuna dair bir başlık seçilmelidir. "Best Practices on Data Registration and Evaluation Models for “Applications on Human Rights Violations” Objective of the Study Visit Bu bölüm en fazla 2.000 karakter kullanılarak doldurulacaktır. Çalışma ziyaretinin neden talep edildiği ve içeriği hakkında özet bir bilgi verilmelidir. Ardından bu faaliyetin gerçekleşmesi neticesinde elde edinilen kazanımlar ve hedeflere değinilmelidir. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

33 Çalışma Ziyareti (Study Visit) B. YETKİLİ KİŞİ Bu bölümde yararlanıcı ve başvuru sahibi kurumun / birimin en üst yetkili amiri seçilecektir. C. İÇERİK A) What will the task of host institution concerned? Ev sahibi kurum yararlanıcı kuruma hangi alanlarda tecrübe paylaşımı gerçekleştirecektir. Örneğin, çalışma ziyareti boyunca ev sahibi kurumun üzerinde duracağı konular hangi başlık altına girmektedir. -Mevzuat Hazırlama (Legislation) -Uygulama (Implementation) -Kurumsal Kapasite Gelişimi (Institutional Development) seçeneklerinden bir ya da birden fazla seçilmesiyle tamamlanmaktadır. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

34 Çalışma Ziyareti (Study Visit) B) EU Legislation concerned Bu bölümde ilgili AB müktesebatının girilmesi zorunludur. EUR-Lex resmi web sitesinden konuyla ilgili mevzuatın CELEX numarası girilmelidir. İlgili mevzuat bir AB direktifi, regülasyonu olabileceği gibi bir Komisyon raporu da olabilmektedir. Öte yandan İnsan Hakları ile alakalı AB Komisyonu tarafından hazırlanmış genel raporlara ve hukuksal metinlere de atıfta bulunabilir. Screening chapter başlığında ise; 23 ve 24. Fasıllar seçilmelidir. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

35 Çalışma Ziyareti (Study Visit) C) Outline your current situation concerning the EU legislation indicated and mention any recent development details of the stage of preparation of the legislation, outline the timetable for the adoption of the legislation Bu bölümde en fazla 3.000 karakter kullanımı mümkündür. Düzenlenmesi planlanan çalışma ziyareti ile ilgili olarak mevcut durum özet bir şekilde aktarılmalıdır. Örneğin; - Çalışma ziyareti gerçekleştirilen konuyla ilgili olarak Türkiye hangi aşamadadır? Konuyla ilgili yasama çalışmaları mevcut mudur? Yoksa ilgili çalışmalara bir ön hazırlık niteliğinde midir? -Neden bu tür bir çalışma ziyaretine ihtiyaç duyulmaktadır? -Uygulamada açık olarak belirli sorunlar mı yer almaktadır? -Varsa bu konuyla ilgili olarak çözüm önerileri ya da teknik konuların incelenmesi mi gerekmektedir? -Bu faaliyetin çıktıları ne tür sonuçlara neden olacaktır? gibi konular yer almalıdır. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

36 Çalışma Ziyareti (Study Visit) D) Is there any planned or currently running PHARE/CARDS/TWINNING or other project that is dealing with the issues covered by the request? Konuyla ilgili hali hazırda yürüyen ya da planlanan bir proje etkinliği var mı? Yoksa "hayır" seçeneğini işaretliyoruz. PROGRAM Bu bölümde en fazla 1.500 karakter kullanımı mümkündür. Çalışma ziyareti kapsamında ele alınması planlanan ziyaret programının içeriği hakkında bilgi verilmelidir. Bu bölüme faaliyetlerin "taslak" niteliğinde bir programı konulmasında yarar görülmektedir. Detaylı bir içerik olmasında örneğin gün bazında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yazılması artı puan niteliğindedir. A. İ Ç ERİK B Ö L Ü M Ü

37 Çalışma Ziyareti (Study Visit) B. LOJİSTİK Bu bölümde gerçekleştirilmesi planlanan uzman talebi ile ilgili lojistik bilgisi talep edilmektedir. a) Is there a Member State Administration / Organization from which you wish to visit? Önceden iletişime geçilmiş olması halinde, tercih edilen bir AB üyesi ülke / kurum-kuruluş mevcut mudur? Varsa iletişim bilgileri girilmelidir. b) Preferred date of the Study Visit (indicate week number and proposed duration of the visit) Çalışma ziyaretinin hangi zaman aralığında talep edildiğine ilişkin bilgiler girilmektedir. Örneğin yıl, yılın ilgili haftası ve süre (maksimum 5 iş günü)

38 Çalışma Ziyareti (Study Visit) c) Language knowledge (please state the language(s) and indicate your level of competence) Yararlanıcı kurum çalışanlarının konuştuğu dil ve düzeyi yazılacaktır. (İngilizce) d) Transport and accommodation preferences Ulaşım ve konaklama ile ilgili olarak ne tür destek istendiği bu bölümde sorulmaktadır. TAIEX tarafından otel ve uçak biletlerinin ayarlanması talep edilebilmektedir. C. COORDINATOR Proje kapsamında koordinatör ve iletişim kişisi olarak görev yapacak kişinin iletişim bilgileri yazılacaktır. D. PARTICIPANTS Çalışma ziyareti kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere katılacak personellerin listesi, kurum bilgileri ve unvanları yazılacaktır.

39 Kaynaklar AB Bakanlığı, TAIEX Mekanizması ve Türkiye, ABGS Yayınları, Ankara, 2012 http://www.ab.gov.tr/index.php?p=202&l=1 http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/ proje.diab@icisleri.gov.tr


"T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Proje Şube Müdürlüğü TAIEX Mekanizması ve Başvuru Usulleri 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları