Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUSU 2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUSU 2011"— Sunum transkripti:

1 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUSU 2011
Çankırı Karatekin Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

2 Farabi Değişim Programı
Sunum Akışı Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi Organizasyon Şeması Farabi Değişim Programı Kapsamı Kimler katılabilir Temel olarak Farabi Değişim Programı Başvuru Şartları Son Gelişmeler Rapor Tarihleri İlan Tarihleri Sayısal Bilgiler Kısa Öz Bilgiler Giden Öğrenci Belgeleri Gelen Öğrenci Belgeleri Öğretim Üyesi Hareketliliği Farabi Değişim Programı

3 Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi Organizasyon Şeması
Farabi Değişim Programı

4 Farabi Değişim Programı
Kapsam Yükseköğretim Kurumları ●Üniversiteler ●Yüksek Teknoloji Enstitüleri Eğitim Kademeleri ●Önlisans ●Lisans ●Yüksek Lisans ●Doktora Kısaca Farabi Değişim Programı; öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Bu program, gönüllülük esasına dayanır. Farabi Değişim Programı

5 Temel Olarak Farabi Değişim Programı
Kimler katılabilir ● Üniversite bünyesinde ön lisans ve lisans öğrencileri ● Enstitü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ● Üniversite ve Enstitülerde görev yapan öğretim üyeleri Temel Olarak Farabi Değişim Programı ● Bu programa katılan öğrencilere burs, öğretim üyelerine ek ders ücreti şeklinde destekler verilmektedir. ● Bu destekten faydalanabilmek için genel şartları taşımak gerekir. ● Değişimin başlaması için, iki üniversite arasında protokol imzalanması ve değişime katılmak isteyen öğrenci ve öğretim üyelerinin başvurularının ilanda belirtilen süreler içerisinde Farabi Kurum Koordinasyon Ofisine yapılması gerekmektedir. Farabi Değişim Programı

6 Farabi Değişim Programı
Protokol ●Karşılıklı olarak iki Yükseköğretim kurumunun aralarında imzaladıkları Değişim Protokolü ●Bu protokoller her üniversitenin Farabi ile ilgili web sitesinde yer alır. Başvuru Şartları ●Önlisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2 / 4 ●Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2,5 / 4 olması gerekir. (100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.) Farabi Değişim Programı

7 Farabi Değişim Programı
Başvuru Şartları ●Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. ●Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Yüksek Lisans ve Doktora programının ilk yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekir. ●Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili yabancı dil ise öğrenci not ortalamasının %50’si ve buna ilave olarak yabancı dil puanının %50’sinin toplamı dikkate alınır. Farabi Değişim Programı

8

9 Farabi Değişim Programı
Son Gelişmeler ●Yükseköğretim Kurulu tarafından içinde bulunduğumuz yarıyıldan geçerli olmak üzere öğretim üyesi hareketliliği programına başvurular ikinci bir duyuruya kadar alınmamaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için linkine tıklayınız. Farabi Değişim Programı

10 Farabi Değişim Programı
Son Gelişmeler ● Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalanan öğrencilere yapılacak ödemeler Kredi Yurtlar Kurumunun yapmış olduğu burs artışına göre yeniden hesaplanmıştır. Yapılacak hesaplamalarda her bir yarıyıl için 4 ay 15 gün dikkate alınacaktır. Buna göre ilgili üniversitelerin güz yarıyılı için giden öğrencilerine aylık 300 TL (toplamda 1350 TL), bahar yarıyılı için giden öğrencilerine ise aylık 360 TL (toplamda 1620 TL) ödeme yapmış/yapacak olmaları gerekmektedir. Bu miktarların %70’i aylıklar halinde, kalan %30’luk kısmı ise, öğrenci değişimi tamamlandıktan sonra başarı durumu dikkate alınarak ödenmesi gerekmektedir. ●Üniversite Rektörlüklerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na göndermesi gereken 2. Ara Rapor formu değişmiştir. Farabi Değişim Programı

11

12 Farabi Değişim Programı
Rapor Tarihleri Yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına;  1. ara raporu 22 Kasım (Giden-gelen öğrenci, giden-gelen öğretim üyesi, feragat eden öğrenciler bildirilir)  2. ara raporu 15 Mart (Giden-gelen öğrenci sayısı ve feragat eden öğrenci sayısı bildirilir-Yeni)  Nihai raporu 15 Eylül (Programa katılan öğretim üyeleri ve öğrencilere ilişkin bilgiler, harcama ve ödemeler yer alır)  Güz/Güz+Bahar başvuru sonuçlarını 15 Mayıs  Bahar başvuru sonuçlarını 23 Kasıma kadar gönderirler. Farabi Değişim Programı

13 Farabi Değişim Programı
İlan Tarihleri Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru ilanı yayınlar; Birinci ilan 15 Mart, İkinci ilan ise 15 Ekim tarihinden önce yapılır. Bir sonraki yarıyılın değişim işlemleri, ilanın yayınlandığı yarıyıl bitmeden tamamlanır. Farabi Değişim Programı

14 Farabi Değişim Programı
Sayısal Bilgiler Farabi Değişim Programı kapsamında Eğitim-Öğretim dönemi öncesi üniversitemize gelen-giden ve hakkından feragat eden öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği şu şekildedir: ●Üniversitemize gelen öğrenci sayısı: 1 ●Üniversitemizden giden öğrenci sayısı: 1 ●Hakkından feragat eden öğrenci sayısı: 15 ●Üniversitemize gelen öğretim üyesi sayısı:1 Farabi Değişim Programı

15 Farabi Değişim Programı
Sayısal Bilgiler ●Üniversitemizin eğitim-öğretim yılı Güz/Güz+Bahar yarıyılları için çıktığı ilana yapılan başvuru sonuçları ise şu şekildedir: Başvuru yapan öğrenci sayısı: 19 ●Başvurusu kabul edilen öğrencilerin gitmek istedikleri üniversitelerin Farabi Kurum Koordinatörlüklerine ilgili belgeleri gönderilmiş olup, karşı taraftan gelecek kabul durumuna göre 2. aşama işlemlerine geçilecektir. ●Farabi Koordinasyon Ofisimize eğitim-öğretim yılı için başvuru yapan 19 öğrenci toplamda 7 farklı üniversiteyi tercih etmiştir. Bu öğrencilerden 4’ü Fen Fakültesi, 11’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 4’ü Edebiyat Fakültesindendir. Farabi Değişim Programı

16

17

18 Farabi Değişim Programı
Sayısal Bilgiler ●Gitmek istenilen üniversitelerden; Selçuk Üniversitesini 5, Gazi Üniversitesini 5, Uludağ Üniversitesini 3, Ege Üniversitesini 2, Dicle Üniversitesini 2, Adnan Menderes Üniversitesini 1, İstanbul Üniversitesini 1 öğrenci tercih etmiştir. Farabi Değişim Programı

19 Farabi Değişim Programı
Sayısal Bilgiler ● Şu ana kadar Farabi Değişim Programı kapsamında 29 üniversite ile protokol imzalanmıştır. Birimlerimizden gelecek talepler doğrultusunda diğer üniversitelerle de protokol anlaşması yoluna gidilecektir. ●Daha önce protokol anlaşması yapılan fakat anlaşmada yer almayan bölüm ve anabilim dallarının eksikliği, talepler doğrultusunda, karşı tarafın Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile gerekli görüşmeler/yazışmalar yapılmak suretiyle giderilmeye çalışılacaktır. Farabi Değişim Programı

20

21 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Doktora sonrası çalışmalar için bu programdan yararlanılamaz. ● Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri birinci dönemlerinde programdan faydalanamazlar. ●Tez aşamasındaki lisansüstü öğrencileri programdan faydalanabilirler. ●Açıköğretim öğrencileri burssuz olarak programdan faydalanabilirler. ●Vakıf üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükümlere tabidirler. ●Vakıf üniversiteleri bu program için YÖK’ten ödenek alamazlar. Farabi Değişim Programı

22 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Vakıf üniversite öğrencileri devlet üniversitelerine gidebilirler. ●Devlet üniversite öğrencileri burssuz, devlet üniversite öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine ödeneksiz olarak gidebilirler. ●Vakıf üniversite öğrencileri Farabi programından burs alamazlar. ●Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilir. Uygulama bölümlerin onayına tabidir. ●Kıbrıs ve Türki Cumhuriyetlerdeki üniversiteler programa dahil değildir. Farabi Değişim Programı

23 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●İngilizce programlara başvurmak için İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrencilere önceden duyurulmak üzere gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur. ●Öğretim üyesi gitmek istediği üniversite için ön başvurusunu kendi fakülte dekanlığına bildirir, bu istek kendi üniversitesinin Farabi Kurum Koordinatörlükleri tarafından karşı üniversiteye gönderilir. Onay geldikten sonra yönetim kurulu kararı alınarak başvuru YÖK’e gönderilir. ●Öğretim üyeleri için YÖK’e gönderilen formda; yolluk, yevmiye, ek ders ücreti (3, 5 ve 8 kat) ve gittiği üniversitenin bulunduğu ilde geliştirme ödeneği (varsa) yer almaktadır. Hangi derslere gireceği ve ders saatlerini, gideceği üniversite talebinde belirtir. Farabi Değişim Programı

24 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Öğretim üyeleri programdan her bir eğitim-öğretim yılında sadece bir kez olmak üzere istedikleri sayıda faydalanabilirler. Fakat değişimden faydalanmamış öğretim üyelerine öncelik verilir. ●Protokoller sadece kurumlar adına yapılır. Bölüm yada fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. ●Programdan faydalanacak kişilerin listesi YÖK’e gönderilmektedir. ●Onaylanan adaylar için YÖK’ten ödenek talep edilir. ●Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite yabancı dil sınavını yapabilir. Ancak öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir. Farabi Değişim Programı

25 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Öğrenci atılmayı gerektiren bir suç işlediğinde, öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır. ●Başka üniversitelere gidecek olan öğrenci ve öğretim üyelerinin kalacak yerlerinin temininin, gönderen veya kabul eden üniversite tarafından sağlanması zorunluluğu yoktur. ●Öğretim üyelerinin gidiş-gelişlerinde harcırah ilgili kanuna göre belirlenir ●Görevlendirilen kurumda eğer döner sermaye varsa ilgili öğretim üyesi bundan faydalanabilir. Farabi Değişim Programı

26 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Öğretim üyeleri gideceği üniversitede ders saatleri dışında kendi üniversitesinde derse giremez. ●Öğrenciler, kendi kurumlarında alttan ders alması gerekiyorsa, gideceği kurumda da bunları alabilir. ●15 Marta kadar olan öğrenci değişim ilanlarına başvuran öğrenciler, bir sonraki akademik yılın 2. dönemi gidebilirler. ●Ders dönemi başladıktan sonra 1 ay mazeretli olan bir öğrenci, mazereti sona erdikten sonra sınavlar başlamamışsa öğrenci Farabi programına devam edebilir. Farabi Değişim Programı

27 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayan öğrencileri bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir. ●Kabul belgesi aldığı halde gideceği kurumda mazeretsiz olarak öğrenimine başlamayan bir öğrenci devamsızlık hakkını doldurmadan kendi kurumunda öğrenimine başlayamaz. ●Kabul belgesi almış öğrenciler kendi kurumunda öğrenci kaydını yeniler, katkı payını öder, gideceği kurumda ise ders kaydı yaptırmakla yükümlüdür. Bu kayıtları Farabi Değişim Programı Kurum Ofisi yapar. ●Mazeretsiz vazgeçen, Farabi öğrencisi programından faydalanamaz. ●Yarı zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri programa katılabilirler. Farabi Değişim Programı

28 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Öğretim üyesi süresi en az bir yarıyıldır. ●Öğretim üyeleri sadece ders vermek amacıyla gidebilirler. ● Değişim kapsamında eş ve çocuklar üniversitenin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecekler. ●Gidecekleri üniversitede kendi bölümleri yoksa öğrenciler başka bir bölüme devam edebilirler. Fakat derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir. ●1.sınıfın ikinci yarısındaki öğrenciler değişim programına başvuru yapılabilirler. Farabi Değişim Programı

29 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bİlgiler ●Öğrenci ve öğretim üyeleri için ücretler aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından ödenir.(Üniversitelerin vergi numarası ile kamu bankalarında açtıracakları Farabi Değişim Programı Destek Hesabı’na YÖK tarafından yeterli kaynak aktarılır. Öğretim üyelerine ve öğrencilere ödeme yapılırken; üst yönetici tarafından Farabi Koordinasyon ofisinde görevli personel arasından biri gerçekleştirme görevlisi olarak belirlenir. Gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanan, tahakkuk eden giderler, harcama yetkilisi olarak Kurum Koordinatörü tarafından imzalanır ve muhasebe birimine gönderilir. Muhasebe yetkilisi de bankaya talimat vererek ilgililer adına özel hesaptan ücret ödenir. Farabi Değişim Programı

30 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Başvurular şahsen Farabi Koordinasyon ofislerine yapılır, posta ile başvurular kabul edilmez. ●Daha önce Erasmus programından faydalananlar Farabi programından faydalanabilirler. ●Öğretim üyelerine 3, 5 ve 8 katına kadar ek ders ücreti verilebilmektedir. Bu ders saatleri ikinci öğretim için de geçerlidir. Ancak, ikinci öğretim için yapılacak ödemelerde ikinci öğretimde öngörülen ders ücreti değil normal öğretim için öngörülen ders ücretinin katları geçerli olacak. ●Farabi programı kapsamında öğretim üyesinin girmesi gereken ders yükünden fazla olarak program kapsamında gireceği ders saati üst sınırı 6 (altı) dır. Farabi Değişim Programı

31

32 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Öğretim üyeleri gideceği üniversitenin varsa Geliştirme Ödeneğinden yararlanabilirler ve bu ödenek gidilen kuruma göre ödenir (2547 sayılı yasanın 40/b ve 41. Maddelerindeki görevlendirmelerde olduğu gibi). ●Öğretim üyeleri ödemesiz olarak programdan da yararlanabilir. Ders verme dışında araştırma yapmak için başka üniversitelere gidebilir. ●Öğretim üyesi başka bir ildeki yükseköğretim kurumuna giderse Farabi kapsamında, o zaman 10 saat kuralı olmaksızın, ek ders ücretini alır. ●Okulu uzatmış öğrenciler programdan faydalanabilirler. Öğrenci kabul edildiği taktirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir. Farabi Değişim Programı

33 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse burssuz olarak bu programdan yararlanabilirler. ●Yüksek lisans ve doktora öğrencileri olan Araştırma görevlileri, Uzman ve Öğretim Görevlileri Farabi Değişim Programından yolluksuz-yevmiyesiz, görevli-izinli olarak öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Gidecekleri süre kadar kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirilirler. ●İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. İkinci öğretim öğrencisi protokol yapıldığı takdirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilirler. Farabi Değişim Programı

34 Farabi Değişim Programı
Kısa Öz Bilgiler ●Farklı fakültelere geçişler protokol olması halinde ve bölümlerin eş değerliliği olduğu takdirde olabilir. ●Ders ücretleri brüt ücret üzerinden hesaplanır. ●Aynı memuriyet mahalli sınırları içinde bulunan yükseköğretim kurumları da, Farabi Değişim Programından yararlanabilirler. Ancak, öğrencilere Farabi Değişim Programı bursu verilemez yada başka bir ödeme yapılamaz. ●Yükseköğretim Kurulu’nun onayından sonra sayfasında ismi yayınlanan öğrenci kendi üniversitesinde kayıt harcını yatırır ve boş kayıt yaptırır. ●Öğrenim protokolünde yer alan derslere bağlı kalmak şartıyla gittiği üniversitede Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak ders kaydını gerçekleştirir. Farabi Değişim Programı

35 Giden Öğrenci İçin Yapılacak İşlemler
Genel şartları sağlayan öğrenciler için talepte bulundukları üniversitelerin Farabi Kurum Koordinatörlüklerine kabul için yazı gönderilir. Karşı taraftan gelen kabul yazısı ile birlikte ikinci aşama işlemlerine geçilir. Buna göre öğrencinin aşağıdaki formları doldurması gerekir: ●Farabi protokolü ●Öğrenim Protokolü (protokolde değişiklik olursa gidilen kurumun akademik yılının başlamasından en geç 30 gün içinde yapılır ve taraflara bildirilir) ●Öğrenci Başvuru Formu ●Öğrenci Bilgi Formu ●Öğrenci Beyannamesi ●Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (öğrenci-değişimi gerçekleştiren üniversite) Farabi Değişim Programı

36 Farabi Değişim Programı
Farabi Protokolü FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller ile konuyla ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde, aşağıda yer alan alanlarda, belirtilen faaliyetlerde ve kararlaştırılan sayılarda, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmaya karar veren kurumlar olarak, Farabi Değişim Programı kapsamında yer alan ilke ve koşullara eksiksiz bir biçimde uymayı ve değişimi gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz. Bu Protokol, …/…/……… tarihinde iki asıl nüsha olarak yapılmış olup, ……………… yılına kadar geçerlidir. …………………………………………… Rektörü ………………………………………… Rektörü Farabi Değişim Programı

37 Farabi Değişim Programı

38 Farabi Değişim Programı

39 Farabi Değişim Programı

40 Farabi Değişim Programı

41 Farabi Değişim Programı

42 Farabi Değişim Programı

43 Farabi Değişim Programı

44 Farabi Değişim Programı

45 Farabi Değişim Programı

46 Farabi Değişim Programı

47 Farabi Değişim Programı
İkinci aşamadan sonra ●Sözü edilen bu belgeler öğrencinin gideceği üniversiteye gönderilir. Karşı taraftan, öğrencinin kendi üniversitesinin Farabi Kurum Koordinatörlüğüne; Öğrenci Kabul Belgesi ve Öğrenci Protokolü’nün onaylı hali gönderilir. (3.Aşama) ●Öğrencinin üniversitesinin Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne gelen Öğrenci Kabul Belgesi ve Öğrenci Protokolü’nün onaylı hali, öğrencinin kendi üniversitesindeki bölümüne gönderilir (4. aşama) ●Öğrencinin kendi üniversitesi, gidecek öğrencisi için yönetim kurulu kararı alır (4. aşama) Farabi Değişim Programı

48 Değişim Süreci Sonunda
●Değişim sürecinin sonunda öğrenci, not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içerisinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim etmelidir. Eksik veya hatalı evrakların tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verilir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir. ●Öğrenciler, gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili derslerin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. ●Ders tekrarı, öğrenim protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır. Farabi Değişim Programı

49 Farabi Değişim Programı

50 Farabi Değişim Programı

51 Farabi Değişim Programı

52 Farabi Değişim Programı

53 Farabi Değişim Programı

54 Gelen Öğrenci İçin Yapılacak İşlemler
●Başvuruların bölümlere iletilmesi ve onay alınması ●Öğrencinin kayıt işlemlerinin organize edilmesi ●Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenim Protokolü, Öğrenci Bilgi Formu’nun doldurulması ve Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi ●Kayıt yaptıran öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulundan karar alınması ●Bütün bu işlemlerden sonra, Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından Kabul Belgesinin Üniversitemize gelecek olan öğrencinin kendi Üniversitesine gönderilmesi Farabi Değişim Programı

55 Farabi Değişim Programı
Üniversitemize gelen öğrencilerin kendi üniversitelerine dönüşlerinde yapması gerekenler ●Katılım Belgenizi, değişim programı kapsamında katıldığınız üniversitenin Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne imzalatınız. ●Değişim programı kapsamında Farabi öğrencisi olarak katıldığınız üniversitede aldığınız derslerin başarı durumunu gösteren transkript belgenizi alınız ve kendi üniversitenize teslim ediniz. ●Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci Kimlik Kartınızı ve İlişik Kesme Belgenizi Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne bırakmayı unutmayınız. Farabi Değişim Programı

56 Öğretim Üyesi Hareketliliği
●Taraf kurumların ilgili akademik birimleri tarafından onaylanmak üzere, öğretim üyeleri tarafından “Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı” hazırlanır. Bu program uygulamadan en az 15 gün önce kurum koordinasyon ofisine teslim edilir. ●Değerlendirme sonuçları kurum koordinatörlüğü tarafından ilan edilir (Değişimden daha önce yararlanmayanlara öncelik verilir.) ●Faaliyet dönemi sonucunda öğretim üyeleri, “Faaliyet Katılım Belgesi” ve “Öğretim Üyesi Nihai Raporu”nu faaliyetin tamamlanmasının ardından sonra en geç 15 gün içinde kurum koordinatörlüğüne teslim eder. Farabi Değişim Programı

57

58 Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü
TEŞEKKÜRLER Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü


"FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUSU 2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları