Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE HAZIRLIK BÜTÇE PERFORMANS BÜTÇE PERFORMANS PROĞRAMI MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE HAZIRLIK BÜTÇE PERFORMANS BÜTÇE PERFORMANS PROĞRAMI MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2010."— Sunum transkripti:

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE HAZIRLIK BÜTÇE PERFORMANS BÜTÇE PERFORMANS PROĞRAMI MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2010

2 SUNUM PLANI  Bütçe Hazırlık Süreci  Bütçe Hazırlama Rehberi  Rehber Açıklamaları  Form ve Form Açıklamaları  Kodlar

3 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Üniversitemizde bütçe hazırlık süreci Maliye Bakanlığının yönlendirmesi ve Üst Yöneticinin Bütçe çağrısı yapmasıyla başlamıştır. Bütçe hazırlık sürecinde uyulması gerekli ilkeler bütçe hazırlama rehberinde ve yatırım programı hazırlama rehberinde yer almaktadır. Bütçe hazırlama rehberine Başkanlığımızın “http://www.yalova.edu.tr/ylv132.aspx” adresinden ulaşabilirsiniz. http://www.yalova.edu.tr/ylv132.aspx

4 BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Bütçe hazırlama rehberinde; Genel ilkeler Standartlar Bütçe hazırlık çalışmalarında kullanılacak formlar ABS’ye ilişkin rehber Diğer hususlar yer almaktadır.

5 BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ Bütçe hazırlama rehberinde; Bütçe hazırlık sürecinde üniversitelerin uymaları gereken genel ilkelere yer verilmektedir, Genel ilkelerin yanı sıra birimler için özel düzenlemeler de mevcuttur. Genel ilkelerin yanı sıra birimler için özel düzenlemeler de mevcuttur. Uygulanmakta olan Bütçe Sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de alt yapısını teşkil edeceğinden, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin sorumluluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödeneklerle ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir ilişki aranacaktır.

6 Rehber Açıklamaları Birimler, bütçe tekliflerini Analitik Bütçe Sınıflandırmasına uygun olarak hazırlayacaklardır. Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan hizmetler için ödenek teklif edilmeyecektir. Ödenek teklifleri ile gelir tahminlerine ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır. Ödenek teklifleri ile gelir tahminlerine ilişkin bütçe fişleri, hizmet maliyeti ile gelir tahminlerinin hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı ve somut verilere dayandırılacaktır.

7 Rehber Açıklamaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, bütçe tekliflerinin hazırlanmasını sağlamak üzere gerekli koordinasyonu yürütecektir. 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörüldüğünden, söz konusu personelin yer aldığı idareler, bu kapsamda nakdi olarak ödenecek giyecek yardımına ilişkin ödenek tekliflerini “03.2.5- Giyim ve Kuşam Alımları” ekonomik kodu yerine “01.1.4- Sosyal Haklar” ekonomik kodundan teklif edeceklerdir.

8 Rehber Açıklamaları “Özel Kalem”, üst yönetimi kapsayacak şekilde bütçelenecektir. Birimlerince yurt dışına eğitim-öğrenim amacıyla gönderilen personelin yurt içi maaşları ilgili biriminde; yurt dışı maaşları (01.5.1.05), yollukları (03.3) ve diğer giderleri ise (03.5.9.02) ekonomik kodlarında ve “Özel Kalem” altında izlenecektir. Memurların öğle yemeğine yardım ödenekleri İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir. Öğrenci yemeği Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir.

9 Rehber Açıklamaları Üniversitemizin güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle temini durumunda, buna ilişkin ödenek teklifleri “03.1.4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir. Üniversitemizin güvenlik ve koruma hizmetlerinin ihale suretiyle temini durumunda, buna ilişkin ödenek teklifleri “03.1.4 Kurumsal Güvenlik Hizmetleri” fonksiyonel kodunda ve “03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri” ekonomik kodunda gösterilecektir. Üniversitemiz, rektörlüğe ait giderlere (09.9.9), genel sekreterliğe ait giderlere (01.3.9), Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığına ait giderlere (08.2.0), Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait giderlere (09.6.0), Fakülte ve yüksekokullara ait giderlere (09.4.1) fonksiyonları altında yer verilecektir.

10 Rehber Açıklamaları -Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının faaliyetlerinin yürütülmesi için zorunlu olan giderler (öğrencilere ilişkin yapılacak giderler hariç) (09.6.0.00) fonksiyonunda, -Öğrencilerin beslenmesine ilişkin giderler (09.6.0.03) fonksiyonunda, -Öğrencilerin barınmasına ilişkin giderler (09.6.0.04) fonksiyonunda, -Öğrencilerin sağlık hizmetlerinin karşılanması amacıyla yapılan her türlü giderler (tedavi ve ilaç hariç) “09.6.0.05 Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler” fonksiyonunda, -Öğrencilerin kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin giderler (09.6.0.06) fonksiyonunda, -Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının gelirlerinden karşılanacak olan yükseköğretim kurumunun diğer birimlerinin giderleri; Diğer giderler (09.6.0.07) fonksiyonunda, ilgili ekonomik kodunda tertiplenecektir.

11 Rehber Açıklamaları Birimler “01- Personel Giderleri” ve “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” tertipleri için bütçe fişi açıklamaları doldurmayacaktır. Üniversitemiz Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri bütçe teklifleri; Personel Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır. 03- Mal ve hizmet alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde aşağıdaki esaslara uyulacaktır: Yurt içi ve özellikle yurt dışı görevlendirmelerde azami tasarruf anlayışı esas alınacak, görevlendirmeler titiz bir şekilde sorgulanmak suretiyle asgari süre ve sayıda tutulacak ve buna göre ödenek teklifinde bulunulacaktır.

12 Rehber Açıklamaları Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı’nda seyyar görev tazminatından yararlanacak personel sayısı 10 No’lu formda (Yolluk karşılığı tazminat alan personel sayısı bölümünde) gösterilecektir. Hizmet alımı suretiyle temizlik, güvenlik hizmetlerini karşılayacak birimler, bu ihtiyaçlarını asgari düzeyde elemanla karşılayacak şekilde planlama yapacaklardır. Form 21 ve form 22’yi dolduracaklardır. Telefon, cep telefonu, faks ve benzeri haberleşme imkanları için ödenek talep edilirken azami tasarruf anlayışıyla hareket edilecek, tasarruf genelgelerine uygun olarak mevcut cihazların ekonomik kullanımı sağlanacaktır.

13 Rehber Açıklamaları Temsil, ağırlama, tören, fuar, kongre ve benzeri faaliyet ve etkinlikler için katılım sayısı asgari seviyede tutulmak suretiyle ödenek talep edilecek ve mali yıl içinde bu alandaki uygulama tasarruf anlayışı içerisinde yürütülecektir. Bazı hizmet ve malzeme maliyetlerinin hesaplanmasında EK:Standart 1, 2, 3, 4 ve 5’te yer alan listelerde gösterilen tutarlar; büro makineleri ve demirbaş alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 30/6/2010 tarihi itibariyle geçerli olan satış fiyatları dikkate alınacaktır. Bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin olarak mevcut kapasitenin etkili, ekonomik ve verimli kullanımı esas alınacaktır. Bu amaçla teklif edilecek ödeneklerde mevcut kapasite ile hizmet hedefleri arasındaki ilişki göz önünde bulundurulacaktır.

14 Formlar Birimler bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda dolduracaklardır. Birimler bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda dolduracaklardır. 1. Formlar A4 kağıdı ebadında olacak ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. 1. Formlar A4 kağıdı ebadında olacak ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. 2. Birimlerin dolduracağı bazı formlarda yer alan bilgilere, merkezi yönetim bütçe kanunu, eki belgeler ve bütçe gerekçesinde yer verileceğinden, formların doldurulması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 4. Yılsonu harcama tahmin bilgileri de ödenek teklifleri gibi e-bütçe ortamına girileceği için yılsonu harcama tahminleri, geçmiş yıl gerçekleşmeleri, Haziran ayı harcamaları, önümüzdeki döneme ilişkin tahmin ve beklentiler dikkate alınarak gerçekçi bir şekilde yapılacaktır. 5. Kırtasiye, büro malzemesi, döşeme, büro makineleri ve demirbaş alımları ile ilgili ödenek tekliflerinde Devlet Malzeme Ofisinin 30.06.2010 tarihi itibarı ile geçerli olan satış fiyatları dikkate alınacaktır.

15 Formlar 6. Bazı hizmet ve malzeme maliyetlerinin (giyecek ve memurların öğle yemeği yardımları, taşıtların işletme ve bakım onarım maliyetleri) hesaplanmasında Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağının eki standartlarda gösterilen tutarlar dikkate alınacaktır. 7. Nakil geleceği tahmin edilen personeller ile geçici görevlendirme yapılacağı tahmin edilen personellerin yurtiçi geçici ve sürekli yolluklarının hesaplamalarında 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun eki H cetveli ile Yalova’dan taşıma taban ücretleri dikkate alınarak hesaplanacaktır. Bulunan rakamın %5 arttırımlı olarak 2011 yılı teklif tutarı hesaplanacaktır. 8. Bu bölümde yer alan formlar ve doldurulmalarına ilişkin bilgiler “http://www.yalova.edu.tr/ylv132.aspx” internet adresinden temin edilebilecektir. http://www.yalova.edu.tr/ylv132.aspx 9. Tereddüte düşülen konularda Başkanlığımıza müracaat edebilirsiniz.

16 FORMLAR Formların hazırlanması sırasında azami dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bütçe tekliflerinin değerlendirilmesi sırasında tavanı aşan ilave ödenek teklifleri formu ile gelir ve gider bütçe fişleri özellikle önem arz etmektedir. 2011-2013 dönemi bütçe tekliflerinde 100 TL ve katlarındaki tutarlara yer verilecektir.

17 Doldurulacak Formlara İlişkin Liste

18 Form1:Hizmet Gerekçesi ve Hedefleri Form1 doldurulurken hizmet odaklı gerekçeler ön plana çıkarılacaktır. Birimler tahsis edilen ödenekler ile neleri gerçekleştirdiklerini ve teklif ettikleri ödeneklerle neleri yapmayı planladıklarını belirteceklerdir. Ulaşılması planlanan hedefler, nicel ve nitel olarak ortaya konacaktır. Başkanlığımız birimlerden gelen form 1’leri konsolide ederek e-bütçe sistemine giriş yapacaktır.

19 Form1

20 Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu Kuruluş bütçelerinde yer alan her birimin hizmet maliyetinin tespitine yönelik olarak düzenlenen bu formda, kuruluşlar hizmetleriyle ilgili bilgilere yer vereceklerdir. Her birim için ayrı ayrı düzenlenecek olan bu form, hizmet maliyetinin tespiti bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla bu form titizlikle doldurulacak ve hizmet maliyetinin tespiti ile ilgili olarak, kullanılan kömür (ton), odun (ton), fuel-oil (litre), doğalgaz (m3), elektrik (kwh), su (m3) gibi bilgilere yer verilecektir.

21 Form:10

22 Form 13- Gider ve Gelir Bütçe Fişleri Gider-Gelir bütçe fişleri ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde doldurulacaktır. Gider bütçe fişlerinde ödenek teklifi hesaplanırken birim maliyetin tespitine ilişkin bilgi formunda (Form 10) belirtilen bilgiler dikkate alınacaktır. Bütçe fişlerinin gerekçelerinde, genel ifadeler yerine hesaplamalara dayanan detaylı bilgilere yer verilecektir. Gider bütçe fişlerinin doldurulmasında 2011 yılı ödenek tekliflerini 2010 yılı kesintili başlangıç ödeneklerini dikkate alıp % 5 arttırarak gider bütçe fişlerini hazırlayacaklardır.

23 Form 13

24 Form 25- Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu Tavana sığmayan ö denek tekliflerine ilgili tertibin gider b ü t ç e fişlerinin bu ama ç i ç in ayrılmış b ö l ü m ü nde yer verilmelidir. Gider b ü t ç e fişlerindeki rakam ve a ç ıklamalar ile bu form arasında tutarlılık sağlanacaktır. Gider b ü t ç e fişlerindeki rakam ve a ç ıklamalar ile bu form arasında tutarlılık sağlanacaktır. İlave ö denek tekliflerinin gerek ç eleri a ç ık ve net olarak belirtilecektir. İlave ö denek tekliflerinin gerek ç eleri a ç ık ve net olarak belirtilecektir.

25 Form 25

26 Birim Kodları

27 Fonksiyonel Kodlar

28 Ekonomik Kodlar III II I IVIVIVIV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 032101 Kırtasiye Alımları 032102 Büro Malzemesi Alımları 032103 Periyodik Yayın Alımları 032104 Diğer Yayın Alımları 032105 Baskı ve Cilt Giderleri 032190 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 032201 Su Alımları 032202 Temizlik Malzemesi Alımları 032301 Yakacak Alımları 032302 Akaryakıt ve Yağ Alımları 032303 Elektrik Alımları 032401 Yiyecek Alımları 032402 İçecek Alımları 032490 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 032601 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları 032602 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 032690 Diğer Özel Malzeme Alımları 032901 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 033101 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 033201 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 033301 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 033401 Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları 033501 Seyyar Görev Tazminatları

29 Ekonomik Kodlar 033502 Arazi Tazminatları 033601 Profesör Uzman ve Memur Mübadele Giderleri 033602 Öğrenci Mübadele Giderleri 035101 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 035102 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 035103 Bilgisayar Hizmeti Alımları 035104 Müteahhitlik Hizmetleri 035105 Harita Yapım ve Alım Giderleri 035108 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 035109 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 035190 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 035201 Posta ve Telgraf Giderleri 035202 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 035203 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 035204 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri 035206 Hat Kira Giderleri 035290 Diğer Haberleşme Giderleri 035302 Yolcu Taşıma Giderleri 035303 Yük Taşıma Giderleri 035304 Geçiş Ücretleri 035390 Diğer Taşıma Giderleri 035401 İlan Giderleri 035402 Sigorta Giderleri 035490 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 035501 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri 035502 Taşıt Kiralaması Giderleri

30 Ekonomik Kodlar 035505 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 035506 Lojman Kiralama Giderleri 035507 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 035510 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 035512 Personel Servisi Kiralama Giderleri 035590 Diğer Kiralama Giderleri 035901 Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri 035902 Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri 035903 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 035904 Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Giderleri 035910 Lojman İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 035911 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Giderleri 035990 Diğer Hizmet Alımları 036101 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 036201 Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri 037101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 037102 Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları 037103 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 037104 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 037201 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 037202 Fikri Hak Alımları 037290 Diğer Gayri Maddi Hak Alımları 037301 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 037302 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 037303 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 037304 İş Makinası Onarım Giderleri 037390 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri

31 Ekonomik Kodlar 038101 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 038102 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 038104 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 038201 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri 061101 Büro Mefruşatı Alımları 061102 İşyeri Mefruşatı Alımları 061103 Okul Mefruşatı Alımları 061105 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları 061201 Büro Makinaları Alımları 061202 Bilgisayar Alımları 061203 Tıbbi Cihaz Alımları 061204 Laboratuar Cihazı Alımları 061205 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 061302 Atölye Gereçleri Alımları 061303 Tıbbi Gereçler Alımları 061304 Laboratuar Gereçleri Alımları 061401 Kara Taşıtı Alımları 063101 Bilgisayar Yazılımı Alımları 063202 Plan Proje Alımları 063301 Lisans Alımları 065101 Proje Giderleri 065102 Müşavirlik Giderleri 065201 İnşaat Malzemesi Giderleri 065202 Elektrik Tesisatı Giderleri 067101 Proje Giderleri 067102 Müşavirlik Giderleri 067201 İnşaat Malzemesi Giderleri 067202 Elektrik Tesisatı Giderleri 067203 Sıhhi Tesisat Giderleri 067204 Özel Tesisat Giderleri

32 MUSTAFA AYDIN BİLGİSAYAR İŞLETMENİ İlginiz için teşekkürler…


"YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE HAZIRLIK BÜTÇE PERFORMANS BÜTÇE PERFORMANS PROĞRAMI MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları