Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI."— Sunum transkripti:

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI

2 STAJLAR  60 iş günü  (20 Atelye Stajı) + (40 Mesleki Alan Stajı)  40 gün olan mesleki alan stajı; Mesleki 1 ve Mesleki 2 olarak 20 +20 olarak bölünebilir.  2. yarıyıl bitimini takip eden yaz tatili başlangıcı itibari ile öğrenciler Atelye Stajlarını yapabilirler.  6.yarıyıl bitimini takip eden yaz tatili başlangıcı itibari ile öğrenciler Mesleki Alan Stajlarını yapabilirler.

3  6.yarıyılını tamamlamış ve haftada (cumartesi dahil) en az 2 (iki) serbest tam iş günü bulunan yada saat 18:00 ‘a kadar dersi bulunmayan öğrenciler, Dönem İçi Staj yapabilirler.  Cumartesi gününde staj yapılabilmesi için staj yapılacak kurumun adı geçen günde tam iş günü mesai yapması gerekmektedir.  Yaz okulundan ders alacak öğrenciler yaz okulu programı açıklanmadan staj başvurusu yapamazlar.  Dönem içi staj yapacak öğrencilerin, haftalık ders programı ile vize, final, bütünleme sınav programlarının (takvim) Bölüm Başkanlığı tarafından açıklanmasını takiben o günler staj takviminden çıkararak başvuru yapabilirler.

4  Vize haftası, final haftası ve bütünleme haftasında öğrenci tek bir dersten sınava girecek olsa bile o haftalarda staj yapılamaz.  Ancak mezuniyet için tüm derslerini tamamlamış (Bitirme Tezi/Çalışması ve Endüstri Mühendisliği Tasarım dersleri tamamlanması zorunlu değildir) ve sadece staj uygulaması kalmış öğrenciler yukarıda belirtilen haftalarda staj yapabilirler.

5 ATELYE STAJI VE MESLEKİ ALAN STAJLARI  Atelye stajı: İmza yetkisi olan Birim sorumlusu olmalıdır.  Mesleki Alan stajları: İmza yetkisi olan Birim sorumlusu olmalıdır. **Atelye Stajı tamamlanmadan mesleki alan stajları yapılamaz.

6 STAJ YERLERİNİN TEMİNİ  Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.  Öğrencilerin temin edip önerdiği staj yerinin uygun olup olmadığına (eğer bu staj yerleri tanımlı değilse); Atölye stajı için Atölye stajı komisyonuna, mesleki alan stajları için ise yapılacak olan stajı ilgilendiren Mesleki Alan Staj komisyonlarından birine,Staj yapılacak kurum tarafından doldurulmuş ‘’Staj Yeri Tanıtım Formu’’ ile öğrenci tarafından Staj Komisyonuna teslim edilip kurumun staj için uygun olup olmadığı Staj Komisyonu tarafından öğrenciye bildirilir. NOT:Staj komisyonları aşağıdaki tablodaki gibidir

7 Staj komisyonları MESLEKİ ALAN 1 KOMİSYONU BİLGİSAYAR STAJI DAHİLİ BŞKNihan Ç.DEMİREL2868 SORUMLU Muhammed GÜL2893 ÜYEKadriye Büşra YILMAZER2918 ÜYEBetül ÖZKAN2917 ÜYEPelin ALCAN2922 ATELYE STAJ KOMİSYONU DAHİLİ BŞKBahadır GÜLSÜN2871 SORUMLU Erkan ÇELİK2921 ÜYEYavuz ÖZDEMİR2923 ÜYEŞükran ŞEKER2875 ÜYEMehmet RIFAT KAMBER2918 MESLEKİ ALAN 2 KOMİSYONU ENDÜSTRİ STAJI DAHİLİ BŞKALİ Fuat GÜNERİ2870 SORUMLU Melike ERDOĞAN2893 ÜYEErkan Can GÜRSOY2918 ÜYEMuhammed DEVECİ3031 ÜYESerhat TÜZÜN2917

8  Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının Bölüm için tahsis ettikleri stajyer kontenjanları, Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu şekilde oluşan yer ve kontenjanlar, öğrenci başvurularına göre Bölüm Başkanlıkları’ nca dağıtılır.  Staj çalışmasının en fazla 30 (otuz) iş günlük bir devresi, Yüksek Öğretim Kurumlarının laboratuvarlarında, atelyelerinde ve uygulama merkezlerinde yapılabilir.

9 Öğrenci FİRMA STAJ BAŞVURULARINDA İZLENECEK YOL  Staj Yeri Tantım Formu ve Zorunlu staj formları Staj yapılacak firma tarafından doldurulmak üzere firma yetkilisine teslim edilir  Firma yetkilisi tarafından kaşeli ve imzalı şekilde doldurulmuş belgeler Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmek üzere geri alınır Uyarı: STAJ BAŞLANGIÇ TARİHİNİZ EN ERKEN DÖNEM İÇİ; BÖLÜMDE BAŞKANLIĞINIZA EVRAKLARINIZI TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 14 GÜN SONRADIR. YAZ TATİLİNDE İSE YAŞANABİLECEK SİGORTA GİRİŞ YOĞUNLUĞUNDAN MAĞDUR OLMAMAK İÇİN Staj başlangıçından 30 gün önce teslim ediniz

10 Yukarıdaki belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.mkm.yildiz.edu.tr/category.php?id=28 FİRMAYA ONAYLATILACAK EVRAKLAR.

11 NOT : Eksik belgeyle gelenlerin başvuru işlemleri yapılmaz. Dönem içi stajlar için staj başlangıcından en az 14 takvim günü önce evraklarınızı teslim ediniz. Yaz dönemi stajı için yaşanacak yoğunluktan dolayı öğrencilerin olası sigorta giriş ve onaylama aksaklıklarından mağdur olmamaları için en geç staja başlamadan 30 takvim günü önce teslim etmesi gerekmektedir.

12 ENDÜSTRİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR  Firmaya onaylatılan zorunlu staj formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve elektronik ortamda fotoğraf üzerine eklenecektir.)  Takvim (staj yapılan günler işaretlenmiş olmalıdır.)  Bir adet vesikalık fotoğraf (staj defterine yapıştırılacak)  Genel Sağlık sigortası beyanı  Nüfus cüzdanı fotokopisi  Dönem içi yapılacaksa USİS’ ten ders programını veya dersi olmayıp sadece staj uygulaması kalan öğrenciler USİS’ ten eğitim öğretim planını Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığına teslim eder. Öğrenci

13 Yukarıdaki belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.mkm.yildiz.edu.tr/category.php?id=28 ENDÜSTRİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

14  Staj evraklarını teslim eden öğrencinin evrakları Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından kontrol edilir ve eksiksiz olan evraklar Bölüm Başkanlığınca onaylanır  Bölüm Başkanlığınca yapılan araştırma sonuncunda staj yapması uygun görülen öğrencinin evrakları sigorta işlemleri için staj bürosuna iletilir verilir. Staj bürosu Bölüm Başkanlığı

15  Staj Bürosuna teslim edilen evraklar Staj bürosu tarafında tekrar kontrol edildikten sonra sigorta girişi yapılarak 1 adet sigorta çıktısı Staj Bürosu önündeki sigorta kutusuna bırakılır.  Öğrenci staj başlangıcından 3 gün önce sigorta kutusundan sigorta başlangıç çıktısını alır, bu formla birlikte Bölüm Başkanlığında staja başlayabilmek için staj sicil formunu imzalatır. Bu form staj bitiminde firma tarafından imzalanacaktır. (Staja başlamadan önce staj sicil formunu Bölüm Başkanlığı’ na imzalatmayan öğrencinin stajı GEÇERSİZ sayılır).  Staj başlangıcında bölüm tarafından imzalanmış staj sicil formunu ve sigorta başlangıç çıktısını staj yapacağı kuruma teslim ederek staja başlar.

16 Yukarıdaki belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.mkm.yildiz.edu.tr/category.php?id=28 STAJ BAŞLANGICI ÖNCESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA İMZALATILIP FİRMAYA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR.

17 STAJ SÜRESİNCE…  Staj defteri üniversite kırtasiyesinden temin edilebilir.  Stajyer öğrenci staj süresinde yaptığı çalışmaları günlük olarak “Staj Defteri” ne mavi yada siyah tükenmez kalemle kaydeder.  Staj defterinin her sayfası ve başlangıcındaki kısımlar staj yeri yetkilisince onaylanır.  Öğrenciler, her staj çalışması için ayrı ayrı “Staj Defteri” hazırlar.

18 STAJ BİTİMİNDE İZLENECEK YOL  Staj bitiminde staj defteri teslim formu, sicil formu (eğer Atelye stajı ise staj defteri kontrol çizelgesi) ve staj defteri staj bürosuna en geç 1(bir) ay içinde teslim edilir. Aksi taktirde stajı RED olarak değerlendirilecektir.  Staj defterinin tüm sayfaları yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Staj yapılacak birimin tanıtımı yapılmalı staj defterindeki haftalık çalışma günleri gün gün yazılmalıdır.  Teknik esaslar için Makine Mühendisliği Staj Uygulama ilkeleri yönetmeliğindeki maddeler dikkate alınmalıdır.  Olağan dışı durumların yaşanma riskine karşı staj defterinizin tamamının fotokopisini ve/veya taranmış kopyasını elinizde bulundurunuz.

19 Yukarıdaki belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.mkm.yildiz.edu.tr/category.php?id=28

20 Yurtdışında Staj  Aynı işlemler yapılır.  Staj belgelerinin İngilizce’ ye çevrilmesi zorunludur.  Staj defteri İngilizce doldurulup firma yetkilisine onaylatılır.

21 Stajların değerlendirilmesi…  Stajların değerlendirilmesi Bölüm Staj Komisyonları tarafından yapılır.  Bölüm Staj Komisyonları üyeleri, Bölüm Başkanlığı’nca kendilerine iletilen staj belgelerini inceler ve değerlendirir.  Değerlendirmeler, Bölüm Staj Komisyonu tarafından kabul, red veya düzeltme isteme şeklinde yapılır.  Değerlendirme sonrasında “Staj Defteri Teslim Formu” ilgili staj komisyon tarafından doldurulup imzalanır ve Bölüm Başkanlığı’nca onaylanarak Usis-Aras sistemine işlenmesi ile sonuçlanır.

22 …staj defterine düzeltme verilmesi durumunda  Staj defterinde düzeltme istenen öğrenci, en geç 1 (bir) ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde stajı reddedilmiş sayılır. Bu süre sonunda öğrencinin durumu, Bölüm Staj Komisyonu tarafından tekrar değerlendirilir. Değerlendirme sonucu Kabul ise Usis-Aras sistemine işlenir, eğer red ise staj panosundan ilan edilir.

23 Staj Muafiyeti  Öğrencilerin, daha önceki eşdeğer Yüksek Öğretim Kurumlarında, öğrenimleri sırasında yapmış oldukları stajlardan belgeledikleri takdirde muaf tutulma istekleri Bölümün ilgili Staj Komisyonu tarafından incelenir. Bu başvuruların kabul veya reddedilmesinde Bölüm Staj Komisyonu’nun kararı doğrultusunda Bölüm Başkanlığı’ nın önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir.  Fakülte Yönetim kurulu kararları Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’na bildirilir. Bu durumdaki öğrencilerin, kayıt oldukları ilk yarıyılın içinde ilgili Yüksek öğretim kurumundan staj belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen yarıyılda staj belgelerini getirmeyen öğrencinin staj muafiyet istekleri kabul edilmez.

24 Hepinize faydalı bir staj dönemi olması dileğiyle…


"YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ STAJ ESASLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları