Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Engin KELKİTLİ 04/02/2010. Primer myelofibrozis (PMF) başlıca kronik myeloproliferasyon, ve atipik megakaryositik hiperplazi ile sonuçlanan klonal,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Engin KELKİTLİ 04/02/2010. Primer myelofibrozis (PMF) başlıca kronik myeloproliferasyon, ve atipik megakaryositik hiperplazi ile sonuçlanan klonal,"— Sunum transkripti:

1 Dr.Engin KELKİTLİ 04/02/2010

2 Primer myelofibrozis (PMF) başlıca kronik myeloproliferasyon, ve atipik megakaryositik hiperplazi ile sonuçlanan klonal, hematopoietik stem cell bozukluğudur. Primer myelofibrozis (PMF) başlıca kronik myeloproliferasyon, ve atipik megakaryositik hiperplazi ile sonuçlanan klonal, hematopoietik stem cell bozukluğudur. Diğer yandan PMF da görülen Kemik iliği fibrozisi nonklonal fibroblastik proliferasyon ve artmış megakaryosit kümelerinden anormal salgılanan growth faktörlerin indüklediği hiperaktivitenin sonucudur. Diğer yandan PMF da görülen Kemik iliği fibrozisi nonklonal fibroblastik proliferasyon ve artmış megakaryosit kümelerinden anormal salgılanan growth faktörlerin indüklediği hiperaktivitenin sonucudur.

3

4

5 İlk kez 1879 da Heuck. İlk kez 1879 da Heuck. 1907 Assman ilik fibrozisine eşlik eden Osteosklerozis 1907 Assman ilik fibrozisine eşlik eden Osteosklerozis 1935 Hırsch Post PV myelofibrozis. 1935 Hırsch Post PV myelofibrozis. 1940 agnojenik myeloid metaplazi olarak tanımlandı. 1940 agnojenik myeloid metaplazi olarak tanımlandı. 1950 lere kadar ekstramedüller hematopoez, lökoeritroblastozis,kİ fibrozisi hastalığın tipik özellikleri olarak tanımlandı. 1950 lere kadar ekstramedüller hematopoez, lökoeritroblastozis,kİ fibrozisi hastalığın tipik özellikleri olarak tanımlandı. Dameshek 1951 kronik myeloproliferatif hastalık. Dameshek 1951 kronik myeloproliferatif hastalık. 1960 Nowell ve Hungerford KML de Ph kromozomunu tanımladı. 1960 Nowell ve Hungerford KML de Ph kromozomunu tanımladı. Ph negatif MPH sınıfı tanımlandı. Ph negatif MPH sınıfı tanımlandı. 1978 de PMF stem cell kaynaklı klonal proliferasyon olarak tanımlandı. 1978 de PMF stem cell kaynaklı klonal proliferasyon olarak tanımlandı. 2005 te JAK2V617F 2005 te JAK2V617F 2006 da MPlW515L/K 2006 da MPlW515L/K

6

7 FİBROZİS

8 Diğer MPH daki gibi pluripotent hematopoietik progenitor hücrenin somatik mutasyonunda ortaya çıkar. Diğer MPH daki gibi pluripotent hematopoietik progenitor hücrenin somatik mutasyonunda ortaya çıkar. Thorium dioksit Thorium dioksit Petrol ürünleri (benzen toluen) Petrol ürünleri (benzen toluen) İonize radyasyon İonize radyasyon

9 E/K : 1.6 – 1 E/K : 1.6 – 1 İnsidans: 0.4-1.5/100.000 İnsidans: 0.4-1.5/100.000 Yahudilerde daha sık. Yahudilerde daha sık. Ortalama görülme yaşı 55-60 Ortalama görülme yaşı 55-60 30 yaş:%2, 40 yaş : %10 50 yaş:%30 30 yaş:%2, 40 yaş : %10 50 yaş:%30 Çocuklarda çok nadir. Çocuklarda çok nadir.

10 Kromozom Anomalileri: Kromozom Anomalileri: PMF li hastaların %50-60 ında klonal karyotipik anomaliler vardır.Ancak bunların hiçbirisi spesifik değildir. PMF li hastaların %50-60 ında klonal karyotipik anomaliler vardır.Ancak bunların hiçbirisi spesifik değildir. KÖTÜ prognoz

11 Kİ FİBROZİSİ: Kİ FİBROZİSİ: Fibroblastlar tarafından yapılan aşırı kollojen depolanması sonucudur. Fibroblastlar tarafından yapılan aşırı kollojen depolanması sonucudur. Normal kemik iliğinde retiküler matriksi destekleyen bir çok kollojen tipi olmasına rağmen PMF ile ilişkili TipI, III ve, IV, majör olarak ilişkilidir. Normal kemik iliğinde retiküler matriksi destekleyen bir çok kollojen tipi olmasına rağmen PMF ile ilişkili TipI, III ve, IV, majör olarak ilişkilidir. BMF ile ilişkili en önemli sitokin TGF Beta dır. Diğerleri PDGF,VEGF, Calmodulin, MMP3 ve 9. BMF ile ilişkili en önemli sitokin TGF Beta dır. Diğerleri PDGF,VEGF, Calmodulin, MMP3 ve 9.

12 Emperiopolezis: Emperiopolezis: Hematopoietik hücrelerin megakaryosit stoplazması içine önemli ölçüde girmesi (özellikle nötrofil ve eozinofiller) Hematopoietik hücrelerin megakaryosit stoplazması içine önemli ölçüde girmesi (özellikle nötrofil ve eozinofiller) Sonuçta yutulan hücrelerden litik granüllerin salınması, megakaryositlerin progresif destrüksiyonu, onların alfa granüllerin salınması ve growth faktörlerin salınması ile belirgin fibroblast aktivasyonu PMF de karakteristiktir. Sonuçta yutulan hücrelerden litik granüllerin salınması, megakaryositlerin progresif destrüksiyonu, onların alfa granüllerin salınması ve growth faktörlerin salınması ile belirgin fibroblast aktivasyonu PMF de karakteristiktir.

13 THROMBOPOİETİN(TPO): THROMBOPOİETİN(TPO): TPO megakaryosit büyüme ve gelişimi için gerekli major growth faktördür. TPO megakaryosit büyüme ve gelişimi için gerekli major growth faktördür. TPO’nun PMF lu hastalardaki konsantrasyonu normal ve reaktif trombositoz lu kişilerle karşılaştırıldığında daha yüksektir ancak megakaryosit kitlesi ile korelasyonu yoktur. TPO’nun PMF lu hastalardaki konsantrasyonu normal ve reaktif trombositoz lu kişilerle karşılaştırıldığında daha yüksektir ancak megakaryosit kitlesi ile korelasyonu yoktur. Plt ve megakaryositlerden düşük TPO reseptör (cMPL) ekspresyonu ve defektif TPO klirensi TPO yükselmesine katkıda bulunur. Plt ve megakaryositlerden düşük TPO reseptör (cMPL) ekspresyonu ve defektif TPO klirensi TPO yükselmesine katkıda bulunur.

14 CD34: CD34: TGFbeta tip II reseptörlerinin ekspresyonunun azalması ve FGF reseptör ve mRNA transkripsiyonu PMF lu hastalarda CD 34 + hematopoietik progenitor hücrelerin artışı ile sonuçlanır. TGFbeta tip II reseptörlerinin ekspresyonunun azalması ve FGF reseptör ve mRNA transkripsiyonu PMF lu hastalarda CD 34 + hematopoietik progenitor hücrelerin artışı ile sonuçlanır.

15 EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ Sorumlu mekanizma tam olarak belli değil. Sorumlu mekanizma tam olarak belli değil. CD34+ hc lerin dolaşımda artması rol oynuyor olabilir. CD34+ hc lerin dolaşımda artması rol oynuyor olabilir.

16 ARTMIŞ Kİ VASKÜLARİTESİ: ARTMIŞ Kİ VASKÜLARİTESİ: Kİ mikrodamar yoğunluğu artmıştır. Kİ mikrodamar yoğunluğu artmıştır. Bu fenomenin Kİ fibrozisi gibi megakaryosit lerden salınan çeşitli growth faktörlere sekonder olduğu düşünülmektedir. Bu fenomenin Kİ fibrozisi gibi megakaryosit lerden salınan çeşitli growth faktörlere sekonder olduğu düşünülmektedir. Bir çalışmada MVD artması ile megakaryosit kümelenmesi, artmış splenomegali ve Genel sağkalım azalması ile orantılı. Bir çalışmada MVD artması ile megakaryosit kümelenmesi, artmış splenomegali ve Genel sağkalım azalması ile orantılı.

17

18

19

20 SEMPTOM VE BELİRTİLER SEMPTOM VE BELİRTİLER En yaygın semptom hastaların %50-70 de görülen ciddi yorgunluk. En yaygın semptom hastaların %50-70 de görülen ciddi yorgunluk. Hastaların %25-50 sinde aşırı derecede büyümüş dalağa ait semptomlar. Hastaların %25-50 sinde aşırı derecede büyümüş dalağa ait semptomlar. %15-30 asemptomatik %15-30 asemptomatik Splenomegali %90 Hepatomegali %40-70 Splenomegali %90 Hepatomegali %40-70

21

22 PMF için karakteristikdir. PMF için karakteristikdir. Dalak büyüyerek pelvise kadar uzanır ve sağ tarafa doğru büyüyerek orta hattı karşıya geçebilir. Dalak büyüyerek pelvise kadar uzanır ve sağ tarafa doğru büyüyerek orta hattı karşıya geçebilir. Sol üst kadranda ağrı, çabuk doyma, sol omuz ağrısı Sol üst kadranda ağrı, çabuk doyma, sol omuz ağrısı Recurrent splenic infarkt ve perisplenit. Recurrent splenic infarkt ve perisplenit.

23

24 %40-70 hastada mevcuttur. %40-70 hastada mevcuttur. EMH ile ilşkili intrahepatik obstruksiyon ve/veya SM ye bağlı splenik akımın artması sonucu portal hipertansiyon gelişebilir. EMH ile ilşkili intrahepatik obstruksiyon ve/veya SM ye bağlı splenik akımın artması sonucu portal hipertansiyon gelişebilir. Asit, özafagus ve gastric varis, GİS kanama ve hepatik ensefelopati. Asit, özafagus ve gastric varis, GİS kanama ve hepatik ensefelopati. Portal ven trombozu diğer MPH da bir komplikasyonudur ve hastalığın klinik olarak başlamasından önce görülebilir. Portal ven trombozu diğer MPH da bir komplikasyonudur ve hastalığın klinik olarak başlamasından önce görülebilir.

25 SM, SM, HM, HM, LAP, LAP, Plevral,perikardiyal veya anormal efüzyonlar, Plevral,perikardiyal veya anormal efüzyonlar, GİS, GİS, GÜS, GÜS, Akciğer ler, Akciğer ler, SSS SSS Deri Deri

26

27 Osteoskleroz radyolojik olarak difuz yada yama tarzında kemik dansitesinin artması ile karakterizedir. Osteoskleroz radyolojik olarak difuz yada yama tarzında kemik dansitesinin artması ile karakterizedir. Periostit Periostit Kortikal kemik kan akımı artışı Kortikal kemik kan akımı artışı Sekonder Gut Sekonder Gut Osteolitik lezyonlar nadir. Osteolitik lezyonlar nadir.

28 ANEMİ: Hb<10 gr/ dl %50 Hb<8 gr/dl %20 Nedenleri: -İliğin eritropoez sahasının azalması -EMH ile ilşkili olarak inefektif eritropoez -Splenik sekestrasyon ve dolaşımdaki RBC lerin destrüksiyonu -Trombositopeni veya diğer nedenlere bağlı kanamalar. -Otoimmunhemoliz ANEMİ: Hb<10 gr/ dl %50 Hb<8 gr/dl %20 Nedenleri: -İliğin eritropoez sahasının azalması -EMH ile ilşkili olarak inefektif eritropoez -Splenik sekestrasyon ve dolaşımdaki RBC lerin destrüksiyonu -Trombositopeni veya diğer nedenlere bağlı kanamalar. -Otoimmunhemoliz

29 Periferik Yayma: -Anizositoz -Poikilositoz -Gözyaşı Hücreleri -Nükleuslu eritrositler. -Değişik derecelerde polikromazi. -Fragmante megakaryositler. Periferik Yayma: -Anizositoz -Poikilositoz -Gözyaşı Hücreleri -Nükleuslu eritrositler. -Değişik derecelerde polikromazi. -Fragmante megakaryositler.

30

31

32

33

34

35 Plt ve WBC sayısı değişken. Plt ve WBC sayısı değişken. Trombositoz %13 Lökositoz %11 Trombositoz %13 Lökositoz %11 Trombositopeni %26 Lökopeni %8 Trombositopeni %26 Lökopeni %8 Anormal platelet fonksiyonları mevcut ancak kanama ile ilişkisi zayıf. Anormal platelet fonksiyonları mevcut ancak kanama ile ilişkisi zayıf.

36 CD34 : CD34 : Çok merkezli bir İtal y an çalışmasında Çok merkezli bir İtal y an çalışmasında Dolaşımdaki CD34 miktarı 84 PMF hastasında 92 CD34/MicroL bulunmuş bu değer normalin 400 katı kadar yüksekti. Dolaşımdaki CD34 miktarı 84 PMF hastasında 92 CD34/MicroL bulunmuş bu değer normalin 400 katı kadar yüksekti. Diğer Ph negatif MPH hastalıklardan ayırımında pozitif prediktf değeri %98 negatif prediktif değeri %85 olarak bulunmuş. Diğer Ph negatif MPH hastalıklardan ayırımında pozitif prediktf değeri %98 negatif prediktif değeri %85 olarak bulunmuş.

37 Nonspesifik lab anormalikleri olabilir. -AP(Kc tutulumu kemik tutulumu) -LDH(inefektif eritropoez) -ÜrikAsit -VitB12(nötrofil kitlesinin artışı) Nonspesifik lab anormalikleri olabilir. -AP(Kc tutulumu kemik tutulumu) -LDH(inefektif eritropoez) -ÜrikAsit -VitB12(nötrofil kitlesinin artışı)

38 KEMİK İLİĞİ ASP: KEMİK İLİĞİ ASP: Aspirasyon zordur Dry Tap Aspirasyon zordur Dry Tap Nötrofilik ve megakaryositik hiperplazi görülür. Nötrofilik ve megakaryositik hiperplazi görülür. Megakaryositler sıklıkla morfolojik olarak anormaldir hem micro hemde makromegakaryositler görülür. Megakaryositler sıklıkla morfolojik olarak anormaldir hem micro hemde makromegakaryositler görülür. Granülositler hiperlobulasyon Granülositler hiperlobulasyon Eritroid prekürsörler artmış olabilir. Eritroid prekürsörler artmış olabilir.

39 KEMİK İLİĞİ BİOPSİ KEMİK İLİĞİ BİOPSİ Fibrozisi göstermek için gereklidir. Fibrozisi göstermek için gereklidir. Kİ başlangıçta sık olarak hücreden zengindir az miktarda fibrozis vardır(hücresel evre) Zamanla fibrozis yaygınlaşır. Kİ başlangıçta sık olarak hücreden zengindir az miktarda fibrozis vardır(hücresel evre) Zamanla fibrozis yaygınlaşır. Dilate sinüsler içerisinde immatür hücre grupları görülür. Dilate sinüsler içerisinde immatür hücre grupları görülür.

40 LABORATUVAR JAK2 gen mutasyonu JAK2 gen mutasyonu

41 AKUT LÖSEMİYE DÖNÜŞÜM PMF li hastaların az bir kısmında sonunda akut lösemi görülür.Çoğu myeloid orjinlidir. PMF li hastaların az bir kısmında sonunda akut lösemi görülür.Çoğu myeloid orjinlidir. Büyük bir çalışmada 2333 PMF hasta nın 91 inde (%3.9) akut lösemi gelişmiş.(En sık M7, M0 ve M2). Büyük bir çalışmada 2333 PMF hasta nın 91 inde (%3.9) akut lösemi gelişmiş.(En sık M7, M0 ve M2). Leukemic transformation in myelofibrosis with myeloid metaplasia: a single-institution experience with 91 cases. Mesa RA; Li CY; Ketterling RP; Schroeder GS; Knudson RA; Tefferi A SOBlood 2005 Feb 1;105(3):973-7. Epub 2004 Sep 23. Leukemic transformation in myelofibrosis with myeloid metaplasia: a single-institution experience with 91 cases. Mesa RA; Li CY; Ketterling RP; Schroeder GS; Knudson RA; Tefferi A SOBlood 2005 Feb 1;105(3):973-7. Epub 2004 Sep 23.

42 AKUT LÖSEMİYE DÖNÜŞÜM 311 PMF lu hastanın analizinde 311 PMF lu hastanın analizinde Tanı anında 2 faktörün lösemik dönüşüm için bağımsız belirleyici olduğu bulunmuş. Tanı anında 2 faktörün lösemik dönüşüm için bağımsız belirleyici olduğu bulunmuş. Dolaşımdaki blast >%3 Dolaşımdaki blast >%3 Plt< 100.000 Plt< 100.000 Lösemik transformasyon kötü prognozla ilişkili. Lösemik transformasyon kötü prognozla ilişkili. Risk factors for leukemic transformation in patients with primary myelofibrosis. Huang J; Li CY; Mesa RA; Wu W; Hanson CA; Pardanani A; Tefferi A Cancer. 2008 Jun 15;112(12):2726-32. Risk factors for leukemic transformation in patients with primary myelofibrosis. Huang J; Li CY; Mesa RA; Wu W; Hanson CA; Pardanani A; Tefferi A Cancer. 2008 Jun 15;112(12):2726-32.

43 TANI Nonspesifik semptomlar Splenomegali Hepatomegali Anemi Yüksek/Düşük Plt ve WBC Tanı için ilk ipucuPeriferik Yayma Gözyaşı hücreleri Lökoeritroblastik tablo Nücleuslu eritrositler Granulosit öncülleri. Kemik iliği Biopsi Fibrozis Malign Hücre kümelerinin yokluğu

44 Cologne Criteria A Diğer MPH veya MDS ilişkisi yok B Splenomegali >11 cm C Trombositoz > 500.000 D Anemi <12 g/dl E L ö koeritroblastik kan tablosu F Histopatoloji: Gran ü lositik ve megakaryositik proliferasyon, geniş multilob ü le ç ekirdek i ç eren megakaryositlerin anormal k ü melenmesi 1 Retik ü lin fibrozis yok 2 Hafif Retik ü lin fibrozis 3 Artmış retik ü lin veya kolojen fibrozis 4Osteoskleroz Stage 1 A + B + C + F1 = Hiperselüler (Prefibrotik) MF Stage 2 A + B + C + D + F2 = Erken PMF Stage 3 A + B + D + F3 = Belirgin PMF Stage 4 A + B + D + E + F 3 + 4 = İleri PMF

45 Necessary criteria A. A. Diffiuse bone marrow fibrosis B. B. Absence of Philadelphia chromosome or BCR-ABL rearrangement in peripheral blood cells Optional criteria A. A. Splenomegaly of any grade B. B. Anisopoikilocytosis with teardrop erythrocytes C. C. Presence of circulating immature myeloid cells D. D. Presence of circulating erythroblasts E. E. Presence of clusters of megakaryoblasts and anomalous megakaryocytes in bone marrow sections F. F. Myeloid metaplasia Diagnosis of PMF is acceptable if the following combinations are present: The two necessary criteria plus any other two optional criteria when splenomegaly is present, or The two necessary criteria plus any other four optional criteria when splenomegaly is absent Table 70-8 -- The Italian Criteria for the Diagnosis of Primary Myelofibrosis

46 Major criteria 1. 1. Presence of megakaryocyte proliferation and atypia, [*] usually accompanied by either reticulin and/or collagen fibrosis, or, in the absence of significant reticulin fibrosis, the megakaryocyte changes must be accompanied by an increased bone marrow cellularity characterized by granulocytic proliferation and often decreased erythropoiesis (ie, prefibrotic cellular-phase disease) [*] 2. 2. Not meeting WHO criteria for PV [†], CML [‡], MDS [§], or other myeloid neoplasm [†] [‡] [§] [†] [‡] [§] 3. 3. Demonstration of Jak2617V > F or other clonal marker (eg, MPL515W > L/K), or in the absence of a clonal marker, no evidence of bone marrow fibrosis due to underlying inflammatory or other neoplastic diseases [¶] [¶] Minor criteria 1. 1. Leukoerythroblastosis [ ∥ ] [ ∥ ] [ ∥ ] 2. 2. Increase in serum lactate dehydrogenase level [ ∥ ] [ ∥ ] [ ∥ ] 3. 3. Anemia [ ∥ ] [ ∥ ] [ ∥ ] 4. 4. Palpable splenomegaly [ ∥ ] [ ∥ ] [ ∥ ] Table 70-9 -- Proposed Revised World Health Organization Criteria for Primary Myelofibrosis Data from Tefferi A, Thiele J, Orazi A, et al: Proposals and rationale for revision of the World Health Organization diagnostic criteria for polycythemia vera, essential thrombocythemia, and primary myelofibrosis: recommendations from an ad hoc international expert panel. Blood 110:1092, 2007.

47

48 PROGNOSTİK FAKTÖRLER SİTOGENETİK iyi Kötü Del (20q) Komplex anomaliler Del (13q) Trisomi 8 Trizomi 9 JAK2 mutasyonu 2 küçük çalışmada daha agresif bir hastalıkla ilişkili olduğu gösterilmiş.

49 TEDAVİ PMF da günümüzde küratif tedavi Allojenik kök hücre naklidir.. PMF da günümüzde küratif tedavi Allojenik kök hücre naklidir.. Transplant için uygun olmayan hastalarda yaklaşım semptomlara yöneliktir. *Androjen Preparatları *Eritropoetin *Hidroksiüre *Radyoterapi *Splenektomi Transplant için uygun olmayan hastalarda yaklaşım semptomlara yöneliktir. *Androjen Preparatları *Eritropoetin *Hidroksiüre *Radyoterapi *Splenektomi Thalidomid Thalidomid Lenalidomid Lenalidomid

50

51 ANEMİ Androjen Preparatları *Fluoxymesterone 20mg/gün *Testosteron enanthate 400-600mg/hafta IM *Danazol 200-800mg/gün sentetik modifiye testesteron Androjen Preparatları *Fluoxymesterone 20mg/gün *Testosteron enanthate 400-600mg/hafta IM *Danazol 200-800mg/gün sentetik modifiye testesteron 1/3 hastada anemiyi düzeltir. 1/3 hastada anemiyi düzeltir. Prednisone 30mg/gün tedaviye eklenebilir. Prednisone 30mg/gün tedaviye eklenebilir. 1 aylık tedaviden sonra yanıt alınanlarda androjenlere devam edilir steroid kesilir. 1 aylık tedaviden sonra yanıt alınanlarda androjenlere devam edilir steroid kesilir.

52 ANDROJEN LER KCFT tedaviden önce ve sonra periyodik takip edilir. KCFT tedaviden önce ve sonra periyodik takip edilir. Prostat CA yönünden RT ve PSA bakılmalıdır. Prostat CA yönünden RT ve PSA bakılmalıdır. Kadınlarda virilizan etkiye dikkat edilmelidir. Kadınlarda virilizan etkiye dikkat edilmelidir. %29-57 hastada yanıt alınır. %29-57 hastada yanıt alınır.

53 ERİTROPOETİN Anemi genellikle eksojen eritropoetin tedavisine yanıtsız. Anemi genellikle eksojen eritropoetin tedavisine yanıtsız. EPO düzeyi 100U/l daha düşük olan hastalara haftada 40.000 ünite EPO anemiyi düzeltmek için verilebilir. EPO düzeyi 100U/l daha düşük olan hastalara haftada 40.000 ünite EPO anemiyi düzeltmek için verilebilir.

54 Melphalan-Busulfan Alkilleyici ajanlar toksisiteleri fazla günümüzde pek kullanılmamaktadır. Alkilleyici ajanlar toksisiteleri fazla günümüzde pek kullanılmamaktadır.

55 HİDROKSİÜRE 500-1000 mg oral. 500-1000 mg oral. Splenomegaliyi azaltır Splenomegaliyi azaltır Lökositoz ve Lökositoz ve Trombositozu düzeltir. Trombositozu düzeltir. Doz modifikasyonu hastanın klinik durumu ve kan sayımına göre yapılır. Doz modifikasyonu hastanın klinik durumu ve kan sayımına göre yapılır. Hidroksiüre etkinliği JAK2V617F mutasyon varlığı ile ilgili gibi görünüyor.PMF lu 69 hastanın hidroksi üreye yanıt vermeyenlerde %48 bu mutasyon gösterilmiş. Hidroksiüre etkinliği JAK2V617F mutasyon varlığı ile ilgili gibi görünüyor.PMF lu 69 hastanın hidroksi üreye yanıt vermeyenlerde %48 bu mutasyon gösterilmiş. The presence of JAK2V617F in primary myelofibrosis or its allele burden in polycythemia vera predicts chemosensitivity to hydroxyurea. Sirhan S; Lasho TL; Hanson CA; Mesa RA; Pardanani A; Tefferi A Am J Hematol. 2008 May;83(5):363-5.

56 SPLENEKTOMİ Semptomatik SM Semptomatik SM Rekürren splenik infark episodları. Rekürren splenik infark episodları. Transfüzyon bağımlı anemi. Transfüzyon bağımlı anemi. Refrakter trombositopeni. Refrakter trombositopeni. Hiperkatabolik semptomlar Hiperkatabolik semptomlar Portal hipertansiyon. Portal hipertansiyon. Düşük dereceli yaygın damar içi pıhtılaşmasının operasyon öncesi kanıtları varsa (Fibrin yıkım ürünleri artmış, D-DiMER 500> ) perioperatif kanama riski artabilir ve bu düzelene kadar operasyonun ertelenmesi tavsiye edilir.

57 SPLENEKTOMİ Ameliyata bağlı mortalite %7.5-9 Ameliyata bağlı mortalite %7.5-9 3 ay sonra bu oran %26. 3 ay sonra bu oran %26. Risk *Dalak 2000 mg üzerinde ise *Plt<70.000 Risk *Dalak 2000 mg üzerinde ise *Plt<70.000 Postop trombositoz %5-29 hastada görülür. *Sağkalım azalması ile ilşkilidir Postop trombositoz %5-29 hastada görülür. *Sağkalım azalması ile ilşkilidir Sağkalım için splenektominin kanıtlanmış bir etkisi yok. Sağkalım için splenektominin kanıtlanmış bir etkisi yok.

58 KOMPLİKASYONLAR İntraabdominal kanama, İntraabdominal kanama, Subphrenic abse, Subphrenic abse, Sepsis, Sepsis, Aşırı thrombocytosis Aşırı thrombocytosis Thrombosis ( stroke, pulmonary emboli, portal ven thrombosis), Thrombosis ( stroke, pulmonary emboli, portal ven thrombosis), Hepatomegaly Hepatomegaly

59 Transfüzyon ihtiyacı 2 haftada 2-3 üniteden daha fazla kan ihtiyacı olması. 2 haftada 2-3 üniteden daha fazla kan ihtiyacı olması.

60 RADYOTERAPİ Splenik radyoterapi cerrahi için uygun olmayan hastalarda geçici fayda sağlayabilir. Splenik radyoterapi cerrahi için uygun olmayan hastalarda geçici fayda sağlayabilir. Retrospektif bir çalışmada *SM ye bağlı semptomları olan 14 PMF hasta *7-24 Gy &Hastaların hepsinde semptomlar kaybolmuş &Hastaların %30 unda dalak boyutunda azalma Retrospektif bir çalışmada *SM ye bağlı semptomları olan 14 PMF hasta *7-24 Gy &Hastaların hepsinde semptomlar kaybolmuş &Hastaların %30 unda dalak boyutunda azalma

61 RADYOTERAPİ Özellikle diğer EMH odaklarındada başarılıdır. -Spinal Kord -Peritoneal ve plevral kavite -Kemik -Myeloid Sarkom -Periostit Özellikle diğer EMH odaklarındada başarılıdır. -Spinal Kord -Peritoneal ve plevral kavite -Kemik -Myeloid Sarkom -Periostit

62 RADYOTERAPİ Komplikasyonlar *Sitopeniler (En önemlisi) *Sepsis *Hemorajiler Komplikasyonlar *Sitopeniler (En önemlisi) *Sepsis *Hemorajiler

63 İNTERFERON ALFA Fibroblast proliferasyonunu azaltır. Fibroblast proliferasyonunu azaltır. Ancak Dalak boyutu, Retikülin fibrozis, osteoskleroz, mikrodamar yağunluğu üzerine bir etkisi gösterilememiş. Ancak Dalak boyutu, Retikülin fibrozis, osteoskleroz, mikrodamar yağunluğu üzerine bir etkisi gösterilememiş. Yan etkileri sık Yan etkileri sık

64 ANEGRELİD MF 17 hasta (ET ve PV dan dönüşüm) MF 17 hasta (ET ve PV dan dönüşüm) Anegrelid 1 mg/gün po verilmiş. Anegrelid 1 mg/gün po verilmiş. Trombositoz 13 hastada düzelmiş 1 hastada değişmemiş 3 hastada artmış Trombositoz 13 hastada düzelmiş 1 hastada değişmemiş 3 hastada artmış HSM,Transfüzyon ihtiyacı ve anemiye etkisi yok. HSM,Transfüzyon ihtiyacı ve anemiye etkisi yok.

65 TALİDOMİD Konstitusyonel semtomları Konstitusyonel semtomları Dalak boyutu Dalak boyutu Hb düzeyini yükseltir Hb düzeyini yükseltir WBC ve PLT sayısını düzeltir WBC ve PLT sayısını düzeltir Transfüzyon ihtiyacını Transfüzyon ihtiyacını 100mg/gün 16 hafta tedavi 100mg/gün 16 hafta tedavi Düşük doz 50mg/gün Talidomide 0.5 mg/gün 3 ay süre ile prednisone eklenmesiyle daha iyi sonuçlar elde edilmiş. Düşük doz 50mg/gün Talidomide 0.5 mg/gün 3 ay süre ile prednisone eklenmesiyle daha iyi sonuçlar elde edilmiş.

66 LENALİDOMİD Tek ajan olarak lenalidomid 10 mg (plt sayısı 100.000 altında ise 5 mg) *Anemi %22 *SM %33 *Trombositoz %50 düzelir. Tek ajan olarak lenalidomid 10 mg (plt sayısı 100.000 altında ise 5 mg) *Anemi %22 *SM %33 *Trombositoz %50 düzelir. En sık yan etki myelosüpresyon. En sık yan etki myelosüpresyon. Steroidle birlikte verildiğinde Fibroziste azalma ve JAK2 mutant alel yükünde azalma tespit edilmiş. Steroidle birlikte verildiğinde Fibroziste azalma ve JAK2 mutant alel yükünde azalma tespit edilmiş.

67 Pomalidomid Pomalidomid Etanercept Etanercept İmatinib İmatinib JAK2 inhibitörleri JAK2 inhibitörleri Bortezomib Bortezomib

68 HEMATOPOİETİC CELL TRANSPLANTASYON Genç hasta Genç hasta 2 veya daha fazla olumsuz faktörü olan *Hb %1 2 veya daha fazla olumsuz faktörü olan *Hb %1

69 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM…. SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM….

70 Bu sunumun ve daha önceki sunumların slaytlarına www.hematoloji55.com dan ulaşabilirsiniz. www.hematoloji55.com


"Dr.Engin KELKİTLİ 04/02/2010. Primer myelofibrozis (PMF) başlıca kronik myeloproliferasyon, ve atipik megakaryositik hiperplazi ile sonuçlanan klonal," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları