Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akciğerin Süpüratif Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akciğerin Süpüratif Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Akciğerin Süpüratif Hastalıkları

2 Bronşektazi Bronş duvarının kas ve elastik kompenentlerinin destrüksiyonu sonucunda anormal ve kalıcı genişlemeler. Boğmaca ve Kabakulak için etkin aşı Akciğer Tbc prevalansında azalma Antibiotik

3

4 Etyoloji 1)-Kazanılmış -Bronkopulmoner enf (%30-60),
-Bronş obstruksiyonu ybc cisim asp tm hiler lap %5-10 -diğer (rekürren asp pnömonisi ,irritan madde inh.) 2)Konjenital -anatomik defektler(trakeamalazi,bronkomalazi) -vasküler defektler (intralober sekestrasyon) -silier bozukluklar (kartagener send,immotil silia ) -Immun yetm (Ig G ve Ig A yetmezliği)

5 Bronşektazi Patogenez:
Bronşların obstruksiyonu veya anormal dilatasyonu Kronik persistan enfeksiyon

6

7 Fizyopatoloji Orta çaplı bronşlarda (segment ve subsegmental )
Normal çapının 4 katına kadar genişleme Bronş duvarında esnek doku ve kas dokusu yerine nedbe dokusu Silier fonksiyon bozukluğundan dolayı sekresyon ve bakteriler yeterince temizlenemez ,mukus tıkacı oluşur Segmenter pulmoner arter ile genişlemiş bronş arasında anastomoz !!Abondan hemoptizi

8 Yerleşim Alt lob (posterolateral segment) Sol alt lob (%60-80 lingula)
Sağ alt lob (%45-60 orta lob) Bilateral (%30-40) Tbc→Üst lob ve sağ orta lob

9

10 Solda daha sık olma nedeni
Sol ana bronşun trakea ile olan geniş açısından dolayı drenajı sağa göre zor Sol ana bronşun pulmoner arteri çaprazladığı yerde hafif bası Sol ana bronşun sağdan daha dar olması

11 Pseudo (yalancı) Bronşektazi
Atipik pnömoniye bağlı bronşlarda genişleme Geçici genişleme Birkaç haftalık tedavi ile geçer

12

13 Raid’in bronkografi bulgularına göre Bronşektazi
1. Silindirik (hafif dilatasyon, bronş ağacının dallanma sayısı normal) 2. Variköz (yaygın genişleme, lokal tomurcuk gibi genişleme alanları, dallanma orta derecede azalmış) 3. Kistik (Sekresyonla dolu genişlemiş bronşlar keseciklerle sonlanır, dallanma çok azalmış)

14

15 Klinik Rekürren öksürük Mukoprülan balgam Ateş Hemoptizi Çomak parmak
Kilo kaybı Dispne

16 Tanı Hikaye Fizik muayene Balgam kültürü Orta derecede anemi
Sedimentasyonda yükselme Lökositoz

17 Radyoloji PA Akciğer grafisi
* Peribronşial fibrozis ve kalan sekresyonlara bağlı lineer işaretler (Tramvay yolu=ince paralel çizgiler) * Diş macunu=kalın paralel çizgiler * Bal peteği=ekmek içi Bronkoskopi (etyoloji, hemoptizinin yeri, aspirasyon) Bronkografi

18

19

20 HRCT *Silindirik B: Kalın duvarlı genişlemiş bronşlar, tramvay yolu (düz bronşial genişleme) *Variköz B: Genişlemiş bronşlarda tomurcuk benzeri görüntü *Sakküler B: Dilate bronşta hava sıvı seviyesi ve kistler

21 Bronşektazinin komplikasyonları
Tekrarlayan pnömoni Akciğer absesi Ampiyem Bronkoplevral fistül Kanama Beyin absesi Mediyastinit Septik emboli Amiloidozis

22 Bronşektazi den korunma ??
-Humoral İmmün yetmezliklere erken tanı (Ig a ve Ig G eksiklikleri ) Pnömoniler etkin ve yeterince ted. edilmeli Bronşektazi erken dönemde altta ybc cisim obst aranmalı( bronkoskopi) Tbc de etkili anti tbc ted

23 Tedavi 1. Tıbbi ve Konservatif tedavi
*Antibiotik (Balgam kültürü, 14 gün) *Fizyoterapi, postural drenaj *Bronkoskopi (aspirasyon, kültür) *Antiinflamatuar *Bronkodilatatör *Mukolitik ve ekspektoran tedavi *İnfluenza ve pnömokok aşısı *Etyolojiye yönelik tedavi

24 Bronşial artere selektif embolizasyon: Masif hemoptizi (Genel durumu kötü, cerrahi kabul etmeyen hasta)

25 Tedavi 2. Cerrahi *Tıbbi tedaviye cevap vermeyen lokalize
*Lokalize olup sık tıbbi tedavi istemeyen *Belirli bölgeden masif hemoptizi

26 Preop hazırlık Trakeobronşial ağaç görüntülenmeli (HRCT)
Bronkoskopi (Yabancı cisim, obst, anomali) Geniş spektrumlu antibiyotik Sigara SFT ve Kan gazları Göğüs fizyoterapisi

27 Segmental rezeksiyon Lobektomi Pnömonektomi (Tek taraflı yaygın) Cerrahi mortalite %1-8.6 Cerrahi sonrası %80 asemptomatik %15 iyleşme %5 faydasız

28 Akciğer Absesi Akciğer parankiminin bir bölgede harap olması ve içinde pü toplanması Değişik etyolojik ve patolojik etkenler Lokalize destrüktif Kaviter Süpüratif bir hastalıktır

29

30

31

32 AKCİĞER ABSESİ ETYOLOJİ:Orofarenks ve nazofarenksdeki maddelerin aspirasyonu *Alkol koması *Genel anastezi *Epilepsi nöbetleri *Kafa travması *Suda boğulma

33 AKCİĞER ABSESİ Regürjitasyona neden olan özefagus hastalıkları: hiatus hernisi, divertikül, striktür. Özofago-trakeal fistül Kötü ağız bakımı

34

35 Sağ üst lob posterior Sağ alt lob süperior segment Alfa ve beta hemolitik Streptokok Stafilokoklar Hemolitik olmayan Streptokoklar E. Koli

36

37 Klinik ÜSYE belirtileri Yüksek ateş Produktif öksürük Göğüs ağrısı
Abse kavitesinin boşalması *Hemoptizi *Pirülan balgam (bol, kusar tarzda)

38 Opportunistik (fırsatçı) abseler
Vucut savunma mekanizmalarını zayıflatan hastalıklar Çocuklarda: Prematurite, Konjenital defektler, Bronkopnömoniler, kan diskrazileri, sistemik hastalıklar Yaşlılarda: Malign hast, İmmün-süpresif ilaç, kortikosteroid ve radyasyon tedv

39 Opportunistik (fırsatçı) abseler
Birden fazla ortaya çıkan abse Hastanede yatarken ortaya çıkarlar Stafilokokkus aureus en sık Özel bir yer seçmezler, her yerde olur Sağda daha fazla

40 Tanı Akciğer grafisi→pnömonitis evresinde pnömonik infiltrasyon, kavite, hava-sıvı seviyesi, atelektazi, pnömotoraks, plevral kalınlaşma BT Bronkoskopi (altta yatan neden ve aspirasyon)

41

42 Tedavi Esas tedavi medikal: drenaj ve antb. Drenaj→Postural drenaj
Transtorasik tüp drenajı (Monaldi drenajı) Antibiyotik: Kültür antibiogram, geniş spektrumlu ikili antb.(En az 3 hafta, gerekirse 2 ay devam edilir)

43

44 CERRAHİ TEDAVİ Cerrahi *Durdurulmayan masif kanama
*2 aylık medikal tedaviye rağmen 6cm çapında kalın duvarlı abse *Bronkobiliyer fistül, ampiyem, bronşektazi *Kavite oluşturmuş akciğer kanseri

45 CERRAHİ TEDAVİ Genellikle lobektomi
Vasküler yapışıklıklar ve hiler LAP nedeniyle teknik zorluklar çıkabilir. Kompl: Metastatik beyin absesi, septisemi, Bronkobiliyer fistül, Ampiyem Mortalite %5 civarında Opportinistik abselerde mortalite çok yüksek


"Akciğerin Süpüratif Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları