Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEPATİT NEDENLERİ VİRUS HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HSV, VZV, EBV, CMV, Sarı humma, Coxsackie, Adenovirus, kızamık, kızamıkçık BAKTERİ Brusella, tüberküloz,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEPATİT NEDENLERİ VİRUS HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HSV, VZV, EBV, CMV, Sarı humma, Coxsackie, Adenovirus, kızamık, kızamıkçık BAKTERİ Brusella, tüberküloz,"— Sunum transkripti:

1 HEPATİT NEDENLERİ VİRUS HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HSV, VZV, EBV, CMV, Sarı humma, Coxsackie, Adenovirus, kızamık, kızamıkçık BAKTERİ Brusella, tüberküloz, leptospira, … PARAZİT Toksoplazma, F.hepatica, şistosoma, … ENFEKSİYON DIŞI Alkol, Yağlı kc, İlaçlar (asetominofen, INH, halotan…), Toksik (mantar, fosfor…), Otoimmun

2 HEPATİT A VİRUS Epidemiyoloji Picornavirüs ailesinden RNA virüs Picornavirüs ailesinden RNA virüs insanlar doğal konaktır. insanlar doğal konaktır. Kontamine yiyecek ve içeceklerle… Kontamine yiyecek ve içeceklerle… Aylar sonra bile dışkıyla atılım Aylar sonra bile dışkıyla atılım Kötü hijyen şartlarında erken yaşta… Kötü hijyen şartlarında erken yaşta… Gelişmiş ülkelerde geç yaşlarda ve sıklıkla gelişmekte olan ülkelere seyahatle… Gelişmiş ülkelerde geç yaşlarda ve sıklıkla gelişmekte olan ülkelere seyahatle… Yaşla birlikte daha semptomatik ve komplike Yaşla birlikte daha semptomatik ve komplike Parenteral ve cinsel yolla bulaşma seyrek Parenteral ve cinsel yolla bulaşma seyrek Damariçi ilaç bağımlıları ve hemofili hastaları risk altında Damariçi ilaç bağımlıları ve hemofili hastaları risk altında

3 HEPATİT A VİRUS Patogenez Virüs yutulduktan sonra ilk replikasyon ince barsaklarda  kan yoluyla karaciğere  Hepatosit içinde çoğalma  safra yoluyla yeni virüslerin dışkıya bulaşması Virüs yutulduktan sonra ilk replikasyon ince barsaklarda  kan yoluyla karaciğere  Hepatosit içinde çoğalma  safra yoluyla yeni virüslerin dışkıya bulaşması Hepatosit hasarı virüsün sitopatik etkisinden çok hücresel bağışıklık ile… Hepatosit hasarı virüsün sitopatik etkisinden çok hücresel bağışıklık ile… Bulaştırıcılık; 2 hafta  Sarılık  1 hafta (hepatoselüler hasarın başlamasından hemen önceki dönem dışkı ve kanda virüs en yüksek konsantrasyonda) Bulaştırıcılık; 2 hafta  Sarılık  1 hafta (hepatoselüler hasarın başlamasından hemen önceki dönem dışkı ve kanda virüs en yüksek konsantrasyonda)

4 HEPATİT A VİRUS Klinik Kuluçka süresi 15-50 gün Kuluçka süresi 15-50 gün Asemptomatik Asemptomatik Semptomatik Semptomatik Fulminan Fulminan Kolestatik Kolestatik Tekrarlayan form Tekrarlayan form Kronikleşme yoktur. Kronikleşme yoktur.

5 HEPATİT A VİRUS Tanı Serumda Anti-HAV IgM  akut enfeksiyon Serumda Anti-HAV IgM  akut enfeksiyon Anti HAV IgG  ömür boyu pozitif kalır Anti HAV IgG  ömür boyu pozitif kalırTedavi Özgül bir tedavisi yoktur. Özgül bir tedavisi yoktur. Uzamış kolestatik formda steroid Uzamış kolestatik formda steroid Fulminan hepatitte yakın izlem ve destek, transplantasyon Fulminan hepatitte yakın izlem ve destek, transplantasyon

6 HEPATİT A VİRUS Korunma Temas sonrası; standart insan immunglobulini (0,02 ml/kg) kas içine (6 aylık koruma) Temas sonrası; standart insan immunglobulini (0,02 ml/kg) kas içine (6 aylık koruma) Temas öncesi; 6-12 ay ara ile 2 doz aşı kullanılmaktadır. Temas öncesi; 6-12 ay ara ile 2 doz aşı kullanılmaktadır. Aşı endikasyonları; yüksek endemisite gösteren bölgelere seyahat yüksek endemisite gösteren bölgelere seyahat kr.karaciğer hastalığı kr.karaciğer hastalığı erkek homoseksüeller erkek homoseksüeller sık kan ve kan ürünü kullananlar sık kan ve kan ürünü kullananlar damariçi ilaç bağımlıları damariçi ilaç bağımlıları okul, kreş, hastanedeki serogatif personel okul, kreş, hastanedeki serogatif personel Koruyucluğu %90 üzerinde olup ömür boyu olduğu düşünülmektedir.

7 HEPATİT B VİRUS Hepadna virüs ailesinden bir DNA virüsüdür. Epidemiyoloji Uzak doğu ve sahra altı afrika’da en sık (>%10) Uzak doğu ve sahra altı afrika’da en sık (>%10) Türkiye orta endemisite (%2-10) Türkiye orta endemisite (%2-10) USA, Kanada, Avustralya ve yeni Zelanda düşük endemisite (%0.1-2) USA, Kanada, Avustralya ve yeni Zelanda düşük endemisite (%0.1-2)

8 HEPATİT B VİRUS erken yaşta alınması kronikleşme riskini artırır. (Yenidoğanda %90 erişkinde %5) erken yaşta alınması kronikleşme riskini artırır. (Yenidoğanda %90 erişkinde %5) Parenteral, vertikal ve horizontal geçiş olabilir. Parenteral, vertikal ve horizontal geçiş olabilir. Tüm vücut sıvılarında bulunabilmesine karşın kan, semen ve tükrük enfeksiyoz kabul edilir. Tüm vücut sıvılarında bulunabilmesine karşın kan, semen ve tükrük enfeksiyoz kabul edilir. Riskli gruplar; Sağlık personeli, sık cinsel eş değiştirenler, kan ve kan ürünü kullananlar, damar içi ilaç bağımlıları, hemodiyaliz hastaları, aile içinde HbsAg taşıyıcısı olanlar Riskli gruplar; Sağlık personeli, sık cinsel eş değiştirenler, kan ve kan ürünü kullananlar, damar içi ilaç bağımlıları, hemodiyaliz hastaları, aile içinde HbsAg taşıyıcısı olanlar

9 HEPATİT B VİRUS Serolojik göstergeler: HbsAg: enfeksiyonun varlığı (>6 ay  kronik) HbsAg: enfeksiyonun varlığı (>6 ay  kronik) Anti-HBs: bağışık (Akut hastalıktan sonra iyileşende yada aşı sonrası) Anti-HBs: bağışık (Akut hastalıktan sonra iyileşende yada aşı sonrası) HbcAg: hepatosit içindedir, serumda saptanmaz HbcAg: hepatosit içindedir, serumda saptanmaz Anti-HBc-IgM  akut enfeksiyon Anti-HBc-IgM  akut enfeksiyon AntiHbc-total(+), IgM(-)  Virüsle önceden karşılaşılmış AntiHbc-total(+), IgM(-)  Virüsle önceden karşılaşılmış HbeAg/antiHbe: replikasyon az yada çok (mutant suşlar akdeniz ülkelerinde sık) HbeAg/antiHbe: replikasyon az yada çok (mutant suşlar akdeniz ülkelerinde sık) HBV DNA: tedavi izleminde HBV DNA: tedavi izleminde

10 HEPATİT B VİRUS Patogenez/ klinik Akut infeksiyon; 1-6 aylık inkubasyon döneminde sonra akut hepatit (immünolojik mekanizmayla) Akut infeksiyon; 1-6 aylık inkubasyon döneminde sonra akut hepatit (immünolojik mekanizmayla) Kronik infeksiyon; sıklıkla hafif yada subklinik ilerler. Kronik infeksiyon; sıklıkla hafif yada subklinik ilerler. Asemptomatik taşıyıcı (inaktif) Asemptomatik taşıyıcı (inaktif) Kronik hepatit Kronik hepatit Siroz Siroz Kanser (%0.8-4.1) Kanser (%0.8-4.1)

11 HEPATİT B VİRUS Tedavi Interferon, lamivudin ve adefovir Interferon, lamivudin ve adefovir Tedavi yanıtı; Tedavi yanıtı; virolojik (HBVDNA’nın negatifleşmesi) virolojik (HBVDNA’nın negatifleşmesi) serolojik (hBe/antiHbe serokonversiyonu) serolojik (hBe/antiHbe serokonversiyonu) biyokimyasal (Kc enzimlerinin normale dönmesi) biyokimyasal (Kc enzimlerinin normale dönmesi)

12 HEPATİT B VİRUS HBV aşısı; yenidoğanlar yenidoğanlar sağlık personeli sağlık personeli hemodiyaliz hastaları hemodiyaliz hastaları mental özürlülere bakanlar mental özürlülere bakanlar HbsAg taşıyıclarının yakın çevresi HbsAg taşıyıclarının yakın çevresi ilaç bağımlıları ilaç bağımlıları AntiHbs >10 IU/L  koruyucu (%95). AntiHbs >10 IU/L  koruyucu (%95). Temas sonrası; aşı + 0.06 ml/kg HBIG

13 HEPATİT C VİRUS Flaviridae ailesinden hepacivirus genusunun tek üyesi RNA virüsü Bulaş yolları HBV gibi (cinsel ve ortak eşya kullanımı daha az riskli)

14 HEPATİT C VİRUS klinik İnkubasyon süresi 7 hafta (1-6 ay) İnkubasyon süresi 7 hafta (1-6 ay) Akut; sıklıkla asemptomatik. Fulminan hepatit çok seyrektir. Fulminan hepatit çok seyrektir.Kronik Kronikleşme %15-20  20-30 yılda %15-20 siroz Kronikleşme %15-20  20-30 yılda %15-20 siroz Karaciğer kanseri gelişme riski %1-5 Karaciğer kanseri gelişme riski %1-5

15 HEPATİT C VİRUS Tanı Bulaştan sonra, HCV-RNA 28 günde, anti-HCV 3 ayda olguların çoğunda saptanır Bulaştan sonra, HCV-RNA 28 günde, anti-HCV 3 ayda olguların çoğunda saptanırTedavi Akut dönemde IFN Akut dönemde IFN Kronik olgularda PegIFN+RIB bir yıl Kronik olgularda PegIFN+RIB bir yıl Aşı ve Ig preparatlarının korunmada yeri yoktur. Aşı ve Ig preparatlarının korunmada yeri yoktur.

16 HEPATİT D VİRUS HbsAg’ye muhtaç RNA virüsüdür. Epidemiyoloji HBV gibi bulaşır (HBV taşıyıcılarında %5) HBV gibi bulaşır (HBV taşıyıcılarında %5)Klinik HBV ve HDV (koinfeksiyon)  fulminan seyir fazla HBV ve HDV (koinfeksiyon)  fulminan seyir fazla HBV taşıyıcında delta (superinfeksiyon)  kronikleşme fazla HBV taşıyıcında delta (superinfeksiyon)  kronikleşme fazlaTanı Serumda Delta antikorları ve HDV-RNA Serumda Delta antikorları ve HDV-RNATedavi IFN (yanıt düşük) IFN (yanıt düşük) Korunma; HBV’den korunma

17 HEPATİT E VİRUS Caliciviridae ailesinden bir RNA virüsüdür. dışkı ağız yoluyla yayılır (su epidemileri) orta doğu, kuzey doğu afrika, hindistan’da daha sık Gebe kadınlarda mortalitesi yüksek(%20-25) İnkubasyon 15-60 gün kronikleşme gösterilmemiş

18 HIV ENFEKSİYONU VE AIDS

19 Adults and children estimated to be living with HIV/AIDS as of end 2003 Total: 34 – 46 million Western Europe 520 000 – 680 000 North Africa & Middle East 470 000 – 730 000 Sub-Saharan Africa 25.0 – 28.2 million Eastern Europe & Central Asia 1.2 – 1.8 million South & South-East Asia 4.6 – 8.2 million Australia & New Zealand 12 000 – 18 000 North America 790 000 – 1.2 million Caribbean 350 000 – 590 000 Latin America 1.3 – 1.9 million East Asia & Pacific 700 000 – 1.3 million

20 Estimated adult and child deaths from HIV/AIDS during 2003 Total: 2.5 – 3.5 million Western Europe 2 600 – 3 400 North Africa & Middle East 35 000 – 50 000 Sub-Saharan Africa 2.2 – 2.4 million Eastern Europe & Central Asia 23 000 – 37 000 East Asia & Pacific 32 000 – 58 000 South & South-East Asia 330 000 – 590 000 Australia & New Zealand<100 North America 12 000 – 18 000 Caribbean 30 000 – 50 000 Latin America 49 000 – 70 000

21 Türkiye’de 2004 Haziran sonunda HIV/AIDS’li kişi sayısı toplam 1802 Türkiye’de 2004 Haziran sonunda HIV/AIDS’li kişi sayısı toplam 1802 %78.8 15-49 yaş arası %78.8 15-49 yaş arası AIDS hastalarının %31’i tanıdan sonraki 1 yıl içinde ölmektedir AIDS hastalarının %31’i tanıdan sonraki 1 yıl içinde ölmektedir 3 yıl sonraki ölüm oranı %76 3 yıl sonraki ölüm oranı %76

22

23

24 BULAŞ YOLLARI Cinsel yolla bulaş Cinsel yolla bulaş En önemli bulaş yoludur En önemli bulaş yoludur Bulaş için HIV pozitif kişiyle yapılan tek bir cinsel temas yeterlidir Bulaş için HIV pozitif kişiyle yapılan tek bir cinsel temas yeterlidir Korunmasız cinsel temasta;virusun enfekte erkekten kadına bulaş riski,enfekte kadından erkeğe bulaş riskinden fazladır Korunmasız cinsel temasta;virusun enfekte erkekten kadına bulaş riski,enfekte kadından erkeğe bulaş riskinden fazladır Rektal ilişki ile bulaş riski daha yüksek Rektal ilişki ile bulaş riski daha yüksek CYBH varlığı bulaş riskini arttırır CYBH varlığı bulaş riskini arttırır

25 Kan ve kan ürünleri ile bulaş Kan ve kan ürünleri ile bulaş HIV yönünden tarama yapılmaya başlandığından beri bu yolla bulaş azalmıştır HIV yönünden tarama yapılmaya başlandığından beri bu yolla bulaş azalmıştır Kan ve KÜ transfüzyonu Kan ve KÜ transfüzyonu Organ transplantasyonu Organ transplantasyonu Enjektör ve diğer aletlerle bulaş Enjektör ve diğer aletlerle bulaş Damar içi madde kullananlar önemli risk grubudur Damar içi madde kullananlar önemli risk grubudur Sağlık personeline bulaş Sağlık personeline bulaş İğne,enjektör batması ile(risk %0.2-0.5) İğne,enjektör batması ile(risk %0.2-0.5) İnfekte vücut sıvıları ile bulaşmış mukozal temasla (risk %0.1) İnfekte vücut sıvıları ile bulaşmış mukozal temasla (risk %0.1)

26 Anneden bebeğe bulaş Anneden bebeğe bulaş Gebelik süresince Gebelik süresince Doğum sırasında (%10-30) Doğum sırasında (%10-30) Postpartum dönemde emzirmekle Postpartum dönemde emzirmekle

27 HIV ENFEKSİYONUNUN DOĞAL SEYRİ Klinik spektrum asemptomatik dönemden AIDS’e kadar değişir Klinik spektrum asemptomatik dönemden AIDS’e kadar değişir Hastaların çoğu başlangıç enfeksiyonundan sonra uzun dönem asemptomatik kalır Hastaların çoğu başlangıç enfeksiyonundan sonra uzun dönem asemptomatik kalır Enfeksiyondan sonraki 2 yıl içinde AIDS gelişme oranı %5’ten azdır Enfeksiyondan sonraki 2 yıl içinde AIDS gelişme oranı %5’ten azdır 10 yıl içinde vakaların %48’inde HIV enfeksiyonunun son dönemine ulaşılır 10 yıl içinde vakaların %48’inde HIV enfeksiyonunun son dönemine ulaşılır Enfeksiyondan sonra 1-4 haftada Aj(p24) kanda saptanır Enfeksiyondan sonra 1-4 haftada Aj(p24) kanda saptanır Antikorlar 2-14 haftada oluşur Antikorlar 2-14 haftada oluşur

28 DOĞAL SEYİR HIV’in bulaşması HIV’in bulaşması Cinsel yol,kontamine kan veya kan ürünleriyle ya da perinatal yolla Cinsel yol,kontamine kan veya kan ürünleriyle ya da perinatal yolla %4’ünde risk faktörü saptanamaz %4’ünde risk faktörü saptanamaz Kan transfüzyonu yoluyla bulaşırsa virus yükü daha fazladır ve median inkübasyon süresi kısadır(6-7 yıl) Kan transfüzyonu yoluyla bulaşırsa virus yükü daha fazladır ve median inkübasyon süresi kısadır(6-7 yıl) HIV-2’nin bulaş yolları aynıdır HIV-2’nin bulaş yolları aynıdır Primer(Akut) HIV enfeksiyonu Primer(Akut) HIV enfeksiyonu Virusun girişini takiben olguların %50-90’ında semptomatik primer HIV enfeksiyonu Virusun girişini takiben olguların %50-90’ında semptomatik primer HIV enfeksiyonu Klinik belirtiler genellikle ilk 2-4 haftada görülür Klinik belirtiler genellikle ilk 2-4 haftada görülür Sitotoksik T-lenfositler ve HIV spesifik antikorların ortaya çıkışını takiben viral yük azalır ve semptomlar geriler Sitotoksik T-lenfositler ve HIV spesifik antikorların ortaya çıkışını takiben viral yük azalır ve semptomlar geriler

29 Ateş(%96) Ateş(%96) Yaygın LAP(%24) Yaygın LAP(%24) Farenjit(%70) Farenjit(%70) Döküntü(%70) Döküntü(%70) Myalji ve artralji(%54) Myalji ve artralji(%54) Diyare(%32) Diyare(%32) Baş ağrısı(çoğunlukla retroorbital,%32) Baş ağrısı(çoğunlukla retroorbital,%32) Bulantı ve kusma(%27) Bulantı ve kusma(%27) HSM(%14) HSM(%14) Pamukçuk(%12) Pamukçuk(%12) Nörolojik semptomlar(%12) Nörolojik semptomlar(%12)

30 Laboratuvar Lenfopeni(ilk 2 haftada) Hem CD4 hem de CD8 sayısı azalır CD4 sayısı 200/mm³ altına inebilir Lenfopeni(ilk 2 haftada) Hem CD4 hem de CD8 sayısı azalır CD4 sayısı 200/mm³ altına inebilir Lenfositoz(3-4. haftadan itibaren) Lenfositoz(3-4. haftadan itibaren) Belirgin artış CD8 hücrelerde olur CD4/CD8 oranı kalıcı olarak tersine döner Belirgin artış CD8 hücrelerde olur CD4/CD8 oranı kalıcı olarak tersine döner Hafif trombositopeni Hafif trombositopeni CPK düzeyi artabilir CPK düzeyi artabilir Transaminazlar ve ALP genelde artmıştır Transaminazlar ve ALP genelde artmıştır Nörolojik tutulum varsa BOS’ta lenfositik pleositoz Nörolojik tutulum varsa BOS’ta lenfositik pleositoz

31 Tanı anti-HIV negatiftir anti-HIV negatiftir p24 antijen testi kullanılır p24 antijen testi kullanılır Enfeksiyon kuvvetle düşünülüyor ve p24 antijen testi negatif ise PCR ile kantitatif HIV RNA bakılmalıdır Enfeksiyon kuvvetle düşünülüyor ve p24 antijen testi negatif ise PCR ile kantitatif HIV RNA bakılmalıdırYaklaşım Hemen tedavi başlanmalıdır; prognoz belirleyici Hemen tedavi başlanmalıdır; prognoz belirleyici Tedavi ile CD4 hücre sayısı artar ve viral yük azalır Tedavi ile CD4 hücre sayısı artar ve viral yük azalır Serokonversiyon Serokonversiyon Anti-HIV antikorlarının pozitifleştiği 6-12. haftalar arasındaki dönem Anti-HIV antikorlarının pozitifleştiği 6-12. haftalar arasındaki dönem

32 Asemptomatik dönem Asemptomatik dönem Kişiler asemptomatiktir Kişiler asemptomatiktir Fizik inceleme normaldir Fizik inceleme normaldir

33 Asemptomatik dönem Asemptomatik dönem Kişiler asemptomatiktir Kişiler asemptomatiktir Fizik inceleme normaldir Fizik inceleme normaldir Bazı olgularda; Bazı olgularda; Persistan generalize lenfadenopati(PGL) Persistan generalize lenfadenopati(PGL) İnguinal bölge dışında 2 bölgede büyümüş lenf nodları İnguinal bölge dışında 2 bölgede büyümüş lenf nodları çapı > 1cm çapı > 1cm Üç aydan uzun süreli Üç aydan uzun süreli Başka bir neden saptanamayan Başka bir neden saptanamayan Cilt bulguları Cilt bulguları Bu dönemde lenfatik dokularda virus replikasyonu devam eder Bu dönemde lenfatik dokularda virus replikasyonu devam eder

34 CD4 sayısı progresif olarak azalır CD4 sayısı progresif olarak azalır Asemptomatik dönem 2-15 yıl(ortalama 7-10 yıl) Asemptomatik dönem 2-15 yıl(ortalama 7-10 yıl) CD4 sayısı genellikle 500/mm³ üzerindedir CD4 sayısı genellikle 500/mm³ üzerindedir Olgular 6 ayda bir kan sayımı, CD4 hücre sayımı, HIV RNA bakılarak değerlendirilmelidir Olgular 6 ayda bir kan sayımı, CD4 hücre sayımı, HIV RNA bakılarak değerlendirilmelidir

35 Erken semptomatik dönem Erken semptomatik dönem Klinik olarak; Klinik olarak; Ateş Ateş Açıklanamayan kilo kaybı Açıklanamayan kilo kaybı Tekrarlayan diyare Tekrarlayan diyare Halsizlik Halsizlik Baş ağrısı ve benzeri konstitüsyonel semptomlar Baş ağrısı ve benzeri konstitüsyonel semptomlar Hasta asemptomatik de olabilir Hasta asemptomatik de olabilir Başlangıçta tabloya ARC (AIDS-related complex) denilirken son yıllarda B semptomları deniliyor Başlangıçta tabloya ARC (AIDS-related complex) denilirken son yıllarda B semptomları deniliyor

36 Laboratuvar CD4 hücre sayısı 200-500/mm³ CD4 hücre sayısı 200-500/mm³ Anemi Anemi Lökopeni Lökopeni Trombositopeni Trombositopeni Transaminaz düzeylerinde yükselme Transaminaz düzeylerinde yükselmeYaklaşım Hastalara antiretroviral tedavi başlanması önerilir Hastalara antiretroviral tedavi başlanması önerilir

37 Geç semptomatik dönem Geç semptomatik dönem CD4+ lenfosit sayısı 200/mm³ altındadır CD4+ lenfosit sayısı 200/mm³ altındadır Fırsatçı enfeksiyonlar ve malignensilerin görülme sıklığı artar Fırsatçı enfeksiyonlar ve malignensilerin görülme sıklığı artar Konstitüsyonel semptomlar devam eder Konstitüsyonel semptomlar devam eder AIDS ile ilşkili ‘wasting’ (erime),demans,periferik nöropati bu dönemin özelliğidir AIDS ile ilşkili ‘wasting’ (erime),demans,periferik nöropati bu dönemin özelliğidirLaboratuvar CD4+ lenfosit 200/mm³ altındadır CD4+ lenfosit 200/mm³ altındadır Anemi,lökopeni,trombositopeni Anemi,lökopeni,trombositopeni LDH,globulin artar LDH,globulin artar Kreatinin artışı+proteinüri, HIV ile ilişkili nefropati Kreatinin artışı+proteinüri, HIV ile ilişkili nefropati

38 Yaklaşım Fırsatçı enfeksiyonların profilaksi, tanı ve tedavisi önem taşır Fırsatçı enfeksiyonların profilaksi, tanı ve tedavisi önem taşır Önceden tedavi almamışsa hemen antiretroviral tedavi başlanmalidır Önceden tedavi almamışsa hemen antiretroviral tedavi başlanmalidır Tedavi alıyorsa daha güçlü ajanlardan oluşan rejime geçilmelidir Tedavi alıyorsa daha güçlü ajanlardan oluşan rejime geçilmelidir

39 İleri evre İleri evre CD4+ lenfosit sayısı 50/mm³ altındadır CD4+ lenfosit sayısı 50/mm³ altındadır İleri derecede immunsupresyondan dolayı İleri derecede immunsupresyondan dolayı Dissemine MAC enfeksiyonu Dissemine MAC enfeksiyonu CMV retiniti CMV retiniti Dissemine histoplazmosis Dissemine histoplazmosis Progresif mulltifokal lökoensefalopati Progresif mulltifokal lökoensefalopati Servikal displazi Servikal displazi Nörolojik tutulum belirgindir Nörolojik tutulum belirgindir Erime sendromu gelişir Erime sendromu gelişir Kalori alımındaki azalma Kalori alımındaki azalma Katabolizmadaki hızlanma Katabolizmadaki hızlanma Malabsorbsiyon nedeniyle Malabsorbsiyon nedeniyle Yaklaşım geç semptomatik dönemdeki gibidir Yaklaşım geç semptomatik dönemdeki gibidir

40 HIV ENFEKSİYONU KLASİFİKASYONU HIV ENFEKSİYONU KLASİFİKASYONU CD4 sayısı A B C >500 A1 B1 C1 200-499 A2 B2 C2 <200 A3 B3 C3

41 HIV ENFEKSİYONUNDA KLİNİK KATEGORİLER A KATEGORİSİ A KATEGORİSİ Asemptomatik HIV enfeksiyonu Asemptomatik HIV enfeksiyonu Persistan generalize LAP(PGL) Persistan generalize LAP(PGL) Akut retroviral sendrom Akut retroviral sendrom B KATEGORİSİ B KATEGORİSİ ‘ Basiller anjiomatozis’ ‘ Basiller anjiomatozis’ Oral ya da rekürren vulvovajinal kandidiazis Oral ya da rekürren vulvovajinal kandidiazis Konstitüsyonel semptomlar Konstitüsyonel semptomlar ‘Oral hairy leukoplakia’ ‘Oral hairy leukoplakia’ Herpes zoster Herpes zoster İdiyopatik trombositopenik purpura(ITP) İdiyopatik trombositopenik purpura(ITP) Listeriozis Listeriozis Pelvik inflamatuar hastalık Pelvik inflamatuar hastalık Periferik nöropati Periferik nöropati

42 C KATEGORİSİ C KATEGORİSİ CD4+ sayısının 200/mm³ altında olması CD4+ sayısının 200/mm³ altında olması Özefajial,bronşiyal ya da trakeal kandidiazis Özefajial,bronşiyal ya da trakeal kandidiazis Ekstrapulmoner koksidiomikozis Ekstrapulmoner koksidiomikozis İnvaziv serviks kanseri İnvaziv serviks kanseri Kronik intestinal kriptosporidiozis(1 aydan uzun) Kronik intestinal kriptosporidiozis(1 aydan uzun) CMV retiniti;karaciğer,dalak,lenf düğümleri dışında CMV’nin saptanması CMV retiniti;karaciğer,dalak,lenf düğümleri dışında CMV’nin saptanması HIV’e bağlı ensefalopati HIV’e bağlı ensefalopati Kronik HSV ülserleri(1 aydan uzun süreli),bronşiti, pnömonisi Kronik HSV ülserleri(1 aydan uzun süreli),bronşiti, pnömonisi Ekstrapulmoner histoplazmozis Ekstrapulmoner histoplazmozis Kronik intestinal izosporiazis(1 aydan uzun süreli) Kronik intestinal izosporiazis(1 aydan uzun süreli) Kaposi sarkomu Kaposi sarkomu Lenfoma:burkitt,immunoblastik,primer beyin Lenfoma:burkitt,immunoblastik,primer beyin

43 ELISA 1 (-) Negatif olarak rapor et (+) ELISA 4&5 (-) Her iki test de negatifse sonucu negatif rapor et (+) ELISA 4&5 (-) Her iki test de negatifse sonucu negatif rapor et (+) Doğrulama testleri (-) Sonucu negatif rapor et. ELİSA yalancı (+) kabul edilir Pozitif HIV antikor testi SERUM (?) PCR Virus izolasyonu

44 TEDAVİ HIV İLE ENFEKTE HASTALARDA ANTİRETROVİRAL TEDAVİYE BAŞLAMA ENDİKASYONLARI Akut HIV veya serokonversiyondan sonraki ilk 6 ay Akut HIV veya serokonversiyondan sonraki ilk 6 ay CD4+ T-hücre sayısı ve HIV-RNA düzeyi ne olursa olsun tedavi edilmeli CD4+ T-hücre sayısı ve HIV-RNA düzeyi ne olursa olsun tedavi edilmeli Semptomatik Semptomatik CD4+ T-hücre sayısı ve HIV-RNA düzeyi ne olursa olsun tedavi edilmeli CD4+ T-hücre sayısı ve HIV-RNA düzeyi ne olursa olsun tedavi edilmeli Asemptomatik Asemptomatik CD4+ T-hücre 20.000 (RT- PCR) tedavi önerilmeli CD4+ T-hücre 20.000 (RT- PCR) tedavi önerilmeli

45 VVVVV VVVVVV xxxxxxxxxxxxxxxx Çekirdek VVVVVV xxxxxxxx Proteaz RNA Revers transkriptaz VVVVV DNA Proteaz inhibitörleri Nükleozit analogları NNRTİ

46 KORUNMA Cinsel yolla bulaşa karşı korunma Cinsel yolla bulaşa karşı korunma Genital ve oral mukoza membranlarının cinsel ilişki sırasında kan,semen,vajinal ve servikal sekresyonlarla temasının azaltılması Genital ve oral mukoza membranlarının cinsel ilişki sırasında kan,semen,vajinal ve servikal sekresyonlarla temasının azaltılması Kondom kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması Kondom kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların tedavisi Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların tedavisi Güvenli cinsel temasın yaygınlaştırılması (tek eşli cinsel yaşam veya uygun ve güvenli cinsel eş seçimi) Güvenli cinsel temasın yaygınlaştırılması (tek eşli cinsel yaşam veya uygun ve güvenli cinsel eş seçimi)

47 Kan ve kan ürünleriyle bulaşa karşı korunma Kan ve kan ürünleriyle bulaşa karşı korunma Antikor testleri bulunduğundan beri bu yolla bulaş azalmıştır Antikor testleri bulunduğundan beri bu yolla bulaş azalmıştır Damar içi madde kullananlarda Damar içi madde kullananlarda Bu alışkanlığın önlenmesi ve tedavi edilmesi Bu alışkanlığın önlenmesi ve tedavi edilmesi Ortak enjektör kullanım risklerinin anlatılması Ortak enjektör kullanım risklerinin anlatılması Kondom kullanımının sağlanması Kondom kullanımının sağlanması Steril enjektör kullanımının sağlanması Steril enjektör kullanımının sağlanması Eğitim Eğitim

48 Anneden bebeğe geçişe karşı korunma Anneden bebeğe geçişe karşı korunma HIV pozitif kadına doğum kontrol yöntemleri öğretilmelidir HIV pozitif kadına doğum kontrol yöntemleri öğretilmelidir Hamile kalan HIV pozitif kadına erken dönemde kürtaj yapılmalıdır Hamile kalan HIV pozitif kadına erken dönemde kürtaj yapılmalıdır Bebeği doğurmakta ısrarlı ise gebeliğin son trimestırında anneye, doğumdan sonra da bebeğe antiretroviral tedavi başlanmalıdır Bebeği doğurmakta ısrarlı ise gebeliğin son trimestırında anneye, doğumdan sonra da bebeğe antiretroviral tedavi başlanmalıdır Elektif sezaryan uygulanırsa bebeğe HIV geçişi 4-5 kat azalır Elektif sezaryan uygulanırsa bebeğe HIV geçişi 4-5 kat azalır Virusun anne sütü ile geçişi gösterildiğinden emzirme önerilmez Virusun anne sütü ile geçişi gösterildiğinden emzirme önerilmez

49 HIV ENFEKSİYONU İLE İLİŞKİLİ FIRSATÇI ENFEKSİYONLAR Sık görülen bakteriyel enfeksiyonlar Sık görülen bakteriyel enfeksiyonlar Pnömoni Pnömoni Endokardit Endokardit Bakteremi Bakteremi Selülit Selülit Üriner enfeksiyon Üriner enfeksiyon Kolesistit Kolesistit Peritonit Peritonit i.v. Uyuşturucu kullananlarda i.v. Uyuşturucu kullananlarda Endokardit Endokardit Selülit Selülit Subkutan apseler Subkutan apseler

50 TÜBERKÜLOZ Daha önce tüberküloz geçirmiş kişilerde; Daha önce tüberküloz geçirmiş kişilerde; HIV enfeksiyonunun erken döneminde reaktivasyon tüberkülozu HIV enfeksiyonunun erken döneminde reaktivasyon tüberkülozu Klinik tablo;akciğer semptom ve bulgularıyla seyreder Klinik tablo;akciğer semptom ve bulgularıyla seyreder PPD %60-80 pozitif PPD %60-80 pozitif Akciğer grafisinde:tipik tüberküloz bulguları,kaviter lezyonlar Akciğer grafisinde:tipik tüberküloz bulguları,kaviter lezyonlar Tipik tüberküloz granülomları oluşabilir Tipik tüberküloz granülomları oluşabilir %20-40 akciğer dışı tüberküloz %20-40 akciğer dışı tüberküloz


"HEPATİT NEDENLERİ VİRUS HAV, HBV, HCV, HDV, HEV, HSV, VZV, EBV, CMV, Sarı humma, Coxsackie, Adenovirus, kızamık, kızamıkçık BAKTERİ Brusella, tüberküloz," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları