Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Destek ProgramıBütçesi Temiz Üretim Mali Destek Programı3.000.000 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı3.500.000 Turizm Mali Destek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Destek ProgramıBütçesi Temiz Üretim Mali Destek Programı3.000.000 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı3.500.000 Turizm Mali Destek."— Sunum transkripti:

1

2 Destek ProgramıBütçesi Temiz Üretim Mali Destek Programı3.000.000 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı3.500.000 Turizm Mali Destek Programı3.500.000 Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı3.500.000 Toplam13.500.000 Başvuruların Alınmaya Başlanacağı Tarih: 15 Ocak 2015 KAYS (İnternet) Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 27 Mart 2015 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 3 Nisan 2015 Başvuruların Alınmaya Başlanacağı Tarih: 15 Ocak 2015 KAYS (İnternet) Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 27 Mart 2015 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 3 Nisan 2015

3

4 Temiz Üretim Nedir? Temiz üretim, bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Temiz üretim, doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını, bu sırada oluşan atıkların ve kirliliğin ve bunların insan sağlığına olan olası risklerinin azaltılmasını sağlar. Çevresel problemleri üretim sürecinin sonunda değil üretim sürecinin kaynağında çözmeye çalışır.

5 Amaç: KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kar amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır. Öncelikler: Öncelik 1. Atıkların kaynağında azaltılması - Üretim yapan işletmenin alacağı yönetsel önlemler, yapacağı süreç değişiklikleri, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu - Atıklarının (katı atık, atık su, baca gazı emisyonları vb.) miktarının veya kirletici yükünün azaltılması; - Üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı.

6 Öncelikler: Öncelik 2. Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması - Ürün tasarımında, üretim süreçlerinde, paketlemede veya pazarlama yöntemlerinde yapılacak değişikliklerle çevre dostu ürünlerin üretilmesi. Öncelik 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması - Üretim ve hizmet sektöründeki işletmelerin, kendi ihtiyaç duyduğu enerji için rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak lisanssız olarak elektrik üretmesi Temiz Üretim Mali Destek Programı

7 Öncelikler: Öncelik 4. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi - Mevcutta atık olarak bertaraf edilen veya ekonomik olarak sahip olduğu potansiyelin altında değer gören tarımsal/endüstriyel atıkların ve/veya yan ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere ve/veya enerjiye dönüştürülmesi. Öncelik 5. Endüstriyel Simbiyoz (Ekoloji) uygulamaları - Birden fazla işletmenin işbirliği sonucunda (ortak hammadde kullanımı, enerji, su ve yan ürünlerin fiziksel değişimi) çevresel ve ekonomik fayda sağlanması. Temiz Üretim Mali Destek Programı

8 Toplam Bütçe : 3.000.000 TLDestek Oranları : %25 - %50Asgari Destek Tutarı : 30.000 TLAzami Destek Tutarı : 400.000 TL Toplam Proje Bütçesi (TL) AsgariAzami 60.0001.600.000 Programa İlişkin Mali Bilgiler Örnek: Uygulama Süresi : 6 ay – 12 ay Projelerin Süresi

9 Kimler Başvurabilir? - KOBİ statüsündeki tüm işletmeler - Kar Amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler - Kurulmuş, tescil edilmiş olması, - Merkezinin ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’ndeki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması, - Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması, - Proje konusu ve önerilen faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konuları ile uyumlu olması, - Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa proje ortağı/ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

10 Örnek Proje Konuları: - Su tüketimini azaltmaya yönelik proses, teknoloji, malzeme/ekipman değişiklikleri, - Sıcaklık, zaman, basınç gibi parametrelerin kontrol edilerek üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin tasarrufuna yönelik gerekli değişikliklerin yapılması; - Proses/teknoloji değişiklikleri ile daha temiz üretim yöntemlerine geçişin sağlanması; - Oluşması önlenemeyen atıkların başka bir proseste veya üretim bandında kullanılmasına yönelik projeler; - Kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik proses değişiklikleri; - Ürünlerin hafifletilmesi, daha kolay geri dönüştürülmesinin sağlanması; - Isı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesi; - Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesislerin enerji ihtiyacını sağlamakta kullanılması; - Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi; - Atıklardan enerji üretimine yönelik tesisler.

11 Desteklenmeyecek Projeler - Atık su arıtma, baca gazı arıtma, atık depolama, atık bertaraf tesisleri gibi proje konuları uygun değildir. Firmaya hem çevresel hem de mali açıdan geri dönüşü olacak, ekonomik olarak “gerçekleştirilebilir” uygulamalar” dışında kalan uygulamalar desteklenmeyecektir. - 500 KW’dan büyük yenilenebilir enerji uygulamaları kapsam dışında tutulmuştur. Sadece elektrik üretip satan işletmelere destek verilmeyecektir. Önemli Not: - ÇED süreci faaliyetinizin içeriğine göre uzun sürebileceğinden projenizin hazırlık aşamasında ilgili kuruma başvuru yapılmış olmalıdır. Önemli Not: Bu program kapsamında inşaat maliyetleri uygun maliyetler arasında yer almamaktadır.

12

13 Neden Makine İmalat Desteği? - Makine sektörünün diğer sektörleri besleyici rolü, - Türkiye Sanayisi için stratejik sektörler olarak belirlenen otomotiv, enerji, savunma, tarım ve gıda gibi sektörlere yönelik makine imalatının yaygınlaştırılması ve desteklenmesi - Türkiye’de makine sektöründe gerçekleşen net satışın %8,3 ile önemli bir bölümü Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan Gebze, İzmit ve Adapazarı ilçeleri ile bu ilçeleri besleyen civar ilçelerden kaynaklanması. - Bölgede dikkate alınması gereken düzeyde dış ticaret açığı bulunması ve makine sektörünün bölgede öne çıkan bu ilçelerde dışa bağımlılığın yüksek olması (ülkede aynı sektörde gerçekleşen ihracat içerisinde aldığı pay %5,7 ile net satışa kıyasla düşük iken, ithalatta aldığı pay %7,2 ile oldukça yüksektir )

14 Amaç Makina imalatı sektöründe ithal edilen ürünlerin ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilerek Bölgenin markalaşmasının sağlanması Programın Öncelikleri 1. AR-GE, yenilikçilik ve ileri teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, 2. İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatın desteklenmesi, 3. Makina imalatında kullanılan ve ithal bağımlılığı olan yüksek teknoloji ara mamullerin üretilmesi, 4. İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın sağlanması.

15 Toplam Bütçe : 3.500.000 TLDestek Oranları : %25 - %50Asgari Destek Tutarı : 30.000 TLAzami Destek Tutarı : 400.000 TL Toplam Proje Bütçesi (TL) AsgariAzami 60.0001.600.000 Programa İlişkin Mali Bilgiler Örnek: Projelerin Süresi Uygulama Süresi : 6 ay – 12 ay

16 Örnek Proje Konuları -AR-GE altyapısının kurulması, -Üniversite, Oda, Sektör dernekleri işbirliğinde AR-GE laboratuvarının kurulması, -Diğer sektörleri besleyen makine imalatı, -İthal ikame veya ihraç potansiyeli yüksek makina imalatı, -Orta-yüksek teknoloji düzeyinde makina imalatı -Makina imalatında kullanılan ve dışa bağımlılığı olan ara mamullerin üretimi, -İmalatta gelişmiş yönetim teknolojilerinin uygulanması, -İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi,

17 Kimler Başvurabilir? - KOBİ statüsündeki tüm işletmeler - Kar Amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler - Kurulmuş, tescil edilmiş olması, - Merkezinin ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’ndeki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması, - Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması, - Proje konusu ve önerilen faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konuları ile uyumlu olması, - Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa proje ortağı/ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

18 Önemli Not!!! -Üretim amacıyla sermaye malı olarak kullanılan makine imalatı ya da söz konusu makinalara ait ara mamullerinin üretimi konusundaki projeler desteklenecektir. -Otomotiv, beyaz eşya, tıbbi cihaz üretimi gibi nihai tüketiciye yönelik üretilen makinalar kapsamındaki projeler desteklenmeyecektir. -ÇED süreci faaliyetinizin içeriğine göre uzun sürebileceğinden projenizin hazırlık aşamasında ilgili kuruma başvuru yapılmış olmalıdır. Bu program kapsamında inşaat maliyetleri uygun maliyetler arasında yer almamaktadır.

19

20 Amaç Turizm Mali Destek Programı’nın amacı, turist başına elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm gelirlerinden aldığı payın artırılmasıdır. Öncelikler 1. Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası akreditasyonun sağlanması, - Tesislerin EFQM, ISO, HACCP gibi kalite belgesi almasını sağlayacak faaliyetlerin desteklenmesi, - Konaklama tesislerinin yıldız artırımlarına ilişkin projeler, - Konaklama tesislerinin yeşil yıldız almalarını sağlayacak faaliyetleri kapsayan projeler. 2. Turizm işletmelerinde yenilikçi hizmet sunumu ve tanıtımında teknoloji yoğun çözümlerin yaygınlaştırılması, - Turizm portal ve bilgi sistemleriyle entegrasyon sağlanması 3. Turizm işletmelerinde dinlence, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, 4. Turizm işletmelerinde insan kaynaklarının kalitesinin yükseltilmesi.

21 Toplam Bütçe : 3.500.000 TLDestek Oranları : %25 - %50Asgari Destek Tutarı : 30.000 TLAzami Destek Tutarı : 300.000 TL Toplam Proje Bütçesi (TL) AsgariAzami 60.0001.200.000 Programa İlişkin Mali Bilgiler Örnek: Projelerin Süresi Uygulama Süresi : 6 ay – 12 ay

22 Kimler Başvurabilir? - Mikro veya Küçük İşletme olması «10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler mikro işletme olarak tanımlanırken; 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler ise küçük işletme olarak tanımlanmıştır.» - Kurulmuş, tescil edilmiş olması, - Turizm İşletme Belgesi ve/veya Belediye İşletme Belgesi sahibi konaklama yapılan tesis olması, - Merkezinin, Üretim/Faaliyet yerinin ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’ndeki Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinden birisinde kayıtlı olması, - Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması, - Proje konusu ve önerilen faaliyetlerin, kuruluş sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konuları ile uyumlu olması, - Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa proje ortağı/ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi. - Turizm İşletme Belgesi veya Belediye İşletme Belgesi’ne sahip konaklama tesisi olması

23 Önemli Not!!! Programa Turizm İşletme Belgesi ve/veya Belediye İşletme Belgesi sahibi konaklama yapılan tesisler başvuru yapabilecektir. Bu işletmeler dışındaki işletmelerin yapacağı başvuru uygun başvuru olarak sayılmayacaktır. KOBİ tanımına göre orta ve büyük ölçekli işletmeler uygun başvuru sahibi değildir.

24 HARCAMALAR UYGUN MALİYETLER UYGUN OLMAYAN MALİYETLER + Doğrudan Maliyetler Dolaylı Maliyetler -

25

26 Doğrudan Maliyetler Projede görevlendirilmiş yeni istihdam edilen personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri (işveren ve işçi kesintileri), ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), Yolculuk ve gündelik giderleri, Yeni ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemesi maliyetleri, Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), Gündelik giderleri konaklama, yemek ve görev yeri sınırları dâhilinde seyahat giderleri ile muhtelif giderleri kapsar. 6245 sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları) belirtilen memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Yurtdışı gündelik giderleri için, yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulunun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararında belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınarak, bu kararın hükümleri uygulanır.

27 Uygun Doğrudan Maliyetler Ajans tarafından sağlanan destek tutarı 200.000 TL'nin üzerinde olan projelerde denetim maliyetleri, Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri, teminat mektubu maliyetleri vb.), Deneme üretiminin gerektirdiği hammadde maliyetleri, Belgelendirme maliyetleri, Danışmanlık hizmet alım maliyetleri, Eğitim hizmet alımı maliyetleri, Görünürlük maliyetleri. Götürü usulde yazılmamalıdır. Görünürlük için kullanılacak kalemler ayrı ayrı yazılmalıdır.

28 Uygun Maliyetler Uygun Dolaylı Maliyetler Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri v.b.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin % 1’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

29 Uygun Olmayan Maliyetler Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır: Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje faaliyetlerinin gerektirdiği geçici ofis/yer kiralama dışında olağan faaliyet yeri (proje uygulama yeri olsa dahi) kira ödemeleri, Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, İkinci el ekipman alımları,

30 Uygun Olmayan Maliyetler Kur farkından doğan zararlar, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması dışında her türlü araç alımı, İnşaat işi kapsamına giren maliyetler (yeni bina inşaatı, inşaatı devam eden binanın tamamlanması vs…), Deneme üretimi haricinde ticari amaçlı üretimde kullanılacak hammadde maliyeti. KDV, Gümrük Vergisi, ÖTV gibi diğer vergiler Kamulaştırma giderleri.

31 Başvuru sahibi her bir programa 1 başvuru yapabilir. Ajansın önceki mali destek programlarından destek alan gerçek ve tüzel kişiler, bu desteğin devamı süresince ve bu desteğe ait sözleşmenin sona erdiği günden itibaren “1 yıl” geçmiş olmadıkça ajansa başvuruda bulunamaz. Örneğin, 01.01.2014 tarihinde ajans ile destek sözleşmesi sona eren bir yararlanıcı 02.01.2015 tarihine dek ajansa başvuru yapamaz.

32 Nasıl Başvuru Yapılır?

33 Sisteme Kaydolma ve Proje Başvurusu http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/

34 Nasıl Başvuru Yapılır? Sisteme Kaydolma ve Proje Başvurusu

35 Nasıl Başvuru Yapılır? Eğitim dokümanları ve kullanıcı kılavuzları

36 http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ Başvuru Sahibi Bilgileri Çıktısı Alınan Form Zarfın Üstüne Yapıştırılacak Başvurular Nasıl Yapılacaktır? ONLINE BAŞVURU YAPILACAK VE ÇIKTISI ALINACAK Nasıl Başvuru Yapılacak? 1 ASIL 1 YEDEK

37 Başvuru Sahibi Bilgileri Başvurular Nasıl Yapılacaktır? T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A İzmit/Kocaeli SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 Arifiye - SAKARYA DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yanı No: 11/4 DÜZCE BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Borazanlar Mah. D-100 Karayolu Cad. No:42 BOLU YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ Fatih Cad. Hürriyet Sok. 24/3 Merkez - YALOVA T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Yenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No: 72/A İzmit/Kocaeli SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sakarya Mah. No: 19 Arifiye - SAKARYA DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yanı No: 11/4 DÜZCE BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Borazanlar Mah. D-100 Karayolu Cad. No:42 BOLU YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ Fatih Cad. Hürriyet Sok. 24/3 Merkez - YALOVA Kapalı zarf ile elden Alındı Belgesi Nasıl Başvuru Yapılacak?

38 Son Başvuru Tarihi Nedir? Başvuruların elektronik ortamda tamamlanması 27 Mart 2015 saat 23:59’dur. Başvuruların elektronik ortamda tamamlanması 27 Mart 2015 saat 23:59’dur. Başvuruların elden teslimi 03 Nisan 2015 saat 17:00’dir. Başvuruların elden teslimi 03 Nisan 2015 saat 17:00’dir.

39 Değerlendirme ve İlan Süreci

40 Değerlendirme Süreci-I Değerlendirme Sürecinde Rol Alan Aktörler  Ajans Uzmanları  Bağımsız Değerlendiriciler  Değerlendirme Komitesi  Ajans Genel Sekreteri  Yönetim Kurulu

41 Toplam 65 ve üzeri puan alan projeler, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak “başarılı proje” olarak listelenir. Sözleşmenin İmzalanması DEĞERLENDİRME SÜRECİ Ön İnceleme – İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü (Ajans Uzmanları) Ön İnceleme – İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü (Ajans Uzmanları) Mali ve Teknik Değerlendirme (Bağımsız Değerlendiriciler) Mali ve Teknik Değerlendirme (Bağımsız Değerlendiriciler) Yönetim Kurulu Onayı Yönetim Kurulu Onayı Ön izleme Ziyaretleri (Gerekirse) (Ajans Uzmanları) Ön izleme Ziyaretleri (Gerekirse) (Ajans Uzmanları) Değerlendirme Değerlendirmenin Kontrolü (Değerlendirme Komitesi) Değerlendirmenin Kontrolü (Değerlendirme Komitesi) Bütçe Revizyonu (Ajans Uzmanları) Bütçe Revizyonu (Ajans Uzmanları) Değerlendirme Kriterleri 1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi 2. İlgililik 3. Yöntem 4. Sürdürülebilirlik 5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği

42 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi Faks: 0 262 3320145 E-posta: malidestek@marka.org.tr Web: www.marka.org.tr Sorularınız için….

43 Proje Uygulama Birimi T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Teşekkürler…


"Destek ProgramıBütçesi Temiz Üretim Mali Destek Programı3.000.000 Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı3.500.000 Turizm Mali Destek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları