Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Yararlanıcı ile Ajans arasında imzalanan sözleşme; Tarafların yükümlülükleri, Raporlama, Maliyetlerin uygunluğu, Muhasebeleştirme, Ödemeler gibi konuları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Yararlanıcı ile Ajans arasında imzalanan sözleşme; Tarafların yükümlülükleri, Raporlama, Maliyetlerin uygunluğu, Muhasebeleştirme, Ödemeler gibi konuları."— Sunum transkripti:

1 1

2 Yararlanıcı ile Ajans arasında imzalanan sözleşme; Tarafların yükümlülükleri, Raporlama, Maliyetlerin uygunluğu, Muhasebeleştirme, Ödemeler gibi konuları tanımlayan ana dokümandır. UYGULAMA AŞAMASI

3 Sözleşme değişiklikleri iki gruba ayrılmaktadır. Sözleşmede küçük değişiklikler, Bildirim Mektubu Sözleşmede büyük değişiklikler ise Zeyilname ile yapılabilir. UYGULAMA AŞAMASI Sözleşme değişikliği talebi Proje iyi planlanmadı mı?

4 Sözleşme imzalandıktan sonraki 45 gün içerisinde ajans uzmanları tarafından ilk izleme ziyareti gerçekleşecek olup bu izleme ziyaretinde gerçekleşecek diğer izleme ziyaretlerinin programı yapılacaktır. Ajans uzmanları, yararlanıcının sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere planlı ziyaretlerin yanı sıra veya anlık izleme ziyaretleri de yapabileceklerdir. UYGULAMA AŞAMASI

5 Sözleşme imza aşamasından sonra yararlanıcıların, sözleşmede belirtilmiş olan, Ajansa belli sürelerde raporlama yapma zorunlulukları vardır. UYGULAMA AŞAMASI Kanun ile belirlenmiş satın alma usulleri olanlar dışında kalan yararlanıcılar, proje kapsamında alacakları her satın almada Ajansın satın alma kurallarına tabi olacaklardır.

6 Ajans, sözleşmede belirtilen destek tutarından daha fazla ödeme yapmayacaktır. Projenin bitiş maliyeti sözleşmede yer alandan daha az olur ise; Ajans ve yararlanıcıdan daha az miktarda para harcanmış olur ama daha daha fazla olur ise sözleşmede yer alan miktarın üstündeki kısım yararlanıcının sorumluluğudur. UYGULAMA AŞAMASI Sözleşmede yer alan Ajans destek miktarı değişkenlik gösterebilir ama kesin olan tek ifade Ajansın verdiği desteğin yüzdesel oranıdır. Yani Ajans, yapacağınız uygun harcamaların her birinde, sözleşmede ifade edilen destek yüzdesi oranında katılacağını taahhüt eder.

7 Ajans yararlanıcıya ödemeyi üç aşamada yapacaktır. Ön ödeme; yararlanıcıya avans niteliğinde olup, yararlanıcının proje hesabına, Ajans tarafından blokeli olarak yatırılacaktır. Ajans tarafından blokenin kaldırılması, yararlanıcının bankaya kendine düşen eş-finansman miktarını yatırmasına ve harcamanın gerçekleştiğini belgeleyen destekleyici dökümanları Ajansa sunmasına bağlıdır. Ara ödeme ve nihai ödeme ise hakediş usulüdür. Bu ödemelerin gerçekleşebilmesi, yararlanıcının sunacağı ara ve nihai raporların Ajans tarafından onaylanmasına bağlıdır. UYGULAMA AŞAMASI

8 Yararlanıcı yapacağı tüm ödemelerde proje için açtırmış olacağı hesabı kullanacaktır. Yararlanıcı tarafından proje hesabı dışından, başka hesaplardan, yapılmış olan ödemeler uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. Yapacağınız harcama ve proje faaliyetlerinde izleme uzmanınıza danışmanız uygun olmayan maliyetlerin minimize olması açısından önem arz etmektedir. KDV uygun maliyet değildir ve yararlanıcı tarafından proje bütçesi dışından ödenecektir. UYGULAMA AŞAMASI

9 Yararlanıcı proje başvuru dosyası dahil uygulama sürecindeki tüm evrakları izleme uzmanının belirleyeceği bir dosyalama sistemi ile muhafaza etmek zorundadır. Dosyalama sistemi kontrolünde ortaya çıkacak eksik evrak tespiti veya düzensizlik erken uyarı mekanizmasının devreye girmesine neden olacaktır. UYGULAMA AŞAMASI

10 Sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın projenin sona ermesinden itibaren 3 yıl mülkiyeti başkasına devredilemez, rehin ve teminat olarak gösterilemez, başka iş için kullanılamaz. Yararlanıcı Ajanstan aldığı hibe desteğini “gelir” (602) olarak muhasebeleştirmek zorundadır. Muhasebeleştirme işlemi yapılmamış projelerin nihai ödemeleri yapılmayacak ve teminatları Ajans tarafından muhasebeleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar verilmeyecektir. UYGULAMA AŞAMASI

11 TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER İrtibat: www.fka.org.tr İŞTE FIRAT İŞ’te FIRSAT 444 5 FKA 352


"1. Yararlanıcı ile Ajans arasında imzalanan sözleşme; Tarafların yükümlülükleri, Raporlama, Maliyetlerin uygunluğu, Muhasebeleştirme, Ödemeler gibi konuları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları