Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB."— Sunum transkripti:

1 KOSGEB

2 KOSGEB DESTEKLERİNDEN KİMLER YARARLANIR?
250 kişiden az çalışanı olan, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmayan, Sermayesinin veya oy haklarının %25 ve fazlası doğrudan veya dolaylı olarak , müştereken veya tek başına bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşunun ya da büyük işletmenin kontrolünde olmayan, İmalat sanayinde faaliyet gösteren, tüm işletmeler yararlanabilir.

3 KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?
“http://destek.kosgeb.gov.tr” adresine girilerek ilk müracaat yapılmaktadır.

4 KOSGEB DESTEKLERİ

5 DANIŞMANLIK DESTEĞİ AMACI
İşletmelerin yatırım yönlendirme,atıl kapasitelerini değerlendirme, verimliliklerini artırma,üretim, pazarlama,yönetim ve finansman gibi konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirme, iç ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırma amacıyla gerekli danışmanlık desteğinin verilmesidir.

6 DANIŞMANLIK DESTEĞİ DESTEK MİKTARI
KOSGEB’in İşletme başına sağlayacağı Danışmanlık desteğinin üst limiti Yeni Türk Lirasıdır.

7 SİSTEM BELGELENDİRME DESTEĞİ
AMACI İşletmelerin sistem belgelendirmesine(TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP, AQAP, EN 17025,TS-ISO-IEC 27001, TSE-ISO-IEC vb) yönelik taleplerini karşılayabilmek için verilen bir destektir.

8 SİSTEM BELGELENDİRME DESTEĞİ
DESTEK MİKTARI Her bir belge türü için YTL olmak üzere toplam azami YTL destek verilmektedir.

9 EĞİTİM DESTEĞİ AMACI İşletmelere ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim desteği verilmesidir.

10 EĞİTİM DESTEĞİ DESTEK MİKTARI
İşletmeye verilecek eğitim desteğinin üst limiti YTL’dir.

11 TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ
AMACI Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin kurulması ve gelişmesi amacıyla teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilmesidir.

12 TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ
DESTEK MİKTARI Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi ile İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde Desteği - Destek, teminat mektubu karşılığı verilmektedir. Üst limit; YTL’dir.

13 TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ
GERİ ÖDEME Teminat mektubu karşılığı verilen bu destek, proje bitimini müteakip ilk 12 ayı geri ödemesiz dönemden sonra 24 ayda 3’er aylık eşit taksitler halinde geri ödenir.

14 TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ
DESTEK MİKTARLARI Diğer Geri Ödemesiz Destekler 1)Danışmanlık Desteği: YTL 2)Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği:3.000.YTL 3)Teknopark Kira Desteği: YTL 4) Başlangıç Sermayesi Desteği; YTL 5) İş Geliştirme Desteği; YTL 6)Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği: YTL

15 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
AMACI İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir buluş veya tasarımın tescil edilmesi amacıyla tescil giderlerine destek verilmesidir.

16 SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
DESTEK MİKTARLARI Belgenin; TPE’den alınması durumunda destek üst limiti 6.000YTL, Yurt dışındaki bir kuruluştan alınması durumunda YTL’dir.

17 BİLGİSAYAR YAZILIMI DESTEĞİ
AMACI İşletmelerin dünya pazarlarına açılmaları ve rekabet düzeylerini yükseltmeleri amacı ile bilgisayar yazılımı temini için destek verilmesidir.

18 BİLGİSAYAR YAZILIMI DESTEĞİ
DESTEK MİKTARLARI İşletmelere; bilgisayar destekli tasarım /üretim, üretim planlama, üretim takip ve kontrol, kurumsal kaynak planlama bakım-onarım yazılımları konularında destekler verilmektedir. Destek üst limiti 8000 YTL ‘tir.

19 CE İŞARETLEMESİNE İLİŞKİN TEST VE GENEL TEST ANALİZ DESTEKLERİ
AMACI İşletmelerin test, analiz, kalibrasyon ve CE işaretlemesi kapsamındaki test giderlerinin desteklenmesidir.

20 CE İŞARETLEMESİNE İLİŞKİN TEST VE GENEL TEST ANALİZ DESTEKLERİ
DESTEK MİKTARLARI Destek üst limitleri; CE İşaretlemesi için : YTL Genel test,analiz ve kalibrasyon için: YTL

21 YURT İÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
AMACI İşletmelerin pazar paylarını artırma,rakiplerini tanıma ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen yurt içi fuarlara katılımlarının desteklenmesidir.

22 YURT İÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
DESTEK MİKTARLARI İşletmeye en az 6 m² ve en fazla 40 m² için metrekare başına ürün sergileme desteği verilir. Yurtiçi Uluslar arası İhtisas San. Fuarlarında destek üst limiti; 110 YTL/m2 Yurtiçi İhtisas San. Fuarlarında destek üst limiti; 60 YTL/m2

23 YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
AMACI İşletmelerin uluslar arası pazarlara girme ve yurt dışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürün ve teknolojiler hakkında bilgi edinmeleri için yurt dışı fuarlara katılmalarına destek sağlanmasıdır.

24 YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
DESTEK MİKTARLARI İşletmelere en az 9 m² ve en fazla 50 m² için ürün sergileme desteği sağlanır. Destek üst limiti m2 başına; 400 YTL Fuar Başına Toplam destek üst limiti; YTL

25 TANITIM DESTEĞİ AMACI İşletmelere işletmelerini ve ürünlerini tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilmesidir.

26 TANITIM DESTEĞİ DESTEK MİKTARLARI Destek Unsurları;
Broşür, ürün kataloğu; 3000 YTL Etiket bandrollü cd; YTL

27 MARKA YÖNLENDİRME DESTEĞİ
AMACI İşletmelerin ulusal ve uluslar arası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile gerçekleştirecekleri giderlere destek verilmesidir.

28 MARKAYA YÖNLENDİRME DESTEĞİ
DESTEK MİKTARLARI Destek Unsurları ve Üst Limitleri; -Yurtdışı marka tescil belgesi bedeli Periyodik dergi reklam gideri Havayolu dergileri reklam gideri Hava limanı bilboard kira gideri Toplam destek üst limiti YTL olup, her bir destek unsuru için verilecek desteğin üst limiti YTL’yi geçememektedir.

29 İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ
AMACI KOSGEB tarafından uygun görülen ülkelere yapılan iş gezisi programlarına katılan işletmelere destek verilmesidir.

30 İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ
DESTEK MİKTARLARI Ulaşım Desteği; 500 YTL (işletmeden 1 kişi olmak üzere) Konaklama Desteği; Toplam 4 gece, 70YTL/gece

31 EŞLEŞTİRME DESTEĞİ AMACI
Eşleştirme Merkezi; KOBİ’lere hizmet vermek üzere özel sektör tarafından yurtdışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan merkezlerdir. Bu Merkezlerden alınan hizmetlere destek verilmektedir.

32 EŞLEŞTİRME DESTEĞİ DESTEK MİKTARLARI Temel Hizmetler (250 YTL) Organizasyonel Hizmetler (1.250 YTL) Danışmanlık Hizmetleri (5.000 YTL) Daimi Sergi/Showroom Hizmetleri (2.000 YTL)

33 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
AMACI İşletmelere nitelikli eleman temini için destek verilmesidir.

34 NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ
DESTEK MİKTARLARI 4 yıllık yüksek okul mezunları destek kapsamındadır. Destek süresi en fazla 18 aydır. Destek üst limiti YTL olup, aylık üst limit 1000 YTL’dir. Üst limiti geçmeksizin işletme birden fazla nitelikli eleman istihdam edebilir.

35 ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE VE TEÇHİZAT DESTEĞİ
AMACI Aynı iş kolunda veya birbirini tamamlayan iş kollarında faaliyet gösteren en az 5 imalatçı işletmenin müştereken kuracakları bir İşletici Şirket marifeti ile satın alacakları; * Üretimin veya tasarımın bir/birkaçını gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünler geliştirmeyi, * Test,analiz ve kalite geliştirmeyi sağlayıcı makine ve teçhizat için “ ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ” verilmesidir. Bu destek işletmelere doğrudan verilmemekte, işletmelerin kuracakları “İşletici Şirkete” verilmektedir.

36 ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE VE TEÇHİZAT DESTEĞİ
DESTEK MİKTARI Desteğin üst limiti YTL’dir. Desteğin geri ödeme planı şu şekildedir: 1.yıl ödemesiz, 2.yıl %40’ı 3. yıl %60’ı geri ödenmektedir. Geri ödemede faiz ve komisyon uygulaması yoktur. Geri ödemeli bir destek olmasından dolayı “İşletici Şirket”’den banka teminat mektubu istenmektedir.

37 ELEKTRONİK İMZA DESTEĞİ
AMACI Amaç; KOBİ’lerin e-imzaya geçişlerini desteklemek Telekominikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen ve KOSGEB ile protokol imzalayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı tedarikçilerden temin edilen 3 yıllık e-imza kullanım paketine karşılık verilen destektir.

38 ELEKTRONİK İMZA DESTEĞİ
DESTEK MİKTARI 472 YTL’lik hizmet bedelinin 400 YTL’si KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.

39 0 FAİZLİ KREDİ UYGULAMALARI
E-KOBİ BİLİŞİM KREDİSİ - İSTİHDAM KREDİSİ - İHRACAT KREDİSİ - GIDA SEKTÖRÜNE MAKİNE VE TEÇHİZAT KREDİSİ DERİ SEKTÖRÜNE OSB’YE TAŞINMA KREDİSİ

40 E-KOBİ BİLİŞİM KREDİSİ (www.tekhedef.kosgeb.gov.tr)
- AMACI; KOBİ’LERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK - ÜST LİMİT; YTL - 24 AY VADELİ, 3AYLIK PERİYODLARDA ÖDEMELİ - “0” FAİZLİ İlgili Banka; VAKIFBANK

41 0 FAİZLİ İSTİHDAM KREDİSİ
Üst limit Her bir yeni eleman için YTL olmak üzere toplam YTL Kredi vadesi 18 ay Geri ödeme 6’şar aylık eşit taksit halinde İlgili bankalar; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası

42 0 FAİZLİ İHRACAT KREDİSİ
Üst limit $ Kredi vadesi 6 ay Geri ödeme 6 ay sonunda def’aten Çekilen kredi tutarı kadar ihracat yapma şartı Geri ödeme sonrası tekrar kullanabilme imkanı İlgili bankalar; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası

43 0 FAİZLİ DERİ OSB’YE TAŞINMA KREDİSİ
Üst limit YTL Vade 24 ay Geri ödeme; 12., 18. ve 24. aylarda İlgili bankalar; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası

44 0 FAİZLİ GIDA SEKTÖRÜNE MAKİNE VE TEÇHİZAT KREDİSİ
- Üst limit YTL - Vade 24 ay Geri ödeme; 12., 18. ve 24. aylarda Makinelerin yaşı 1 yılı geçmeyecek İlgili bankalar; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası

45 LABORATUAR HİZMETLERİ
MEKANİK TEST SPEKTRAL ANALİZ METALOGRAFİK MUAYENE METROLOJİ TESTLERİ

46 Avrupa Yolunda Rehberiniz
Avrupa Bilgi Merkezi Avrupa Yolunda Rehberiniz

47 …Ne tür bir destek? AB ihale ve programları hakkında bilgi sağlamak,
Pazar veya ülke analizleri tedarik etmek, AB direktifleri ve mevzuatı konusunda tavsiyelerde bulunmak, Firmaları AB fonları veya projeleri çerçevesinde yönlendirmek, Firmaların Avrupa ve Dünya pazarlarına yönelik ihracat yapabilmeleri için bilgi desteği vermek, Ticari işbirliği, yatırım olanakları, ve tedarikçi arayışlarını hızlandırmak,

48 AVRUPA BİLGİ MERKEZİ SANAL FUARI
(www.abmfuar.com)

49 SANAL FUAR (www.abmfuar.com)
Amacı; Avrupa Bilgi Ağına dahil ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler arası işbirliğini artırmak için bir platform oluşturmaktır. Avrupa Birliği

50 SANAL FUAR (www.abmfuar.com)
- Uluslar arası NACE kodlamasına göre işletmelerin sınıflandırılması - Türkçe ve İngilizce içerik - İşletme ürünlerine ait 25 adet fotoğrafın sergilenmesi - 10 MB’e kadar işletme tanıtıcı filminin gösterimi - İşletmeye verilen kullanıcı adı ve şifresi ile işletmenin bilgilerini anında yenileme imkanı Avrupa Birliği

51 SANAL FUAR (www.abmfuar.com)
-Toplam kayıtlı işletme sayısı; 2100 - Türkiye’den üye şehir sayısı; 62 - Üye yabancı ülke sayısı; 25 - Ziyaretçi sayısı; Avrupa Birliği

52 SANAL FUAR (www.abmfuar.com)
TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ Avrupa Birliği

53 SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN İŞLETMELER ELEKTRİĞİ %20
ÖNEMLİ UYARI SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN İŞLETMELER ELEKTRİĞİ %20 DAHA UCUZA KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR.

54 ÖNEMLİ UYARI KOSGEB-TSE arasında imzalanan protokol çerçevesinde KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmelere “ TSE’den alacakları yönetim sistemleri ile ilgili eğitim ve belgelendirme hizmetlerinde %25 indirim yapılmaktadır”

55 İRTİBAT ADRESLERİMİZ ADRES: İMES Sanayi Sitesi C blok 308. Sok. No. 46 Y.DUDULLU TEL : (216) FAX : (216) E-MAİL: WEB :

56 Teşekkür Ederim.


"KOSGEB." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları