Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KOSGEB. 2 KOSGEB Desteklerinden; 250 kişiden az çalışanı olan, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmayan, Sermayesinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KOSGEB. 2 KOSGEB Desteklerinden; 250 kişiden az çalışanı olan, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmayan, Sermayesinin."— Sunum transkripti:

1 1 KOSGEB

2 2 KOSGEB Desteklerinden; 250 kişiden az çalışanı olan, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmayan, Sermayesinin veya oy haklarının %25 ve fazlası doğrudan veya dolaylı olarak, müştereken veya tek başına bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşunun ya da büyük işletmenin kontrolünde olmayan, İmalat sanayinde faaliyet gösteren, tüm işletmeler yararlanabilir. KOSGEB DESTEKLERİNDEN KİMLER YARARLANIR?

3 3 “http://destek.kosgeb.gov.tr” adresine girilerek ilk müracaat yapılmaktadır. KOSGEB DESTEKLERİNDEN NASIL YARARLANILIR?

4 4 KOSGEB DESTEKLERİ

5 5 İşletmelerin yatırım yönlendirme,atıl kapasitelerini değerlendirme, verimliliklerini artırma,üretim, pazarlama,yönetim ve finansman gibi konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirme, iç ve dış pazarlarda rekabet gücünü artırma amacıyla gerekli danışmanlık desteğinin verilmesidir. DANIŞMANLIK DESTEĞİ AMACI

6 6 KOSGEB’in İşletme başına sağlayacağı Danışmanlık desteğinin üst limiti 15.000.- Yeni Türk Lirasıdır. DANIŞMANLIK DESTEĞİ DESTEK MİKTARI

7 7 İşletmelerin sistem belgelendirmesine(TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP, AQAP, EN 17025,TS-ISO-IEC 27001, TSE-ISO-IEC 13485 vb) yönelik taleplerini karşılayabilmek için verilen bir destektir. SİSTEM BELGELENDİRME DESTEĞİ AMACI

8 8 Her bir belge türü için 2.500 YTL olmak üzere toplam azami 10.000 YTL destek verilmektedir. SİSTEM BELGELENDİRME DESTEĞİ DESTEK MİKTARI

9 9 İşletmelere ihtiyaç duydukları konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim desteği verilmesidir. EĞİTİM DESTEĞİ AMACI

10 10 İşletmeye verilecek eğitim desteğinin üst limiti 6.000.-YTL’dir. DESTEK MİKTARI EĞİTİM DESTEĞİ

11 11 TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ AMACI Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin kurulması ve gelişmesi amacıyla teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilmesidir.

12 12 Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi ile İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde Desteği - Destek, teminat mektubu karşılığı verilmektedir. Üst limit; 200.000.-YTL’dir. DESTEK MİKTARI TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ

13 13 Teminat mektubu karşılığı verilen bu destek, proje bitimini müteakip ilk 12 ayı geri ödemesiz dönemden sonra 24 ayda 3’er aylık eşit taksitler halinde geri ödenir. GERİ ÖDEME TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ

14 14 Diğer Geri Ödemesiz Destekler 1)Danışmanlık Desteği: 20.000.YTL 2)Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği:3.000.YTL 3)Teknopark Kira Desteği: 20.000 YTL 4) Başlangıç Sermayesi Desteği; 10.000 YTL 5) İş Geliştirme Desteği; 15.000 YTL 6)Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği: 5.000.YTL DESTEK MİKTARLARI TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ

15 15 İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bir buluş veya tasarımın tescil edilmesi amacıyla tescil giderlerine destek verilmesidir. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ AMACI

16 16 Belgenin; TPE’den alınması durumunda destek üst limiti 6.000YTL, Yurt dışındaki bir kuruluştan alınması durumunda 10.000 YTL’dir. DESTEK MİKTARLARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

17 17 İşletmelerin dünya pazarlarına açılmaları ve rekabet düzeylerini yükseltmeleri amacı ile bilgisayar yazılımı temini için destek verilmesidir. BİLGİSAYAR YAZILIMI DESTEĞİ AMACI

18 18 İşletmelere; bilgisayar destekli tasarım /üretim, üretim planlama, üretim takip ve kontrol, kurumsal kaynak planlama bakım-onarım yazılımları konularında destekler verilmektedir. Destek üst limiti 8000 YTL ‘tir. DESTEK MİKTARLARI BİLGİSAYAR YAZILIMI DESTEĞİ

19 19 İşletmelerin test, analiz, kalibrasyon ve CE işaretlemesi kapsamındaki test giderlerinin desteklenmesidir. CE İŞARETLEMESİNE İLİŞKİN TEST VE GENEL TEST ANALİZ DESTEKLERİ AMACI

20 20 Destek üst limitleri; CE İşaretlemesi için : 20.000 YTL Genel test,analiz ve kalibrasyon için: 10.000 YTL CE İŞARETLEMESİNE İLİŞKİN TEST VE GENEL TEST ANALİZ DESTEKLERİ DESTEK MİKTARLARI

21 21 İşletmelerin pazar paylarını artırma,rakiplerini tanıma ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen yurt içi fuarlara katılımlarının desteklenmesidir. YURT İÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ AMACI

22 22 İşletmeye en az 6 m² ve en fazla 40 m² için metrekare başına ürün sergileme desteği verilir. Yurtiçi Uluslar arası İhtisas San. Fuarlarında destek üst limiti; 110 YTL/m2 Yurtiçi İhtisas San. Fuarlarında destek üst limiti; 60 YTL/m2 DESTEK MİKTARLARI YURT İÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

23 23 İşletmelerin uluslar arası pazarlara girme ve yurt dışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürün ve teknolojiler hakkında bilgi edinmeleri için yurt dışı fuarlara katılmalarına destek sağlanmasıdır. YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ AMACI

24 24 İşletmelere en az 9 m² ve en fazla 50 m² için ürün sergileme desteği sağlanır. Destek üst limiti m2 başına; 400 YTL Fuar Başına Toplam destek üst limiti; 16.000. YTL DESTEK MİKTARLARI YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

25 25 İşletmelere işletmelerini ve ürünlerini tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilmesidir. TANITIM DESTEĞİ AMACI

26 26 Destek Unsurları; -Broşür, ürün kataloğu; 3000 YTL -Etiket bandrollü cd; 4000 YTL DESTEK MİKTARLARI TANITIM DESTEĞİ

27 27 İşletmelerin ulusal ve uluslar arası pazarlarda marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile gerçekleştirecekleri giderlere destek verilmesidir. AMACI MARKA YÖNLENDİRME DESTEĞİ

28 28 Destek Unsurları ve Üst Limitleri; -Yurtdışı marka tescil belgesi bedeli -Periyodik dergi reklam gideri -Havayolu dergileri reklam gideri -Hava limanı bilboard kira gideri Toplam destek üst limiti 20.000 YTL olup, her bir destek unsuru için verilecek desteğin üst limiti 10.000 YTL’yi geçememektedir. MARKAYA YÖNLENDİRME DESTEĞİ DESTEK MİKTARLARI

29 29 KOSGEB tarafından uygun görülen ülkelere yapılan iş gezisi programlarına katılan işletmelere destek verilmesidir. AMACI İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ

30 30 -Ulaşım Desteği; 500 YTL (işletmeden 1 kişi olmak üzere) -Konaklama Desteği; Toplam 4 gece, 70YTL/gece DESTEK MİKTARLARI İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ

31 31 Eşleştirme Merkezi; KOBİ’lere hizmet vermek üzere özel sektör tarafından yurtdışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan merkezlerdir. Bu Merkezlerden alınan hizmetlere destek verilmektedir. AMACI EŞLEŞTİRME DESTEĞİ

32 32 -Temel Hizmetler (250 YTL) - Organizasyonel Hizmetler (1.250 YTL) - Danışmanlık Hizmetleri (5.000 YTL) - Daimi Sergi/Showroom Hizmetleri (2.000 YTL) DESTEK MİKTARLARI EŞLEŞTİRME DESTEĞİ

33 33 İşletmelere nitelikli eleman temini için destek verilmesidir. NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ AMACI

34 34 4 yıllık yüksek okul mezunları destek kapsamındadır. Destek süresi en fazla 18 aydır. Destek üst limiti 18.000 YTL olup, aylık üst limit 1000 YTL’dir. Üst limiti geçmeksizin işletme birden fazla nitelikli eleman istihdam edebilir. DESTEK MİKTARLARI NİTELİKLİ ELEMAN DESTEĞİ

35 35 Aynı iş kolunda veya birbirini tamamlayan iş kollarında faaliyet gösteren en az 5 imalatçı işletmenin müştereken kuracakları bir İşletici Şirket marifeti ile satın alacakları; * Üretimin veya tasarımın bir/birkaçını gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünler geliştirmeyi, * Test,analiz ve kalite geliştirmeyi sağlayıcı makine ve teçhizat için “ ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ” verilmesidir. Bu destek işletmelere doğrudan verilmemekte, işletmelerin kuracakları “İşletici Şirkete” verilmektedir. ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE VE TEÇHİZAT DESTEĞİ AMACI

36 36 Desteğin üst limiti 400.000 YTL’dir. Desteğin geri ödeme planı şu şekildedir: 1.yıl ödemesiz, 2.yıl %40’ı 3. yıl %60’ı geri ödenmektedir. Geri ödemede faiz ve komisyon uygulaması yoktur. Geri ödemeli bir destek olmasından dolayı “İşletici Şirket”’den banka teminat mektubu istenmektedir. ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE VE TEÇHİZAT DESTEĞİ DESTEK MİKTARI

37 37 Amaç; KOBİ’lerin e-imzaya geçişlerini desteklemek Telekominikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen ve KOSGEB ile protokol imzalayan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı tedarikçilerden temin edilen 3 yıllık e-imza kullanım paketine karşılık verilen destektir. AMACI ELEKTRONİK İMZA DESTEĞİ

38 38 472 YTL’lik hizmet bedelinin 400 YTL’si KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. DESTEK MİKTARI ELEKTRONİK İMZA DESTEĞİ

39 39 - E-KOBİ BİLİŞİM KREDİSİ - İSTİHDAM KREDİSİ - İHRACAT KREDİSİ - GIDA SEKTÖRÜNE MAKİNE VE TEÇHİZAT KREDİSİ - DERİ SEKTÖRÜNE OSB’YE TAŞINMA KREDİSİ 0 FAİZLİ KREDİ UYGULAMALARI

40 40 - AMACI; KOBİ’LERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALT YAPISINI GÜÇLENDİRMEK - ÜST LİMİT; 50.000 YTL - 24 AY VADELİ, 3AYLIK PERİYODLARDA ÖDEMELİ - “0” FAİZLİ -İlgili Banka; VAKIFBANK E-KOBİ BİLİŞİM KREDİSİ (www.tekhedef.kosgeb.gov.tr)www.tekhedef.kosgeb.gov.tr

41 41 - Üst limit Her bir yeni eleman için 20.000 YTL olmak üzere toplam 100.000 YTL - Kredi vadesi 18 ay - Geri ödeme 6’şar aylık eşit taksit halinde - İlgili bankalar; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 0 FAİZLİ İSTİHDAM KREDİSİ

42 42 Üst limit 100.000 $ Kredi vadesi 6 ay Geri ödeme 6 ay sonunda def’aten Çekilen kredi tutarı kadar ihracat yapma şartı Geri ödeme sonrası tekrar kullanabilme imkanı -İlgili bankalar; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 0 FAİZLİ İHRACAT KREDİSİ

43 43 - Üst limit 130.000 YTL - Vade 24 ay - Geri ödeme; 12., 18. ve 24. aylarda - İlgili bankalar; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 0 FAİZLİ DERİ OSB’YE TAŞINMA KREDİSİ

44 44 - Üst limit 130.000 YTL - Vade 24 ay - Geri ödeme; 12., 18. ve 24. aylarda - Makinelerin yaşı 1 yılı geçmeyecek İlgili bankalar; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 0 FAİZLİ GIDA SEKTÖRÜNE MAKİNE VE TEÇHİZAT KREDİSİ

45 45 1. MEKANİK TEST 2. SPEKTRAL ANALİZ 3. METALOGRAFİK MUAYENE 4. METROLOJİ TESTLERİ LABORATUAR HİZMETLERİ

46 46 Avrupa Bilgi Merkezi Avrupa Yolunda Rehberiniz

47 47 …Ne tür bir destek? AB ihale ve programları hakkında bilgi sağlamak, AB ihale ve programları hakkında bilgi sağlamak, Pazar veya ülke analizleri tedarik etmek, Pazar veya ülke analizleri tedarik etmek, AB direktifleri ve mevzuatı konusunda tavsiyelerde bulunmak, AB direktifleri ve mevzuatı konusunda tavsiyelerde bulunmak, Firmaları AB fonları veya projeleri çerçevesinde yönlendirmek, Firmaları AB fonları veya projeleri çerçevesinde yönlendirmek, Firmaların Avrupa ve Dünya pazarlarına yönelik ihracat yapabilmeleri için bilgi desteği vermek, Firmaların Avrupa ve Dünya pazarlarına yönelik ihracat yapabilmeleri için bilgi desteği vermek, Ticari işbirliği, yatırım olanakları, ve tedarikçi arayışlarını hızlandırmak, Ticari işbirliği, yatırım olanakları, ve tedarikçi arayışlarını hızlandırmak,

48 48 AVRUPA BİLGİ MERKEZİ SANAL FUARI AVRUPA BİLGİ MERKEZİ SANAL FUARI (www.abmfuar.com) (www.abmfuar.com) AVRUPA BİLGİ MERKEZİ SANAL FUARI AVRUPA BİLGİ MERKEZİ SANAL FUARI (www.abmfuar.com) (www.abmfuar.com)

49 49 SANAL FUAR (www.abmfuar.com) Amacı; Amacı; Avrupa Bilgi Ağına dahil ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler arası işbirliğini artırmak için bir platform oluşturmaktır. Avrupa Bilgi Ağına dahil ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler arası işbirliğini artırmak için bir platform oluşturmaktır. Amacı; Amacı; Avrupa Bilgi Ağına dahil ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler arası işbirliğini artırmak için bir platform oluşturmaktır. Avrupa Bilgi Ağına dahil ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler arası işbirliğini artırmak için bir platform oluşturmaktır. ▶ Avrupa Birliği

50 50 SANAL FUAR (www.abmfuar.com) - Uluslar arası NACE kodlamasına göre işletmelerin - Uluslar arası NACE kodlamasına göre işletmelerin sınıflandırılması sınıflandırılması - Türkçe ve İngilizce içerik - Türkçe ve İngilizce içerik - İşletme ürünlerine ait 25 adet fotoğrafın sergilenmesi - İşletme ürünlerine ait 25 adet fotoğrafın sergilenmesi - 10 MB’e kadar işletme tanıtıcı filminin gösterimi - 10 MB’e kadar işletme tanıtıcı filminin gösterimi - İşletmeye verilen kullanıcı adı ve şifresi ile işletmenin - İşletmeye verilen kullanıcı adı ve şifresi ile işletmenin bilgilerini anında yenileme imkanı bilgilerini anında yenileme imkanı - Uluslar arası NACE kodlamasına göre işletmelerin - Uluslar arası NACE kodlamasına göre işletmelerin sınıflandırılması sınıflandırılması - Türkçe ve İngilizce içerik - Türkçe ve İngilizce içerik - İşletme ürünlerine ait 25 adet fotoğrafın sergilenmesi - İşletme ürünlerine ait 25 adet fotoğrafın sergilenmesi - 10 MB’e kadar işletme tanıtıcı filminin gösterimi - 10 MB’e kadar işletme tanıtıcı filminin gösterimi - İşletmeye verilen kullanıcı adı ve şifresi ile işletmenin - İşletmeye verilen kullanıcı adı ve şifresi ile işletmenin bilgilerini anında yenileme imkanı bilgilerini anında yenileme imkanı ▶ Avrupa Birliği

51 51 SANAL FUAR (www.abmfuar.com) - Toplam kayıtlı işletme sayısı; 2100 - Toplam kayıtlı işletme sayısı; 2100 - Türkiye’den üye şehir sayısı; 62 - Türkiye’den üye şehir sayısı; 62 - Üye yabancı ülke sayısı; 25 - Üye yabancı ülke sayısı; 25 - Ziyaretçi sayısı; 200.000 - Ziyaretçi sayısı; 200.000 - Toplam kayıtlı işletme sayısı; 2100 - Toplam kayıtlı işletme sayısı; 2100 - Türkiye’den üye şehir sayısı; 62 - Türkiye’den üye şehir sayısı; 62 - Üye yabancı ülke sayısı; 25 - Üye yabancı ülke sayısı; 25 - Ziyaretçi sayısı; 200.000 - Ziyaretçi sayısı; 200.000 ▶ Avrupa Birliği

52 52 SANAL FUAR (www.abmfuar.com) TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ ▶ Avrupa Birliği

53 53 ÖNEMLİ UYARI SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN İŞLETMELER ELEKTRİĞİ %20 DAHA UCUZA KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR.

54 54 ÖNEMLİ UYARI KOSGEB-TSE arasında imzalanan protokol çerçevesinde KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmelere “ TSE’den alacakları yönetim sistemleri ile ilgili eğitim ve belgelendirme hizmetlerinde %25 indirim yapılmaktadır”

55 55 İRTİBAT ADRESLERİMİZ ADRES: İMES Sanayi Sitesi C blok 308. Sok. No. 46 Y.DUDULLU TEL : (216) 313 10 91 FAX : (216) 364 81 54 E-MAİL: imes@kosgeb.gov.trimes@kosgeb.gov.tr WEB : www.imes.kosgeb.gov.tr

56 56 Teşekkür Ederim.


"1 KOSGEB. 2 KOSGEB Desteklerinden; 250 kişiden az çalışanı olan, Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmayan, Sermayesinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları