Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

e-Devlet Kapısı Projesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "e-Devlet Kapısı Projesi"— Sunum transkripti:

1 e-Devlet Kapısı Projesi
T.C. Ulaştırma Bakanlığı e-Devlet Kapısı Projesi E-Devlet Kapısı Projesi e-Hizmetler Danışma Kurulu 1. Koordinasyon Toplantısı Dr. Osman DUR TÜRKSAT A.Ş. @ Bürokratik Devletten Elektronik Devlete...

2 E-Devlet Kapısı Projesi - Gündem
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Türksat e-Devlet Kapısı Projesinin Kapsamı Proje Organizasyonu ve e-Hizmetler Danışma Kurulu Kurumlar ile Koordinasyon ve Birlikte Çalışabilirlik Gelinen Aşama ve Tamamlanmış Adımlar Projenin İlerleme Adımları Toplantı Gündemi: Bilgi Toplumu Stratejisi ve Türksat e-Devlet Kapısı Projesinin Kapsamı Proje Organizasyonu ve e-Hizmetler Danışma Kurulu Kurumlar ile Koordinasyon ve Birlikte Çalışabilirlik Gelinen Aşama ve Tamamlanmış Adımlar Projenin İlerleme Adımları

3 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Türksat
Bilgi Toplumu Stratejisinin 7 Temel Önceliği Sosyal Dönüşüm; “Herkes için bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı” Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu; “İşletmelere bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla rekabet avantajı” Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü; “Yüksek standartlarda kamu hizmeti sunumu” Kamu Yönetiminde Modernizasyon; “Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen kamu yönetimi reformu” Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü; “Uluslararası oyuncu bilgi teknolojileri sektörü” Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz İletişim Altyapı ve Hizmetleri; “Toplumun her kesimine yüksek kalitede ve ucuz genişbant erişim imkanı” Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi; “Küresel pazarın taleplerine uygun yeni ürün ve hizmetler” Bilgi Toplumu Stratejisi Kurumsal Yapılanma Modeli Siyasi liderlik Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İlgili Bakanlar Strateji ve politika belirleme e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Kaynak tahsisi Devlet Planlama Teşkilatı (Bilgi Toplumu Gn. Md.) Strateji koordinasyonu Başbakanlık (Kamu Yönetimini Geliştirme Genel Md.) İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Gn. Md.) Bilgi Toplumu Stratejisi dahilinde Türksat A.Ş. İçin Stratejinin Kurumsal Yapılanması sürecinde verilen görevin tanımı şu şekildedir: Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV A.Ş.; Ulaştırma Bakanlığının uhdesinde bulunan tek noktadan hizmet sunumuna ilişkin teknik altyapının kurulması ve işletilmesi ile ortak hizmet sunum platformları geliştirilmesi uygulamalarını yürütecektir. Uygulama koordinasyonu Dönüşüm Liderleri Kurulu Uygulama Kamu kurum ve kuruluşları Ulaştırma Bakanlığı / Türksat Performans Değerlendirme e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Kamu kurum ve kuruluşları Dış Denetim Sayıştay İletişim ve tanıtım DPT Kamu kurum ve kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları Kamuoyu denetimi ve yönlendirme Danışma Kurulu Sivil Toplum Kuruluşları

4 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Türksat
Türksat Kamu Kurumlarına Hangi Hizmetleri Sunacak: e-Devlet Kapısı aracılığı ile kimliği doğrulanarak e-Kapı üzerinden gelen vatandaşlar ve işletmeler İstenilen bölgede Felaket Kurtarma Merkezleri Bilişim Sistemleri ile entegre Çağrı Merkezi kurulumu Kamu Güvenli Ağı bağlantısı ile tüm devlet kurumlarına erişim Kurum tarafından verilen e-hizmetlerin tanıtımı Kamu bilişim uzmanları arasında iletişim kanallarının kurulması Devlet çalışanlarına güncel, sertifikalı bilişim eğitimleri Mobil hizmetlerin ve çağrı merkezlerinin e-hizmetlere entegrasyonu Güçlendirilmiş bilgi ağı ile yöneticilere karar destek sistemleri e-İmza entegrasyonu ve uygulama desteği Strateji İçerisinde Türksat’a Verilen Görevlerin Dağılımı Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında Türksat kendisine verilen 6 görev ve e-Devlet Kapısı Projesi ile kamu kurumlarına şu hizmetleri verecektir: e-Devlet Kapısı aracılığı ile kimliği doğrulanarak e-Kapı üzerinden gelen vatandaşlar ve işletmeler İstenilen bölgede Felaket Kurtarma Merkezleri Bilişim Sistemleri ile entegre Çağrı Merkezi kurulumu Kamu Güvenli Ağı bağlantısı ile tüm devlet kurumlarına erişim Kurum tarafından verilen e-hizmetlerin tanıtımı Kamu bilişim uzmanları arasında iletişim kanallarının kurulması Devlet çalışanlarına güncel, sertifikalı bilişim eğitimleri Mobil hizmetlerin ve çağrı merkezlerinin e-hizmetlere entegrasyonu Güçlendirilmiş bilgi ağı ile yöneticilere karar destek sistemleri e-İmza entegrasyonu ve uygulama desteği Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü e-Devlet Kapısı Kamu İnternet Siteleri Barındırma Ortak Çağrı Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi Kamu Güvenli Ağı

5 Ortak Çağrı Merkezi Kamu Güvenli Ağı Kurum 3 Kurum 1 Kurum 5 Kurum 4
İ nt er net Kurum 4 Kurum 2 Varolan Kurum 3 Kurum 2 Kurum 5 İ nt er net Kurum 1 Kurum 4 Kamu Güvenli Ağı Kamu kurumlarının farklı ağ yatırımları ve İnternet çıkışları birleştirilerek ortak ve yüksek güvenlikli bir şebeke kurulacaktır. Kamu Güvenli Ağı kurulumu hem bilgi güvenliğinin sağlanması hem de kurumlar arası elektronik bağlantı kurulması içindir. Ortak Çağrı Merkezi Varolan Vatandaşlar Kurum 3 Kurum 1 Kurum 5 Kurum 4 Kurum 2 Çağrı Merkezi Yok Ortak Çağrı Merkezi Kurum 3 Kurum 2 Kurum 5 Kurum 1 Kurum 4 Vatandaşlar e-Devlet Kapısından sunulan hizmetler için alternatif bir kanal yaratmak üzere ortak bir çağrı merkezi kurulacaktır. Kurulacak çağrı merkezi, bilgilendirme, uyarma, kullanıcının isteği ve onayı ile işlemleri yürütme, süreç sorgulama, işlem sonuçlarını bildirme ve kullanıcı desteği gibi hizmetleri sunabilecektir. Kamu kurumları tarafından ayrı ayrı kurulmuş veya kurulması planlanan elektronik hizmetlere ilişkin çağrı merkezleri tek çatı altında toplanacaktır.

6 Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi
Kamu kurumlarının ortak ihtiyaçları doğrultusunda bilgi sistemleri olağanüstü durum yönetim merkezi kurulacak, hizmet verilecek kurumların acil durumlarda kritik fonksiyonlarını sürdürmelerini sağlayacak sistemler ve bilgi yedeklemeleri oluşturulacaktır. İstisna tutularak merkezi sistem dışında kalacak kamu kurumlarının yürütecekleri olağanüstü durum yönetim sistemi kurma çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.(Felaket Kurtarma Merkezleri) Varolan Kurum 3 Kurum 1 Kurum 2 Kurum 4 ODYM ODYM yok Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi Kurum 3 Kurum 1 Kurum 2 Kurum 4 Ortak ODYM

7 Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü
Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu ve Barındırma T.C. Devletinin grafik standarlartları oluşturulacak, Dünyadaki internet sayfası standartları incelenecek, varolan internet sayfalarının bulgu ve sonuçlara göre uyumlu hale gelmeleri için gereken çalışma hazırlanacaktır. Devletin idari birimlerine, beldelere ve isteyen tüm kamu kurumlarına internet sayfaları barındırma, e-posta ve destek hizmetleri verilecektir. Kamu kurumları İnternet siteleri için görsel, hizmet kalitesi, içerik, güvenlik, kimlik yönetimi ve kullanılabilirlik standardizasyonu sağlanacaktır. Kamu İnternet sitelerinin özürlüler tarafından da kullanılabilmesine yönelik geliştirmeler yapılacaktır. Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü Kurumlarda kullanıcı beklentileri ve ihtiyaçlarının tespit edilerek kamuda elektronik hizmetlerin geliştirilmesi, sunumu ve iyileştirilmeler sağlanacaktır. Genel kamu hizmetleri ve e-hizmetler için ayrı ayrı kullanıcı memnuniyeti endeksleri oluşturularak düzenli ölçümleri sağlanacaktır.

8 e-Devlet Kapısı “e-Kapı”
E-Devlet Kapısı devlet hizmetlerinin tek bir nokta üzerinden vatandaşa ulaştırılması için hazırlanmakta olan bir yapıdır. İster internet üzerinden veya mobil teknolojiler ile, istenirse çağrı merkezi aracılığı ile insanların devlet hizmetlerine hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşabilmesini sağlamak için atılan bir adımdır. Alınacak tek bir şifre ve TC kimlik numarası ile tüm elektronik devlet hizmetlerine erişim için kurulan bir kapıdır. E-Devlet Kapısı Projesi Türkiye’deki tüm e-Devlet uygulamalarının vatandaşa ulaştırılması, kimlik doğrulamalarının sağlanması için bir ortak uygulama platformu sunacaktır.

9 e-Devlet Kapısının Getireceği Faydalar
Standardizasyon Kamu kurumlarının birbirleri arasında veri iletişiminin ve devlet hizmetlerinin vatandaşa sunumunun standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Kamu Hizmet Entegrasyonu Kamu kurumlarının birbirleri ile veri alış-verişinin merkezi kaynak kullanımı ve çevrim kolaylığına kavuşması. Vatandaşa Odaklı Hizmet Tek bir noktada, TC Kimlik numarası ve şifresi ile bütün işlemlerin halledilebileceği bir e-Devlet yapısı ve tek noktadan kimlik doğrulaması aracılığı ile Kişisel Bilgilerin Korunması E-Devlet Kapısı Projesi Kamu Kurumlarına pekçok fayda sağlayacaktır. Bu faydalara örnek olarak: Standardizasyon Kamu Hizmetlerinin Entegrasyonu Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu E-İmza Entegrasyonu Kamu Harcamalarında Tasarruf Bilgi ve İletişim Güvenliği E-İmza E-İmza entegrasyonu ile bu konuda Kamu Kurumlarına en üst seviyede destek sağlanması. Döküman yönetim sistemlerine bu konuda teknik destek sağlanması. Tasarruf Devlet hizmetlerine elektronik ortamda erişim konusunda yaygınlaştırma çalışmalarının merkezi olarak yapılması, ortak iletişim altyapısı ve yedekleme sistemleri ile kamuda kaynak tasarrufu. Güvenlik Bağlı kurumlar arası veri iletişiminin, vatandaş ile devlet arası bağlantının, ödemelerin kapı mimarisi ile güvenli bir şekilde yapılması.

10 Proje Organizasyonu ve e-Hizmetler Danışma Kurulu
E-Hizmetler Danışma Kurulu projenin sponsorudur; e-Devlet Kapısı Projesini izler, olası engelleri aşma konusunda üst seviyede sahiplenme iradesiyle Projenin başarılı biçimde tamamlanması için gerekli desteği sağlar. E-Kapı Projesi organizasyonunda e-Hizmetler Danışma Kurulunun yeri ve tanımı slayt içerisinde gösterilmektedir. Projenin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için kamu kurumlarından istenecek temsilcilerin ve onların seçeceği katılımcıların grupları da organizasyon şeması içerisindedir. Müsteşar Yardımcısı Kamu Kurumları Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurum Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Temsilciler Katılımcılar Kamu Kurum ve Kuruluşları

11 e-Hizmetler Danışma Kurulu
Kamu Kurumları ile beraber çalışabilirliğin sağlanabilmesi ve çalışmaların Devletin ortak paydalarında sürdürülebilmesi için üst düzey koordinasyonu sağlamak amacı ile kurulmuştur. Kamu kurumlarından birer yöneticinin “Süreç Yönetim Grubu” üyesi olarak tayin edilmesi. Bu yöneticilerin Kurumun e-Dönüşüm Türkiye çalışmalarında koordinasyonu sağlaması Projenin diğer çalışma gruplarına görevli katılımcıları seçmesi Bağlı kurumlara yazılacak bir resmi yazı ile e-Devlet Kapısı Projesi için gerekli bilgi/belge ve desteğin verilmesi E-Devlet uygulamalarının e-Kapı’ya bağlantısı için kurum tarafından gerekli desteğinin verilmesi Projenin kapsamının, faydasının ve öneminin kurum içerisinde açıklanması Kamu kurumlarından seçilecek e-Devlet Temsilcilerinin ve onların seçeceği katılımcıların üzerine düşen görevler e-Devlet Kapısı Projesi kapsamındaki Pilot Projelere, Entegrasyon ve İçerik Yönetimi İşlemlerine ve son olarak ta proje kapsamında yapılan Fizibilite Çalışmalarına kurumlarında gerekli desteği koordine etmektir.

12 Kurumlar ve Pilot Projeler
BAŞBAKANLIK BİLGİ İŞLEM BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI ADALET BAKANLIĞI ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YABANCILAR HUDUT İLTİCA DAİRESİ BAŞKANLIĞI e-Devlet Kapısına Entegre Kurumlara Dair Bilgi Talebi Başvurusu Kamu İnternet Siteleri Standardizasyonu & Veri Sözlüğü Hazırlama Standardı Bütün Görevlerimizde Denetleme, Destek ve Koordinasyon E-Kapı Projesi kapsamındaki pilot projeler ile bunların ilgili kamu kurumlarının listesi – Sayfa 1 Adli Sicilden Sabıka Kaydı Alınması Mahkeme Dava Dosyası Açma Mahkeme Dava Karar Süreci İçin Bilgi Toplama Nüfus Kayıt Örneği Alınması e - Polis İhbar Sürücü Belgesi Başvurusu Lacivert Pasaport Başvurusu ve Süre Uzatımı

13 Kurumlar ve Pilot Projeler
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİ SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Güvenlik Bildirim ve Ödemeleri SSK Borç Sorgulama ve Ödeme Bir Sosyal Güvenlik Sistemine Bağlı Olunup Olunmadığını Gösterir Bilgi ve Belge Temini İş Talebi Başvurusu İşçi Talebi Başvurusu İşsizlik Sigortası Başvurusu İşsizlik Sigortası Ödemesi ve Takibi E-Kapı Projesi kapsamındaki pilot projeler ile bunların ilgili kamu kurumlarının listesi – Sayfa 2 E-Kapı’nın Turizm Bilgileri Milli Kütüphane Hizmetleri DT Bilet rezervasyonu ve satışı ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TCDD Bilet rezervasyonu ve satışı e-Devlet Kapısı Projesi Koordinasyonu e-Beyanname Vergi Borç Sorgulama ve Ödeme Öğrenci Seçme Sınavı Başvurusu

14 Gelinen Aşama ve Tamamlanmış Adımlar
Türk Telekom ile devir protokolü imzalandı. Yüklenici firma ile proje tekrar başlatıldı. Bakanlık Müsteşar Yardımcılarından oluşan E-Hizmetler Danışma Kurulu Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda toplandı. Sistem Odası İnşaat işleri bitti. Yüklenici firma sistem odasına yerleşmekte, aynı zamanda güvenlik için kartlı, biyometrik geçiş çalışmaları devam etmekte. 11 kamu kurumu ile fizibilite çalışmaları ve pilot proje uygulamaları konularında görüşüldü, fizibilite ekibinin metodolojisi revize edilerek çalışmalara başlandı. Türk Telekom’da askıya alınan/durdurlan E-Devlet Kapısı Projesi Türksat’a geçtiğinden itibaren yapılan çalışmalar şu şekildedir: Türk Telekom ile devir protokolü imzalandı. Yüklenici firma ile proje tekrar başlatıldı. E-Hizmetler Danışma Kurulu Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda toplandı. Sistem Odası ihalesi tamamlandı, İnşaat işleri tamamlandı. Yüklenici firma sistem odasına yerleşmekte. Sistem Odası güvenliği için kartlı, biyometrik geçiş ihalesi tamamlandı, kurulum aşamasında. 11 kamu kurumu ile fizibilite çalışmaları ve pilot proje uygulamaları konularında görüşüldü, fizibilite ekibinin metodolojisi revize edilerek çalışmalara başlandı. Pilot hizmet listesi genişletildi, yüklenici ile Türksat’ın yazılım ekipleri beraber yazılım geliştirmeye başladı. Görsel Tasarım ve Kullanılabilirlik Uzmanları ile görüşüldü. E-Kapı’nın kullanılabilirliği ve vatandaş tarafından erişilebilirliği dünya standartlarına uygun olarak uzmanlar tarafından yapılacak çalışmalar ile netleştirilecek. E-İmza entegrasyonu ve kamu kurumlarından güvenli erişim için gerekli sertifika sistemleri kurulmaya başlandı. Yazılım kalite ve test ile bilişim güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren uzman firmalar ile görüşmeler başlatıldı. E-Kapı’nın güvenli ağ bağlantısı sağlandı. SGK SSK Bağkur Emekli S. Emniyet GM Adalet B. NVİ TÜİK DTM İGEME Sağlık B.

15 Gelinen Aşama ve Tamamlanmış Adımlar
Pilot hizmet listesi genişletildi, yüklenici ile Türksat’ın yazılım ekipleri beraber yazılım geliştirmeye başladı. Görsel Tasarım ve Kullanılabilirlik Uzmanları ile görüşüldü. E-Kapı’nın kullanılabilirliği ve vatandaş tarafından erişilebilirliği dünya standartlarına uygun olarak uzmanlar tarafından yapılacak çalışmalar ile netleştirilecek. e-İmza entegrasyonu ve ve kamu kurumlarından güvenli erişim için gerekli sistemler kurulmaya başlandı. Yazılım kalite ve test ile bilişim güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren uzman firmalar ile görüşmeler başlatıldı. E-Kapı’nın test ve uygulama geliştirme ortamı için internet bağlantısı sağlandı. Türk Telekom’da askıya alınan/durdurlan E-Devlet Kapısı Projesi Türksat’a geçtiğinden itibaren yapılan çalışmalar şu şekildedir: Türk Telekom ile devir protokolü imzalandı. Yüklenici firma ile proje tekrar başlatıldı. E-Hizmetler Danışma Kurulu Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda toplandı. Sistem Odası ihalesi tamamlandı, İnşaat işleri tamamlandı. Yüklenici firma sistem odasına yerleşmekte. Sistem Odası güvenliği için kartlı, biyometrik geçiş ihalesi tamamlandı, kurulum aşamasında. 11 kamu kurumu ile fizibilite çalışmaları ve pilot proje uygulamaları konularında görüşüldü, fizibilite ekibinin metodolojisi revize edilerek çalışmalara başlandı. Pilot hizmet listesi genişletildi, yüklenici ile Türksat’ın yazılım ekipleri beraber yazılım geliştirmeye başladı. Görsel Tasarım ve Kullanılabilirlik Uzmanları ile görüşüldü. E-Kapı’nın kullanılabilirliği ve vatandaş tarafından erişilebilirliği dünya standartlarına uygun olarak uzmanlar tarafından yapılacak çalışmalar ile netleştirilecek. E-İmza entegrasyonu ve kamu kurumlarından güvenli erişim için gerekli sertifika sistemleri kurulmaya başlandı. Yazılım kalite ve test ile bilişim güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren uzman firmalar ile görüşmeler başlatıldı. E-Kapı’nın güvenli ağ bağlantısı sağlandı.

16 Projenin İlerleme Adımları
Projenin Önümüzdeki Aşamaları: 81 ilde Şifre Dağıtım Merkezleri çözümünün belirlenmesi ve kurulması. İç Anadolu Bölgesinde bir Olağanüstü Durum Yönetim Merkezinin devreye alınması. (Çalışmaları Başlatıldı) Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi, Adalet Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilk kamu bağlantılarının tahsis edilmesi ve ilk pilot projelerin kapıya bağlanması. Projenin bundan sonraki aşamalarında yapılacak işler şu şekildedir: Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzalanması. 81 ilde Şifre Dağıtım Merkezleri çözümünün belirlenmesi ve kurulması. İç Anadolu Bölgesinde bir Felaket Kurtarma Merkezinin devreye alınması. (Çalışmaları Başlatıldı) Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi, Adalet Bakanlığı ve SGK ile ilk kamu bağlantılarının tahsis edilmesi ve ilk pilot projelerin kapıya bağlanması. Her kamu kurum ve kuruluşundan birer temsilci görevlendirilmesi ve bu temsilciler aracılığı ile Proje Organizasyonundaki komisyonların oluşturulması. Seçilen temsilciler ile yurtiçi ve yurtdışı Kamu Eğitim Programının planlanarak başlatılması. Vatandaş kayıt sisteminin hukuki boyutta tanınması için yasal düzenleme çalışmalarının Hukuk Komisyonu tarafından yürütülmesi. Tasarım ve İçerik değerlendirme konusunda kullanıcı testlerinin başlatılması. Sistem Odasına biyometrik ve kameralı güvenlik sistemi kurulması. Her kamu kurum ve kuruluşundan birer temsilci görevlendirilmesi ve bu temsilciler aracılığı ile Proje Organizasyonundaki komisyonların oluşturulması. Seçilen temsilciler ile yurtiçi ve yurtdışı Kamu Eğitim Programının planlanarak başlatılması. Vatandaş kayıt sisteminin hukuki boyutta tanınması için yasal düzenleme çalışmalarının Hukuk Komisyonu tarafından yürütülmesi. Tasarım ve İçerik değerlendirme konusunda kullanıcı testlerinin başlatılması.

17 Teşekkür Ederiz


"e-Devlet Kapısı Projesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları