Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE"— Sunum transkripti:

1 INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (PROKUM) BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI

2 SUNUM İÇERİĞİ AB Mali Yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA
PROKUM SUNUM İÇERİĞİ AB Mali Yardımları Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı Projeler IPA Takvimi Beklentilerimiz İletişim Bilgileri

3 Avrupa Birliği Mali Yardımları
PROKUM AB MALİ YARDIMLARI Topluluk Programları (FP7, CIP, vb.) Avrupa Birliği Mali Yardımları Avrupa Yatırım Bankası Kredileri IPA Katılım Öncesi Mali İşbirliği - Hibeler

4 Katılım Öncesi Yardım Aracı Pre- accession Assistance IPA
PROKUM AB MALİ YARDIMLARI Avrupa Birliği dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır. …… PHARE ISPA SAPARD Türkiye için Katılım Öncesi Mali İşbirliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Instrument for Pre- accession Assistance IPA IPA IPA’nın, döneminde uygulanmış olan Katılım Öncesi Mali İşbirliği sürecinden temel farkı yeni dönemde “Proje” yaklaşımlı bir uygulamadan “Programlama” yaklaşımlı bir uygulamaya geçilmesidir.

5 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA IPA’nın Yararlanıcı Ülkeleri
PROKUM KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA IPA’nın Yararlanıcı Ülkeleri Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk Bosna-Hersek Sırbistan Karadağ IPA’nın Bileşenleri Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma* Sınır Ötesi İşbirliği* Bölgesel Kalkınma Bölgesel Rekabet Edebilirlik Çevre Ulaştırma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma

6 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA ALT BİLEŞENLER BAZINDA BÜTÇE
PROKUM KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA ANA BİLEŞENLER BAZINDA BÜTÇE BİLEŞENLER 2007 2008 2009 TOPLAM Milyon Euro Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma 252.2 250.2 233.2 735.2 Sınır Ötesi İşbirliği 6.6 8.8 9.4 24.8 Bölgesel Kalkınma 167.5 173.8 182.7 524 İnsan Kaynakları 50.2 52.9 55.6 158.7 Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 159.2 TOPLAM (Milyon Euro) 497.2 538.7 566.4 1.601,9 ALT BİLEŞENLER BAZINDA BÜTÇE BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ 167.5 173.8 182.7 524 Bölgesel Rekabet Edebilirlik 41.9 43.5 54.8 140.2 Çevre 67.0 69.5 67.5 204 Ulaştırma 58.6 60.8 60.4 179.8

7 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA
PROKUM KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMININ (BROP) BÜTÇESİ 2007 2008 2009 Toplam 41,9 43,5 54,8 140,2 AB Katkısı Ulusal Katkı 14,0 14,5 18,2 46,8 Toplam 55,9 58 73 186,9

8 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA
PROKUM KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA IPA KURUMSAL YAPILANMASI AB Komisyonu CAO Mali İşbirliği Kurulu IPA İzleme Komitesi NAO NIPAC III. ve IV. Bileşenler için Stratejik Koordinatör - DPT ULUSAL FON ABGS III. ve IV. Bileşenler Koordinasyon Komitesi Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Sınır Ötesi İşbirliği Kırsal Kalkınma Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ PROGRAM OTORİTELERİ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı RCOP SMC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ENV SMC Çevre ve Orman Bakanlığı TRNS. SMC Merkezi Finans ve İhale Birim HRD SMC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı RD SMC Ulaştırma Bakanlığı DENETİM OTORİTESİ Hazine Kontrolörler Kurulu

9 KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA TÜRKİYE İLGİLİ BAKANLIKLAR
PROKUM KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI - IPA TEMEL DOKÜMANLAR DOKÜMANIN ADI HAZIRLAYAN TARAF DOKÜMANIN NİTELİĞİ Her bir aday ülke için Komisyon tarafından hazırlanan 3 yıllık stratejik planlama dokümanıdır. IPA çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin uyumunu ve koordinasyonunu sağlar. Temel müdahale alanlarını, öncelikleri, hedefleri ve bütçeyi ortaya koyar. AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI İNDİKATİF PLANLAMA DOKÜMANI Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenlerini (4 Operasyonel Program) içerir. Ulusal önceliklerle Topluluk öncelikleri arasında ve iki bileşen kapsamında yer alan Operasyonel Programlar arasındaki tutarlılığı ve tamamlayıcılığı sağlar. Komisyonun görüşü alınarak hazırlanır. 7 yıllık bir süre için hazırlanır. TÜRKİYE DPT STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Program Otoritesi olan Bakanlıklar tarafından hazırlanır ve Komisyon tarafından onaylanır. Stratejik Çerçeve Belgesinde yer alan öncelik ve amaçların elde edilebilmesi için uygun öncelik ve tedbirleri tanımlar. Orta dönem hedeflerin ve ihtiyaçların analizini içerir. 3 yıllık mali perspektifi ortaya koyar. Amaçları, ulaşılmak istenen sonuçları, objektif izleme ve değerlendirme göstergelerini içerir. TÜRKİYE İLGİLİ BAKANLIKLAR OPERASYONEL PROGRAM

10 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı;
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI Sanayi ve Ticaret Bakanlığı; “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı”nı; (BROP) hazırlama,uygulama,izleme, değerlendirme ve denetleme görevini üstlenmiştir. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ilgili paydaşları ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. BROP 29 Kasım 2007 tarihinde AB Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. Mevcut işbirliği mekanizması Program uygulanırken de güçlendirilerek devam edecektir.

11 STRATEJİ BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI HAZIRLANMA YAKLAŞIMI GÜÇLÜ YANLAR KÜMESİ GÜÇLÜ YÖNLERDEN FAYDALANARAK FIRSATLARI MAKSİMİZE ETMEK FIRSATLAR KÜMESİ Hedef bölgede istihdamı ve işletme sayısını artırmak, üretim kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak OP’nin amacıdır ÖNCELİKLER ve TEDBİRLER STRATEJİ SWOT (GZFT) ZAYIFLIKLAR KÜMESİ ZAYIFLIKLARI GİDEREREK TEHDİTLERİ MİNİMİZE ETMEK TEHDİTLER KÜMESİ

12 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI HAZIRLANMA YAKLAŞIMI Temel altyapı, girişimcilik ve start-up’lar için danışmanlık ve finansal destekler, bölge içi ve kurumlar arası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi,turizm İhracat, verimlilik ve ürün geliştirme eğitimleri, kurumsallaşma ve BİT kullanımı, teknoloji transferi ve yükseltilmesi, belgelendirme ve standardizasyon, kredi garanti sistemleri, turizm Temel Altyapı, girişimcilik ve start-up danışmanlık hizmeti destekleri, çeşitlendirilmiş finansal destek mekanizmaları,bölge içi ve bölgeler arası işbirliği destekleri, sektör içi sinerji destekleri, turizm Kümelenme, yeni teknolojiler, risk sermayesi ve kredi garanti sistemi, belgelendirme ve standardizasyon, Ar-Ge ve BİT kullanımı, Sınai Mülkiyet Hakları Ar-Ge, İnovasyon, BİT altyapısının geliştirilmesi, uluslar arası ve bölgelerarası sinerji ve işbirliği, sınai mülkiyet REKABET EDEBİLİRLİK HARİTASI

13 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI GLOBAL COĞRAFYASI Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin üstünde kalan Düzey II bölgeleri 15 Büyüme Merkezi Kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan Düzey II bölgeleri

14 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI SPESİFİK COĞRAFYASI BÜYÜME MERKEZLERİ

15 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI COĞRAFYA BAZINDA BÜTÇE Kaynakların %20-30’u ise % 75 sınırının altında kalan diğer bölgelere tahsis edilecek. Kaynakların % 70-80’i 15 Cazibe Merkezine tahsis edilecek. 20-30 % 70-80 %

16 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI ÖNCELİK VE TEDBİRLER ÖNCELİK 1 ÖNCELİK 2 İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ İŞLETME KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI VE GİRİŞİMCİLİĞİN TEŞVİK EDİLMESİ 1.1. Sanayi altyapısının geliştirilmesi, 1.3. Ar-Ge, İnovasyon, teknoloji ve bilgi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi, 1.4. Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi, T E D B İ R L E R 2.1. İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması 2.2. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi 138.3 Milyon € 37.3 Milyon € 1.2. Yeni finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi 1.2. Yeni finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi,

17 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI TEDBİR BAZINDA COĞRAFİ ODAKLANMA DÜŞÜK REKABET EDEBİLİRLİK ORTA REKABET EDEBİLİRLİK NUTS II BÖLGELERİ YÜKSEK REKABET EDEBİLİRLİK TEDBİRLER TR-A1 TR-A2 TR-B2 TR-C2 TR-C3 TR-B1 TR-82 TR-83 TR-90 TR-C1 TR-63 TR-72 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Öncelikli Olarak Desteklenecek Faaliyetler Öncelikli Olmayan Faaliyetler

18 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI 34.582.668 €
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER KOBİ’lerin ortak kullanımına yönelik: Laboratuarlar Atölyeler, Tasarım merkezleri, Makine, laboratuar cihazları ve test ekipmanları, ICT ve ofis ekipmanları (ekipman ve yazılım dahil), İmalat ve depolama tesisleri, İşleme ve paketleme tesisleri, Sosyal tesisler ve eğitim tesisleri kurulması (altyapı), iyileştirilmesi ve tefrişatı (ekipman). T E D B İ R Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi OSB’ler KSS’ler, sanayi ve ticaret odaları, birlikler ve benzeri mekanlarda Tek durak ofisleri, Bilgi ve danışmanlık ofislerinin, kurulması, iyileştirilmesi ve tefrişatı. İŞGEM’ler ve benzeri iş destek merkezleri ve ajanslarının kurulması, iyileştirilmesi ve tefrişatı. Ortak ticari kullanıma yönelik lojistik merkezlerinin; Sanayi alanlarının içerisi veya çevresi ile havaalanlarının, limanların,ana ulaşım akslarının,v.b. çevresinde kurulması. Faydalanıcılara yönelik danışmanlık hizmetleri ve bu başlık altındaki müdahalelerin etkinliğini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri. Girişimcilik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik; Eğitim ve öğretim tesislerinin kurulması faaliyetleri,

19 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER Kredi garanti fonları, mikro kredi fonları, çekirdek ve start-up (kuruluş aşamasındaki işletmeler), risk sermayesi fonları dahil olmak üzere sermaye tedariki fonları ve diğer finansman araçlarının gerektiğinde kurulması ve/veya sermaye desteği yapılması Gerektiğinde, desteklenen fonlara erişimi artırmak amacıyla, projenin bir bileşeni olarak finansal araçların tanıtım ve bilgilendirme kampanyaları vasıtasıyla tanıtımı T E D B İ R Yeni finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi Bu tedbir altında yürütülen projeler gerektiğinde faydalanıcılara yönelik danışmanlık hizmetleri ile ağ oluşumu faaliyetlerini kapsayacaktır.

20 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER T E D B İ R Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), Duvarsız Teknoloji İnkübatörü, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Merkezleri, Mükemmeliyet Merkezleri Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yapılarının kurulması (inşaatı, tefrişatı ile makine ve laboratuar cihazları ve ICT ve ofis ekipmanlarının tedarik edilmesi), mevcutların iyileştirilmesi ve modernizasyonu. Ar-Ge, teknoloji transferi ve bilgi-iletişim teknolojilerinin ticari olarak kullanımına yönelik kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetler ile kamu, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve işletmeler arasındaki ortak ağların, kümelenmelerin ve teknoloji platformlarının oluşturulması (altyapı, tefrişat ve bilgi-iletişim altyapısı dahil olmak üzere) ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi. TGB’ler, TEKMER’ler, üniversiteler ve diğer uygun alanlarda; Laboratuarlar, Atölyeler, Makine ve ekipmanlar, Eğitim tesisleri v.b. sosyal, teknik ve üretim tesislerinin kurulması ve modernizasyonu. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi

21 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER TGB’ler, TEKMER’ler, üniversiteler ve benzeri alanlarda; Tek durak ofisleri, Bilgi, danışmanlık ofisleri Patent ofisleri ve diğer uygun ortak hizmet yapılarının oluşturulması. Faaliyetin hedef bölgenin rekabet gücünü desteklemesi koşuluyla, işbirliği, ağ ya da ortak bir proje olması halinde hedef bölge dışında yürütülen faaliyetler ve yatırımların desteklenmesi (hedef bölgenin dışında laboratuarların, atölyelerin ve diğer teknik tesislerin kurulması ve modernizasyonu) T E D B İ R Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri Altyapısının Geliştirilmesi Faydalanıcılara yönelik danışmanlık hizmetleri ve bu başlık altındaki müdahalelerin etkinliğini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri. Girişimcilik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim tesislerinin kurulması faaliyetleri,

22 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER Turizm alanlarının canlandırılma ve peyzaj ve diğer altyapı destekleri ile iyileştirilmesi. Turizm bilgi tesisleri ve merkezlerinin kurulması ve tefrişatı. Kamu kuruluşlarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşların her türlü bilgi ve iletişim araçlarını kullanması yoluyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi. T E D B İ R Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi Festivaller, sergiler ve fuarlar gibi yerel turistik organizasyonların desteklenmesi. Ulusal ve uluslararası seminerlerin, kongrelerin düzenlenmesinin ve ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın desteklenmesi.

23 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER T E D B İ R Temel bilgi ve danışmanlık desteği müdahalesi çerçevesinde; Kamu kuruluşları, KOBİ ve iş destek ajansları, Kar amacı gütmeyen kuruluşların hazırladıkları projeler desteklenecektir. Bu kuruluşlara yönelik olarak projenin uygulanması ile ilgili ekipman temini ve dışarıdan uzmanlık desteği de sağlanacaktır. Başta yeni kurulan işletmeler olmak üzere KOBİ’lere sağlanacak danışmanlık desteği vasıtasıyla Tedbir 1.2 kapsamında sağlanacak finansmana erişmin artırılması İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması Başta yeni kurulan işletmeler olmak üzere temel bilgi desteği seminerler, workshoplar,farkındalık yaratma faaliyetleri, vb. ve danışmanlık faaliyetleri; Finansman sağlama, Yatırım projelerinin geliştirilmesi, Başvuruların hazırlanması, İş ve yatırım planlarının hazırlanması v.b. gibi temalara yoğunlaşacaktır.

24 BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
PROKUM BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI TEDBİR BAZINDA DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların kümelenme, ağ oluşumu ve işbirliğine yönelik faaliyetler konusundaki temel bilgi desteği ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi. Bu danışmanlık hizmetleri, şebekeleşme konusunda farkındalığın ve bilginin yayılması için seminerler ve çalıştaylarla desteklenecektir. Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların saha çalışmaları, tanımlama, ihtiyaç analizleri, kümelenme ve ağ oluşumu analizleri ve yol haritalarının hazırlanmasına yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi T E D B İ R Sanayi Sektörleri Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Mevcut ve potansiyel kümelenmeler, ağ oluşumları, sektörel dernekler ve benzeri işbirliği mekanizmalarının ortak faaliyet ve yatırımlarının finansmanına yönelik doğrudan destekler.

25 İMALAT VE TURİZM SANAYİNDEKİ
PROKUM PROJELER HEDEF GRUPLAR İMALAT VE TURİZM SANAYİNDEKİ KOBİ’LER VE GİRİŞİMCİLERE yönelik Kamu Kurumları ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar, Yerel ve Bölgesel Kurumlar, İşletmeleri Temsil Eden Organizasyonlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Networkler ve Küme Oluşumları tarafından proje sunabilecektir.

26 PROJE SUNABİLECEK GRUPLAR
PROKUM PROJELER PROJE SUNABİLECEK GRUPLAR TEDBİRLER PROJE SUNABİLECEK TARAFLAR 1.1 Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, OSB ve KSS’lerin yönetici otoriteleri, ulusal ve yerel sanayi ve ticaret odaları, birlikler, dernekler, v.b. 1.2 Kar amacı gütmeyen Kredi garanti fonları, mikro krediler ve risk sermayesi fonları, çekirdek sermayesi fonları ve start-up sermayesi fonları gibi sermaye tedariki fonları 1.3 Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, TGB ve TEKMER’lerin yönetim birimleri, üniversiteler, bilimsel kuruluşlar ve araştırma merkezleri, ulusal ve bölgesel sanayi ve ticaret odaları, sektör dernekleri, vakıflar v.b. 1.4 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar ulusal ve bölgesel sanayi ve ticaret odaları, belediyeler, sektör dernekleri, vakıflar v.b. 2.1 Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile ajanslar, araştırma merkezleri, üniversiteler, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, ulusal ve bölgesel sanayi ve ticaret odaları, birlikler ve dernekler 2.2 ticaret odaları, birlikler, dernekler ve kümelenmeler

27 “Merkezi Kamu Kurumları“nın Stratejik Projeleri
PROKUM PROJELER Proje Paketi: “Merkezi Kamu Kurumları“nın Stratejik Projeleri 2. Proje Paketi: Proje Teklif Çağrısı 17 Kasım Ocak 2009 BROP Çok Yıllı Çalışma Planı PROJE PAKETLERİ 3. Proje Paketi: Proje Teklif Çağrısı

28 Birinci Öncelik 2 Milyon € - 10 Milyon €
PROKUM PROJELER PROJELERİN BÜYÜKLÜĞÜ Birinci Öncelik 2 Milyon € - 10 Milyon € İkinci Öncelik 1 Milyon € Milyon € PROJELERİN SÜRESİ Max. 36 ay (En son faaliyet 31/12/2012) PROJELERİN FİNASMANI “Uygun Harcamalar“ %75 AB Katkısı + %25 Ulusal Katkı “Uygun Olmayan Harcamalar“ Faydalanıcı (İşletme giderleri, ikinci el ekipman, arazi alımı, vs)

29 Degerlendirme Kriterleri
PROKUM PROJELER 2. & 3. PAKET PROJELERİN SEÇİMİNE YÖNELİK TEMEL İLKELER Doğrudan Eleme Kriterleri Başvurunun uygunluğu (PTD) Başvuru sahibinin uygunluğu Puanlama Öncesi Hedef bölgenin uygunluğu PTD Zorunlu Alanlar Bütçe sınırlamaları Uygulanacak faaliyetlerin uygunluğu Degerlendirme Kriterleri (SMC-PSAK) Büyüme Merkezi –Yerel İşbirligi Puanlama Süreci Uzun Liste: > 70 Tedbir Setine Uygunluk NUTS II –Tedbir Uygunlugu NUTS II – Öncelikli Sektör Uygunlugu PROKUM-AB Komisyonu Müzakereleri Kısa Liste Detaylar için Çağrı Rehberine Bakınız

30 PROKUM IPA TAKVİMİ AB Komisyonu tarafından hazırlanan Çok Yıllı Endikatif Planlama Dokümanının Kabulü Stratejik Çerçeve Belgesinin Hazırlanması Akreditasyon Sürecinin Başlaması AB Komisyonu Tarafından IPA Uygulama Tüzüğünün Yayımlanması 2007 Operasyonel Programın (OP) Hazırlanması ve AB Komisyonuna Onaylanmak Üzere Gönderilmesi OP’nin Tanıtılması ve Duyurulması (sürekli) OP’nin AB Komisyonunca Onaylanması Proje Paketlerinin Oluşturulması Çalışmaları (2009 devam) 2008 Akreditasyon Sürecinin Tamamlanması ve Yetki Devri AB Tarafı ile Türkiye Arasında IPA Çerçeve Anlaşmasının İmzalanması ve TBMM Onayı AB Tarafı ile Türkiye Arasında IPA Finansal Anlaşmasının İmzalanması 2009 Fonların Serbest Bırakılması ve OP’nin Uygulanmaya Başlanması

31 IPA TAKVİMİ 2008 Kasım Ocak Şubat 2009 Mart Nisan
PROKUM IPA TAKVİMİ 2008 Kasım Proje Teklif Çağrısına Çıkılması Bakanlığa Danışma Sürecinin Kapanması – Ocak Proje Teklif Çağrısının Kapanması – Proje Ön Seçim Süreci’nin Tamamlanması – Şubat I. Hafta Şubat Proje Seçim Komitelerinin Çalışmaları – Şubat III. Hafta / Mart I. Hafta 2009 Proje Seçim Komitelerinin Çalışmaları Sonuçlarının İlanı - Mart II. Hafta Mart Projelerin AB Komisyonu ile görüşülmesi - Mart III. Hafta Nisan Nihai Proje Listesinin Belirlenmesi – Nisan III. Hafta

32 PROKUM BEKLENTİLERİMİZ ► Bölgede düzenlenecek IPA ve OP Tanıtım Faaliyetlerinin organizasyonuna katkı verilmesi suretiyle desteklenmesi ve etkin bir katılımın sağlanması. ► BROP’nin Program Otoritesi olan Bakanlığımız ile bölgedeki kurum/kuruluş, STK ve KOBİ’ler arasında iyi bir işbirliğinin ve diyalogun temin edilmesine katkıda bulunulması, ► IPA’nın yeni ve farklı bir süreç olduğunun anlaşılması ► Operasyonel Programda tanımlanan stratejik, coğrafi ve sektörel yoğunlaşmanın iyi anlaşılması ve bu stratejiye uygun proje tekliflerinin sunulması. ► Bölgedeki aktörler arasında iyi bir işbirliğinin sağlanarak ortaklaşa hazırlanmış ve yörenin ihtiyaçlarını iyi yansıtan projelerin ya da en azından proje fikirlerinin sunulması.

33 BİLGİ ve İLGİLİ DOKÜMANLAR İÇİN
PROKUM İLETİŞİM BİLGİLERİ BİLGİ ve İLGİLİ DOKÜMANLAR İÇİN GÖRÜŞ, ÖNERİ VE SORULARINIZ İÇİN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (PROKUM) Eskişehir Yolu 7. Km. No:154 06100 Çankaya-ANKARA Tel : (312) (312) / Faks : (312)

34 Proje Teklif Çağrısı Duyurusu !
Tıklayınız

35

36 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Mustafa KARABAŞ AB Uzmanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (PROKUM)


"INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları