Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurum Koordinatörü Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK Mevlana Kurum Koord. Birimi Öğr. Gör. Ayça Uysal ÖZCAN Öğr. Gör. Duygu BULUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurum Koordinatörü Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK Mevlana Kurum Koord. Birimi Öğr. Gör. Ayça Uysal ÖZCAN Öğr. Gör. Duygu BULUT."— Sunum transkripti:

1 Kurum Koordinatörü Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK Mevlana Kurum Koord. Birimi Öğr. Gör. Ayça Uysal ÖZCAN Öğr. Gör. Duygu BULUT

2 Sunum İçeriği Mevlana Değişim Programı Genel Tanıtımı: -Programın Amacı, Hareketlilik Süreleri, Kimler Faydalanabilir? Mevlana Değişim Programı Protokolü Öğrenci Değişimi: -Başvuru Şartları, Başvuru Şekli, Gerekli Belgeler, Öğrenci Seçimi, Burslar Öğretim Elemanı Hareketliliği: - Başvuru Şartları, Başvuru Şekli, Gerekli Belgeler, Hareketlilik Programı, Burslar 2014/2015 Akademik Yılı Program Takvimi YÖK Kararları

3 Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

4 Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğrenim kurumlarını kapsamaktadır. Ancak 2013-2014 eğitim öğretim yılında Erasmus Programına dahil olan 32 ülkedeki yükseköğretim kurumlarının ikinci bir karara kadar programın kapsamı dışında tutulmasına YÖK Yürütme Kurulu tarafından karar verilmiştir.

5 Mevlana Değişim Programının Amacı Yükseköğretimin uluslararasılaşması sürecine katkıda bulunmak, Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek, Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini arttırmak, Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak Kültürlerarası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamaktır.

6 Hareketlilik Süreleri Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Öğretim elemanları, bir eğitim-öğretim yılı içinde yalnız 1 kez programdan faydalanabilirler.

7 Programdan Kimler Faydalanabilir? Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar. Program bütün eğitim düzeylerindeki (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) öğrencilerine açıktır. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

8 Mevlana Değişim Programı Protokolü Tanınma Talep Dilekçesi: Protokol yapılması planlanan yurt dışı yükseköğretim kurumunun denklik durumunun kontrolü için Türkiye’deki üniversitenin Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü tarafından imzalı dilekçenin YÖK’e iletilmesi Tanınma Talep Dilekçesi Sonucu: Değişim protokolü imzalanması planlanan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının denklik durumlarının kontrolü ve sonucun başvuru yapan yükseköğretim kurumuna iletilmesi

9 Sonuç olumlu ise, başvuru sahibi yükseköğretim kurumu, Mevlana Protokolü yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişim sürecini başlatabilir. Sonuç olumsuz ise başvuru sahibi yükseköğretim kurumu Mevlana Protokolü yapamaz. 2013-2014 akademik yılı için Erasmus Programı’na dahil olan ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile protokol yapılamaz. Ek protokol yapılabilir.

10 Öğrenci Değişimi -Başvuru Şartları Örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, Önlisans ve lisans öğrencilerinin genele akademik not ortalamasının 2,50 / 4,00 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3,00/4,00 %50 dil puanı + %50 not ortalaması Önlisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için programdan faydalanamazlar.

11 -Başvuru Şekli Öğrenciler, Türkiye’de kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Birimine gerekli formları eksiksiz doldurarak başvurusunu gerçekleştirir.

12 -Belgeler Aday Öğrenci Başvuru Formu Başvuru Formu Öğrenci Beyannamasi Öğrenim Protokolü Kabul Belgesi Yükümlülük Sözleşmesi Katılım Belgesi Nihai Raporu

13 -Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.

14 -Değişim Süresince Burslar Öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder. Öğrencilere ödenecek karşılıksız burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik şartları göz önünde bulundurularak YÖK tarafından belirlenmektedir.

15 Öğrencilere ödenecek burs miktarları -Kişi Başına Düşen GSMH 10.000 doların üzerinde olan ülkelere gidecek öğrencilere 280x3=840tl -Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 ile 10.000 dolar arasında olan ülkelere gidecek olan öğrencilere 280x2=560tl -Kişi Başına Düşen GSMH 5.000 doların altında kalan ülkelere gidecek öğrencilere gidecek olan öğrencilere 280x1,5=420tl -Türkiye’ye gelecek öğrencilere 280x2=560tl ödenecektir.

16 Öğretim Elemanı Hareketliliği -Başvuru Şartları Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları, öğretim elemanı hareketliliğine katılabilirler. Bu hareketlilik, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim elemanının bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsar.

17 -Başvuru Şartları Öğretim elemanlarının hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim elemanı hareketliliği planları, Mevlana Değişim Programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.

18 -Başvuru Şekli Mevlana Değişim Protokolü imzalayan yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim elemanları da aynı şekilde ilgili Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Birimine başvurularını yapabilirler.

19 -Belgeler Hareketlilik Programı Katılım Belgesi Nihai Rapor

20 Hareketlilik Programı Öğretim elemanı hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim elemanı tarafından hazırlanan, Mevlana Öğretim Elemanı Hareketliliği Planıdır. Öğretim elemanının yapacağı faaliyetler ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Öğretim elemanının kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik birimin yönetim kurulları tarafından onaylanır. Gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili, öğretim elemanın hangi dilde ders vereceği ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Değişimde, daha önce öğretim elemanı değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim elemanlarından gelen başvurulara öncelik tanınır.

21 -Değişim Süresince Burslar Yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı kanunun 10. maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve ünvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu Yetkilidir.

22 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Değişim Programı Takvimi Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması : 30 Mart-14 Nisan 2014 Değişim İçin Başvuruların Alınması : 15 Nisan-22 Nisan 2014 Başvuruların Değerlendirilmesi 24 Nisan-2 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi : 5 Mayıs 2014 Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması : 12 Mayıs 2014

23 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 14.05.2013 Tarihli Toplantısında Alınan Kararlar Karar.2013.16 : Mevlana Değişim Programı Kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına ders verme hareketliliği kapsamında gönderilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler 2547 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi 1 inci paragrafı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu esas alınarak yevmiye, uçak bileti ve aylık sağlık sigortası ödenmesine karar verildi.

24 ÜLKELER Araştırma Destekleri Günlük Yevmiye Öğretim Üyeleri Destek Günlük Yevmiye Uçak Bileti Aylık Sağlık Sigortası ABD51 $80 $2500 $70 $ JAPONYA6401 JY6950 JY210.000 JY5750 JY KAZAKİSTAN18 $32 $1000 $70 $ KANADA53 C$70 C$2500 C$70 C$

25 Karar.2013.16 : 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Erasmus Programına dahil olan 32 ülkedeki yükseköğretim kurumlarının ikinci bir karara kadar Program’ın kapsamı dışında tutulmasına karar verildi.

26 Karar.2013.16 : Tıp Fakültesi 6. sınıf(intörn) öğrencilerinin, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Mevlana Değişim Programı’ından faydalandırılmasının ikinci bir karara kadar durdurulmasına karar verildi.

27

28 İletişim Yükseköğretim Kurumu Mevlana Değişim Programı Telefon:+90 312 298 7974-75-76-77 Faks:+90 312 298 72 13 E-Mail: mevlana@yok.gov.tr Adres:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Akademik Değişim Programları Birimi, Mevlana Değişim Programı, 06539 Bilkent/ANKARA Mersin Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Telefon: +90 324 341 2815-1112/1071 Fax: +90 324 361 0573 E-Mail: mevlana@mersin.edu.trmevlana@mersin.edu.tr mevlana.mersin@gmail.com Adres: Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 33169 Yenişehir/MERSİN

29 Katılımınız için teşekkürler.


"Kurum Koordinatörü Prof. Dr. A. Hakan ÖZTÜRK Mevlana Kurum Koord. Birimi Öğr. Gör. Ayça Uysal ÖZCAN Öğr. Gör. Duygu BULUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları