Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI Bülent ÖZCAN T.C. Başbakanlık AB Genel Sekreterliği Uzman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI Bülent ÖZCAN T.C. Başbakanlık AB Genel Sekreterliği Uzman."— Sunum transkripti:

1 ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI Bülent ÖZCAN T.C. Başbakanlık AB Genel Sekreterliği Uzman

2 AB Mali Yardımları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Avrupa Yatırım Bankası Kredileri III.Topluluk Programları -6.Çerçeve Programı -Eğitim Programları (Sokrates, Leonardo ve Gençlik) ADAYLIK SÜRECİNDE AB MALİ YARDIMLARI

3  Adaylık dönemi ile AB mali yardımlarının uygulama sistemi değişti; AB mali yardımları “Merkezi Olmayan” bir sistem içerisinde uygulanacaktır... 18 Temmuz 2001 tarih 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Komitesi Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Merkezi Finans ve İhale Birimi KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA

4 Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi  Avrupa Birliği ile Mali İşbirliğinin koordinasyonu  Projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi  Hazırlık çalışmalarının yapılması ve izlenmesi  AB Komisyonu ile Finansman Anlaşmasının imzalanması ULUSAL YARDIM KOORDİNATÖRÜ -AB Genel Sekreteri -Sekreteryası AB Genel Sekreterliği tarafından yürütülür. KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM

5 Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Mali İşbirliği çerçevesinde yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumun sağlanması MALİ İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ  Dışişleri Bakanlığı,  Maliye Bakanlığı,  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,  Hazine Müsteşarlığı  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ADAYLIK SÜRECİNDE TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

6 Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Avrupa Birliği ile finanse edilen projelerin ihalelerinin düzenlenmesi ve ihalelere ilişkin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine bağlı kalınması ve uygun bir raporlama sisteminin işlemesi MERKEZİ FİNANS ve İHALE BİRİMİ KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM Merkezi Finans ve İhale Biriminin kurulmasına ilişkin olarak 14 Şubat 2002 tarihinde AB Komisyonu ile imzalanan Mutabakat Zabıtları TBMM tarafından kabul edilmiş ve 20 Mart 2003 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7 MALİ YARDIM MİKTARLARI Aralık 2002 Kopenhag Zirvesi : Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılacak... Yıl20022003200420052006 Tahsisat126144 250300500 milyon €

8 AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ AB Mali yardımları ile finanse edilen projeler iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır… I II Çerçeve Projeler Mikro Projeler

9  Proje sahibi Kurumlar  Mali İşbirliği Komitesi  AB Komisyon Temsilciliği Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Paketi Sektörel Çalışma Grupları ABABGS Kamu Kuruluşları Proje Önerileri Kamu Kuruluşları Proje Önerileri ÇERÇEVE PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR? Eylül………………………………………………………………………Nisan

10 2002-2005 DÖNEMİ MALİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 2002 Yılı Proje Paketi 126 M € Toplam 18 Proje Projelerin uygulaması devam ediyor… 2003 Yılı Proje Paketi 144 M € Toplam 28 Proje Projelerin uygulaması devam ediyor… 2004 Yılı Proje Paketi 250 M € Toplam 38 Proje Finansman Anlaşması henüz imzalandı. Uygulama 2005 yılı sonunda başlayacak… Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında geliştirilen proje sayısı = 121 2005 Yılı Proje Paketi 300 M € Toplam 37 Proje Finansman Anlaşması İmzalanacak. Uygulama 2006 yılında başlayacak…

11 Mevzuat Uyumu ve Kurumsal Yapılanma için Teknik Yardım Ekonomik ve Sosyal Uyum. Bölgesel Kalkınma KOBİ’ler Sınır Ötesi İşbirliği Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar 1/3 2000-2006 DÖNEMİNDE MALİ YARDIM HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR ?

12 Kurumsal Kapasite Gelişimi Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma  Mevzuat uyumu  Kamu Yönetimi Reformu  Adalet ve İçişleri Reformları  Sivil Toplumun Geliştirilmesi  Mali Kontrol  Çevre Politikaları  Eğitim reformu  Sınır ötesi İşbirliği  Uluslararası ve bölgelerarası işbirliği  Ulaştırma altyapısı  Çevre altyapısı  Enerji altyapısı  Eğitim altyapısı  Sağlık altyapısı  KOBİ’lere destek  İstihdamın artırılması  İstihdam kalitesinin artırılması  Sosyal dışlanmayla mücadele  Mesleki eğitim  Tarımsal işletmelere destek  Tarımsal mamullerin işlenmesi ve pazarlanması  Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi  Üretici birliklerine teknik destek KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013)

13 2002-2005 Dönemi AB Mali Yardımlarının Sektörel Dağılımı

14 TARIM ALANINDAKİ PROJELER* PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatına UyumuTarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına UyumuTarım ve Köyişleri Bakanlığı Balıkçılık Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Organik Tarım Alanında AB ile Mevzuat Uyumunun Sağlanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB Ortak Tarım Politikasının Uygulanmasına Hazırlık ProjesiTarım ve Köyişleri Bakanlığı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kırsal Kalkınma Ajansının Kurulması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarının KurulmasıTarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolünün GüçlendirilmesiTarım ve Köyişleri Bakanlığı Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı *Tarım projeleri için ayrılan kaynak toplam 73.227.500 €’dur. Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

15 ÇEVRE ALANINDAKİ PROJELER* PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Çevre Alanında Kapasitenin GeliştirilmesiÇevre ve Orman Bakanlığı Hava Kalitesi, Kimyasallar ve Atık Yönetimi alanında Türkiye'ye Destek Projesi Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Özel Atık Yönetimi ve Gürültü Yönetimi Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Çevre ve Orman Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Sağlık Bakanlığı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektör Politikalarına Entegrasyonu DPT Müsteşalığı Çanakkale Bölgesel Katı Atık YönetimiÇanakkale Belediyeler Birliği Kuşadası Bölgesel Katı Atık YönetimiKuşatak Birliği *Çevre projeleri için ayrılan kaynak toplam 70.330.000 €’dur. Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

16 ALTYAPI PROJELERİNİN FİNANSMANI BÜYÜK ALTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI DPT Çevre Bakanlığı ABGS AB Proje önerileri İller Bankası

17 ALTYAPI PROJELERİNİN FİNANSMANI ALTYAPI PROJELERİ 2005 Mali İşbirliği Paketi2006 Paketi için Proje Önerileri  Kuşadası Katı Atık Yönetimi Projesi  Çanakkale Katı Atık Yönetimi Projesi  Nevşehir Sıvı Atık Yönetimi Projesi  Tokat Sıvı Atık Yönetimi Projesi  Bitlis Katı Atık Yönetimi Projesi  Konya Katı Atık Yönetimi Projesi  Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi  Çorum Katı Atık Yönetimi Projesi  Amasya Katı Atık Yönetimi Projesi  Kayseri Katı Atık Yönetimi Projesi  Kütahya Katı Atık Yönetimi Projesi  Rize-Artvin Katı Atık Yönetimi

18 ADALET ve İÇİŞLERİ ALANINDAKİ PROJELER* PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Sınır Yönetim Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesiİçişleri Bakanlığı Türkiye’nin İltica ve Göç Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyet Planının Geliştirilmesiİçişleri Bakanlığı Ulusal Uyuşturucu İzleme Merkezinin Oluşturulması ve Ulusal Uyuşturucu Stratejisinin Geliştirilmesi Uygulanması İçişleri Bakanlığı Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesiİçişleri Bakanlığı Organize Suçlarla Mücadelenin GüçlendirilmesiMaliye Bakanlığı (MASAK) Türk Polisinin Adli Kapasitesinin Güçlendirilmesiİçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) İnsan Ticaretiyle Mücadele için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesiİçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Kara Paranın Aklanmasıyla, Suçun Mali Kaynakları ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Projesi İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Vize Politikası ve Uygulamaları ProjesiDışişleri Bakanlığı Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalet İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) İçişleri Bakanlığı (Emniyet Gen. Md.) Adalet Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Barolar Birliği Türkiye’de Denetimli Serbestliğin GeliştirilmesiAdalet Bakanlığı Jandarmanın Modernizasyonu Projesi İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Kom.) Sınır Polisi için Eğitim Sistemi Geliştirilmesiİçişleri Bakanlığı Adalete Erişimin GüçlendirilmesiAdalet Bakanlığı İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun DesteklenmesiAdalet Bakanlığı *Adalet ve İçişleri projeleri için ayrılan kaynak toplam 71.764.700 €’dur.

19 SAĞLIK ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Meslek Sağlığı ve Güvenliği ve İŞGÜM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal Ürünler ve Su Alanlarında Yürüttüğü Mevzuat Uyumu ve Uygulama Çalışmalarının Desteklenmesi Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların İzleme ve Kontrolünün Güçlendirilmesi Sağlık Bakanlığı Kansersiz YaşamSağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıkların Gözetimi ve Kontrolünün Güçlendirilmesinin- II. Aşama Sağlık Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliğinin Güçlendirilmesi II. Aşama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

20 ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Kurumsal Güçlendirilmesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Türk Elektrik Sisteminin UCTE Elektrik Sistemine Bağlantısı İçin Tamamlayıcı Teknik Çalışmalar Projesi Enerji Bakanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu için Düzenleyici Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Projesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Gaz İletimi ve Geçişi Alanında BOTAŞ'a Teknik Yardım Projesi BOTAŞ Türkiye'de Enerji Verimliliğinin Artırılması ProjesiEnerji Bakanlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

21 ENERJİ VE ULAŞTIRMA ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) Türkiye’deki Karayolu Taşımacılığı Sektörünün AB Müktesebatı İle Uyumlu Hale Getirilmesi İçin Destek Sağlanması Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Kamu Bilincinin Arttırılması Elektrik İşleri Etüd İdaresi /Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Türk Limalarında ve Kıyılarında Deniz Güvenliğinin Geliştirilmesi Denizcilik Müsteşarlığı Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

22 EKONOMİK VE SOSYAL UYUM ALANINDAKİ PROJELER: PROJE ADIPROJE SAHİBİ KURULUŞ Aktif İşgücü Piyasaları ProjesiTürkiye İş Kurumu Moda-Tekstil Geliştirme Projesi İTKİB AB İş Geliştirme Merkezleri Projesi (ABİGEM) TOBB (Kocaeli, Gaziantep ve İzmir) İş Kümesi Geliştirme Projesi Dış Ticaret Müsteşarlığı Küçük İşletmeler Kredi Programı IIHazine Müsteşarlığı Kadın Girişimciliğinin DesteklenmesiKOSGEB – TESK Bölgesel Kalkınma ProgramlarıDevlet Planlama Teşk. Sınır Ötesi Kalkınma Programları (Bulgaristan ve Yunanistan) Devlet Planlama Teşk. Kentsel Alanlarda Sorunların Çözümü (Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum) Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum İdareleri Projeler ile ilgili Detaylı bilgiyi www.abgs.gov.tr web adresinde bulabilirsiniz.www.abgs.gov.tr

23 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR? ÇERÇEVE PROJE Çerçeve Proje Bütçesi HİBE Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

24 AB’DEN MALİ DESTEK ALAN PROJELER Bugüne Kadar Hibe Sağlayan Hibe Programlarına Örnek  İŞKUR Aktif İşgücü Piyasaları Projesi  Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi  Üreme Sağlığı Projesi Başvurusu Devam Eden Hibe Programları  Yerel Yönetimler Akdeniz İşbirliği  Sivil Toplum Geliştirme Hibe Programı

25 AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ (İŞKUR) Amaç: mesleki eğitim ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla hem işsizler hem de çalışanların istihdam edilebilirliklerini artırmak, iş bulma olanaklarını yükseltmektir. Genel Bütçe: 32 Milyon €  Sivil Toplum Örgütleri  Üniversiteler  İşçi, işveren ve memur sendikaları  Konfederasyonlar  Sanayi, ticaret, ziraat ve meslek odaları  Yerel Yönetimler Kimler Faydalanabilir: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 375.000 € Başvuru Tarihleri: Başvurular 15 Haziran 2004 ve 13 Eylül 2004 sona erdi!!

26 Gaziantep Ticaret Odası AKTİF İŞGÜCÜ PİYASALARI PROJESİ (İŞKUR) Halı ve gıda sektörlerine yönelik kalifiye ara eleman yetiştirilmesi ve istihdamın artırılması projesi 207 Bin € Edirne İl Özel İdaresi Ev Pansiyonculuğunu Geliştirme Projesi 187 Bin € Kütahya Belediyesi Çini ve Seramik Ustası Yetiştirme Eğitimi Projesi 203 Bin € Konya Ticaret Odası Tekstil Sektörüne kalifiye eleman yetiştirme kursu 272 Bin € TEMA Vakfı Artvin ilinde Arıcılığı Geliştirme Projesi 167 Bin € Birinci Değerlendirmede 709 Proje Başvurusundan 193 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir.

27 MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP) Amaç: MEGEP projesinin genel hedefi ülkenin sosyo-ekonomik gereksinimlerine cevap veren modern, esnek ve yüksek nitelikli bir meslekî eğitim sisteminin geliştirilmesine destek vermektir. Genel Bütçe: 4 Milyon €  STK’lar  Eğitim Kurumları  Sosyal Ortaklar (TOBB, TÜSİAD, TESK, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, KESK, Millî Eğitim Vakfı, MEKSA gibi) Hedef Kitle:

28 Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası + TISK İnşaat Sektöründe Meslek Standartları ve Pratik Eğitim 169 Bin € Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) + TOBB Bilgisayarlı Giysi Kalıp ve Tasarımı Kursları 138 Bin € Denizli Elektrikçiler Odası + TESK Elektrikçiler Odası Mesleki Gelişim- Farkındalık ve MEGEP Uyum Çalışmaları 81 Bin € Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) + TISK Otomotiv Sanayii İçin Elektronik Kumanda Teknisyenliği Eğitimi 185 Bin € Değerlendirme sonucu 149 Proje Başvurusundan 35 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MEGEP)

29 ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ Amaç: Türkiye’de başta kadın ve gençler olmak üzere nüfusun üreme sağlığı hizmetleri açısından durumunun iyileştirilmesidir. Genel Bütçe: 1.Çağrı Bütçesi 7,2 Milyon € 2.Çağrı Bütçesi 12,8 Milyon €  Sivil Toplum Örgütleri Kimler Faydalanabilir: Teklif Edilebilecek Proje Bütçesi:  Projenin % 90’ı ödenir  Üst limit 500.000 € Başvuru Tarihleri: 2. Hibe Çağrısı Başvuruları için son tarih 28 Mart 2005

30 Türkiye Aile Planlaması Derneği Erzincan, Kars, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Hakkari illerinde çocuk ölümlerinin azaltılması için aile eğitimi Kızılay Kelkit Şubesi Kelkit ilçesinde üreme sağlığı konularında farkındalığı artırmak üzere örgün okuma yazma kursları Tıbbi Araştırmalar Derneği Van ilinde üreme çağındaki kadın ve erkeklerin aile planlaması, güvenli annelik, menopoz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, meme ve servikal kanserin erken teşhisi konusunda eğitilmeleri Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği Birinci Değerlendirmede 71 Proje Başvurusundan 27 Projeye Finansman Sağlanmasına Karar Verilmiştir. ÜREME SAĞLIĞI PROJESİ İzmir Kemalpaşa Organize Sanayii Bölgesi’nde çalışan erkek işçilerde modern aile planlaması yöntemlerinin kullanım oranının artırılması

31 Akdeniz’de Yerel Yönetimler İşbirliği Programı (MED-PACT) Hibe Programının Amacı: 1. Belediyelerin işbirliği ağlarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması; uygun teknolojik ve yöntemsel bilgi ve araçlara ulaşımlarının geliştirmesi 2. Akdeniz Belediyeleri’nin planlama ve yönetim kapasitelerinin geliştirmesi 3. AB şehirlerinin oluşturdukları işbirliklerinde, uzmanlık geliştirdikleri ve ortaklıklara katma değer ekleyebilecekleri konulara ağırlık vermeleri için desteklenmesi hedeflenmektedir. Kimler Başvura Bilir: AB Üyesi ülkelerden, Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya ve MEDA Ülkeleri (Cezayir, Mısır, Lübnan, Fas, Tunus, İsrail ve Suriye)’den -Yerel Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri vb) -Yerel Yönetim Birlikleri

32 Akdeniz’de Yerel Yönetimler İşbirliği Programı (MED-PACT) Uygun Projeler Neler Olabilir:  Sürdürülebilir Kalkınma için Belediyelerin Kurumsal Kapasite artırımının sağlanması  Turizm ve kültürel miras odaklı ekonomik ve sosyal kalkınma projeleri  Dezavantajli grupların (özürlüler, işsizler, şiddete maruz kalan kadınlar vb) topluma entegrasyonunu sağlayacak projeler (örneğin; mesleki eğitim)  Belediye çalışanlarına idari ve mali konularda eğitim sağlayacak projeler  Belediyeleri ilgilendiren temel stratejilerin (ulaştırma planları, stratejik planlar vb) hazırlanmasında Belediyeler destek sağlayacak projeler Son Başvuru Tarihi : 2 Haziran 2006 Toplam Bütçe : 4,800,000 Euro Proje Başına Sağlanacak Miktar : 300.000-700.000 Euro (Proje toplam bütçesinin %80'ine kadar) Bilgi için: www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl www.abgs.gov.tr

33 Amaç: STK’ların geliştirilmesi ve kamu kurumlarıyla işbirliğinin arttırılması amacıyla çeşitli alanlarda hazırlanacak olan pilot projeler hibe programı kapsamında desteklenecektir. Genel Bütçe: 650.000 € (Proje başına hibe 50.000 € ) Sivil Toplum Kuruluşu (sadece Dernek ve Vakıflar) niteliğindeki tüm kuruluşlar. Hedef Kitle: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Son Başvuru Tarihi : 22 Mayıs 2006

34 Projeİlgili KurumToplan Hibe Programı Bütçesi Hibe için Hedef Kitle Hibe Duyurusunun Yapılacağı Tahmini Tarih Sivil Toplumun Geliştirilmesi Amacıyla Örgütlenmenin Desteklenmesi AB Genel Sekreterliği 2.520.000 €STK’larEylül-Ekim 2006 Kültürel Haklara Destek Basın-Yayın ve Enformasyon Gn. Md. ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 2.150.000 € STK’lar, Yerel, Bölgesel ve Ulusal Medya Kuruluşları Haziran-Temmuz 2006 Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektör Politikalarına Entegrasyonu DPT-UNDP Henüz bütçe belirlenmedi Yerel Yönetimler, Kamu Kurumları ve STK’lar Eylül 2006 Yenilik ve Değişim için Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1.900.000 € İşçi ve İşveren Sendikaları, Yerel Yönetimler Eylül 2006 YAKIN TARİHTE BEKLENEN HİBE PROGRAMLARI

35 AB HİBE PRGORAMLARI NASIL TAKİP EDİLİR? Hibe Programlarının Takip Edilebileceği Web Sayfaları: -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği www.abgs.gov.trwww.abgs.gov.tr -Avrupa Komisyonu Delegasyonu www.deltur.cec.eu.trwww.deltur.cec.eu.tr -Merkezi Finans ve İhale Birimi www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr -Avrupa Komisyonu (Brüksel) www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl

36 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VE BÖLGESEL KALKINMA PROGRAMLARI

37 EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ 1/3  Yerel Yönetimlerin Desteklenmesi  KOBİ’ler  Sivil Toplum EKONOMİK ve SOSYAL UYUM I. Bölgesel Kalkınma Projeleri II. Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri

38 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ III Erzurum (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Kastamonu (Çankırı, Kastamonu, Sinop) Samsun (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Projenin bütçesi : ~ 53 milyon € I Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Siirt ve Gaziantep Projenin bütçesi : ~ 47 milyon € II Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Van, Hakkari, Bitlis ve Muş Projenin bütçesi : ~ 45 milyon €

39 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ IV Ağrı (Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır ) KONYA (Konya, Karaman) Kayseri (Kayseri, Yozgat, Sivas) Malatya (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) Projenin bütçesi : ~ 90 milyon € V Trabzon (Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ) Projenin bütçesi : ~ 28 milyon €

40 SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ II YUNANİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ I BULGARİSTAN İLE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ  Edirne  Çanakkale  Balıkesir  İzmir  Aydın  Muğla Projenin bütçesi : 19,3 milyon €  Edirne  Kırklareli Projenin bütçesi : 19,3 milyon €

41 BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ

42 ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ

43 Türkiye’de AYB kredilerinin koordinasyonu Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmaktadır... -Komşu Ülkeler Kredi Paketi (2004-2006) Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin faydalanacağı AB Bütçesi tarafından garanti sağlanan bir kredi programı. 200420052006 Türkiye (Milyon €) 700750800 2004-2006 Dönemi AYB Kredileri

44 BELEDİYELERE SAĞLANAN AYB KREDİLERİ Yıl Bütçe (Milyon €) Antalya Kanalizasyon Projesi199535 Ankara Kanalizasyon Projesi199545 İzmit Endüstriyel Atık Projesi199550 Adana Kanalizasyon Projesi 199745 Diyarbakır Atıksu Projesi199832 Tarsus Atıksu Projesi199938 Bursa Kanalizasyon Projesi200080 Eskişehir Kentsel Gelişimin Desteklenmesi 2001110 Mersin Atıksu ve Kanalizasyon Projesi200160 Belediyelere Su ve Kanalizasyon Altyapı200240 Bursa Raylı Sistem Destek200455

45 6. ÇERÇEVE PROGRAMI VE TÜRKİYE

46 6. ÇERÇEVE PROGRAMI NEDİR? Temel Amaç: Avrupa Birliği’nin bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesininin artırılması... AB Ekonomisi Bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme Rekabet Gücü Ekonomik-Sosyal Kalkınma AB Ekonomisi 2000 2010 Lizbon Süreci

47 6. ÇERÇEVE PROGRAMI NEDİR? Dönem: 2002 – 2006 Toplam Bütçe: 17,5 Milyar € Katılan Ülke Sayısı: 33 25 Üye Ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan, Çek Cum., Estonya, Kıbrıs Rum K., Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) 3 Aday Ülke (Bulgaristan, Romanya ve Türkiye) 5 Asosye Ülke (İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç)

48 TEMATİK ALANLAR 1. Yaşam Bilimleri, Genom Bilim ve Sağlık için Biyoteknoloji 2,3 2. Bilgi Toplumu Teknolojileri 3,6 3. Nano-teknolojiler, Akıllı Malzemeler, Yeni Üretim Süreçleri Teknolojileri 1,3 4. Havacılık Uzay 1,1 5. Gıda Güvenliği ve Sağlık Riskleri 0,6 6. Sürdürülebilir Kalkınma 2,1 7. Avrupa Açık Bilgi Toplumu, Yurttaşlık ve Yönetim 0,3 TOPLAM (Milyar €) 11,3

49 6. Sürdürülebilir Kalkınma, Global Değişim ve Ekosistem (2,1 Milyar €)  Enerji Sistemleri (630 milyon EUR): yenilenebilir enerji kaynakları, yakıt pilleri, alternatif yakıtlar, emisyon, enerji tasarrufu  Kara / Deniz Ulaşımı (600 milyon EUR): yeni taşıtlar, ileri tasarım ve üretim süreçleri, güvenlik ve çevre, deniz ve demiryolu taşımacılığı  Ekosistem ve Küresel Değişim (620 milyon EUR): su ve toprak çevrimi TEMATİK ALANLAR

50 EĞİTİM PROGRAMLARI İLE SAĞLANAN OLANAKLAR

51 EĞİTİM PROGRAMLARI SOCRATES (Genel Eğitim) YOUTH (Gençlik) LEONARDO (Mesleki Eğitim)  Comenius  Erasmus  Grundtvig  Lingua  Hareketlilik (Mobility)  Pilot Projeler AVRUPA TOPLULUĞU EĞİTİM PROGRAMLARI

52 Socrates ÖĞRETİM ELEMANI ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE OKUL VAKIF, DERNEK YEREL İDARELER Amaçları  Örgün Eğitim (Okul Öncesinden Üniversiteye)  Ömür Boyu Eğitim  Eğitim Alanında Uluslararası İşbirliği

53 Socrates (COMENIUS) OKUL EĞİTİMİ (COMENIUS) 1 YÜKSEK ÖĞRETİM (ERASMUS) 2 YETİŞKİN EĞİTİMİ (GRUNDTVIG) 3 DİĞER (LINGUA, MINERVA, ARION,..) 4

54 Grundtvig AMACI YAŞAM BOYU EĞİTİM YETİŞKİN EĞİTİMİNDE YENİ YÖNTEMLER VE TEKNİKLER Yetişkin Eğitimi Proje Tipleri A) AVRUPA İŞBİRLİĞİ PROJELERİ B) ÖĞRENME ORTAKLIKLARI C) YETİŞKİN EĞİTİMİ PERSONELİ İÇİN EĞİTİM KURSLARI Başarılar ve Hedefler 200420052006 PROJE (BAŞVURU) 9175250 PROJE (KABUL) 65070 KİŞİ SAYISI 42345383

55 Grundtvig ANTALYA / TÜRKİYE DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE ANNE BABA EĞİTİMİ PROJESİ Çocuklarının eğitimi ile daha fazla ilgilenmelerini sağlamak için anne babaların eğitimi konusunda yeni stratejilerin oluşturulması, 230 veli ile anket düzenlenmesi TÜRKİYE TÜRKİYE YUNANİSTAN YUNANİSTAN PORTEKİZ PORTEKİZ www.ua.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 55/70 Proje Adı: www.ua.gov.tr HİBE: 10.000 € ANTALYA ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 55 Grundtvig Projesi, 2 Yıl

56 Leonardo da Vinci SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YEREL İDARELER KOBİLER MESLEKİ EĞİTİM KURULUŞLARI Amaçları Mesleki Eğitim’de  Beceri ve Yeterliliklerin Artırılması  Faydalı Metotların Yaygınlaştırılması  İstihdamın Artırılması KAMU KURULUŞLARI

57 Leonardo da Vinci (ULUSAL AJANS) A TİPİ PROJELER (ULUSAL AJANS) 1 (KOMİSYON + UA) B TİPİ PROJELER (KOMİSYON + UA) 2 (KOMİSYON) C TİPİ PROJELER (KOMİSYON) 3

58 A Tipi Projeler AMACI MESLEKİ EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI HAREKETLİLİK A) STAJ / İŞBAŞI EĞİTİMİ (YERLEŞTİRME PROJELERİ) EN ÇOK 1 YIL, EN AZ 1 ORTAK KİŞİ BAŞI EN FAZLA 5.000 € / YIL ÇIRAK, MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİSİ, ÇALIŞAN,ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ... B) İNCELEME ZİYARETİ (DEĞİŞİM PROJELERİ) EN ÇOK 6 HAFTA, EN AZ 1 ORTAK KİŞİ BAŞI EN FAZLA 5.000 €

59 Yerleştirme Projeleri Türleri ve Yararlanıcıları 1. Temel Mesleki Eğitimdeki Öğrenciler 2. Üniversite Öğrencileri 3. Yeni Mezunlar, İşe Yeni Başlayanlar

60 Değişim Projeleri Yararlanıcıları 1. İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Rehberleri, Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler, Yöneticiler, Karar Alıcılar. 1. İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Rehberleri, Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler, Yöneticiler, Karar Alıcılar. 2. Yabancı Dil Alanındaki Eğiticiler, Uzmanlar ve Danışmanlar. 2. Yabancı Dil Alanındaki Eğiticiler, Uzmanlar ve Danışmanlar. Değişim Projeleri

61 A Tipi Projeler BBW Mesleki Eğitim Merkezi, ALMANYA ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE DESTEKLENMESİ PROGRAMI Antalya Merkez Endüstri Meslek Lisesi’nden 10 Öğrenci ALMANYA ALMANYA www.ua.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 61/70 Proje Adı: www.ua.gov.tr HİBE: 14.450 € Leonardo Staj Projesi, 4 Hafta 61

62 B ve C Tipi Projeler AMACI MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLEREK YAYGINLAŞMASI MESLEKİ DİL VE KÜLTÜREL BECERİLER YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR Kapsamı ULUSLARARASI ÖLÇEKLİ PİLOT PROJELER MESLEKİ DİL YETERLİLİĞİ PROJELERİ ÜLKELER ARASI AĞLAR BAŞVURU KAYNAKLARI PROJE 2 AŞAMADA HAZIRLANIR: HER YIL EKİM AYI BAŞINDA ÖN TEKLİF B Tipi ULUSAL AJANSA, C Tipi KOMİSYONA ÖN ELEMEDEN SONRA ŞUBAT AYINDA TAM TEKLİF PROJE TUTARI 200.000 – 300.000 €/YIL KOMİSYON MERKEZLİ DEĞERLENDİRME

63 B ve C Tipi Projeler DENİZDE GÜVENLİK TÜDEV (Türk Deniz Eğitim Vakfı) Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi Bu proje gemi personelini yeni bir yöntemle eğiterek denizdeki güvenliği artırmayı amaçlayan bir projedir. TÜRKİYE TÜRKİYE İNGİLTERE İNGİLTERE NORVEÇ NORVEÇ www.ua.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 63/70 Proje Adı: www.ua.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 63/70 HİBE: 254.925 € Leonardo B Tipi Projesi, 24 Ay www.ua.gov.tr 63 B Tipi Projeler 2004TUTARI (€) ÖN TEKLİF 8920.559.985 TAM TEKLİF 299.545.132 TAHMİNİ KABUL 82.997.185

64 B ve C Tipi Projeler www.ua.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 64/70 www.ua.gov.tr AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 64/70 www.ua.gov.tr 64 İNŞAAT EĞİTİMİNDE ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN BİR EĞİTİM İÇİN İŞBİRLİĞİ INTES (Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası) Bu projenin amacı inşaat sektöründe uluslararası geçerliliği olan, yetenek değerlendirmesi üzerine kurulu bir eğitim programı geliştirmek ve bu program sonunda Avrupa'da tanınan bir diploma verebilmektir. TÜRKİYE TÜRKİYE BULGARİSTAN BULGARİSTAN ALMANYA ALMANYA Proje Adı: HİBE: 600.000 € Leonardo C Tipi Projesi, 24 Ay C Tipi Projeler 2004TUTARI (€) ÖN TEKLİF 84.643.650 TAM TEKLİF 1600.000 TAHMİNİ KABUL 1600.000

65 Gençlik GENÇLİK LİDERLERİ GENÇLİK ÇALIŞANLARI GENÇLER (15-25) STK’LAR YEREL İDARELER Amaçları  Gençlerin Topluma Kazandırılması  Gençlerin Teşebbüs Yeteneklerinin Geliştirilmesi  Avrupa Gençliği Arasında Dayanışma ve İşbirliği GENÇLİK KURULUŞLARI

66 Gençlik (EYLEM 1) AVRUPA İÇİN GENÇLİK (EYLEM 1) 1 AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (EYLEM 2) 2 GENÇLİK GİRİŞİMLERİ (EYLEM 3) 3 ORTAK EYLEMLER (EYLEM 4) 4 DESTEK FAALİYETLERİ (EYLEM 5) 5

67 Bülent ÖZCAN AB Genel Sekreterliği AB Uzmanı Tel: 0 312 285 77 20 (dahili 247) E-posta: bozcan@abgs.gov.trbozcan@abgs.gov.tr İrtibat İçin:


"ADAYLIK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI Bülent ÖZCAN T.C. Başbakanlık AB Genel Sekreterliği Uzman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları