Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kaplıcalarda Tıbbi Uygulamalar Mustafa TURAN. Kaplıca Tedavisi Do ğ al etkenlerle (mineralli su, çamur, iklim) yapılan tedaviler için verilen genel addır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kaplıcalarda Tıbbi Uygulamalar Mustafa TURAN. Kaplıca Tedavisi Do ğ al etkenlerle (mineralli su, çamur, iklim) yapılan tedaviler için verilen genel addır."— Sunum transkripti:

1 Kaplıcalarda Tıbbi Uygulamalar Mustafa TURAN

2 Kaplıca Tedavisi Do ğ al etkenlerle (mineralli su, çamur, iklim) yapılan tedaviler için verilen genel addır.

3 Kullanılan Yöntemler Madde 6 — Kaplıca tedavileri sırasında do ğ al tedavi unsurlarının tıbbi de ğ erlendirmesine göre aşa ğ ıdaki yöntemler kullanılır. a) Balneoterapi: Banyo kürleri, içme kürleri, inhalasyon kürleri, peloidoterapi ve di ğ er balneoterapi yöntemleri, b) Klimaterapi ( İ klim Tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve di ğ er klimaterapi yöntemleri, c) Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldı ğ ı yöntem, d) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Elektroterapi, egzersiz tedavileri, ergoterapi, masaj ve di ğ er yöntemler, e) Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemi, f) Psikoterapi ve Di ğ er Psikiyatrik Yöntemler, g) Destek Uygulamalar: Sa ğ lık e ğ itimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış de ğ işikli ğ i e ğ itimleri ve psikolojik destek yöntemi.

4 Kullanılan Yöntemler Balneoterapi Yöntemleri Krenoterapi Yöntemleri Peloidoterapi Yöntemleri Hidroterapi Yöntemleri Helioterapi Yöntemleri Etkimekanizmaları?

5 Etki Mekanizmaları Özel Etkiler Mekanik Kaldırma kuvveti, hidrostatik basınç, viskozite Termik Kimyasal Penetrasyon, adsorbsiyon ve depolanma, elüsyon Genel Etkiler

6 Mekanik Etkiler Kaldırma Kuvveti A ğ ırlık kaybı Dokunma reseptörlerinin uyarımı ile gevşeme A ğ rı inhibisyonuViskozite Harekete karşı direnç Türbülans

7 Mekanik Etkiler Hidrostatik Basınç Etkisi Venöz dönüş  kardiyak output  Toraks çapı, VK, difüzyon kap.  GFR, renal perf., diürez , reabs., KB  Vazopressin, PRA , ANP, eritropoetin  …

8 Termik Etkiler Nabız sa., CO, kan akım hızı , damar direnci  Kas kan akımı , tonus  Lökositler, pO 2 , eozinofiller, pCO 2  İ mmün sistemi hafif hipertermi , şiddetli hipertermi  Mide asit sekresyonu, barsak kan akımı 

9 Kimyasal Etkiler Penetrasyon Banyoda önemsiz ? İ çmede etkin Adsorbsiyon ve depolanma Tuz mantosu Elüsyon Deriden ürat atımı

10 Kullanılan Yöntemler Balneoterapi Yöntemleri Krenoterapi Yöntemleri Peloidoterapi Yöntemleri Hidroterapi Yöntemleri Helioterapi Yöntemleri

11 Mineralli Su Uygulamaları Dışarıdan Uygulamalar Banyolar Duşlar Sargı uygulamaları İ çeriden Uygulamalar İ çme İ nhalasyon İ rrigasyon

12 Banyolar Tam Banyo Yarım Banyo Lokal Banyo

13 Tam Banyo En sık uygulanan biçim 10 dk  25 dk. Kükürtlü ve karbondioksitli sulara dikkat ! Hemen tüm hastalıklarda

14 Yarım Banyo Kalp damar veya solunum sorunu varsa Göbek veya ksifoid hizasına kadar

15 Lokal Banyo Tam veya yarım banyo sorun yaratıyorsa Ayaktan uygulamalar

16 Duşlar Jet duş İ skoç duşu Hepatik duş Su altı duşları Affüzyon - Dökmeler

17 İ skoç Duşu Terapistin iki elinde de basıncı ayarlanabilir su kayna ğ ı Süresi 6 sıcak : 1 so ğ uk Sıcak su 38 o C  50 o C So ğ uk su 27 o C  11 o C Tonik

18 Hepatik Duş Uygulama karaci ğ er bölgesine Başlangıçta yatar pozisyonda fan duş, sonrasında ayakta jet duş.

19 Affüzyon Duş uygulaması öncesi Kneipp tedavisi öncesi A ğ rı giderici ve uyarıcı

20 Sargı Uygulamaları Ablüsyon Islak paketler

21 İ nhalasyon Uygulamaları Katı ve sıvıların gaz ortamda solutularak terapötik etki yaratma girişimi Hava yolu boyutuna uygun parçacık büyüklü ğ ü Hastalı ğ a uygun mineral içeri ğ i ve sıcaklık

22 İ nhalasyon Uygulamaları Odalarda kendi başına uygulama Gözetimli bireysel inhalatörler Oda inhalasyonları

23 Di ğ er Yöntemler İ rrigasyon Oral Nazal Kolonik Vaginal

24 Antalya 24 Nisan 2014


"Kaplıcalarda Tıbbi Uygulamalar Mustafa TURAN. Kaplıca Tedavisi Do ğ al etkenlerle (mineralli su, çamur, iklim) yapılan tedaviler için verilen genel addır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları