Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ"— Sunum transkripti:

1 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ Prof. Dr. Cennet OĞUZ Arş. Gör. Zühal KARAKAYACI

2 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ
Kaliteli ve yeterli miktarda hammaddeye ihtiyacı olan sanayi sektörü ile bunu temin edebileceği tarım sektörü arasında dikey entegrasyonun sağlanması, hem sanayi sektörü hem de tarım sektörü için verimli ve rantabl bir üretimin gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır. Dikey entegrasyon (vertical integration), herhangi bir mal veya hizmetin üretiminden satışına kadar farklı aşamalarında çalışan işletmeler arasında gerçekleştirilen bir birleşmedir. Dikey entegrasyonun sağlanması konusunda tarım, sanayi ve ticaret kesiminde en yaygın yöntem sözleşmeli yetiştiricilik modelidir ( Özçelik vd. 1999).

3 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ
“Sözleşmeli Yetiştiricilik Modeli”, firmalar ile üreticiler arasında ürünün üretiminden önce üreticinin belirli bir üretimi gerçekleştirme sorumluluğunu yüklenmesine karşın, firmaların da elde edilecek ürünü belirli şartlarda almayı garanti ettiği anlaşmaya dayalı üretim ve pazarlama modelidir. Sözleşmeli yetiştiricilik modeli girdi temini, üretim, işleme ve pazarlama olmak üzere 4 aşamada tamamlanan bir süreçtir

4 Şema1.Sözleşmeli Yetiştiricilik Modelinin Aşamaları
GİRDİ TEMİNİ ÜRETİM İŞLEME PAZARLAMA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM

5 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM
Sözleşmeli yetiştiricilik modeli, ABD’de sebze-meyve ve broilerde % oranında uygulanmakta AB’de ise yumurtanın % 70’i, sütün % 99’u, şeker pancarı, patates, bezelye ve sanayi tipi domatesin % 100’ü sözleşmeli olarak yetiştirilmektedir. AB’de sözleşmeli yetiştiricilikte tercih edilen sistem, üreticilerin tek tek değil birlik ve kooperatifler aracılığıyla sanayici ile bağlantı kurması şeklinde olmuş, böylece üreticilerin hakları daha iyi korunmaya çalışılmıştır.

6 DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM
Türkiye’de sözleşmeli yetiştiricilik kapsamında; Ege ve Akdeniz bölgelerinde meyve-sebze, Bolu, Balıkesir ve Adapazarı’nda tütün, Niğde ve Nevşehir’de patates, Antalya ve Muğla’da kesme çiçek, çeşitli yörelerde broiler yetiştirilmektedir. Ayrıca son yıllarda Bolu, Manisa, İzmir, Van gibi illerde sözleşmeli hindi üreticiliği yapılmaktadır.

7 HAYVANCILIKTA SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ
Şema 2. Sözleşmeli Üretim Oluşumu SÖZLEŞMELİ ÜRETİM ÜRETİCİLER SANAYİ PAZAR OLANAKLARI KALİTELİ ÜRÜN PAZARA ERİŞİM KOLAYLIĞI TEKNOLOJİK GELİŞMELER UCUZ VE KOLAY GİRDİ TEMİNİ

8 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ
Türkiye çapında devekuşu yetiştiriciliği yapmakta olan 249 adet işletme bulunmaktadır. En fazla devekuşu işletmesi ise Konya ilinde olup 22 adettir. Devekuşu yetiştiriciliği Türkiye için çok yeni bir hayvancılık dalı olup ürünlerine henüz belirgin bir talep oluşmaması ve bilgi eksikliğinden dolayı ülke çapında hızlı ve plansız olarak yayılmaktadır. Bu nedenle bu sektörün geleceği konusunda bir belirsizlik vardır. Yapılan bir araştırmaya göre devekuşu yetiştiriciliğine olan talebin son yıllarda artmasının nedeni olarak yetiştiricilerin çevreden aldıkları teşvik ve tavsiyeler ile basın ve yayın kuruluşları tarafından yapılan reklamlar gösterilmektedir.

9 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ
Çizelge 2. Devekuşu etinin sığır ve tavuk eti ile karşılaştırılması (100g et) İçerik Devekuşu Sığır Tavuk Protein (g) 21.9 20.0 21.4 Yağ (g) 1.0 15.6 2.6 Kolesterol (mg) 63.0 86.0 74.0 Enerji (kalori) 114.0 276.0 163.0 Kalsiyum (mg) 5.2 9.0 13.0

10 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ
Şema 3. Devekuşu Yetiştiriciliğinde Dikey Entegrasyon GİRDİ TEMİNİ ÜRETİM İŞLEME PAZARLAMA yem ilaç veteriner üretim tesisi ekipmanları İlaç Sanayi Deri Dekorasyon Sektörü Kozmetik

11 DEVEKUŞU ÜRÜNLERİ

12 DEVEKUŞU ÜRÜNLERİ Devekuşu, etinden, yumurtasından, derisinden, tüyünden, kemiğinden, gaga ve tırnaklarından yararlanılan bir hayvan olup çok yönlü ekonomik getiriye sahiptir. Bazı olumsuz koşullara çözümler getirildiği takdirde sektörün ayakta kalması ve gelişmesi sağlanabilir. Türkiye’de devekuşunun sadece etinden ve derisinden yararlanılmaktadır. Diğer ürünlerinin de değerlendirilmesi ile daha geniş bir pazara ulaşılabilir.

13 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SORUNLAR
Türkiye’de devekuşu yetiştiriciliğinde hayvanların kesimi için teknolojik kesimhane bulunmaması, Kaliteli kuluçka makinelerinin olmaması ve Üreticilerin konu hakkındaki bilgi eksikliği Pazarlama problemi Maliyetlerin beklenilen seviyede düşük olmaması İç pazarda yer alma şansının sınırlı olması Tüketici tarafından talep görmemesi, Yem fiyatlarının fazla olması

14 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SORUNLAR
Tüm bu olumsuz faktörlerin yanı sıra 2006 yılı başlarında hemen hemen tüm dünyada kanatlı hayvanlarda görülmeye başlanılan ‘avian influenza (kuş gribi)’ hastalığı sektöre vurulan son sekte olarak nitelendirilebilir. Devekuşunun genetik yapısı itibariyle diğer kanatlı hayvanlara göre (hindi, tavuk vb.) daha dirençli olması hastalığa yakalanma riskini azaltmaktadır. Ancak yabancı basın organlarından alınan bilgilere göre Afrika kıtasında bazı ülkelerde devekuşunda da avian influenza hastalığının görüldüğü bildirilmektedir. Tüm kanatlı hayvanları kapsayan bu sorunun giderilmesi için tüm dünyada hızla çalışmaların sürdürülmesi gerekmektedir.

15 GENEL DEĞERLENDİRME AB sürecinde hayvancılık sektörüne belirli bir standart ve rekabet gücü kazandırılması ve hayvansal protein tüketiminin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması hayvansal desteklemelerin amaçları arasındadır. Üreticilerin hem örgütlenmelerinin sağlanması hem de desteklenmelerine katkıda bulunması doğrultusunda sözleşmeli üretim modelinin uygulanması yararlı olacaktır.

16 GENEL DEĞERLENDİRME Dünyadaki en sağlıklı kırmızı ete sahip olan ve gün geçtikçe dünya piyasalarındaki önemi artan devekuşu yetiştiriciliğinde de sözleşmeli üretim modelinin uygulanması sektöre önemli katkılar sağlayacaktır; Ucuz girdi temini, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yer bulma dünya standartlarına uygun kalitede ürün üretme gibi faydaları olacaktır.

17 SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ SAĞLANACAKTIR…
Devekuşu ürünleri Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde pazar bulmaktadır. Türkiye, coğrafi konumu ve iklim koşulları itibariyle devekuşu yetiştiriciliğine uygun bir ülkedir. Bu konumun iyi değerlendirilip, yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi, devekuşu ürünlerinde çeşitliliğin artırılması maliyetlerin aşağıya çekilmesi yönünde çalışmalar yapılarak devekuşu sektörünün ülke ekonomisine katkısı sağlanabilir. Devekuşu yetiştiriciliğinde sözleşmeli yetiştiricilik gerçekleştirildiği takdirde planlı bir üretim yapılmış olacaktır. Bu durumda hem piyasada yer bulma sorunu olmayacağından ve girdi temini sağlanacağından üretici mağduriyeti olmayacak hem de ürün fazlası meydana gelmeyecektir.

18 GENEL DEĞERLENDİRME Dünya piyasalarında önemli oranda yer alan devekuşu sektörünün öncelikle ülke bazında geliştirilmesi gerekmektedir. İlk olarak devekuşu yetiştiricileri için eğitim merkezi oluşturularak uygulamalı bilgilendirme hizmeti verilmesine ihtiyaç vardır. Zira devekuşu yetiştiriciliğinde bilgi yetersizliği mevcut durumda ve bu sorun çözümlenmeden ileri bir adıma geçilebilmesi mümkün değildir. Bilinçli bir üretim sağlandıktan sonra sektörde örgütlenme geliştirilip sözleşmeli üretim modeli uygulanmalıdır. Böylece planlı üretim ve piyasada yer bulma olanağı sağlanmış olur.

19 KAYNAKLAR Anonim, 2006. www.sutas.com.tr.
Durmuş İ., Longa R., Öztürk F., Atik Z., Devekuşu Yetiştirilen İşletmelerin Ekonomik Analizi, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara. Özçelik A., Turan A., Tanrıvermiş H., Türkiye’de Tarımın Pazara Entegrasyonunda Sözleşmeli Tarım ve Bu Modelin Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı İle Gelir Üzerine Etkileri, TEAE Yayınları, Ankara. Tan S., Sözleşmeli Yetiştiricilik Modeli, TEAE Yayınları, Ankara.


"DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları