Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ALABALIK RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ALABALIK RAPORU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ALABALIK RAPORU
T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ALABALIK RAPORU ANKARA

2 Alabalık Türleri ve Biyolojik Özellikleri
Coğrafi kökenlerine göre 2 grup altında incelenirler; Avrupa kökenli alabalıklar; Kahverenkli Alabalık ( Salmo trutta fario) Alp Alası ( Salvelinus alphinus) Atlantik Alabalığı ( Salmo salar) Amerikan Kökenli alabalıklar; Gökkuşağı Alabalığı ( Oncorynchus mykiss) Kaynak Alabalaığı ( Salvelinus fontinalis) Kayalık dağlar alabalığı ( Salmo clarki) Amerikan göl alabalığı (Salvenilus namayckus) Pasifik som balıkları ( Oncorynchus nerca, O.keta, O.garbuschca) Türkiye Alabalıkları Dağ Alabalığı (Salmo trutta magrostigma) Abant Alabalığı (Salmo trutta abanticus) Deniz Alabalığı (Salmo trutta labrax) Aras Alabalığı (Salmo trutta caspius)

3 Alabalık Yetiştiriciliği
Berrak, temiz, serin ve oksijen yönünden zengin suları tercih eden Gökkuşağı alabalığı Çevre koşullarına çok iyi uyum göstermesi, Yem değerlendirmesinin iyi olması ve hızlı büyüme göstermesi, Kısa süreli kuluçka dönemine sahip olması, Üretim sezonunun su sıcaklığına bağlı olarak kısa tutulabilmesi nedeniyle yoğun olarak üretilmektedir.

4 Dünya Su Ürünleri Üretimi
2006 yılı su ürünleri üretimi 160 milyon tondur. % 42’si yetiştiricilik, % 58’i avcılık yoluyla elde edilmiştir. Kaynak: FAO

5 Dünya İç Su Ürünleri Üretimi
2006 yılı iç su ürünleri üretimi 40 milyon ton olup; % 75’i yetiştiricilik, % 25’i avcılık yoluyla elde edilmiştir. Kaynak: FAO

6 Çin, dünya iç su yetiştiricilik üretiminin % 35’ini karşılamaktadır.
Dünya İç Su Ürünleri Yetiştiriciliği Dünya’da iç su avcılığı ve yetiştiriciliği yapılan ülkelerin büyük bir kısmı Asya kıtasında yer almaktadır. Çin, dünya iç su yetiştiricilik üretiminin % 35’ini karşılamaktadır. Türkiye iç su yetiştiricilik üretiminde dünya sıralamasında 19’uncu, Avrupa ülkeleri arasında ise 1’incidir.

7 Ülkemizde 2007 Yılı Su Ürünleri Üretimi (Ton)

8 Ülkemizde 2007 Yılı Su Ürünleri Yetiştiriciliği (Ton)

9 Dünyada Alabalık Yetiştiriciliği (2006)
Üretim miktarı : ton Üretimin değeri : $ En büyük üretici : Şili Alabalık yetiştiriciliğinin merkezi : Avrupa Üretilen türler; Gökkuşağı alabalığı(Oncorhynchus mykiss), ton Deniz alası (Salmo trutta), ton Diğer alabalık türleri (Salmo spp.) ton Yaklaşık 70 ülkede yetiştirilmektedir

10 Alabalık Yetiştiriciliğinin Yapıldığı Ülkeler (ton)
2002 2003 2004 2005 2006 2006 % Pay Sili 23 Norveç 83.559 68.931 63.401 58.875 62.707 10 Türkiye 34.553 40.868 45.082 49.282 57.659 9 Iran 16.026 23.138 30.000 34.760 46.275 8 Danimarka 30.213 35.282 40.454 36.587 34.499 5 Fransa 45.059 39.215 35.128 32.353 32.000 Italya 33.770 38.000 30.227 30.558 30.674 ABD 24.699 23.005 24.937 27.504 27.911 4 Ispanya 33.962 33.791 29.438 25.959 25.339 Diğer Ülkeler 26 Dünya 100 Kaynak : FAO

11 Alabalık Yetiştiriciliğinin Yapıldığı
Ülkeler ( ton)

12 Alabalık Yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkelerin Üretim Değerleri (1
2002 2003 2004 2005 2006 2006 % Pay Sili 37 Norveç 10 Türkiye 51.830 9 Iran 48.078 69.414 90.000 6 Italya 65.810 79.297 83.750 93.593 4 Almanya 78.922 84.809 96.282 83.518 Fransa 84.825 94.487 91.280 87.057 83.200 Danimarka 89.179 67.519 86.498 77.776 79.261 3 ABD 58.290 55.442 57.106 65.460 67.824 Diğer Ülkeler 21 Dünya 100 Kaynak : FAO

13 Alabalık Yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkelerin
Üretim Değerleri (1000 $ )

14 AB’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Su ürünleri yetiştiriciliği 2006 yılında 1.4 milyon ton olup değer olarak milyar EURO’ya ulaşmıştır. Su ürünleri yetiştiricilik sektörü kişiye doğrudan iş sağlamaktadır Alabalık, çipura, levrek, kalkan ve midye yetiştiriciliğinde dünya lideridir yılları arasında AB FIFG fonundan su ürünlerine yaklaşık 6 milyar Euro destek sağlanmıştır yılları arasında uygulanacak AB Balıkçılık Fonunda yetiştiricilik yine öncelikler arasında yer almaktadır

15 AB’de Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Ülkelerin Üretim Miktarı (ton)
2002 2003 2004 2005 2006 2006 % pay Türkiye 34.553 40.868 45.082 49.282 57.659 23 Danimarka 30.213 35.282 40.454 36.587 34.499 13 Fransa 45.246 39.365 35.283 32.412 32.000 12 İtalya 33.770 38.000 30.227 30.558 30.674 İspanya 33.962 33.791 29.438 25.959 25.339 10 Almanya 24.184 23.275 22.023 19.343 19.024 7 Polonya 10.709 11.696 14.647 17.100 16.984 İngiltere 14.319 14.820 15.285 12.458 12.981 5 Finlandiya 14.894 12.201 12.335 13.693 12.047 Diğer ülkeler 14.092 13.361 15.094 15.999 17.575 AB Toplam 100

16 AB’de Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Ülkelerin Üretim Miktarı (ton)

17 AB’de Alabalık Yetiştiriciliği yapan Ülkelerin Üretim Değerleri (1000 $)
2002 2003 2004 2005 2006 2006 & pay Türkiye 51.830 24 Danimarka 99.703 87.139 13 İtalya 65.810 79.297 83.750 93.593 11 Almanya 78.986 84.882 96.387 83.606 10 Fransa 85.177 94.848 91.683 87.216 83.200 İspanya 74.716 74.340 64.764 57.110 55.746 7 İngiltere 64.436 44.460 45.855 37.374 48.795 6 Finlandiya 36.211 41.681 47.082 47.081 47.498 Polonya 20.203 21.963 30.995 42.540 43.827 5 Diğer ülkeler 41.734 44.491 51.756 57.656 69.393 8 AB Toplam 100

18 AB’de Alabalık Yetiştiriciliği yapan Ülkelerin Üretim Değerleri (1000 $)

19 AB Alabalık Dış Ticareti (2006)
İhracat İthalat Miktar (ton) Değer (1000$) Danimarka 19.190 1.966 9.971 İspanya 7.587 29.621 1.258 5.799 İsveç 6.588 27.436 1.895 10.374 Fransa 5.024 20.386 2.998 12.681 İtalya 4.652 18.195 493 3.377 Polonya 4.461 41.955 4.210 15.460 Türkiye 3.427 18.255 Almanya 1.757 11.607 18.392 Hollanda 1.034 9.510 2.232 17.447 İngiltere 201 1.362 1.099 6.177

20 AB Alabalık Dış Ticareti- 2006 ( ton;1000 $ )

21 İçsu Ürünleri Yetiştiriciliğinde Durum Değerlendirmesi
YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ OLAN İŞLETMELER ADET KAPASİTE AĞ KAFES 200 39.094 HAVUZ 1.052 33.711 GÖLET 20 2.016 YENİ TÜR 7 388 KULUÇKAHANE 33 GENEL TOPLAM 1.312 75.209 ( ) 805 adet ön izin verilmiş ve/veya projesi onaylı üretime geçmemiş işletme olup toplam üretim kapasitesi ton/yıl’dır.

22 Kapasitelerine Göre Alabalık İşletmeleri
KAPASİTELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YÜZDESİ KAPASİTE İŞLETME SAYISI TOPLAM KAPASİTE ADET 0-10 574 3.335 46,78 4,64 11-20 175 2.855 14,26 3,97 21-40 252 7.012 20,54 9,75 41-50 40 1.951 3,26 2,71 51-100 68 6.068 5,54 8,44 25 3.408 2,04 4,74 18 3.475 1,47 4,83 20 4.890 1,63 6,80 21 8.490 1,71 11,80 32 25.544 2,61 35,51 1000-ÜSTÜ 2 4.900 0,16 6,81 TOPLAM 1.227 71.928 100

23 Yıllar İtibariyle Alabalık Üretim Grafiği (Ton)

24 Bölgeler itibariyle Faal Tesis Sayısı ve Kapasiteleri
FAAL TESİS SAYISI ( ADET) KAPASİTE ( TON/YIL) BARAJLARDAKİ TOP YET. İÇİNDEKİ PAYI (%) EGE 224 22.661 35,24 AKDENİZ 250 14.106 21,93 İÇ ANADOLU 130 9.429 14,66 DOĞU ANADOLU 134 8.196 12,75 KARADENİZ 386 4.522 7,03 MARMARA 97 4.405 6,85 GÜNEYDOĞU ANADOLU 20 996 1,54 TOPLAM 1241 74.315 100

25 Bölgeler itibariyle Baraj Göllerindeki Faal Tesis Sayısı ve Kapasiteleri
FAAL TESİS SAYISI ( ADET) KAPASİTE ( TON/YIL) BARAJLARDAKİ TOP YET. İÇİNDEKİ PAYI (%) AKDENİZ 54 10.165 29,32 İÇ ANADOLU 30 6.710 19,36 DOĞU ANADOLU 46 6.565 18,93 EGE 16 5.250 15,15 KARADENİZ 3.038 8,77 GÜNEYDOĞU ANADOLU 9 2.290 6,60 MARMARA 1 650 1,87 TOPLAM 172 34.668 100 Baraj Göllerinde Yetiştirilen Alabalık Miktarı Türkiye AlabalıkÜretiminin % 48,5 ‘ini oluşturmaktadır.

26 Destekleme 2004 2005 2006 2007 Miktar (kg) Tutar (YTL) Alabalık Çipura- levrek Midye - 22.090 Yeni Türler Yavru Balık (adet) TOPLAM 2004 – 2007 yılları arasında alabalık yetiştiriciliğine toplam olarak YTL destekleme ödemesi yapılmıştır.

27 Türkiye Su Ürünleri Dış Ticareti 2002-2007

28 Türkiye Su Ürünleri Dış Ticareti 2002-2007

29 Türkiye’nin Alabalık İhracatı
(kg, $) 2003 2004 2005 2006 2007 M D Canlı Alabalıklar 300 2.587 23.000 68.969 Dondurulmuş alabalıklar Taze veya soğutulmuş alabalıklar 11.996 37.773 600 1.027 1.698 5.672 52.580 Taze veya soğutulmuş alabalık filetoları 1.450 10.132 1.500 9.113 9.169 8.030 59.997 Dondurulmuş alabalık filetoları Tütsülenmiş alabalıklar Toplam Ülkemizin Alabalık İhracatı yaptığı en önemli ülkeler Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Bulgaristan’dır. Kaynak: DTM

30 Türkiye’nin Alabalık İthalatı
(kg, $) 2003 2004 2005 2006 2007 M D Canlı Alabalıklar  - Dondurulmuş alabalıklar 24.371 67.480 27.669 96.648 18.750 99.125 47.350 Taze veya soğutulmuş alabalıklar Taze veya soğutulmuş alabalık filetoları 1435 15039 15 131 67 673 Dondurulmuş alabalık filetoları 10.393 76.828 10.135 70.917 Tütsülenmiş alabalıklar 3.056 30.180 18.453 34.661 53.658 Toplam 32.160 37.218 92.471 Kaynak: DTM

31 Alabalık Yetiştiriciliğinde Yaşanan Sorunlar
Küresel ısınma nedeniyle suların azalması ve su sıcaklılarının yükselmesi Girdi fiyatlarının yüksek olması Tesislerin küçük aile işletmeleri şeklinde olması nedeniyle pazarlama imkanlarının yetersiz olması ve rekabet şansımızın azalması Su kira bedellerinin bölgeler ve iller arasında farklılık göstermesi Sektörde birlikler mevcut olduğu halde sektörün sorunlarının çözümünde bu yapıların yeterince etkin olamaması Alabalık üretiminin doyum noktasına ulaşması nedeniyle, piyasada fiyatların düşmesi İşlenmiş alabalık ürünlerinin iç pazarda tüketilmemesi İhracat yapılan ülkelerin çoğunlukla AB ülkeleri olması Sadece balık hastalıkları ile ilgili olarak merkezi bir araştırma enstitüsünün bulunmaması Çevresel problemler nedeniyle mevcut tesislerin kapatılması riski

32 Çözüm Önerileri Yetiştiricilikte kapalı devre sistemler ve hareketli sistemlerin teşvik edilmesi Birlikler vasıtasıyla yem ve diğer girdilerin toplu ve aracısız temin edilmesi Profesyonel yönetim anlayışına sahip işletmelerin teşvik edilmesi Destekleme şeklinin değiştirilmesi Kiralama yetkisinin Özel İdarelerden alınarak Bakanlığımıza devredilmesi Alabalık yetiştiriciliğinin yeterli seviyeye ulaşmış olması nedeniyle kurulacak işletmelerin yeni türlerin yetiştiriciliğine yönlendirilmesi Dış pazarlarda rekabet edilebilmesi için, işleme ve ürün çeşitliliğine önem verilmesi ve AR-GE faaliyetlerinin teşvik edilmesi İç pazarda işlenmiş(füme, fleto v.b) alabalık tüketimin artırılması için reklam, eğitim ve medya araçlarının etkin olarak kullanılması AB dışında farklı pazarlara yönelinmesi Balık hastalıkları ile ilgili olarak merkezi bir laboratuvarın kurulması Çavresel etkilerin azaltılabilmesi için, kapalı sistemlerde alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve arıtım tesislerinin kurdurulması

33 TEŞEKKÜR EDERİM


"TÜRKİYE ALABALIK RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları