Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

2 Sunum Planı SGB Tanıtımı SGB Olarak Ne Yapıyoruz Projelerimiz
Sorun ve Beklentilerimiz

3 SGB Tanıtımı Teşkilat Yapısı

4 SGB Tanıtımı İnsan Kaynakları Başkan 1 Daire Başkanları 5
SGB PERSONEL SAYISI Başkan 1 Daire Başkanları 5 Maliye Uzmanı (Yardımcılar Dahil) 37 Mali Hizmetler Uzmanı (Yardımcı Dahil) 13 Devlet Muhasebe Uzmanı 2 Uzman IT Personeli 3 Mütercim İstatistikçi Diğer Personel 28 Toplam Personel 94 4

5 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

6 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz 6

7 Stratejik Yönetim Mevcut Durum
Kaynak Planlaması Analitik Bütçe, Performans Esaslı Bütçe Bütçe Uygulamaları Performans Yönetimi Kurum Performansı, Birim Performansı Kişi Performansı Diğer Kurumlara Eğitim, Destek ve Rehberlik Stratejik Planlama, Performans Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Performans Hedef/Göstergelerinin İzlenmesi Bütçe Gerçekleşmelerinin İzlenmesi Harcama Süreçlerinin İzlenmesi Periyodik ve yılsonu raporlaması

8 Stratejik Yönetim Hedefler
Bütçe Süreçlerini Bütünleştirmek Proje Bazlı Bütçeleme Taşra Teşkilatını Bütçeleme Sürecine Dahil Etmek Taşra Teşkilatı İçin Masraf Planı Uygulamasına Geçmek

9 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

10 İç Kontrol Mevcut Durum
Eylem Planı Hazırlıklarının Koordinasyonu İzleme ve Yönlendirme Komitesi Çalışma Grubu İç kontrol Eylem Planı Hazırlama Grupları Ön Mali Kontrol İşlemleri Modellenen süreçler SGB.net sistemi üzerinden Diğerleri manuel olarak Alacak takip işlemleri Kamu alacakları Kamu zararları 10

11 İç Kontrol Hedefler İç kontrol sisteminin kurulması, izlenmesi ve yönetiminin koordinasyonu İç kontrol eylem planının aşamalı olarak uygulamaya geçirilmesi 11

12 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz 12

13 Yönetim Bilgi Sistemi SGB.net Veri Veri Bilgi Politika Eylem
Sayısal Ortam Veri Veri Bilgi Uygulama SGB.net Karar Alma Politika Eylem İş Kuralları

14 İş Modeli Mevcut Durum Onay İhale Gider Onay İhale Taşınır Gider
Muhasebe K.Hesap Onay İhale Taşınır Gider Muhasebe K.Hesap SGB.net 14

15 Modelin Esasları Verinin üretildiği yerden elektronik ortamda alınması
İnsan emeği ve hataların en aza indirilmesi Birbirine bağlı süreçlerde ihtiyaç duyulan verilerin paylaşılması Süreç kontrollerinin mümkün olduğunca sistem tarafından yürütülmesi 15

16 Modelin Getirisi Çapraz kontrol imkanı e-arşiv oluşturma
e-imza altyapısı Verilerin kolay derlenmesi Veri tutarlılığının artması Erken veri elde edilmesi 16

17 Yönetim Bilgi Sistemi Tekil sistemler yerine bütünleşik yaklaşım..
SGB.net PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL DEĞERLENDİRME İZLEME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Mali Raporlar Programı Stratejik Plan Mali Planlar ve Raporlar

18 Kamu Satınalma Platformu
Yönetim Bilgi Sistemi BÜMKO DPT Muhasebat Gen. Müd. Kamu İdareleri Kamu Değeri Plan Bütçe Taahhüt Tahakkuk Teslim Muhasebe e-Bütçe Kamu Satınalma Platformu (KİK) say2000i SGB.net Stratejik Plan Bütçeleme Araçları Harcama Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi

19 Yönetim Bilgi Sistemi SGB.net İşbirliği Modeli SGB.net Telekom SGK
TEDAŞ SGB.net SGB.net E-bütçe Say2000 GİB ASKİ

20 e-fatura süreci say2000i

21 Yönetim Bilgi Sistemi Mevcut Durum
Merkez ve taşra teşkilatının tamamında uygulama Çağrı merkezi, yedekleme ve servis merkezi Diğer idarelere yazılım, kurulum, eğitim ve teknik işletme desteği Diğer idarelere yaygınlaştırma Devredilen kurum sayısı : 33 Kurulumu yapılan idare sayısı : 22 Faaliyete geçen idare sayısı : 9

22 Yönetim Bilgi Sistemi Çalışmalar
Taşranın bütçeleme sürecine entegrasyonu Bütçe hazırlama ve uygulama yazılımı Masraf planı yazılımları Yeni bütçeleme modeli Sistem yeteneklerinin geliştirilmesi Modüller arası tutarlılık kontrolleri Bilgi tutarlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar Entegrasyon kabiliyetlerinin artırılması Yeni yeteneklerin sisteme katılması Diğer idare ihtiyaçlarına ilişkin bütünleşik çözümler Yazılım geliştirme alanında diğer idarelerle işbirliği 22

23 SGB.net Yaygınlaştırma Eğitimleri
Kurum Katılımcı Sayısı TÜİK 40 TARIM BAKANLIĞI 260 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 430 SANAYİ BAKANLIĞI 35 MESLEKİ YET. KUR. 15 BAYINDIRLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI 100 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 30 EGO GEN. MÜD. 120 ÇALIŞMA VE SOS. GÜV. BAK. 170 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 50 TARIM REFORMU GEN. MÜD. Toplam 1315 23

24 Yönetim Bilgi Sistemi Hedefler
E-fatura uygulamasının yaygınlaştırılması Gelir İdaresi Başkanlığı ile e-fatura uygulaması Say2000i ile ödeme entegrasyonu Diğer idarelere işletme hizmetleri verilmesi Evrak yönetimi Elektronik imzanın hayata geçirilmesi Merkez ve taşra teşkilatı yazışmalarının elektronik ortamda yürütülmesi Elektronik arşiv 24

25 Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz
Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz

26 Ekonomik Analiz Ekonomik gelişmeleri günlük olarak izleyip analiz ve değerlendirmesini yapıyoruz Bu kapsamda Günlük Piyasa Bilgileri, Güncel Ekonomik Gelişmeler, Haftalık Ekonomik Raporlarını üst yönetime sunuyoruz

27 Ekonomik Analiz Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile birlikte TBMM’ye sunulan Yıllık Ekonomik Raporu hazırlıyoruz.

28 Ekonomik Analiz Sayın Bakan ve Müsteşarımızın konuşma metinlerini ve sunumlarını hazırlıyoruz. Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda yapacağı sunuş konuşmalarını hazırlıyoruz.

29 Projelerimiz Kamu Maliyesinde Karar Verme ve Performans Yönetimi
2,4 Milyon Euro AB destekli twinning projesi Kamu mali yönetiminde stratejik yönetim ve karar destek sistemleri kapasitesinin güçlendirilmesi Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı SGB’leri Matra Projesi İç kontrol ve hesap verebilirliği güçlendirmek Hollanda Maliye Bakanlığı TOBB-ETÜ ile maliye politikaları analiz ve değerlendirme modellerinin geliştirilmesi projesi 29

30 Sorun ve Beklentilerimiz
Yeni kamu mali yönetim anlayışını sahiplenme sorunu Stratejik planlama Performans esaslı bütçeleme İzleme ve değerlendirme İşbirliği eksikliği Uygulama genelgelerinin farklılaşması Uygulama ve muhasebe süreçlerinin entegrasyonu Veri paylaşımının sağlanamaması Mükerrer uygulamalar Sistem dışında kalma çabası 30

31 Yaşanan Problemler Bakanlık içinde entegrasyon Muhasebat Gen. Müd.
Personel Gen. Müd. Milli Emlak Gen. Müd. gibi. İşbirliği engelleri Mükerrer Uygulamalar SGB Uygulama Dayanak Muhasebat Gn. Müd.İtirazları E-Fatura Aralık 2008 Genelge Nisan 2009 Genel Müdürlük Yazısı Ödenek Talep Nisan 2007 Taşınır mal Haziran 2007 Ocak 2009 Fazla Mesai SGB.net Başlangıç Say2000i Başlangıç Taşınır mal Haziran 2007 Ocak 2009 Ödenek Talep Nisan 2007 Nisan 2009 Fazla Mesai 31

32 Arz Ederim...


"Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları