Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

2 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2 Sunum Planı SGB Tanıtımı SGB Olarak Ne Yapıyoruz Projelerimiz Sorun ve Beklentilerimiz

3 Strateji Geliştirme Başkanlığı Teşkilat Yapısı MALİYE BAKANI Mehmet ŞİMŞEK MÜSTEŞAR Naci AĞBAL Stratejik Yönetim Dairesi Daire Başkanı Ali Mercan AYDIN Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi Daire Başkanı Nural KARACA Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Daire Başkanı İsmail ERASLAN İç Kontrol Dairesi Destek Hizmetleri Dairesi Daire Başkanı Füsun SAVAŞER BAŞKAN Doç. Dr. Ahmet KESİK SGB Tanıtımı

4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 4 SGB PERSONEL SAYISI Başkan1 Daire Başkanlar ı 5 Maliye Uzmanı (Yardımcılar Dahil)37 Mali Hizmetler Uzmanı (Yard ı mcı Dahil)1313 Devlet Muhasebe Uzmanı2 Uzman2 IT Personeli 3 Mütercim 2 İstatistikçi1 Diğer Personel28 Toplam Personel 94 İnsan Kaynakları SGB Tanıtımı

5 Strateji Geliştirme Başkanlığı 5 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

6 Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

7 Strateji Geliştirme Başkanlığı 7 Stratejik Yönetim Mevcut Durum Kaynak Planlaması Analitik Bütçe, Performans Esaslı Bütçe Bütçe Uygulamaları Performans Yönetimi Kurum Performansı, Birim Performansı Kişi Performansı Diğer Kurumlara Eğitim, Destek ve Rehberlik Stratejik Planlama, Performans Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Performans Hedef/Göstergelerinin İzlenmesi Bütçe Gerçekleşmelerinin İzlenmesi Harcama Süreçlerinin İzlenmesi Periyodik ve yılsonu raporlaması

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı 8 Stratejik Yönetim Hedefler Bütçe Süreçlerini Bütünleştirmek Proje Bazlı Bütçeleme Taşra Teşkilatını Bütçeleme Sürecine Dahil Etmek Taşra Teşkilatı İçin Masraf Planı Uygulamasına Geçmek

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı 9 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı 10 İç Kontrol Mevcut Durum Eylem Planı Hazırlıklarının Koordinasyonu İzleme ve Yönlendirme Komitesi Çalışma Grubu İç kontrol Eylem Planı Hazırlama Grupları Ön Mali Kontrol İşlemleri Modellenen süreçler SGB.net sistemi üzerinden Diğerleri manuel olarak Alacak takip işlemleri Kamu alacakları Kamu zararları

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı 11 İç Kontrol Hedefler İç kontrol sisteminin kurulması, izlenmesi ve yönetiminin koordinasyonu İç kontrol eylem planının aşamalı olarak uygulamaya geçirilmesi

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı 12 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı 13 Yönetim Bilgi Sistemi Veri Politika Uygulama SGB.net Sayısal Ortam Karar Alma İş Kuralları Eylem Veri Bilgi

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı 14 İş Modeli Onay İhaleGider OnayİhaleTaşınırGider SGB.net Mevcut Durum Taşınır Muhasebe K.Hesap Muhasebe K.Hesap

15 Strateji Geliştirme Başkanlığı 15 Modelin Esasları Verinin üretildiği yerden elektronik ortamda alınması İnsan emeği ve hataların en aza indirilmesi Birbirine bağlı süreçlerde ihtiyaç duyulan verilerin paylaşılması Süreç kontrollerinin mümkün olduğunca sistem tarafından yürütülmesi

16 Strateji Geliştirme Başkanlığı 16 Modelin Getirisi Çapraz kontrol imkanı e-arşiv oluşturma e-imza altyapısı Verilerin kolay derlenmesi Veri tutarlılığının artması Erken veri elde edilmesi

17 Strateji Geliştirme Başkanlığı 17 SGB.net PLANLAMA UYGULAMA DENETİM KONTROL İZLEME DEĞERLENDİRME Performans Bütçe Harcama Yönetimi Alacak Takip Ödenek Gönderme Taşınır Mal Yönetimi Faaliyet Raporları Ön Mali Kontrol İç Kontrol Performans Raporları Faaliyet Raporları Mali Raporlar Performans Programı Stratejik Plan Mali Planlar ve Raporlar Tekil sistemler yerine bütünleşik yaklaşım.. Yönetim Bilgi Sistemi

18 Strateji Geliştirme Başkanlığı 18 Yönetim Bilgi Sistemi Plan Bütçe Taahhüt Teslim Muhasebe BÜMKODPTBÜMKODPT Muhasebat Gen. Müd. Kamu İdareleri e-Bütçe say2000i Tahakkuk Kamu Satınalma Platformu (KİK) SGB.net Kamu Değeri Kamu Değeri Stratejik Plan Harcama Yönetimi Bütçeleme AraçlarıTaşınır Mal Yönetimi

19 Strateji Geliştirme Başkanlığı 19 Yönetim Bilgi Sistemi Telekom ASKİ TEDAŞ SGB.net SGK GİB İşbirliği Modeli E-bütçe Say2000

20 Strateji Geliştirme Başkanlığı e-fatura süreci say2000i

21 Strateji Geliştirme Başkanlığı 21 Merkez ve taşra teşkilatının tamamında uygulama Merkez ve taşra teşkilatının tamamında uygulama Çağrı merkezi, yedekleme ve servis merkezi Çağrı merkezi, yedekleme ve servis merkezi Diğer idarelere yazılım, kurulum, eğitim ve teknik işletme desteği Diğer idarelere yazılım, kurulum, eğitim ve teknik işletme desteği Diğer idarelere yaygınlaştırma Diğer idarelere yaygınlaştırma Devredilen kurum sayısı : 33 Devredilen kurum sayısı : 33 Kurulumu yapılan idare sayısı : 22 Kurulumu yapılan idare sayısı : 22 Faaliyete geçen idare sayısı : 9 Faaliyete geçen idare sayısı : 9 Yönetim Bilgi Sistemi Mevcut Durum

22 Strateji Geliştirme Başkanlığı 22 Taşranın bütçeleme sürecine entegrasyonu Bütçe hazırlama ve uygulama yazılımı Bütçe hazırlama ve uygulama yazılımı  Masraf planı yazılımları Yeni bütçeleme modeli Sistem yeteneklerinin geliştirilmesi  Modüller arası tutarlılık kontrolleri  Bilgi tutarlılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar  Entegrasyon kabiliyetlerinin artırılması  Yeni yeteneklerin sisteme katılması  Diğer idare ihtiyaçlarına ilişkin bütünleşik çözümler  Yazılım geliştirme alanında diğer idarelerle işbirliği Yönetim Bilgi Sistemi Çalışmalar

23 Strateji Geliştirme Başkanlığı 23 SGB.net Yaygınlaştırma Eğitimleri KurumKatılımcı Sayısı TÜİK40 TARIM BAKANLIĞI260 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI430 SANAYİ BAKANLIĞI35 MESLEKİ YET. KUR.15 BAYINDIRLIK BAKANLIĞI35 SAĞLIK BAKANLIĞI100 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI30 EGO GEN. MÜD.120 ÇALIŞMA VE SOS. GÜV. BAK.170 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI50 TARIM REFORMU GEN. MÜD.30 Toplam1315

24 Strateji Geliştirme Başkanlığı 24 E-fatura uygulamasının yaygınlaştırılması Gelir İdaresi Başkanlığı ile e-fatura uygulaması Gelir İdaresi Başkanlığı ile e-fatura uygulaması Say2000i ile ödeme entegrasyonu Say2000i ile ödeme entegrasyonu Diğer idarelere işletme hizmetleri verilmesi Diğer idarelere işletme hizmetleri verilmesi Evrak yönetimi Evrak yönetimi Elektronik imzanın hayata geçirilmesi Elektronik imzanın hayata geçirilmesi Merkez ve taşra teşkilatı yazışmalarının elektronik ortamda yürütülmesi Merkez ve taşra teşkilatı yazışmalarının elektronik ortamda yürütülmesi Elektronik arşiv Elektronik arşiv Yönetim Bilgi Sistemi Hedefler

25 Strateji Geliştirme Başkanlığı 25 Stratejik Yönetim İç Kontrol Yönetim Bilgi Sistemi Ekonomik Analiz Maliye SGB Olarak Ne Yapıyoruz

26 Strateji Geliştirme Başkanlığı 26 Ekonomik Analiz Ekonomik gelişmeleri günlük olarak izleyip analiz ve değerlendirmesini yapıyoruz Bu kapsamda  Günlük Piyasa Bilgileri,  Güncel Ekonomik Gelişmeler,  Haftalık Ekonomik Raporlarını üst yönetime sunuyoruz

27 Strateji Geliştirme Başkanlığı 27 Ekonomik Analiz Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile birlikte TBMM’ye sunulan Yıllık Ekonomik Raporu hazırlıyoruz.

28 Strateji Geliştirme Başkanlığı 28 Ekonomik Analiz Sayın Bakan ve Müsteşarımızın konuşma metinlerini ve sunumlarını hazırlıyoruz. Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel Kurulunda yapacağı sunuş konuşmalarını hazırlıyoruz.

29 Strateji Geliştirme Başkanlığı 29 Projelerimiz Kamu Maliyesinde Karar Verme ve Performans Yönetimi 2,4 Milyon Euro AB destekli twinning projesi 2,4 Milyon Euro AB destekli twinning projesi Kamu mali yönetiminde stratejik yönetim ve karar destek sistemleri kapasitesinin güçlendirilmesi Kamu mali yönetiminde stratejik yönetim ve karar destek sistemleri kapasitesinin güçlendirilmesi Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı SGB’leri Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı SGB’leri Matra Projesi İç kontrol ve hesap verebilirliği güçlendirmek İç kontrol ve hesap verebilirliği güçlendirmek Hollanda Maliye Bakanlığı Hollanda Maliye Bakanlığı TOBB-ETÜ ile maliye politikaları analiz ve değerlendirme modellerinin geliştirilmesi projesi

30 Strateji Geliştirme Başkanlığı 30 Yeni kamu mali yönetim anlayışını sahiplenme sorunu Stratejik planlama Performans esaslı bütçeleme İzleme ve değerlendirme İşbirliği eksikliği Uygulama genelgelerinin farklılaşması Uygulama ve muhasebe süreçlerinin entegrasyonu Veri paylaşımının sağlanamaması Mükerrer uygulamalar Sistem dışında kalma çabası Sorun ve Beklentilerimiz

31 Strateji Geliştirme Başkanlığı 31 Yaşanan Problemler Bakanlık içinde entegrasyon Muhasebat Gen. Müd. Personel Gen. Müd. Milli Emlak Gen. Müd. gibi. İşbirliği engelleri Mükerrer Uygulamalar SGB.net Başlangıç Say2000i Başlangıç Taşınır mal Haziran 2007Ocak 2009 Ödenek Talep Nisan 2007Nisan 2009 Fazla Mesai Haziran 2007Nisan 2009 SGB UygulamaDayanakMuhasebat Gn. Müd.İtirazları Dayanak E-Fatura Aralık 2008GenelgeNisan 2009Genel Müdürlük Yazısı Ödenek Talep Nisan 2007GenelgeNisan 2009Genel Müdürlük Yazısı Taşınır mal Haziran 2007GenelgeOcak 2009Genel Müdürlük Yazısı Fazla Mesai Haziran 2007GenelgeNisan 2009Genel Müdürlük Yazısı

32 Arz Ederim...


"T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları