Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri. 11.6. Ünite: Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri / Konular 1. Diyanet İşleri Başkanlığı 1.1. Kuruluşu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri. 11.6. Ünite: Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri / Konular 1. Diyanet İşleri Başkanlığı 1.1. Kuruluşu."— Sunum transkripti:

1 Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri

2 11.6. Ünite: Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri / Konular 1. Diyanet İşleri Başkanlığı 1.1. Kuruluşu 1.2. Din Görevlileri 2. Dinî Yayınlar 2.1. Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları 2.2. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması 3. Hutbelerin Türkçe Okunması Okuma Metni: “Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi” 1. Diyanet İşleri Başkanlığı 1.1. Kuruluşu 1.2. Din Görevlileri 2. Dinî Yayınlar 2.1. Türkçe Tefsir ve Meal Çalışmaları 2.2. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması 3. Hutbelerin Türkçe Okunması Okuma Metni: “Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi”

3 11.6. Ünite: Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri / Kazanımlar 1. Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının amacını kavrar. 2. Din hizmetlerini yerine getiren din görevlilerinin yürüttükleri hizmetleri tanır. 3. Atatürk’ün Türk halkının dini daha iyi öğrenmesi için Türkçe meal, tefsir ve hadis kitabı hazırlatılması çalışmalarını başlattığını örneklerle açıklar. 4. Atatürk’ün hutbelerin Türkçeleştirilmesi uygulamasını başlatma nedenlerini açıklar. 1. Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığını kurdurmasının amacını kavrar. 2. Din hizmetlerini yerine getiren din görevlilerinin yürüttükleri hizmetleri tanır. 3. Atatürk’ün Türk halkının dini daha iyi öğrenmesi için Türkçe meal, tefsir ve hadis kitabı hazırlatılması çalışmalarını başlattığını örneklerle açıklar. 4. Atatürk’ün hutbelerin Türkçeleştirilmesi uygulamasını başlatma nedenlerini açıklar.

4

5 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI  Dinin toplumsal hayatta gözlenebilen yönlerine örnekler veriniz.  Din hizmetleri neleri kapsar? Örnekler veriniz.  Din hizmetlerini yürüten görevliler kimlerdir? Görevleri nelerdir?  Dinin toplumsal hayatta gözlenebilen yönlerine örnekler veriniz.  Din hizmetleri neleri kapsar? Örnekler veriniz.  Din hizmetlerini yürüten görevliler kimlerdir? Görevleri nelerdir?

6 1. Diyanet İşleri Başkanlığı Başlıca görev alanları:  Din işleri  Yargı,  Eğitim-öğretim  Vakıflar Başlıca görev alanları:  Din işleri  Yargı,  Eğitim-öğretim  Vakıflar Osmanlılarda Şeyhulislamlık

7 Şeyhülislamlık, 1920 yılında Ankara'da kurulan Birinci Meclis Hükümeti'nde "Şeriye ve Evkaf Vekâleti" adıyla "Bakanlık" olarak yer almıştır.

8 Atatürk diyor ki; "Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, bir diğerini ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz." "Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, bir diğerini ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz."

9  3 Mart 1924 tarihinde Halifelik ile birlikte Şeriye ve Evkaf Vekâleti de kaldırıldı.  Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.  Din işleriyle ilgili bütün yetki ve görevler de bu kuruma devredildi.  3 Mart 1924 tarihinde Halifelik ile birlikte Şeriye ve Evkaf Vekâleti de kaldırıldı.  Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu.  Din işleriyle ilgili bütün yetki ve görevler de bu kuruma devredildi.

10 İlk Diyanet İşleri Başkanı Ankara Müftüsü Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi İlk Diyanet İşleri Başkanı Ankara Müftüsü Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi

11 Din Görevlileri  Başkanlığın en üst düzey görevlisi Diyanet İşleri Başkanıdır.  Başkan, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanmaktadır.  Teşkilatın tüm çalışmalarını kanunlar çerçevesinde düzenler, yürütür ve denetler.  Başkanlığın en üst düzey görevlisi Diyanet İşleri Başkanıdır.  Başkan, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile atanmaktadır.  Teşkilatın tüm çalışmalarını kanunlar çerçevesinde düzenler, yürütür ve denetler.

12 Müftüler, görevli oldukları il ve ilçelerde dinî hizmetlerin sağlıklı yürütülmesinden ve diğer din görevlilerinin verimli çalışmasından sorumludurlar.

13 Vaiz Vaaz Vaaz Kürsüsü

14 Vaizin vaaz ettiği yere kürsü denir

15 Vaizler, belirli yer ve zamanlarda dinî konular üzerinde konuşur, nasihat ederler. Cuma namazı, Bayram namazları öncesi Kandil gecelerinde halka vaaz ederek onları dinî ve ahlakî konularda bilgilendirirler. Vaizler, belirli yer ve zamanlarda dinî konular üzerinde konuşur, nasihat ederler. Cuma namazı, Bayram namazları öncesi Kandil gecelerinde halka vaaz ederek onları dinî ve ahlakî konularda bilgilendirirler. Vaaz Kürsüsü

16 Mihrabda vaaz eden vaiz.

17 İmam-hatip, Vakit, cuma ve teravih namazlarını kıldırırlar. Cuma namazı öncesinde ve bayram namazları sonrasında hutbe okurlar. İmam-hatip, Vakit, cuma ve teravih namazlarını kıldırırlar. Cuma namazı öncesinde ve bayram namazları sonrasında hutbe okurlar.

18 Müezzin  Namaza çağrı olan ezanı usulüne göre okurlar.  Namazların farzlarından önce kamet getirirler.  Ramazanlarda mukabele okurlar. Müezzin  Namaza çağrı olan ezanı usulüne göre okurlar.  Namazların farzlarından önce kamet getirirler.  Ramazanlarda mukabele okurlar.

19 Minarenin şerefesinde ezan okuyan müezzin

20 Müezzin Mahfili Müezzin Mahfili

21 İmam-Hatip, Müezzin, Kayyım  Dinî gün ve gecelerde uygulanmak üzere özel programlar hazırlarlar.  Cami içinde toplumu din konusunda aydınlatırlar. İsteyen vatandaşlara Kuran öğretirler.  Camilerin iç ve dış temizliğini yaparak ibadete hazır hale getirirler. Kendilerine görev verilmesi hâlinde cenaze işlerini de yürütürler. İmam-Hatip, Müezzin, Kayyım  Dinî gün ve gecelerde uygulanmak üzere özel programlar hazırlarlar.  Cami içinde toplumu din konusunda aydınlatırlar. İsteyen vatandaşlara Kuran öğretirler.  Camilerin iç ve dış temizliğini yaparak ibadete hazır hale getirirler. Kendilerine görev verilmesi hâlinde cenaze işlerini de yürütürler.

22 2. 2. Dinî Yayınlar 2.1. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları 2.2. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması 2. 2. Dinî Yayınlar 2.1. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları 2.2. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması “Kur’an’ın çevirilmesini emrettim. Hz. Muhammed’in hayatına ait bir kitabın çevirilmesi için de emir verdim.” (Atatürk) “Kur’an’ın çevirilmesini emrettim. Hz. Muhammed’in hayatına ait bir kitabın çevirilmesi için de emir verdim.” (Atatürk)

23 "Türk, Kuran'ın arkasından koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var, bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın." "Türk, Kuran'ın arkasından koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var, bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım arkasından koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın." Atatürk diyor ki;

24 Atatürk’ün isteği ile; Diyanet İşleri Başkanlığı  Tercüme görevini İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'a,  Tefsirin yapılması görevini de Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a verdi. Atatürk’ün isteği ile; Diyanet İşleri Başkanlığı  Tercüme görevini İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'a,  Tefsirin yapılması görevini de Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'a verdi.

25 Hamdi Yazır, 1926 yılından 1938'e kadar hem dinî ilimlerden hem de fen ve matematik bilimlerinden faydalanarak "Hak Dini Kur'an Dili" adındaki tefsiri hazırladı. Hamdi Yazır, 1926 yılından 1938'e kadar hem dinî ilimlerden hem de fen ve matematik bilimlerinden faydalanarak "Hak Dini Kur'an Dili" adındaki tefsiri hazırladı.

26 Ahmet Naim Efendi, Buhari'nin "el-Camiu's-Sahih" adlı kitabının ilk üç cildini Türkçeye tercüme etti. Ahmet Naim Efendi, Buhari'nin "el-Camiu's-Sahih" adlı kitabının ilk üç cildini Türkçeye tercüme etti. Hadislerin Türkçe’ye Tercümesi

27 Bu hadis kitabı; "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrit-i Sarih Tercümesi" adıyla 1932 yılında yayınlandı. Bu hadis kitabı; "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrit-i Sarih Tercümesi" adıyla 1932 yılında yayınlandı.

28 3. Hutbelerin Türkçe Okunması

29 “Camilerin mukaddes minberleri, halkın ruhi, ahlaki gıdalarına en yüksek, en verimli kaynaklardır. Minberden halkın anlayacağı dilde ruh ve beyne hitap olunmakla Müslümanların vücudu canlanır, beyni temizlenir, İmanı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur.” “Camilerin mukaddes minberleri, halkın ruhi, ahlaki gıdalarına en yüksek, en verimli kaynaklardır. Minberden halkın anlayacağı dilde ruh ve beyne hitap olunmakla Müslümanların vücudu canlanır, beyni temizlenir, İmanı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur.” Atatürk diyor ki;

30 Atatürk'ün kendisi de 7 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir'in Zağanos Paşa Camii'nde Türkçe bir hutbe okuyarak bu konuda da önderlik etmiştir.

31 1926 yılı sonundan itibaren hutbelerin dua kısmımın Arapça, öğüt kısmının ise sadece Türkçe olarak okunması kararlaştırılmıştır.


"Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri. 11.6. Ünite: Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri / Konular 1. Diyanet İşleri Başkanlığı 1.1. Kuruluşu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları