Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİYET.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİYET."— Sunum transkripti:

1 NİYET

2 AYETLER İsra/ 84- De ki: "Herkes bulunduğu hal ve niyetine göre iş yapar. Bu durumda kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir."

3 HADİSLER Mü’minlerin annesi Hz. Aise den rivayete göre
“Kıyamete dogru bir ordu Kabe’ye saldırmak üzere yola çıkacak, çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır.”

4 HADİSLER Aise; Ya Rasûlallah onların arasında kütü niyetli olmayanlar
veya tıcaret yapmak için gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar? diye sordum. Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem): “Evet hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir.” (Buhârî, Büyu’ 49; Müslim, Fiten 4-8

5 HADİSLER Ebû Hüreyre’den rivayet edildigine göre
“Kişinin, cemaatle kıldığı namaz çarsıda, işyerinde ve evinde kıldığı namazdan yirmi bu kadar derece üstündür. Söyle ki; bir kimse güzelce abdest alır, sadece namaz kılmak niyetiyle camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla o kimsenin derecesi yükselir ve bir günahı bağışlanır.

6 HADİSLER Camiye girince de namaz için kaldığı sürece namaz
kılıyormuş gibi sevap kazanır. Namaz kıldığı yerde kaldıkça kimseye (sözlü ve fiilli) eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı ve dünyevî sözler konuşmadığı sürece melekler ona söyle dua ederler: Allah’ım sen ona rahmet et acı Allah’ım sen onu bağışla affet Allah’ım sen onu tövbesini kabul et.” (Buhârî, Salât 87; Müslim, Taharât,

7 HADİSLER Ebul Abbâs Abdullah ibn Abbas “Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların durumunu söyle açıkladı; bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de yapmazsa, Allah buna yapılmış tam bir iyilik olarak sevap yazar,

8 HADİSLER Eğer o kimse hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa ona on iyilik sevabı yazar ve bu sevabı yedi yüze ve daha fazlasına kadar çıkarır, kim bir kötülük yapmaya niyetlenir de sonra vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar, eğer kötü ise niyetlenir ve onu yaparsa Allah o kimse için bir günah yazar.” (Buhârî, Rikâk 31; Müslim)

9 HADİSLER * Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyuruyor:
“kıyamet günü, Allah huzuruna öyle bir kul getirilir ki, adamın sıradağlar gibi iyi amelleri vardır. Fakat bu arada falanca da hakkı olan gelip ondan hakkını alsın diyen bir ses duyulur. Bu ses üzerine bir çokları gelerek adamın iyi amellerinden hakları kadarını alıp götürürler.

10 HADİSLER Sonunda iyi amelleri tükenip de adam ortada şaşkın kalınca ulu Allah kendisine “benim katımda sana ait öyle bir hazine var ki, ondan ne meleklerin ve ne de kullarımın haberi yoktur.” Buyurur. Adam “Ya Rabbi, nedir o hazine?” diye sorunca ulu Allah ona “bu hazine senin niyet edip de yapamadığın iyiliklerdir. Onların her biri için defterine yetmiş kat sevap yazmıştım” buyurur.

11 HADİSLER Ebu Hureyre "Allah'ın diğer meleklerinden ayrı olarak
sadece Allah’ın adının anıldığı ve Allah’ın isteğine göre hareket edilen toplantılarını tespit etmek üzere seyyar dolasan melekleri vardır, bir zikir toplantısı buldukları zaman onların aralarına otururlar ve cemaatin arasındaki bos yerleri dünya semasına kadar olan yerleri kanatlarıyla doldururlar. O insanlar oradan dağıldıklarında o melekler de semaya çıkarlar.

12 HADİSLER Allah daha iyi bildiği halde meleklere sorar:
"- Nereden geldiniz?" Melekler de: Yeryüzündeki bazı kullarının yanından geldik. Onlar,“Sübhanallah” diyerek seni sana yakışmayan şeylerden uzak tanımaya çalışıyorlar. “Allahu ekber” diyerek büyüklüğün sadece sana has olduğunu söylüyorlar. “La ilahe illallah” diyerek senden başka ilah olmadığını kabul ediyorlar.“Elhamdülillah” diyerek seni eksiksiz övgülerle övüp sana hamdediyorlar ve senden istiyorlar" derler.

13 HADİSLER Allah: "Benden ne istiyorlar?" der.
Melekler: "Cenneti istiyorlar." Allah: "Cennetimi gördüler mi?" Melekler: "Hayır ya Rabbi, görmediler." Allah: "Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı?" Melekler: "Senden kurtuluş ve güvence isterlerdi." Allah: "Benden neden dolayı kurtuluş ve güvence isterlerdi?" Melekler: "Cehennem ateşinden ya Rabbi." Allah: "Benim ateşimi cehennemimi görm üşler mi?" Melekler: "Hayır görmediler." Allah: "Ya görseler ne yaparlardı?" Melekler: "Senden bağışlanmalarını isterlerdi."

14 HADİSLER "Ben onları affettim, onların her istediklerini verdim ve onları korktukları cehennemden de emniyette kıldım. Bunun üzerine melekler, "Ya Rabbi, bu grubun içerisindeki falan kul çok günahkardır, oradan geçerken başka bir maksatla oraya oturuvermiştir" derler. O zaman Allah (C.C.) söyle buyurur: "Onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki, onların arasında bulunanlar kötü olmaz" (Müslim,Zikir, 25)

15 SAHABELER Hz. Hubeyb Kafirler Bilhassa Bedir gibi Uhud’da da akrabalarını kaybedince iyice azdılar ve intikam hıncıyla tutuştular. Lihyanoğulları kabilesinden Müslüman olduklarını söyleyerek sahabelerin birkaçını bizimle gönder de İslamiyet’i anlatsınlar. Suffe Ashâbı’ndan 10 zatı bu işle vazifelendirdi. Adi bir hıyanetle yüz yüze geldiler. Lihyanoğullarından 100 kadar gözü dönmüş yollarını kesti

16 SAHABELER Hz. Hubeyb Fakat çok geçmeden 8 sahabi şehit düştü. Geriye kalan Hubeyb bin Adiyy, Zeyd bin Desinne teslim oldular. Hz. Hubeyb’i 100 deve karşılığında sattılar. Hz. Hubeyb’i,satın alan cariyesi Mâviye’nin evine hapsetti. Ev sahibi Mâviye bir gün hücreye bakınca şaşkına döndü. Hubeyb’in elinde, dünyada benzeri görülmeyen koca bir üzüm salkımı vardı. Daha sonra Mâviye Müslüman oldu,

17 SAHABELER Hz. Hubeyb Bütün Mekke halkı toplanarak Hz. Hubeyb’i öldüreceklerdi. Bedir’in ve Uhud’un acısını dindireceklerdi güya… Müsaade ederseniz, bırakın da iki rekât namaz kılayım.” dedi. Hz. Hubeyb, “Vallahi eğer ölümden korktu da namazı uzattı zannına kapılmayacak olsaydınız, namazı uzatır ve çoğaltırdım!” dedi. Böylece, İslam tarihinde idamdan önce iki rekât namaz kılma âdeti Muhammed’in dinini terk et, sana eman verip serbest bırakalım.”

18 SAHABELER Hz. Hubeyb Hz. Hubeyb Vakur bir sesle gürledi: “Hayır, vallahi dinimden dönmem, hattâ bütün dünyayı da bana verseniz vazgeçmem!” Alay dolu bir teklif daha yaptılar: “Doğru söyle, şimdi senin yerine Muhammed’in öldürülmesini, senin de evinde çoluk çocuğunun arasında sağ salim yaşamanı isterdin, değil mi?” Hz. Hubeyb’in verdiği cevap, canileri ürküttü “Vallahi Peygamberimin ayağına bir diken batmaktansa, canımdan olmaya razıyım!”

19 SAHABELER Hz. Hubeyb Uhud’da babaları öldürülen eli mızraklı 40 gence hücum emrini verdiler. Ruhunu teslim edeceğini anlayan Hz. Hubeyb, son olarak Resûlullah’a selam göndermek istedi. Fakat orada selamını ulaştıracak kimsecikler yoktu. “Allah’ım, Sen bize Resûlünün peygamberliğini tebliğ ettirdin. Bize reva görüleni de sabahleyin o Resûlüne eriştir.

20 SAHABELER Hz. Hubeyb Allah’ım, selamımı Resûlüne ulaştıracak kimseyi bulamadım. N’olur, selamımı Sen ulaştır!” diye niyazda bulundu. Peygamberimiz o sabah sahabileriyle sohbet ediyordu. Birden üzerinde vahiy hâli belirdi, “Ve aleyhisselâm” dedi. Sahabiler, “Kimin selamını aldın, yâ Resûlallah?” diye sorunca, Peygamberimiz, “Kardeşiniz Hubeyb’in selamını… Müşrikler onu şehit etti!” buyurdu. Selamı tebliğ eden, Cebrâil’di

21 SAHABELER Hz. Hubeyb Hz. Amr, Hz. Hubeyb’in cesedini yere bıraktı.
Ceset yere düşünce, ne bekçiler gördü, ne Hz. Amr… Hz. Hubeyb’i “şehitlerin ulusu” olarak vasıflandıran Peygamberimiz, “O benim cennette komşumdur.” buyurmuştu. Allah ondan razı olsun!

22 EZBER MEAL FATİHA 1. Rahmân, Rahîm Allah’ın Adıy’la
2. Bütün hamd,Âlemlerin Rabbi Allah içindir 3. Rahmân ve Rahîm; 4. Din Günü’nün Mâliki. 5. Ancak Sana ibadet eder, ancak Sen’den yardım bekler ve dileniriz. 6. Bizi Dosdoğru Yol’a hidayet et. 7. Kendilerine nimet lütfettiklerinin yoluna; üzerlerine gazap hak olmuş bulunanların ve dalâlette olanlarınkine değil.

23 Esmaul husna Allah: Kendinden başka ilah bulunmayan Cenabı Hakkın asıl adıdır. Er-Rahman: Dünya üzerinde yarattığı bütün mahlukata merhamet eden Er-Rahim: Ahirette kendine inananlara merhamet edendir. El-Melik: Mülkün ve kainatın tek sahibi

24 Esmaul husna 5. El-Kuddüs: Hiçbir noksanı olmayan ve her türlü takdise layık olan 6. Es-Selam: Her türlü tehlikeden selamete çıkaran. İnanan kullarına cenneti müjdeleyen 7. El-Mü'min: Güven veren, emin kılan, Koruyan , iman nuru veren

25 Padişah, Nar bahçesi, 3 tane nar Karınca yangına su
HİKAYELER Padişah, Nar bahçesi, 3 tane nar Karınca yangına su Sol kolu olmayan judocu

26 UMRE İBADETİ 5000 b-12000k

27 وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ
“Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın … Bakara 2/196 Kabe merkezli ibadetlerimizden birisi de UMREdir. Hz Peygamber (s.a.v.) Umre için “Küçük Hac” tabirini kullanmıştır. ÜLÜĞÜ 27

28 Umre'nin Faziletleri العُمْرَة إلى العُمْرة كَفَّارةٌ لما بيْنهُما ، والحجُّ المَبرُورُ لَيس لهُ جزَاءٌ إلاَّ الجَنَّةَ "Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara keffârettir. Mebrûr haccın karşılığı ise, ancak cennettir.“ Buhârî, Umre 1 ÜLÜĞÜ 28

29 عُمرَةٌ في رمَضَانَ تَعدِلُ عُمْرَةً أَوْ حَجَّةً مَعِي
Umre'nin Faziletleri Ramazan Umresi ise Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin müjdesine mazhar olmuş bir ibadettir. Hadis-i Şerifte şöyle buyrulmaktadır. عُمرَةٌ في رمَضَانَ تَعدِلُ عُمْرَةً أَوْ حَجَّةً مَعِي "Ramazan ayında yapılan umre,(sevap ve fazilet açısından) benimle birlikte yapılmış bir umre veya hacc gibidir.“ Buhârî, Umre 4 ÜLÜĞÜ 29

30 ALLAH (cc) HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

31 İLMİHAL GUSÜL Guslün farzları 1. Ağzı 2. Burnu
3. Ve bütün vücudu yıkamak Vücut yıkanırken iğne ucu kadar bir yerin kuru kalmamasına Kulaklar ve göbek oyuğu yıkanacak. Su saçların, sakalların, kaşların ve bıyıkların

32 İLMİHAL GUSÜL Guslün başlıca sünnetleri
1) Gusle niyet ederek, besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak. 2) Gusülde önce elleri, sonra oyluk yerlerini yıkamak. 3) Gusülden önce, sünnet üzere abdest almak. Ayakları yıkamayı sona bırakmalıdır. 4) Abdest aldıktan sonra önce üç kez başa, sonra üç kez sağ omuza, sonra üç kez sol omuza su dökmek 5) Gusül yaparken fazla su harcamamak 6) Avret yerini açık bulundurmamak. Peştamal 7) Guslederken konuşmamak. 8) Guslederken kıbleye doğru durulmaz

33 İLMİHAL GUSÜL Bazı hallerde gusletmek sünnet Cuma ve iki bayram namazları için gusletmek. Müzdelife ve Mina'da bulunmak için yıkanmak. Günahtan tövbe için yıkanmak.

34 İLMİHAL GUSÜL 4)Yolculuktan dönenin ve yeni elbise giyecek kimsenin yıkanması. 5) Berat ve Kadir gecelerine kavuşmaktan dolayı yıkanmak. 6) İnsanların toplanacağı bir yerde bulunmak için yıkanmak.

35 İLMİHAL GUSÜL Gusülsüz haram olan şeyler
1) Namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak. 2)Bir ayet olsa bile, Kur'an niyeti ile Kur'an okumak. 2) Kur'an-ı Kerim’e, bir veya yarım ayet olsa bile, el sürmek ve Mushaf-ı Şerif'i tutmak haramdır. 3) Kâbe’yi tavaf etmek ve bir zaruret olmadığı halde bir mescide girmek veya içinden geçmek. 4) Üzerinde ayeti kerime yazılı bulunan bir levhayı veya bir parayı el ile tutmak.


"NİYET." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları