Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA’NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA’NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM"— Sunum transkripti:

1 DÜNYA’NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM

2 DÜNYA’NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM
KONUYA BAŞLARKEN 1. Yaşadığınız çevreye en çok hangi ülkelerden turist gelmektedir? Söyleyiniz. 2. Siz hangi ülkeye gitmek isterdiniz? Niçin? Açklayınız. 3. Yaşadığınız yerin turizm zenginlikleri var mıdır. Belirtiniz. 4. Turizmin dünya barışına katkılarını söyleyiniz. Turizm, dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye gezmen çekmek için alınan iktisadi, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüdür.

3 Turizm gelir-giderleri, görünmeyen gelir-giderlerden olduğu için, dış turizm faaliyetlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire “görünmeyen ihracat” denir. Çünkü turist, gittiği ülkede ihtiyaçlarını karşılamak için döviz harcar ve bu harcamalar herhangi bir sözleşmeye bağlı olmadığı için “görünmez” nitelik taşır.”

4 Cevahir Alış-veriş merkezi
ETKİNLİK S.153 1- Bu insanları, resimlerde gösterilen yerlere çeken özellikler nelerdir? 2-Siz de benzer durumlara örnekler veriniz. İnönü Stadı Cevahir Alış-veriş merkezi Funda söylesin? Emel söylesin? Oğuz söylesin? Yunus? Mekke- Kabe

5 A. İNSANLARI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELTEN FAKTÖRLER
Doğa güzelliklerini görme Aile-dost ve akraba ziyaretleri İş İnanç(din) Sağlık Tarihi, kültürel değerleri görme ve tanıma Dinlenme-eğlence Kongre ve toplantılara katılma Eğitim-öğretim Sportif aktiviteler Kongre ve toplantılara katılma ölü sezon dediğimiz dönemlerde doluluk oranının artmasını sağlar. 2004 yılında kişi başına 1742 usd harcandı. Topam 8,4 milyon Avro Olimpiyat oyunları, Uluslar arası spor karşılaşmaları, turnuvalar, değişik spor organizasyonları, dağ sporları,yelken, kamp vb.

6 Aile-dost ve akraba ziyaretleri
Doğa güzelliklerini görme Sportif aktiviteler İş Sağlık İnanç(din) Dinlenme-eğlence Tarihi, kültürel değerleri görme ve tanıma Eğitim-öğretim YAŞADIĞINIZ YERDEKİ TURİZM FAALİYETİNDE BU FAKTÖRLER DEN HANGİSİ ETKİLİ OLMUŞTUR? Doğa güzelliklerini görme Aile-dost ve akraba ziyaretleri Diğerlerini de siz söyleyiniz?

7 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLER ÇEVREYE VE EKOLOJİYE OLAN ETKİLERİ
B. TURİZMİN ETKİLERİ EKONOMİK ETKİLER POLİTİK ETKİLER SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLER ÇEVREYE VE EKOLOJİYE OLAN ETKİLERİ Birçok gelişmekte olan ülke açısından turizmin çekici yönlerinden en önemlisi, daha kısa sürede ekonomik yararlılığını gösterebilmesidir. Bu turizm yatırımının getiri sağlamadan önceki hazırlık dönemi, diğer endüstrilerdeki yatırımlara oranla çok daha kısadır. Turizm, başarılı bir tanıtım kampanyasından bir ya da iki yıl sonra büyük gereksinim duyulan döviz gelirini sağlayabilen, gelir ve istihdam artışı yaratabilen bir endüstridir. 1. Diğer endüstrilerle karşılaştırıldığında turizmde verimlilik daha yüksektir. Diğer yatırım seçenekleriyle karşılaştırıldığında turizm yatırımlarında doğrudan sermaye yatırımının yaratılan gelir akımına oranı daha düşüktür. 2.Turizmde çarpan etkisi önemlidir. Turizm amaçlı yatırımlardaki artış ve turizmin etkileri öncelikle bölge halkına doğrudan yararlar sağlayacaktır. Daha sonra, bu yararlar ulusal ekonominin diğer kesimlerine yayılarak değişik kişi ve kuruluşların ve devletin gelirini belirli bir çarpan katsayısı kadar arttıracaktır. EKONOMİK ETKİLER

8 3. Turizm endüstrisi, öğrenilmesi kolay, yeni ve çeşitli işler sağlayarak vasıfsız işgücü için geniş istihdam olanakları yaratır. Gelişmekte olan çoğu ülkede kırsal kesimden kentlere göç ve işsizlik önemli sorunlar olduğundan turizm endüstrisi gerek yatırım gerekse işletme aşamalarında yarattığı yeni iş olanakları ile bu sorunların çözümüne katkı sağlar. 4. Kalkınma için gerek duyulan döviz girdisini sağlar. Turizm gelirleri, dış ülkelerden alınan ekonomik yardımlara göre çok önemli üstünlüklere sahiptir. Politik ve ekonomik kısıtlamalardan uzaktır ve herhangi bir baskı aracı olarak kullanılamaz. 5. Turizm, tarımsal ürün ve hammadde dışsatımından da çok daha fazla bir üstünlüğe sahiptir. Herşeyden önce, turizm mal ve hizmetlerinin fiyatları gelişmekte olan ülkenin geleneksel dışsatım ürünlerinin fiyatlarına oranla çok daha fazla kendi denetimi altındadır. EKONOMİK ETKİLER

9 6. Turizm, gelir ve refahın yeniden dağılımını sağlar
6. Turizm, gelir ve refahın yeniden dağılımını sağlar. Uluslararası turizm hareketlerinin gelişmesi, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere doğru bir gelir akımını doğurur. Belirli turizm çekiciliklerinin gelişmekte ülkelerde ve bölgelerde yoğunlaşması ve ayrıca emek-yoğun faaliyetlerin turizmde önemli yer tutması gelir ve refahın bölgeler ve toplum kesimleri arasında dengeleyici yönde yeniden dağılmasını sağlar. 7. Turizm, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi yönünde bir ilginin doğmasını sağlar. Ülkenin turistler açısından çekici özelliklerini arttırmak için doğal kaynakların korunması ve zenginleştirilmesi yönünde ulusal çalışmalar yoğunlaşır. 8. Turizm, gelişmekte olan bir ülkenin sosyal ve kültürel zenginliklerine dikkatleri çekeceğinden geleneksel törenlere, örf ve adetlere, bölgesel giysilere ve el sanatlarına yeniden önem verilir. Bu gelişme, eğer özen gösterilirse bir ülkenin kültürel geçmişine olan ilginin yeniden canlandırılmasını sağlar ve halkın kendine güvenini ve özbenliğine olan saygısını arttırır, aynı zamanda önemli ölçüde gelir getirir. EKONOMİK ETKİLER

10 Türkiye Turizminin Geleceğine İlişkin Öngörüler
Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) yaptığı tahminlere göre Türkiye turizmi 1995 yılından 2020 yılına kadar ortalama yüzde 5,5 oranında büyüyecek. Bu büyüme oranı Avrupa ülkeleri arasında en yüksek 4. büyüme oranıdır. Dünya Turizm Örgütü’nün bu açıklamasına göre Türkiye 2010 yılında 17,1 ve 2020 yılında da 27 milyon turist çekecek. Bu öngörülere göre turizm geliri ve turist sayısı arasındaki günümüzdeki oran aynı düzeyini korursa Türkiye 2010 yılında 12,5 ve 2020 yılında da 19.8 milyar dolar turizm geliri elde edebilecek. Türkiye Turizminin Geleceği 2020 yılına kadar yıllık ortalama büyüme yüzde 5,5 Turist Sayısı Turizm Geliri 2010 yılında 17,1milyon kişi 12,5 milyar dolar 2020 yılında 27 milyon kişi 19,8 milyar dolar EKONOMİK ETKİLER

11 Kaynak : Dünya Turizm Örgütü 2004
ETKİNLİK S.155 Ülke Gelen turist Sayısı (milyon) Dünyadaki Payı (%) Turizm Gelin (Milyar $) Fransa 76,0 9,4 42,3 6,2 ispanya 55,6 6,9 47,9 7,0 ABD 49,4 6,1 81,7 12,0 Çin 46,8 5,8 29,3 4,3 italya 36,5 4,5 35,4 5,2 ingiltere 30,0 3,7 30,4 4,4 Almanya 21,5 2,7 29,2 Türkiye 20,3 2,5 18,2 Avusturya 20,0 15,5 2,3 Kaynak : Dünya Turizm Örgütü 2004 Yukarıdaki tablodan ve ön bilgilerinizden hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1.Akdeniz kıyısındaki ülkelerin dünya turizmindeki yerini yorumlayınız. 2.Tabloda belirtilen ülkelerde, gelen turist sayısı ile ülkelerin turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi yorumlayınız? 3.Hangi ülkede kişi başına bırakılan döviz daha fazladır? Neden?

12 2- TURİZMİN POLİTİK ETKİLERİ
Gürcistan Halk oyunu Ekibi uluslararası ilişkilerin gelişmesinde turizmin rolü çok büyüktür. Komşu ve uzak ulusları görmek, tanımak, yabancı insanlarla konuşmak, onları sevmek büyük ölçüde turistik ilişkilerle mümkün olmaktadır, ulusların birbirini sevmeyi öğrenmesi ve karşılıklı anlayış içinde bulunmaları uluslar arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmektedir. İnsani ilişkiler, ulusları birbirine daha çok yaklaştıracağından turizm evrensel barışın doğmasına yardımcı olmaktadır. Günümüzde turizm, uluslararası barış ve dostluğun temel unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bilgi Notu Geleneksel Festivaller Geleneksel festivaller dünyanın pek çok yerinde kutlanmaktadır. Bu festivaller bulunduğu yörenin tarihî ve dinî olaylarının canlandırılması şeklinde gerçekleştirilmektedir, ulusların birbirini sevmeyi Öğrenmesine geleneksel festivallerin Önemli payı vardır.

13 3-TURİZMİN SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİLERİ
Turistler yeni mekanlara giderek, yeni insanlarla ve toplumlarla temasa geçmekte ve değişik sosyal ilişkiler kurmaktadırlar. Böylelikle farklı toplumlar birbiri ile karşılaşır ve neticede farklı kültürler, etnik yapılar, dinler, yaşam tarzları, ve diller birbirini tanır. Böylelikle hoşgörü ortamı oluşur. Bununla birlikte turizmin, bazı küçük toplumların kültürlerinin yok olması, bazı hastalıkların toplumlar arasında yayılması ve bazı toplumsal sorunlara yol açma gibi olumsuz yönleri de vardır.

14 4-TURİZMİN ÇEVREYE VE EKOLOJİYE OLAN ETKİLERİ
Turizm, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi yönünde bir ilginin doğmasını sağlar. Ülkenin turistler açısından çekici özelliklerini arttırmak için doğal kaynakların korunması ve zenginleştirilmesi yönünde ulusal çalışmalar yoğunlaşır. Haber Köşeşi Yapılan bir araştırma "Norveç'teki fiyortları 'dünyada bozulmamış en iyi durumda bulunan seyahat edilecek yer' olarak tanımlamış, Norveç fiyortlarını 'Doğanın yedi harikası' listesine eklemiş tir. Dünyanın en tanınmış koruma bölgelerinde yapılan bir araştırmada, Norveç'in batı fiyortları; Çin Şeddi, Galapagos Adası, Mısır Piramitleri, Büyük Kanyon ve Zambiya'nın Viktorya Çağlayanı gibi diğer prestijli UNESCO koruma bölgeleri ile Karşılaştırıldığında 1. olmuştur.

15 C. MİLLİ PARKLAR Turizm nedeni ile ve diğer beşeri faaliyetler nedeni ile oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için, milli park uygulamasına gidilerek doğal alanlar korunmaya çalışılmıştır; böylece Dünya’da yüzlerce ve ülkemizde 39 adet milli park alanı koruma altına alınmıştır. Günümüzde milli parkların en fazla olduğu yerler ABD ve Afrikadır. Yellowstone Milli Parkı veya Yellowstone Ulusal Parkı. ABD'de 1872 yında ilan edilen bir ulusal park. Tarihte ilan edilen ilk milli park olma özelliğini taşımaktadır. Milli parkın büyüklüğü yaklaşık olarak 8987 km²'dir. Amerika'nın Idoha, Wyoming ve Montana eyaletlerinin kesiştiği yerde bulunur. Özellikle içinde bulunan çok büyük gayzerleri ile tanınır. Memeliler, kuşlar, balıklar ve sürüngenlerin yüzlerce türüne ev sahipliği yapmaktadır.

16 Yellowstone Milli Parkı

17 Yellowstone Milli Parkı

18 Yellowstone Milli Parkı

19 AFRİKA ULUSAL PARKLARI
Çok geniştir. Fransa yüz ölçümüne yakındır. Yabani yaşamın korunması amacıyla park alanı yapılmıştır. Tanzanyanın Serengeti ve Selous ulusal parkları doğal hayatın iyi korunduğu alanlardır. Afrika parklarını tehdit eden unsurlar turizm değil yerli halkın hayvanları kontrolsüz avlamasıdır.

20 Tanzanya

21 Dünyanın 7 Harikası

22 1.Keops Piramidi

23 2. BABİLİN ASMA BAHÇELERİ

24 3. HALİARNAS ( Kral ) MOZOLES’İN MEZARI

25 4. ARTEMİS TAPINAĞI

26 5. RODOS HEYKELİ

27 6. ZEUS HEYKELİ

28 7. İSKENDERİYE FENERİ

29 Milli Parkı ve Kapadokya
1. Göreme Tarihi Milli Parkı ve Kapadokya             ( ) 2. Divriği Ulu Camii ve Melike Turhan Darüşşifası   ( ) 3. İstanbul'un tarihi yerleri                                       ( ) 4. Hattuşaş(Boğazköy)                                             ( ) 5. Nemrut Dağı                                                        ( ) 6. Hierapolis–Pamukkale                                          ( ) 7. Xanthos–Letoon                                                  ( ) 8. Safranbolu, Karabük                                           ( ) 9. Truva (antik şehir)                                                 ( ) Dünya Miras Listesinde Türkiye: UNESCO Türkiye'den 9 kültürel varlığı Dünya Miras Listesine eklemiştir. 3. İstanbul'un tarihi yerleri: 9. Truva (antik şehir): 4. Hattuşaş(Boğazköy): 8. Safranbolu, Karabük: 5. Nemrut Dağı: 6. Hierapolis–Pamukkale: 2. Divriği Ulu Camii ve Melike Turhan Darüşşifası: 1.Göreme Tarihi Milli Parkı ve Kapadokya 7.Fethiye Xanthos–Letoon

30 Unesco tarafın koruma altına alınan dünya kültür mirasları
İspanya, Altamira ABD Ulasal Park Adıyaman, Nemrut Dağı Hindistan, Chahhatrapati Meksika, Ulusal Parkı Japonya, Kushiro Nehri Küba, Sienfuego Nijerya Kültür Parkı (Resim Temsilidir)

31 Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'nın yedi harikasından biri değildir? Rodos Heykeli Mısır Piramitleri Artemis Tapınağı Babil'in Asma Bahçeleri E) Pamukkale Travertenleri 2. Turizm faaliyetlerinin yaygınlaştığı bir yörede görülebilecek değişimler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? İşsizlik oranının azalması Tarımsal üretimin artması Ulaşım olanaklarının gelişmesi Turistik tesis yapımının artması E) Alt yapı hizmetlerinin yaygınlaşması 3. Aşağıdakilerden hangisi, turizm sektörünün sağladığı ekonomik katkılar arasında gösterilemez? A) İstihdam olanağı sağlar. B) Ülkeye döviz girdisi sağlar. C) Kültürler arası etkileşimi sağlar. D) Ödemeler dengesine katkı sağlar. E) Alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin kurulmasına katkı yapar.

32 Gelen turist sayısı (milyon)
4. Aşağıdaki tabloda, 2004 yılında bazı ülkelere ait gelen turist sayısı, turizm Geliri ve bunların Dünya genelindeki paylan verilmiştir. Ülke Gelen turist sayısı (milyon) Dünya'daki payı(%) Turizm geliri (milyar dolar) Fransa 76,0 9,4 42,3 6,2 İspanya 55,6 6,9 47,9 7,0 ABD 49,4 6,1 81,7 12,0 Çin 46,8 5,8 29,3 4,3 İtalya 36,5 4,5 35,4 5,2 Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) İtalya'da kış turizmi gelişmiştir. B) Fransa'nın turizm gelirleri ABD'den fazladır. C) İspanya'ya en fazla turist yazın gelmektedir. D) Çin'in turizm gelirleri içindeki payı İspanya'dan fazladır. E) Gelen turist sayısı ile turizm geliri arasında bir paralellik yoktur.

33 5. İlk millî park uygulaması Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştır.
Millî parkların kuruluşunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Dünya nüfusunun hızla artması B) Ülke tanıtımına katkı sağlanmak istemesi C) Alternatif turizm alanlarının oluşturulmak istenmesi D) Nesli tükenmek üzere olan bitki ve hayvan türlerinin üremesinin sağlanması E) Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan doğal güzelliklerle beşerî değerlerin korunmak istemesi 6. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin, gelen turist sayısı bakımından Dünya turizmindeki payı daha fazladır? A) Fransa B) Çin C) Almanya D) ABD E) Avusturya 7. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde millî parklar daha fazladır? A) ABD B) Kenya C) Almanya D) Meksika E) Türkiye

34 8. Kaplıca turizminin geliştiği bir bölge için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
A) Yer şekillen engebelidir. B) Nüfus yoğunluğu fazladır. C) Tarihi eserler yönünden zengindir. D) Ilıman iklim koşulları yaşanmaktadır. E) Yer kabuğu fay kırıklarıyla parçalanmıştır. 9. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde turizm sektörünün gelişme göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle en fazla ilgilidir? A) İklim özellikleriyle B) Yer şekilleri özellikleriyle C) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olmasıyla D) Konaklama ücretlerinin düşük olmasıyla E)Tarihi eserler yönünden zengin olmalarıyla

35 10. Haritada numaralandırılan merkezlerin hangisinde kış turizminin
geliştiği söylenemez? A) I B) II C) III D) IV E}V Teşekkürler


"DÜNYA’NIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları