Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYİN ÖLÜMÜ VE TANI KRİTERLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYİN ÖLÜMÜ VE TANI KRİTERLERİ"— Sunum transkripti:

1 BEYİN ÖLÜMÜ VE TANI KRİTERLERİ
Dr. Ahmet KÖROĞLU Dr. A.Kadir BUT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2 BEYİN ÖLÜMÜ 1. Tanım ve etyoloji 2. Tanı kriterleri 3. Yasal yönü
4. Beyin ölümünde tartışmalar 5. Dünyadaki uygulamalar 6. Organ transplantasyonu ve beyin ölümü

3 TANIM Klinik: Tüm beyin fonksiyonlarının irreversibl kaybı
Fizyopatolojik: İntrakraniyal dolaşımın durması

4 Beyin Ölümüne En Sık Yol Açan Nedenler
Ağır kafa travmaları** (En sık) Anevrizmal subaraknoid hemorajiler İntraserebral hemorajiler Beyin ödemi ve herniasyon Uzamış kardiyak resusitasyon** Asfiksi**

5 Beyin Ölümünde Tanı Kriterleri

6 Gerekli Ön Koşullar Beyin hasarına yol açan nedenin saptanması
Komanın irreversibl olduğunun gösterilmesi Santral vücut ısısı 32 Co  ( rektal 27 Co  ) İlaç ya da besin zehirlenmesi olmamalı (Barbitürat) Nöromüsküler iletim sağlam olmalı Ağır elektrolit, asit-baz ve endokrin bozukluklar olmamalı

7 Komanın Reversibl Nedenleri
1. Metabolik ve endokrin - Adrenal yetm - Hiperglisemi/ketoasidoz - Hiponatremi - Hipoglisemi - Üremi - Hiperkalsemi 2. İlaçlar - İV anestezikler - Kas gevşeticiler - Trisiklik antideprasanlar - Antikolinerjikler - Bretilyum 3. Diğer nedenler - Beyin sapı ensefaliti - Hipotermi - Şok - Gullian Barre sendromu - Besin zehirlenmesi

8 Beyin Ölümünün Klinik Tanısı
Koma ve yanıtsızlık** Beyin sapı fonksiyonlarının kaybı**

9 Koma ve Yanıtsızlık Serebral yanıtsızlık (Spontan / uyaran)
Desebre, dekortike postürü (-) Spinal kord refleksleri (primitif ref) (+)

10 Beyin Sapı Fonksiyon Kaybı
- Mezensefalon - Pons - Medulla oblongata Buradan kalkan refleks yolların işlevleri değerlendirilir

11 Beyin Sapı Fonksiyon Kaybı
1. Pupillerin büyüklüğü ve ışığa reaksiyonu 2. Göz hareketleri a) Okülosefalik refleks b) Okülovestibuler refleks 3. Fasiyal duyu ve motor yanıtları a) Kornea refleksi b) Jaw refleksi c) Ağrılı uyarı ile ’’grimasing’’in değerlendirilmesi 4. Öğürme ve öksürme refleksi 5. Apne testi

12 Pupiller 2.ve 3. kafa çiftleri
Parlak ışığa yanıtsız, fiks, dilate (4-9 mm) Yanlış değerlendirme - İlaç zehirlenmesi (narkotikler) - CPR sonrası (adrenalin-atropin) - Ağır yüz yaralanmaları

13 Göz Hareketleri Okülosefalik refleks
Servikal travmada yapılmaz (2238 nolu kanun) Başın, orta hattan 90o horizantal ve vertikal hareketi ile Normalde; gözler, baş hareketinin tersi yönüne hareket eder Beyin ölümünde; göz orbitada hareketsiz kalır

14 Göz Hareketleri Okülovestibuler refleks
- 3., 6. ve 8. sinir değerlendirilir - Kulak zarı sağlam ve dış kulak yolu tıkalı olmamalı - Her bir kulak 50 ml buzlu suyla yıkanır - Normalde; gözler yıkanan tarafa doğru deviye olur - Beyin ölümünde göz hareketi gözlenmez - Buzlu su sonrası 1 dk beklenmeli - Diğer kulak için 5 dk beklenmeli

15 Fasiyal Duyu ve Motor Yanıtları
Kornea refleksi (-) Jaw refleksi (-) Grimasing (-)

16 Öğürme ve Öksürme Refleksi
Posterior farenks uyarımına öğürme yanıtı Trakeal aspirasyon işlemine öksürük yanıtı beyin ölümünde görülmez !!

17 Apne Testi En önemli beyin sapı refleksi  Solunum kontrolü
Apne testi öncesi gerekli ön koşullar sağlanmalı Vücut ısısı normale yakın Sistolik kan basıncı 90 mmHg  Hipovolemik olmamalı PCO2 ve PO2 değerleri normal olmalı PCO  5 mmHg PO mmHg  (10-30 dk %100 O2)

18 Apne Testi Algoritması
Gerekli ön koşulları sağla Mekanik ventilatörden ayır Karina üzerine O2 kanülü yerleştir (%100 O2 ve 6lt/dk) 8 dakika süresince solunumu gözle APNE Solunum var Testi tekrarla Hipotansiyon (SAB: 90 mmHg) veya desatürasyon (%90 ) veya kardiyak aritmi Hayır Hayır Evet Evet PCO2> 60 PCO2< 60 PCO2> 60 PCO2 60 Klinik beyin ölümü Ventilatörden 10 dk ayırarak testi tekrarla Klinik beyin ölümü Destekleyici testler uygula

19 Apne Testinde Karşılaşılan Problemler
Gerekli ön koşulların sağlanmasında zorluk Apne testi sırasında hipoksi, hipotansiyon, aritmi gelişimi Daha önceden akc problemi olması Hipoksi Kronik hiperkapni

20 Atropin testi 2 mg atropine cevap alınamaması (Taşikardi)

21 Beyin Ölümünde Görülebilecek Durumlar
Ekstremitelerin patolojik fleksiyon veya ekstansiyon dışındaki spontan hareketleri *Omuz elevasyonu ve adduksiyonu, sırtın yay şeklinde kıvrılması ve belirgin tidal volüm olmaksızın interkostal genişlemeler Terleme, kızarma, taşikardi Farmakolojik destek olmaksızın normal kan basıncı veya kan basıncında ani yükselme Diabetes insipidusun olmaması Derin tendon reflekslerinin, yüzeyel karın reflekslerinin, triple fleksiyon yanıtının olması Babinski refleksinin olması BEYİN ÖLÜMÜ TANISINDAN UZAKLAŞTIRMAZ !!!

22 Tüm kriterlere uyan bazı beyin ölümü vakalarında;
Vücut sıcaklığının korunabilmesi Hipofizer ve hipotalamik hormon üretiminin devam etmesi Postmortem incelemelerde intrakraniyal dolaşıma dair şüpheli bulgular net olarak açıklanamamaktadır !!! Shoemaker Critical Care 2000;

23 TÜRKİYE’DE 2238 nolu kanun Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından tarihli ve 950 sayılı onay ile Beyin ölümü kriterleri Hekim kurulu (Kardiyoloji, Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Anesteziyoloji)

24 Beyin Ölümü Tanısında Tartışmalar

25 İki Değerlendirme Arasındaki Süre Tayini (Gözlem süresi)?
Klinik değerlendirme belli bir zaman aralığı ile 2 kez yapılmalıdır. Süre; 2 aya kadar saat 2 ay – 1 yaş saat 1 – 18 yaş saat 18 yaş üzeri Opsiyonel (2-24 saat)

26 Destekleyici testler - Zorunlu mu. - Test sayısı. - Hangi test
Destekleyici testler - Zorunlu mu? - Test sayısı? - Hangi test ? - Ne zaman ? Primer nedene yönelik şüphe Komanın reversibl nedenleri düşünülüyorsa Apne testinin yapılamadığı durumlarda Ağır yüz travmaları Pupil anormalliklerinin önceden varlığı veya pupile etki eden ilaçların kullanımı Düşük kardiyak debi ve hipotansiyon

27 Kardiyak ölüm, beyin ölümü tanısından ne kadar zaman sonra gelişir?
*Uygun destek olmaksızın % 50 ilk 24 saat % 75 ilk 48 saat Hemodinamik instabilite Beklenmeyen ani kardiyak arrest YBÜ ile ilgili komplikasyonlar Ciddi nozokomiyal enfeksiyon **Literatürde; 30 yaşında gebe bir kadında (17 hf) Ağır kafa travması sonrası beyin ölümü 107 gün YBÜ’de desteklere devam edilmiş 32. Gebelik haftasında 1550 gr ağırlığında sağlıklı bebek (sezeryan) *Eur J Cardiothorac Surg 6:96, **Obstet Gynecol 1989:74:434-6

28 Beyin ölümü tanısı neden gereklidir?
Yoğun bakım hizmetleri kısıtlı ve pahalı Organ transplantasyonu için potansiyel donör adayları *Aynı anda birden fazla organ sağlanması

29 Dünyadaki Uygulamalar

30 Neurology 2002; 58:9-10 ABD + 2 6 S O KÜBA - 6 (24) ARJANTİN 1 M Z
ÜLKE KANUN PROTOKOL KURUL DEĞ. SÜRE APNE TESTİ DEST. TEST ABD + 2 6 S O KÜBA - 6 (24) ARJANTİN 1 M Z BELÇİKA 3 FRANSA ALMANYA 12 İTALYA RUSYA İSPANYA İNGİLTERE TÜRKİYE 4 G.AFRİKA İSRAİL ÜRDÜN JAPONYA G.KORE Neurology 2002; 58:9-10

31 Toplam Ülke Sayısı: 80 BÖ ile ilgili kanunu bulunanlar: % 69 (55)
Protokol: % 88 (70) Kuruldaki hekim sayısı: 1 kişi: % 44 (31) 2 kişi: % 34 (24) 3 kişi: % 13 (9) 4 kişi: % 3 (2) Belirtilmemiş: % 6 (4) Nöroloji Anestezi Beyin cerrahi Kardiyoloji Dahiliye Tedavi eden doktor Neurology 2002; 58:9-10

32 Toplam Ülke Sayısı: 80 İki değerlendirme arasındaki süre
Belirlenmiş: % 53 (42) Belirlenmemiş: % 47 (38) Belirlenmiş olanlarda süre (42 ülkede) 6 saat: % 31 (13) 6 (24)* saat: % 17 (7) 12 saat: % 17 (7) 24 saat: % 19 (8) 2-3 saat: % 14 (6) Opsiyonel: % 2 (1) % 48 (20) Neurology 2002; 58:9-10

33 Toplam Ülke Sayısı: 80 Destekleyici test Opsiyonel: % 58 (46)
Zorunlu: % 35 (28) Bilgi yok: % 7 (6) Neurology 2002; 58:9-10

34  Modifiye apne testi (20 ülke)
Toplam Ülke Sayısı: 80 Apne testi zorunluluğu: % 52 (41) Apne testinde (41 ülke) 8 dk bekleme: % 51 (21) 10 dk bekleme: % 49 (20)  Modifiye apne testi (20 ülke) Neurology 2002; 58:9-10

35 Organ Transplantasyonu ve Beyin Ölümü

36 ABD’de 2000 Yılı Yapılan Transplantasyon Sayıları
Böbrek Karaciğer Pankreas Böbrek-pankreas Kalp Kalp-Akciğer Akciğer Barsak TOPLAM

37 Donör Dağılımı (2000) Kadavra ............................. 5.984
Canlı TOPLAM

38 Organ Transplantasyonu Bekleyenler (2001)
Böbrek Karaciğer Pankreas Böbrek-pankreas Kalp Kalp-akciğer Akciğer Barsak TOPLAM

39 Transplantasyon için bekleyenlerin ölüm sayıları, transplantasyon yapılanların toplam sayısından daha hızlı artmaktadır. 2000 yılında transplantasyon beklerken ölenlerin sayısı  6000

40 Kadavra organ donör sayısında istenilen rakama ulaşılamama nedeni?
Donör yakınının ikna edilememesi** Beyin ölümü sebeplerinde değişiklikler ve beyin ölümü tanısında zorluk

41 Uluslararası ortalama % 57 Türkiye’de ?
Potansiyel kadavra donör ailelerinin organ bağışı için verdikleri izin  % 0-75 (1986 Ürdün ve 1988 Mekke’de Pan-islamik Hukuk Divanı; beyin ölümü kriterleri kabul edilmiştir.) Uluslararası ortalama % 57 Türkiye’de ? Rippe’s İntestive Care Medicine 1999; Coğrafik Etnik Kültürel Dinsel

42 ABD’de 1993 yılında yapılan bir anket
% 69  Organ bağışlamayı düşünüyor % 93  Aile bireylerinden birinin organ bağışını destekliyor % 37  Beyin ölümünü ANLAYAMIYOR!!! % 42  Organ donörü olarak kullanılan kişinin ailesine para yardımının neden yapılmadığını soruyor (Etik ?) Nephrol News Issues 5:16, 1993

43 Beyin ölümü sebeplerindeki değişiklikler
Trafik kurallarındaki değişiklikler ve halkın eğitimi AİDS Yoğun bakım hizmetlerinde ilerleme ** ABD’de - Motorlu araç kazaları % 34  % 24 - CVO % 29  % 40 ABD’de beyin ölümü nedenleri 1.CVO 2.Motorlu araç kazaları 3.Ateşli silah yaralanmaları 4.Kafa travmaları 5.Asfiksi

44 Organ bağışında başarı için;
Donörün erken farkedilmesi Beyin ölüm tanısı için hızlı ve kesin işlemler Donörün ailesi ile iyi koordinasyon Beyin ölümü tanısı almış donör adayına uygun yoğun bakım desteği

45 Donör adayına uygun yoğun bakım desteği
Enfeksiyonla mücadele Organ perfüzyonu ve doku O2 dağılımını optimalize etmek - SAB mmHg - pH: - CVP 8-10 mmHg Hb:10-12 gr/dl - PO mmHg - Htc: %30-35 - O2 satürasyonu %95 - Vazopressör (-) KVS destek - Hipovolemi - Uygun inotrop - Aritmi Solunum ve asit-baz dengesi İKB  tedavisi Renal fonksiyonun korunması - En az 1-2 ml/kg/st idrar çıkımı Endokrin destek - Hiperglisemi - DI Hipotermiyle mücadele Koagülasyon sistemi ile ilgili problemler

46

47

48

49


"BEYİN ÖLÜMÜ VE TANI KRİTERLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları