Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Algorİtma ve Programlama II Yrd. Doç. Dr. Emin BORANDAĞ YZM 1102 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

2 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
Genel Bakış… Yapılar ve Birlikler enum Deyimi / Sayma Sabitleri (Enumeration Constants) struct Deyimi / Yapı (Structures) typedef Deyimi union Deyimi / Birlik YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

3 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
2. BÖLÜM Enumeration YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

4 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
enum Deyimi Sayma tipi/sabiti olarak adlandırılırlar. Bir sayma tipi, enum anahtar kelimesiyle tanıtılır ve tanıtıcılar ile temsil edilen tamsayı sabitlerinin kümesidir. Bu sayma sabitleri, değerleri otomatik olarak belirlenen sembolik sabitlerdir. enum içindeki değerler aksi belirtilmedikçe 0 ile başlar ve 1 arttırılır. Bu tip, değişkenin alabileceği değerlerin sabit olduğu durumlarda programı daha okunabilir hale getirmek için kullanılır. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

5 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
enum Deyimi (devam…) Mantıksal örnekler: Cinsiyet: Kadın, Erkek Calisma_Durumu: İssiz, Calisan, Ögrenci, Emekli Evlilik_Durumu: Evli, Bekar Egitim_Durumu: İlkokul, Lise, OnLisans, Lisans, LisansUstu Menu_Turu: Topla, Cikart, Bol, Carp YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

6 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
enum Deyimi (devam…) Hangisi daha anlaşılır? if (kisi_cinsiyet == 1) { } ? if (kisi_cinsiyet == Erkek) YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

7 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
enum Deyimi (devam…) Genel yazım biçimi: enum tip_adı { değer_1, değer_2, ..., değer_n }; YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

8 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
enum Deyimi (devam…) Örnek: enum eBolumler { programcilik, donanim, muhasebe, motor }; Tanımı ile alınan değerler: programcilik için 0, donanim için 1, muhasebe için 2 ve motor için 3 değerini Değerler, aksi belirtilmedikçe 0 ile başlar ve 1 arttırılır. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

9 enum Deyimi (devam…) Örnek: Proje oluşturalım ve örneği uygulayalım…
enum eBolumler { programcilik, donanim, muhasebe, motor }; void main () enum eBolumler bolum_degiskeni; int bolum_degiskeni2; } Proje oluşturalım ve örneği uygulayalım… YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

10 Örnek: Basit enum Kullanımı
YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

11 Alıştırma: enum Oluşturma
Aşağıdaki bilgileirn enum tiplerini oluşturunuz: Cinsiyet: Kadın, Erkek Calisma_Durumu: İssiz, Calisan, Ögrenci, Emekli Evlilik_Durumu: Evli, Bekar Egitim_Durumu: İlkokul, Lise, OnLisans, Lisans, LisansUstu YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

12 Örnek: Girilen Sayının Tek/Çift Olma Kontrolü (enum Kullanımı)
Lab uygulamasında yapacağız. Bu örnek yapılırken çeşitli programlama teknikleri gösterilecek. ? Operatörü kullanımı, return, if-else kullanımı… YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

13 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
2. BÖLÜM Yapılar ve Birlikler YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

14 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
struct (Yapı) Deyimi Yapılar, farklı veri türlerine sahip değişkenlerin bir grup olarak değerlendirilmesi ve bu grubun bir isimle kullanılması amacıyla tercih edilen kullanıcı tanımlı bir veri türüdür. Yapılar diziler gibi bellekte sürekli kalır. Bir yapı içerisindeki elemanlara üye (member) denir. Üyelerin her biri farklı veri tipine sahip olabilir. Yapılar sayesinde kendi veri tipinizi üretmeniz mümkündür. Yapılar farklı programlama dillerinde Record (Kayıt) olarak da geçerler. Yapılar int, float, char gibi farklı tipteki değişkenleri veya aynı türdeki birden çok değişkeni bir araya getirmeyi sağlar. Nesne tabanlı programlamanın da temelini oluşturan bu oluşumu iyi öğrenmek, ileriki zamanlarda C# ve JAVA gibi tamamen nesneye dayalı programlamayı benimsemiş gelişmiş dilleri öğrenmeye de yardımcı olacaktır. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

15 struct Deyimi (devam…)
Yapılar int, float, char gibi farklı tipteki değişkenleri veya aynı türdeki birden çok değişkeni bir araya getirmeyi sağlar. Nesne tabanlı programlamanın da temelini oluşturan bir yaklaşımdır. İlerleyen zamanlarda C# ve Java gibi tamamen nesneye dayalı programlamayı benimsemiş gelişmiş dilleri öğrenmeye de yardımcı olacaktır. Yapılar int, float, char gibi farklı tipteki değişkenleri veya aynı türdeki birden çok değişkeni bir araya getirmeyi sağlar. Nesne tabanlı programlamanın da temelini oluşturan bu oluşumu iyi öğrenmek, ileriki zamanlarda C# ve JAVA gibi tamamen nesneye dayalı programlamayı benimsemiş gelişmiş dilleri öğrenmeye de yardımcı olacaktır. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

16 struct Deyimi (devam…)
Yapı gösterimi aşağıdaki gibidir: struct yapı_adı { veri_tipi değişken_ismi1; veri_tipi değişken_ismi2; ... }; Mantıksal Gruplama YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

17 struct Deyimi (devam…)
Örnek: Bir üniversitedeki öğrencilerin aşağıdaki bilgilerini programda kullanalım.Kullanılacak bilgiler aşağıdaki gibi olsun, nasıl tanımlarız? Öğrenci Numarası Öğrenci Adı Öğrenci Soyadı Öğrenci Cinsiyeti Öğrenci Fakültesi/Bölümü Öğrenci Genel Not Ortalaması int No; char Ad[50]; char Soyad[50]; int Cinsiyet; int FakulteBolum; float GenelOrtalama; Normalde kullanılacak bilgileri, ayrı birer değişken olarak tanımlamak zorunda kalırdık. Ve bu değişkenler kendi aralarında mantıksal bir bütünlük oluşturamazlardı. Structlar sayesinde bu değişkenleri mantıksal olarak gruplama şansımız olacak. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

18 struct Deyimi (devam…)
Değişkenleri tek tek tanımlamak zorundayız. Değişkenler arasında bir bütünlük olmaz. Bu bilgiler aynı öğrenciye mi ait yoksa başka bir öğrenciye mi ayırt edemeyiz. Birden fazla öğrenci için nasıl bir tanım yapacağız? Normalde kullanılacak bilgileri, ayrı birer değişken olarak tanımlamak zorunda kalırdık. Ve bu değişkenler kendi aralarında mantıksal bir bütünlük oluşturamazlardı. Structlar sayesinde bu değişkenleri mantıksal olarak gruplama şansımız olacak. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

19 struct Deyimi (devam…)
Örnek: Bu öğrencilerin bilgilerini struct kullanarak ifade edelim. Kullanılacak bilgiler aşağıdaki gibi olsun: Öğrenci Numarası Öğrenci Adı Öğrenci Soyadı Öğrenci Cinsiyeti Öğrenci Fakültesi/Bölümü Öğrenci Genel Not Ortalaması Normalde kullanılacak bilgileri, ayrı birer değişken olarak tanımlamak zorunda kalırdık. Ve bu değişkenler kendi aralarında mantıksal bir bütünlük oluşturamazlardı. Structlar sayesinde bu değişkenleri mantıksal olarak gruplama şansımız olacak. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

20 struct Deyimi (devam…)
Öğrenci tanımlama ve değer atama Proje oluşturalım ve örneği uygulayalım… YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

21 Örnek: struct Okuma ve Yazma
YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

22 struct Değişkenlerini Kopyalama
struct tipindeki bir değişkenin değeri aynı tipteki bir başka struct değişkenine atanabilir. Üyeleri tek tek atmaya gerek yoktur. Atama aşağıdaki şekilde yapılır: degisken1 = degisken2; YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

23 Örnek: struct Kopyalama
ogrenci_bilgisi2.No = ogrenci_bilgisi1.No; ogrenci_bilgisi2.Ad = ogrenci_bilgisi1.Ad; ogrenci_bilgisi2.Soyad = ogrenci_bilgisi1.Soyad; YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

24 struct Değişkenlerini Karşılaştırma
struct tipindeki bir değişken aynı tipteki bir başka struct değişkeni ile direk karşılaştırılamaz. Ancak sahip olduğu üyelerinin tamamı diğeri ile karşılaştırılır. Aşağıdaki karşılaştırma yanlıştır: if (degisken1 == degisken2) …. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

25 Örnek: struct Değişkenlerini Karşılaştırma
Genellikle yapı değişkeni veya nesne karşılaştırmalarında tek tek üyeleri veya özellikleri karşılaştırmaya gerek yoktur. Çünkü o değişkeni diğer değişkenlerden ayırt edecek benzersiz bir üye mutlaka bulunmaktadır. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

26 struct Değişkenleri ve Fonksiyonlar
struct tipindeki bir değişken herhangi bir fonksiyona parametre olarak aktarılabilir. Herhangi bir fonksiyon geri dönüş değeri olarak struct tipinde bir veri türü geriye dönebilir. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

27 Örnek: struct ve Fonksiyonlar
YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

28 struct Değişkenleri ve Diziler
struct tipi içerisinde; Dizi türünde üyeler tanımlamak mümkündür. Dizileri; struct tipinde tanımlamak mümkündür. Nesneye dayalı programlama yaklaşımına önemli bir ADIM…. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

29 struct Değişkenleri ve Diziler
OgrenciNot isimli bir struct oluşturalım. Öğrenci Numarasını, 2 tane Vize Notunu, 2 tane Quiz Notunu ve 1 tane Final Notunu içersin. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

30 Örnek: struct Değişkenleri ve Diziler
YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

31 struct Değişkenleri ve Diziler
OgrenciNot isimli bir structtan Öğrenci Numarasını, 2 tane Vize Notunu, 2 tane Quiz Notunu ve 1 tane Final Notunu içersin. 100 tane öğrenciyi tanımlayalım. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

32 Örnek: struct Değişkenleri ve Diziler
YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

33 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
typedef Kullanımı typedef deyimi C dilinde değişken tanımlama yaparken kullanılan int, float, char gibi değişken isimlerini değiştirmeye yarar. Bu sayede kodlar programcının anadiline daha fazla yaklaşmış olur. struct deyimi ile beraber kullanıldığında oluşturduğunuz yapıyı bir değişken türü olarak tanımlayıp o yapının çoğaltılmasını sağlar. Bu yapıdan değişken tanımlamak için tekrar struct deyiminin kullanılmasına gerek kalmaz. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

34 Örnek: typedef Kullanımı
YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

35 struct içerisinde struct Kullanımı
C programlama dili struct içerisindeki bir üyenin yine bir struct tipinde olmasına izin verir. Bunu yapmaktaki temel amaç: Kaynak kodun tekrar kullanılabilirliğini arttırmak Kaynak kodun okunabilirliğini arttırmak Kaynak kodu sadeleştirmek Nesneye dayalı programlama yaklaşımına önemli bir ADIM…. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

36 Örnek: struct içerisinde struct Kullanımı
YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

37 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
Birlikler (Union) Birlikler de yapılar gibi sürekli belleğe yerleşen nesnelerdir. Birlikler yapılara göre daha az kullanılırlar. Bir programda veya fonksiyonda değişkenlerin aynı bellek alanını paylaşması için ortaklık bildirimi union deyimi ile yapılır. Bu yer, birliğin en büyük alanı kadardır. Bu da belleğin daha verimli kullanılmasına imkan verir. Bu tipte bildirim yapılırken struct yerine union yazılır. YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

38 Birlikler (Union) (devam…)
Bu tanıma göre x tamsayısı için bellekte 4 baytlık yer ayrılmaktadır. Birlik içinde yer alan y değişkeni için 10 baytlık yer ayrılmıştır. Bu durumda, birlik için en fazla 10 baytlık bir yer ayrılmıştır. Ayrılan bu alan, birliğin her bir alanı tarafından ortak kullanılır. Örnek: union test { int x; char y[10]; } p YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

39 YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II
KAYNAKLAR N. Ercil Çağıltay ve ark., C DERSİ PROGRAMLAMAYA GİRİŞ, Ada Matbaacılık, ANKARA; 2009. Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve Algoritmalar Ders Notları", 2007 Problem Solving and Program Design in C, Hanly, Koffman YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II

40 İYİ ÇALIŞMALAR… Yrd. Doç. Dr. Emin BORANDAĞ emin.borandag@cbu.edu.tr
YZM 1102 – Algoritma ve Programlama II


"Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları