Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sudan - Hartum /yeeorgtr /yeeorgtr /yeeorgtr /yeeorgtr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sudan - Hartum /yeeorgtr /yeeorgtr /yeeorgtr /yeeorgtr."— Sunum transkripti:

1 Sudan - Hartum /yeeorgtr /yeeorgtr /yeeorgtr /yeeorgtr

2 Yunus Emre Enstitüsü Yunus Emre Enstitüsü 5653 sayılı kanun ile Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2007’de kurulmuş bir vakıftır.

3 Vakfın görevleri iki başlık altında toplanabilir; - Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek. - Asıl amaç yukarıda sayılanlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlerle Türkiye’nin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu geliştirmektir.

4 - İkinci amacımız bizi kültürel diplomasi çerçevesinde hareket etmeye ve bütün faaliyetlerimizi bu kapsama uygun şekilde yapmaya yöneltmektedir. - Özellikle Soğuk Savaşın sona ermesiyle ve dünyanın bu süreç içerisinde büyük bir yıkım tehdidi ile karşılaşması üzerine, barış ve refahın dünyamızda hüküm sürmesi ve savaşların sona erdirilmesi adına YUMUŞAK GÜÇ kavramı ön plana çıkmıştır. Kültürel Diplomasi, Yumuşak Gücün bir öğesi olarak ön plana çıkmıştır.

5 Nedir Kültürel diplomasi: Kültürel diplomasi; fikirlerin, değerlerin, geleneklerin, kültürün ve kimliğin diğer yönlerinin karşılıklı olarak paylaşımı üzerine kurulu olan ve kültürler arası etkileşimi harekete geçirerek ülkeler arasında siyasi, ekonomi ilişkileri ve anlayışı kuvvetlendiren hareketler bütünü olarak tanımlanır. Tanımın bu kadar geniş tutulmasının sebebi bu faaliyetleri gerçekleştirmenin bir kurum ya da bir sektöre bağlı olmamasıdır. Herkes kültürel bir elçi olabilir ya da anılan çerçevede yapılan her türlü faaliyet kültürel diplomasi içerisine dahil edilebilir.

6 Faaliyetlerimizin genel amacı ülkemizin dünyada kültürel diplomasi yoluyla ilişkilerini geliştirmesine katkı sunmak ve Sudan gibi kardeş ülkelerimizi ülkemizde tanıtarak ilişkilerimizin tarihi derinliğine katkı sunmaktır.

7 Yeniden Enstitüye dönersek biraz da teşkilat yapımızla ilgili bilgi vermek faydalı olacaktır. - Yunus Emre Enstitüsü her şeyden önce Yunus Emre Vakfına bağlı bir kuruluştur. Vakıf kavramı özellikle İslam Dünyasında çok derin bir kültüre sahiptir. Vakıf olmamız gereği bir mütevelli heyet, yönetim kurulu ve danışma organı mevcuttur. - Yunus Emre Vakfının Mütevelli Heyeti 5 bakanımız ve Türk dili, tarihi ve sanatı üzerine uzman hocalarımızdan müteşekkildir. Heyet Başkanımız Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’dur. Bununla birlikte, Kültür ve Turizm Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Maliye Bakanımız, TİKA, Diyanet İşleri ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlıklarımızdan sorumlu olan Başbakan Yardımcımız, Vakfımızın işleyişinden direk sorumludurlar.

8 Bu çerçevede ele alındığında, Türkiye Devleti için Yunus Emre Enstitüsü büyük önemi haizdir. Enstitümüz 2009 yılından beri aktiftir. Şu anda dünyanın 30 ülkesinde 38 merkezle faaliyet göstermekte, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü dünyaya tanıtmaktadır.

9 Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Saraybosna Astana Bükreş Paris Bakü Roma Tiran Brüksel Foynitsa Amman İskenderiye Podgoritsa Kahire Köstence Amsterdam Johannesburg Mostar Londra Priştine Beyrut Kabil Varşova Üsküp Prizren İpek Kudüs Cezayir Tokyo İşkodra Budapeşte Köln Berlin Tahran Rabat Viyana Tiflis Lefkoşa Kazan 30 Ülkede 38 Merkez

10 Bu sayıya 2015 yılında kardeş ülke Sudan’da eklenecektir
Bu sayıya 2015 yılında kardeş ülke Sudan’da eklenecektir. Hartum’da bir merkez açma çalışmalarımız devam etmektedir.

11 2015 Yılında Açılması Planlanan Kültür Merkezleri:
Sırbistan / Belgrad Rusya / Moskova Sudan / Hartum ABD / New York Katar / Doha Çin / Pekin Malezya / Kuala Lumpur

12 Türkçe Öğretim Ana faaliyet alanlarımızdan birisi Türkçe öğretmektir. Bu kapsamda 38 merkezimizde Türkçe öğretmekteyiz. Şu ana kadar; - 117 okutmanımızla, öğrenci mezun ettik. yılında öğrencimize Türkçe öğrettik. - Ayrıca, “Türkçenin Seçmeli/Zorunlu Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi” kapsamında; Bosna-Hersek, Gürcistan, Ürdün, Karadağ, Tunus, Romanya ve Polonya’da orta öğretim kurumlarında toplam öğrenci seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğrenmektedir.

13 Türkçe Öğretim - Türkçe öğretirken (6 seviye/a-1,a-2,b-1,b-2,c-1,c-2) uzman hocalarımız tarafından hazırlanan, “Diller İçin Avrupa Ortak Çerçevesi” ile uyumlu ve interaktif içeriğe sahip eğitim setlerini kullanıyoruz. - Önümüzdeki dönemde “İnternet Tabanlı Türkçe” öğretimimizle kültür merkezimizin olmadığı noktalara da ulaşacağız.

14 Türkçe Öğretim - Türkçe öğretmek haricinde, Türkçe öğrenenlerin okuma, yazma, anlama, dinleme çerçevesinde yeterliğini gösterecek ve “Avrupa Dil Ölçüm Birliği” tarafından onaylanma aşamasında olan “Türkçe Yeterlik Sınavını” gerçekleştirmekteyiz. - Bu sınavı geçen yabancı bir öğrenci; Türkiye’de hazırlık okumadan üniversiteye başlayabilecek, Türk firmalarında tercih edilen yabancı eleman olarak ön plana çıkabilecek, yeterli bir tercüman olduğunu gösterebilecektir. - Bugüne kadar, 17 ülkede 5 kez sınav gerçekleştirilmiştir. Toplamda kişi bu sınavlara katılmış ve öğrencilerimizin %70’i yeterliğini kanıtlamıştır.

15 Kültür Sanat Türk Kültürünü-Sanatını anlatmak ve tanıtmak kapsamında hem dünyanın farklı ülkelerinde hem de merkezlerimizde faaliyetler yapmaktayız. Bugüne kadar; yılında 465 faaliyet gerçekleştirdik. Bunlar içerisinde; sempozyumlar, sergiler, festivaller, el sanatları kursları, konserler, edebiyat ve tercüme etkinlikleri, fuar, anma ve saygı etkinlikleri gibi geniş yelpazede ele alınan faaliyetler mevcuttur. GRAFİK - 5 senede gerçekleştirdiğimiz toplam faaliyet sayımız ise 2.500’e ulaştı. - Bu faaliyetlerle ’nin üzerinde insana ulaştık ve onların Türk kültüründen haberdar olmalarını sağladık.

16 Türkoloji TİKA’dan devralınan bir proje kapsamında faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Türkoloji; Türk tarihi, dili, edebiyatı, kültürel antropolojisini v.b ele alan ve dünyada saygın bir yere sahip olan bilim dalıdır. Bu kapsamda, Enstitümüz ağırlıklı olarak dil ve edebiyat alanında çalışmakla birlikte önümüzdeki dönemlerde Türkoloji projesinin kapsamını genişletecektir.

17 Bugüne kadar; öğrenci öğrencinin Türkoloji alanında yetişmesine ciddi desteklerde bulunduk. - 38 ülkede, 59 Türkoloji bölümüne materyal, kitap, maddi imkanlar ve öğrencilere burs kapsamında destek verdik. Ayrıca, yeni bölümlerin kurulması ve var olan bölümlerin yenilenmesi kapsamında da ciddi desteklerde bulunduk.

18 Bugüne kadar; öğretim yılı kapsamında öğrencimiz bulunmaktadır. Bununla birlikte, 44 öğretim görevlisini Türkiye’den 7 öğretim görevlisini de yabancı ülkelerde görevlendirmiş bulunmaktayız. - Kardeş ülkemiz olan Sudan’da da Kurân-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi Diller Fakültesi Türkçe Bölümü ile işbirliğimiz devam etmektedir. 85 öğrencimiz bu bölümde eğitim görmektedir.

19 Projeler Proje genel olarak bir dönüşümü ya da tanıtımı içeren uzun soluklu ve bir defadan fazla tekrarlanabilen faaliyetler bütünüdür. Enstitümüz bu kapsamda kendi alanında çeşitli projeler yürütmekte, farklı projelere doğrudan ve dolaylı destekler vermekte ve Türkiye’nin farklı kurumlarından destekler almaktadır. Projeler işini yürütmek için kurulan birimimiz 2014’ten beri 29 projeyi gerçekleştirmiştir.

20 Bugüne kadar; - Bütçesi TL’yi bulan ve kültürel miras çalışmalarını içeren iki büyük proje ile Balkanlarda 10 şehirde kişiye istihdam yaratılarak meslek sahibi olmaları sağlandı. - Osmanlı tarihini ve dolayısıyla İslam tarihini ilgilendiren yazma eser ve matbu eser ve 425 arşiv belgesi onarılıp dijital ortama aktarılarak tarihe kazandırıldı ve araştırmacılara sunuldu. - Her biri Türk dili, edebiyatı, tarihi ve Türkiye’yi anlatan ciddi kaynaktan oluşan 100 kütüphane kurmaktayız. İki yılda 52 tanesinin kurulumu tamamlanmıştır.

21 Yaz Okulu 2010 yılında başlamıştır. Türkçe öğrenenler yaz okulu sayesinde Türkiye’yi, Türkçeyi ve Türk Kültürünü yerinde tanımaktadır yılında 72 ülkeden 315 öğrencimiz ülkemizde misafir edilmiştir.


"Sudan - Hartum /yeeorgtr /yeeorgtr /yeeorgtr /yeeorgtr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları