Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum Planı Sistemde Yapılan Değişikliklerin Amacı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sunum Planı Sistemde Yapılan Değişikliklerin Amacı"— Sunum transkripti:

1 MUHASEBE YÖNETMELİKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KBS-say2000i’ye YANSIMALARI

2 Sunum Planı Sistemde Yapılan Değişikliklerin Amacı
2014 Dönem Sonunda Yapılan Hazırlıklar Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler Kasa Denkleştirme Kayıtları Say2000i Raporları GYMY Mali Tabloları (KBS)

3 Sistemde Yapılan Değişikliklerin Amacı

4 Sistemde Yapılan Değişikliklerin Amacı
Kurumsal Bazda Mali Tablo Üretilememesi «Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar» uyarınca Sayıştay Başkanlığına mali tabloların , Muhasebe Birimi yerine Kamu İdaresi bazında verilmesi gerekir. Muhasebe biriminde, hizmet verilen tüm kamu idareleri için kkod2 düzeyinde kayıtlar yapılmasına rağmen Kasa, Banka ve Bedelsiz Devirlerden dolayı kamu idareleri bazında mizan ve bilanço üretilememekteydi. Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle kamu idaresi bazında mali tablo üretilmesi esası benimsendiğinden, bu amacın gerçekleştirilebilmesi için Say2000i ve KBS’de değişikliklere gidilmiştir.

5 Sistemde Yapılan Değişikliklerin Amacı

6 2014 Dönem Sonunda Yapılan Hazırlıklar

7 2014 Dönem Sonunda Yapılan Hazırlıklar
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin mizanlarının hazırlanmasına ilişkin işlemler. MYMY GEÇİCİ MADDE 3-  (1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri bazında kamu idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi amacıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerince 2014 yılı dönem sonu işlemlerinden önce 5- Öz Kaynaklar ana hesap grubunda yer alan 510, 511, 512, 513 hesapları dışındaki tüm hesaplar (500, 519, 570, 580) kapatılır. Kapatma işlemi 500-Net Değer Hesabının ilk yıl denge kaydı yardımcı hesabı kullanılarak yapılır ve bu yardımcı hesapta Bakanlık kurumsal kodundan başka kurumsal kodların bakiye vermemesi sağlanır. Bu işlem tamamlandıktan sonra muhasebe birimlerince genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bilanço ve faaliyet hesaplarının borç ve alacak bakiyeleri raporlanır. (2) Muhasebe birimlerince düzenlenen muhasebe işlem fişi ile borç bakiyesi veren kamu idarelerinin kurumsal kodu kullanılarak borç bakiyesi tutarı 500-Net Değer Hesabına alacak, Bakanlık kurumsal kodu kullanılarak 500-Net Değer Hesabına borç; alacak bakiyesi vermesi durumunda alacak bakiyesi tutarı kurumsal kod kullanılarak 500-Net Değer Hesabına borç, Bakanlık kurumsal kodu kullanılarak 500-Net Değer Hesabına alacak kaydı yapılır.

8 2014 Dönem Sonunda Yapılan Hazırlıklar
2015 yılında her bir kamu idaresi adına kurumsal bazda mizan ve bilanço üretilebilmesi için 2014 yılı sonunda Dönem Sonu İşlemleri Menüsünden, genel bütçe muhasebe birimlerinde işlem gören her kamu idaresinin (Maliye Kurumsal Kodu hariç) kurumsal kod2 düzeyindeki 500, 519, 570 ve 580 hesapların bakiyeleri « İlk Yıl Denge Kayıtları» yardımcı hesabının Maliye Bakanlığı kurumsal koduna otomatik olarak aktarılmıştır. Bu işlemler yapıldıktan sonra aynı butonda, her kamu idaresi için kurumsal kod 2 düzeyinde bilanço ve faaliyet hesaplarının borç ve alacak bakiyeleri arasındaki farkı için ilgili idare adına İlk Yıl Denge kaydı oluşturmuş olup bu tutar Maliye Kurumsal Kodundan aktarılmıştır.

9 2014 Dönem Sonunda Yapılan Hazırlıklar

10 Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler

11 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
KURUMSAL KOD2 BAZINDA KALAN KONTROLÜ MYMY Madde-8 / (2) Bu Yönetmeliğin, bütçe sınıflandırmasının kurumsal, fonksiyonel ve finansman kodları kullanılarak hesaplara kayıt yapılmasına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hesap planında yer verilen tüm hesaplara kayıt yapılırken kurumsal kod kullanılması zorunludur. MYMY’nin 8’inci maddesi uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hesap planında yer verilen tüm hesaplara kayıt yapılırken kurumsal kod kullanılması zorunluluğu getirilmiştir. Sayıştaya verilen Kamu İdare Hesaplarının sağlıklı bir şekilde üretilebilmesi için bir muhasebe kaydında, borçlu olarak girilen hesapların kurumsal bazda toplamı ile alacaklı olarak girilen kurumsal bazda hesapların toplamının eşit olması gerekmektedir. İdare bazında borç-alacak eşitliği sağlamayan muhasebe kayıtlarına sistem tarafından izin verilmeyecektir.

12 SGB Birimleri

13 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Dolayısıyla aynı idare adına borç kaydedilen tutarların alacak kaydedilen tutarlara eşit olması halinde bu kayıtlara sistem tarafından onay verilecektir. Tablo-1’de belirtilen her bir idarenin kendi içerisindeki farklı birimleri aynı idare sayılmaktadır. Aynı şekilde Tablo-1’de yer almayıp Tablo-2’de yer alan her bir idarenin kurumsal koduyla başlayan farklı birimlerde aynı idare sayılmaktadır. Örnek: Malmüdürlüğü muhasebe servisi: ( ) ile Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisi ( ) aynı idaredir. Çünkü Tablo-1’de sadece Gelir İdaresi Başkanlığı mevcut olup, Tablo-2’de kurumsal kodu 12 ile başlayan Maliye Bakanlığının (12.76 dışındaki) tüm birimleri aynı kamu idaresidir. Dolayısıyla bir muhasebe işlem fişinde haricinde 12’li hangi kod olursa olsun borç alacak eşitliği açısından (aşağıda gösterildiği gibi) kontrole takılmayacaktır.

14 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Doğru kayıt Kurumsal Kodun ilk iki düzeyi aynı olan « Muhasebat Genel Müdürlüğü» ile « Milli Emlak Genel Müdürlüğü» aynı SGB’den hizmet aldıklarından aynı kamu idaresi sayıldığından bu kayda sistem tarafından izin verilmektedir.

15 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Yanlış kayıt Kurumsal Kodun ilk iki düzeyi farklı olan « Muhasebat Genel Müdürlüğü» ile Gelir İdaresi Başkanlığı farklı kamu idareleri olduğundan aynı muhasebe kaydında bir idare adına girilen borç toplamı kadar alacak tutarı olmadığından sistem bu kayda izin vermeyecektir.

16 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
KURUMSAL KOD BAKİYE KONTROLÜ (SGB DÜZEYİNDE) Yardımcı hesaplar itibarıyla, hesapların kurumsal bazda bakiyesi olmaması halinde hesaplardan çıkış işlemine izin verilmeyecektir. Örnek: yardımcı hesabın Gelir İdaresi Başkanlığı kurumsal kodunda borç bakiyesi mevcut değilse, in kurumsal kodundan çıkışına sistem izin vermeyecektir. Hangi yardımcı hesapta hangi kurumsal kodun ne kadar bakiyesinin olduğu “>Muhasebe Kayıt Formu >Raporlar >Yönetmelik Temel Raporları >Kamu İdare Hesapları Kontrol Raporları >Kamu İdare Hesapları Kkod2 Bazında >Mizan KKOD2 Bazında (Devir ve Yıl İçi Kayıtları)” modülünden rapor alınarak öğrenilebilecek ve ancak bu hesaplarda karşılarında gösterilen kurumsal koddaki tutar kadar çıkış yapılabilecektir.

17 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler

18 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Bu kayda sistem tarafından izin verilecektir. Bu kayda sistem tarafından izin verilmeyecektir. Çünkü kurumsal bazda 12.76’nın borç toplamı TL iken alacakta kurum kodunda kayıtlı tutar bulunmamaktadır.

19 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler

20 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Bu kayıtta kurumsal kod 2 düzeyde borç alacak eşitliği sağlandığı halde sistem bu kayda izin vermeyecektir. Çünkü Yukarıdaki raporda Basit Usulde Gelir Vergisi yardımcı hesabının kurumsal kodunda borç kalanı mevcut olmadığı için alacak kaydına sistem izin vermeyecektir.

21 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Soru: 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı, Gelir İdaresi Başkanlığı kurumsal kodu yerine Muhasebe Servisi kurumsal kodu ile devredilmiştir kurumsal koddaki bakiyeler, kurumsal koda nasıl devredilmelidir? Herhangi bir bilanço hesabında (1, 2, 3, 4 ve 5’li hesaplar) yer alıp da aynı hesabın başka bir kurumsal koduna aktarılması gereken tutarların, Kayıtlı olduğu hesabın kurumsal kodu karşılığında Diğer Denge Kayıtları yardımcı hesabının aynı kurumsal kodundan çıkış yapılarak, Olması gereken kurumsal kod karşılığında aynı hesaba, Diğer Denge Kayıtları yardımcı hesabı ile kayıt yapılarak kurumsal kod düzeltmesi yapılabilir.

22 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Örnek: 120.-Gelirlerden Alacaklar hesabındaki TL’nin “12.01.” kurumsal kodundaki tutarın “12.76” kurumsal koduna devredilmesi için aşağıdaki muhasebe kayıtlarının yapılması gerekir.

23 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Soru: 91, 92 ve 94 grubu hesaplarda yer alan tutarların kurum kodu değişiklikleri nasıl yapılacak? Nazım hesaplar sadece, ilgili nazım hesabın karşılığı olan nazım hesap ile çalıştırılabilmektedir. Dolayısıyla nazım hesaplardaki kurum kodu değişiklikleri için söz konusu tutarların aynı kurum kodlarıyla hesaplardan çıkartılarak, olması gereken kurumsal kodlarla yeniden kayıtlara alınması gerekir. Örnek: 910-Alınan Teminat Mektupları Hesabındaki TL’lik tutar Kurumsal Kodunda yer alması gerekirken Muhasebe Servisinin birim kodunda kayıtlıdır. Söz konusu tutarın kurumsal koddan, kurumsal koda aşağıdaki muhasebe kaydı ile yapılabilir.

24 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Soru: 2015 yılında Banka Hesabına yatırılan ve 13.1-Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli personelin kişi borcuna mahsuben yatırılan TL’lik tutar, banka ekstresinde açıklama olmadığı için 12.1-Muhasebe Servisinin kurumsal kodu ile emanete alındığından, 13.1 kurumsal koddaki 140-Kişilerden Hesabına mahsup edilememektedir. Bunun mahsubu nasıl yapılacak?

25 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
GİDER TAHHÜTLERİNE İLİŞKİN DÜZELTME İŞLEMLERİ Genel Bütçeli Muhasebe Birimlerinde yer alan 920 hesaplarındaki tutarlar 2015 yılına devrederken ilgili ekonomik kod ve kurumsal kod bazında aktarılmıştır. Muhasebe birimlerinin devir defterleri bilgi girişindeki bu hesaba ait tutarları tekrar taahhüt kartındaki ilgili hakediş kart numarası ve kurumsal kod bazında aşağıdaki örnek kayıtta olduğu gibi düzeltme kaydı yapılarak ayrıştırma yapılması gerekmektedir.

26 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
Örnek: 2015 yılı devir işlemleri neticesinde devir defterlerinde 920-Gider Taahhütleri Hesabının kurumsal kodundaki TL’lik tutar, Kurumsal Kodunda yer alan ilgili taahhüt kart numarasındaki birime aktarılmasına ilişkin kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.

27 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
GİDER TAHHÜTLERİNE İLİŞKİN KONTROLLER-2 Gider Taahhütlerine ilişkin muhasebe kayıtları yapılırken say2000i «ilk kayıt» alanındaki kurumsal kod ile «muhasebe detay» daki kurumsal kodların aynı olması kontrolü getirilmiştir.

28 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
GİDER TAHHÜTLERİNE İLİŞKİN KONTROLLER-2 Gider Taahhütleri hesabından çıkış yapılırken sistem tarafından, «kkod5 (+) ekod4» kalan kontrolü yapılmaktadır.

29 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
GİDER TAHHÜTLERİNE İLİŞKİN KONTROLLER-3

30 Say2000i Muhasebe Kayıt Formunda Yapılan Değişiklikler
EMANET HESAPLAR İÇİN TOPLU GÖNDERME İŞLEMLERİ Emanet Hesaplarda “Toplu Gönderme” ekranında farklı Kurumsal kod 2 düzeydeki emanetlerin bir arada seçilmesi durumunda, Muhasebe Kayıt Formunda kkod2 düzeyde borç alacak dengesi sağlanamadığı için işlemler yapılamamaktadır. Bu nedenle Toplu Gönderme ekranında aynı KKOD2 düzeydeki emanetlerin seçilerek öncelikle bu kayıtların muhasebeleştirmesinin yapılması, sonrasında ayrı bir muhasebe işlem fişinde diğer emanetlerden çıkış işleminin yapılması gerekmektedir. Bu durumda Toplu gönderme işlemlerinde kurumsal kod 2 düzeyde farklılık gösteren emanetler ayrı muhasebe işlem fişlerinde muhasebeleştirilmiş olacaktır.

31 Kasa Denkleştirme Kayıtları

32 Kasa Denkleştirme Kayıtları-1
MYMY Madde-12 / (9) Birden fazla kamu idaresine hizmet veren genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimlerinde her bir kamu idaresi için ayrı kasa hesabı tutulur. Gün sonlarında genel bütçe kapsamındaki her bir kamu idaresinin kasa hesabının bakiyeleri nakit hareketleri hesabı kullanılarak Maliye Bakanlığı kurumsal koduna aktarılır. MYMY’nin 12’inci maddesi 9’uncu fıkrası uyarınca, günlük 100-Kasa Hesabına ilişkin giriş ve çıkış kayıtlarında «12.1.Maliye Bakanlığı» kurumsal kodu dışında bir işlem yapılmış olması durumunda, denkleştirme kaydı aynı gün saat 21:00’da say2000i tarafından otomatik bir şekilde yapılmaktadır. Buna göre sistem tarafından, dışındaki kamu idareleri adına (Tablo 1, Tablo2) kayıtlı kasa borç ve alacak bakiyeleri yardımcı hesap aracılığıyla 12.1.Maliye Bakanlığı kurumsal koduna aktarılmak suretiyle, dışındaki kamu idareleri bazında 100-Kasa Hesabının sıfır bakiye vermesi sağlanmaktadır.

33 Kasa Denkleştirme Kayıtları-2
Kasa Denkleştirme Kaydının amacı, gün sonunda diğer kamu idarelerinin kasa hesaplarının bakiyelerinin Maliye Bakanlığı kurumsal koduna aktarılmasıdır. Şayet bir muhasebe biriminde o gün içerisinde dışında kasa işlemleri gerçekleşmemişse (ki bu durumda tüm kasa bakiyesi de gözükeceğinden) sistem tarafından otomatik herhangi bir kayıt oluşturulmayacaktır. Soru: Bir önceki gün Kasa Denkleştirme Kaydımız sistem tarafından oluşturulmamıştır. Kayıt yapmaya veya düzeltme kaydı yapılmasına gerek var mı? Saymanlıkta dışında kasa işlemi gerçekleşmemişse ve tüm kasa bakiyesi bu kurumsal kodda ise, denkleştirme kaydı yapmaya gerek bulunmadığından sistem herhangi bir kayıt yapmayacaktır. Şayet kurumsal kod dışında bakiye var ve sistem tarafından gün sonu denkleştirme kaydı yapılmamışsa, sistem tarafından bir sonraki gün yapılacak kayıtta, bir önceki günün bakiyeleri de dikkate alınmakta, dolayısıyla kullanıcılar tarafından yapılması gereken ayrıca bir işlem bulunmamaktadır.

34 Kasa Denkleştirme Kayıtları-3
Soru: Kasa fazlası tutarları bankaya gönderilmesi için denkleştirme kaydının yapılması beklenmeli midir? Kasa işlemleri açısından 2014 yılından hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Dolayısıyla denkleştirme kaydının yapılmış olup-olmaması, kasa fazlası tutarların bankaya gönderilmesine engel oluşturmamaktadır. Soru: Kasa fazlası tutarları bankaya gönderilmesinde hangi kurumsal kod kullanılmalıdır? Kasa işlemlerinin bankaya gönderilmesinde XXX ile başlayan kurumsal kodlar kullanılmalıdır.

35 Say2000i Raporları

36 Say2000i Raporları

37 Say2000i Raporları Ana Hesap Grupları Kontrol Raporu (Devirden Gelen Kayıtlar) Bu rapor, 2014’yılından 2015 yılına devir yapılırken, kurumsal bazda mizan eşitliğinin olup olmadığını gösterir.

38 Say2000i Raporları

39 Say2000i Raporları Ana Hesap Grupları Kontrol Raporu (Devirden+ Yıl İçi Kayıtlar) Bu rapor, 2014’yılından 2015 yılına devirlerle birlikte yıl içi kayıtları sonucunda, kurumsal bazda mizan eşitliğinin olup olmadığını gösterir.

40 Say2000i Raporları

41 Say2000i Raporları KKOD2 Bazında Mizan (Devirden Gelen Kayıtlar) KKOD2 Bazında Mizan (Devir + Yıl İçi Kayıtlar) Bu rapor, kkod2 düzeyinde tüm yardımcı hesapların borç, alacak, borç bakiyesi ve alacak bakiyesi tutarlarını gösterir.

42 Say2000i Raporları

43 GYMY Mali Tabloları (KBS)

44 GYMY Mali Tabloları (KBS)
Mali raporlamada düzenlenecek temel mali tablolar ve diğer mali tablolar GYMY MADDE 313- (1) Kamu idarelerince aşağıda sayılan mali tablolar hazırlanır ve kamuoyunun bilgisine sunulur. a) Temel mali tablolar: Bilanço Faaliyet Sonuçları Tablosu Nakit Akış Tablosu b) Diğer mali tablolar: 1) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 2) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 3) Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 4) Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 5) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 6) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 7) Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 8) Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 9) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 10) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

45 GYMY Mali Tabloları (KBS)
Mali raporlamada süreler GYMY MADDE MADDE 327- (1) Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanır ve elektronik ortamda yayımlanır. (2) Kamu idare hesaplarının Sayıştaya verilmesi kapsamında hazırlanan mali tablolar ile elektronik ortamda yayımlanan mali tablolar arasında farklılık olması halinde nedenleri mali tablonun dipnotlarında açıklanır.

46 GYMY Mali Tabloları (KBS)
Muhasebe hizmetleri (KBS) üzerinden yürütülen kamu idarelerince söz konusu mali tabloların kamuoyunun bilgisine sunulabilmesini teminen, Diğer mali tablolar ait oldukları ayı takip eden ayın yirmisinden itibaren; Temel mali tablolardan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosu ise takip eden yılın nisan ayının yirmisinden itibaren internet adresinde yer alan “KBS Kullanıcı Raporları Uygulaması”ndan alınabilecektir. GYMY’nin tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi nedeniyle, söz konusu uygulama üzerinden 2014 yılı hesaplarına ilişkin Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosu üretilmeyecektir.

47 GYMY Mali Tabloları (KBS)

48 GYMY Mali Tabloları (KBS)

49 GYMY Mali Tabloları (KBS)

50 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Sunum Planı Sistemde Yapılan Değişikliklerin Amacı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları