Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

8051 MİKROKONTROLÖR AİLESİ Arş. Gör. Hüseyin ERDOĞAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "8051 MİKROKONTROLÖR AİLESİ Arş. Gör. Hüseyin ERDOĞAN."— Sunum transkripti:

1 8051 MİKROKONTROLÖR AİLESİ Arş. Gör. Hüseyin ERDOĞAN

2 ADRESLEME MODLARI DOĞRUDAN (DIRECT) ADRESLEME DOLAYLI (INDIRECT) ADRESLEME SAKLAYICI (REGISTER) ADRESLEME İVEDİ (IMEDIATE)ADRESLEME İNDEKS (INDEX) ADRESLEME

3 DOĞRUDAN ADRESLEME MOV A,70H ;70H adresinde tutulan sayıyı register A’ya yaz MOV 60H,A ;Akümülatördeki veriyi 60H adresine yaz. PORT1 EQU 90H ;Assembler bu tanımdan sonra PORT1 gördüğü yere 90H değerini ;yerleştirir MOV PORT1,55H ;55H adresindeki veri Port1 den gönderilir.

4 DOLAYLI ADRESLEME MOV 60H,#126 ;Bu komutla 60H adresinde 126 sayısını saklıyoruz MOV R0,#60H ;Bu komutla R0 içerisine 60H sayısını yazarak bu adresi işaret etmesini sağlıyoruz. MOV A,@R0 ;R0’ ın gösterdiği 60H adresindeki 126 sayısını A içerisine yazar

5 SAKLAYICI ADRESLEME MOV R1,#20H ; R1 içerisine 20H yaz MOV R5,50H ; 50H içeriğini R5 içerisine yaz MOV R2,A ; Akümülatör içeriğini R2 içerisine yaz MOV A,R6 ; A içine R6 içeriğini ata MOV R0,A ;akümülatördeki veriyi R0’a yaz. MOV PSW,#10H ;ikinci bank seçilir. MOV R4,B ;B akümülatöründeki veriyi R4 registerına yaz.

6 İVEDİ ADRESLEME MOV A,#021H ; A’nın içerisine 21H sayısını yaz.

7 İNDEKS ADRESLEME LOOK-UP TABLE LOOK_UP_TABLE: ;look-up table’dan veri çağırırken kullanacağımız isim DB 00FFH ;Bu bölgeye başında DB komutu ile gereken veriler gelir DB 10011100B ;bu veriler direkt olarak sayılardır.Başka türlü DB 31 ;adreslenemeyeceğinden diğer adreslemelerdeki gibi DB 013H ;istenen veri yazılırken başına ‘#’ işareti konmasına gerek yoktur. MOV DPTR,#LOOK_UP_TABLE ; Look-Up-Table başlangıç adresini DPTR ; içerisine ata. VEYA; (tablonun başlangıç adresi biliniyorsa) MOV DPTR,#5000H ;5000H adresi DPTR içerisine yerleştirildi.

8 İNDEKS ADRESLEME LOOK-UP TABLE MOV A, SANIYE ;SANIYE program içinde deger alan bir değişkendir. ;Bu değişken ile öteleme değeri A registerına atanmış olur. ; Bu aşamda Look-Up-Table’ daki istenilen degere artık erişilebilir. MOVC A,@A+DPTR ;Look-Up-Table’ın başlangıç adresi ile akümülatörde ;bulunan tablo içerisinde istenilen değere gitmeyi ;sağlayan öteleme değeri toplanır. Bu toplam sonucu ;gitmek istediğimiz adres değeridir. Komutun icrası ;ile adreste yer alan bu bilgi akümülatore aktarılmış olur.

9 İNDEKS ADRESLEME LOOK-UP TABLE

10 İNDEKS ADRESLEME MOV A,SAYICI MOV DPTR,# DISPLAY_TABLOSU ;look up table'ın başlangıç adresi DPTR'ye atanır MOVC A,@A+DPTR ;A ya tablonun istenen değeri atanır. DISPLAY_TABLOSU: ;Hanede görünecek olanı seçen tablodur DB 00000000B ;0 Görünür DB 00000001B ;1 Görünür DB 00000010B ;2 Görünür DB 00000011B ;3 Görünür DB 00000100B ;4 Görünür DB 00000101B ;5 Görünür DB 00000110B ;6 Görünür DB 00000111B ;7 Görünür DB 00001000B ;8 Görünür DB 00001001B ;9 Görünür Bu değerler sırasıyla 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F değerlerinin 7-segment LED display için düzenlenmiş halidir.

11 PROGRAMLAMA DİREKTİFLER EQU SAYAC EQU 45H ARTIM EQU 32 … MOV A,SAYAC

12 PROGRAMLAMA DİREKTİFLER DATA SON_DEGER DATA 45H

13 PROGRAMLAMA DİREKTİFLER CODE RESET CODE 00H TIMERO_KESMESI CODE 0BH

14 PROGRAMLAMA DİREKTİFLER ORG ORG 001BH ; Timer1 kesme adresi INC 32H ; 32H ‘ın içeriğini bir arttır MOV A,32H ; 32H akümülatöre yaz RETI ; kesmeden geri dön

15 PROGRAMLAMA DİREKTİFLER INCLUDE #INCLUDE 7_SEGMENT.ASM

16 PROGRAMLAMA DİREKTİFLER DB TEK_SAYILAR: DB 1,2,3,5,7,11,13,17,19 YAZI: DB ‘LCD EKRANINA YAZ’

17 PROGRAMLAMA DİREKTİFLER DW TABLO: DW 2004,’G’, 1900,45,’F’

18 PROGRAMLAMA DİREKTİFLER END ANA_PROGRAM: … END

19 KOMUT SETİ 8051 Komut Seti anlatımında kullanılan operandlar ve anlamları

20

21

22

23

24

25

26


"8051 MİKROKONTROLÖR AİLESİ Arş. Gör. Hüseyin ERDOĞAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları