Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kasım 2009. İkinci Bölüm’ün bir yerinde “Üniversite imtihanını kazanamayanlar ise bir başka dram. Onlar; ailesi ve ülkesi için “potansiyel birer tüketici”dir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kasım 2009. İkinci Bölüm’ün bir yerinde “Üniversite imtihanını kazanamayanlar ise bir başka dram. Onlar; ailesi ve ülkesi için “potansiyel birer tüketici”dir."— Sunum transkripti:

1 Kasım 2009

2 İkinci Bölüm’ün bir yerinde “Üniversite imtihanını kazanamayanlar ise bir başka dram. Onlar; ailesi ve ülkesi için “potansiyel birer tüketici”dir. Çünkü onlar; on sekiz yaşında ve “test kutucuğu” doldurmaktan başka hiçbir becerileri olmayanlardır. Sistem içinde onları üretmeye yönlendirecek bir mekanizma da yoktur. Maddi ve psikolojik sorunlar onları beklemektedir” demiştik… Bu Bölümde “yatay ve düşey eğitimi” imbik örneği üzerinden anlatacağız.

3 HİÇ BİR TOPLUM EMEK GÜCÜYLE KALKINAMAZ. GRAFİK ANLATIMEĞİTİLMİŞBEYİN SORUNU TESPİT EDER VE…ÇÖZÜMÜ ARAMAYA BAŞLAR ORTAK AKIL OLUŞUR SONUÇ = ÇÖZÜMONDA “EĞİTİLMİŞ BEYİN”, “EĞİTİLMİŞ BECERİ”, “EĞİTİLMİŞ EMEK” NE DEMEKTİR? EĞİTİLMİŞ EMEK EĞİTİLMİŞ BECERİ + ÇALIŞMA EKİBİNİ KURAR Aklı projeye dönüştürür, uygular.

4 EĞİTİLMİŞLER ● ● Bir toplum; kendini yarınlara hazırlayacak (sosyal değişime öncülük edecek) “önder”lerini yetiştirmek zorundadır. ● ● Bir toplum; zenginleşebilmek için yeni bilgi ve teknoloji üretebilecek “Eğitilmiş Beyin”li insanları yetiştirmek zorundadır. ● ● Gelişmişlik, mevcut bilgi ve teknolojiden faydalanarak “yeni katma değer”ler üretebilen “eğitim düzeyi yüksek” insan sayısıyla orantılıdır. ● ● Bir toplum; “Eğitilmiş Beceri” sahibi insanlarının sayısını artırmak zorundadır. ● ● Zenginlik, (rekabete dayalı) üretimle mümkündür vasıfsız işçi kullanarak bu sağlanamaz. Emek, “Eğitilmiş Emek”e dönüştürülmelidir. ● ● Emeğin eğitilmesi demek; “kabiliyetlerin gerekli bilgiyle birleşerek, doğru uygulamaya ulaşması” demektir… EĞİTİLMİŞBEYİN EĞİTİLMİŞBECERİ EĞİTİLMİŞEMEK BU TOPLUMUN İHTİYACI OLAN EĞİTİLMİŞ BEYİN - EĞİTİLMİŞ BECERİ - EĞİTİLMİŞ EMEK NASIL TEMİN EDİLECEK?

5 ŞİMDİ: “EĞİTİM İMBİĞİ”Nİ ADIM ADIM İNCELEYELİM. BAŞLIYORUZ EĞİTİM SİSTEMİMİZ NASIL OLMALI? ADINI KOYALIM

6 Okul Öncesi Eğitim OKUL EĞİTİMİ KURS ŞİMDİ DE AYRINTILARINABAKALIM EĞİTİM SİYASETİ

7 OKUL EĞİTİMİ Okul eğitimini önemli oranda “devlet okulları” üslenmek zorundadır. Bilgiye ulaşmada, bireysel becerilerin eğitilmesinde ve birlikte yaşama kültürünün elde edilmesinde çevre ve aile yetersiz kalır. Çocukların “okul içi eğitim” almaları şarttır. Devletin yükünü azaltmak için; “özel teşebbüs” ten faydalanmak gerekir.

8 OKUL EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim Çocukların okul içi eğitimindeki başarısı; okul öncesi “aileden, çevreden ve ana sınıflarından” alacağı kaliteli “ön eğitime” bağlıdır. Yeni anlayışların geliştiği günümüzde, öğrenciyi (insanı) merkeze alan “eğitim siyaseti” esas alınmalıdır. Okullar, her çeşit etnik yapıdan ve kültürden gelen çocukların bir araya geldiği “imbik kabı” gibidir. Onları yeteneklerine göre eğitmek ve yönlendirmek gerekir. ● ● Geçmişi analiz etmeyen ● ● Geleceği sentez edemeyen ● ● İdeolojik / sloganik saplantıları olan Kişilerin yönettiği EĞİTİM SİYASETİ insanı robot yapar. Konuş dedin mi kırık plak gibi aynı şeyleri tekrarlayan (düşünmeyen, analiz yapamayan, sentezi bilmeyen) “diplomalı cahiller” böyle ortamda yetişir. EĞİTİM SİYASETİ

9 Okul Öncesi Eğitim Okul içi eğitim “işin başında” yönlendirici olmalıdır. Her insan yaradılışından gelen özellikleri sebebiyle birbirinin aynısı değildir. Kapasite, heves, beceri ve imkânlar farklıdır. Bu farklılıklar dikkate alınmadan aynı “kulvara” sokulan çocuklardan pek çoğu yolda kalacak veya kulvar dışına savrulacak demektir. Çocukları özelliklerine göre yönlendirebilmek başarının ilk adımıdır. Bu da bir beceridir...

10 Okul Öncesi Eğitim KURS Yükselme kanalları açık tutulacak “Masa başı devlet memuru” olmak için üniversite kapılarına kadar gitmenin herkes için çözüm olmadığı ortadadır. Çünkü gelenlerin % 90‘ı kapıda kalacaktır. Bunu önlemenin yolu; işin başında insanı yönlendirmek ve “mesleki eğitimle / kursla” onu meslek sahibi yapmaktır. Teknikerlik Eğitimi ( Teknikerlik Eğitimi ) Eğitilmiş Emek Tüm sektörlerde “Eğitilmiş Emek” kıymetli elemandır. Yerine göre masa başı memuruna kıyasla geliri daha yüksektir.

11 Eğitimde MESLEK LİSELERİ “Herhangi bir kişi ya da grubu herhangi bir türdeki ya da düzeydeki eğitimden yoksun bırakmak, düşük standartlı bir eğitimle sınırlandırmak, bunlar için ayrı eğitim sistemleri ya da kurumları oluşturmak veya onlara insan onuruyla bağdaşmaz koşullar uygulamak üzere yapılan herhangi bir ayrım, dışlama yada tercih yasaklanmıştır.” ● ● Türkiye’de “tuzu kuru” kesim, imam hatip liselerini “yaşantısına” tehdit olarak algılıyor ve ideolojileri gereği (açık-örtülü) din düşmanlığı yapan tüm kesimlerle işbirliği içine giriyor. Bu blok, halkın tepkilerini azaltmak için doğrudan “İmam Hatip Liseleri’ni kapatalım” demiyor; bilinçli, kasıtlı ve sistemli olarak meslek lisesi düşmanlığı yapıyor. ● ● Farklı gruplar olmasına rağmen, çıkarları aynı olanların oluşturduğu bu blok; 28 Şubat süreci ile meslek lisesi mezunlarının önüne katsayı engeli koyarak, İmam Hatip Liseleri’nin zaman içinde kendi kendine kapanacağını planladılar. Süreç; TÜM MESLEK LİSELERİNİN aleyhine işledi ve “sanayi meslek lisesi mezunu bulamaz hale geldi”… Bu uygulamanın ülkeye verdiği zararın hesabı bugüne kadar (maalesef) sorulamadı… ● ● Eğitimde fırsat eşitliğini daraltan bu katsayı uygulaması, Türk Eğitim Sistemi için önemli bir problemdir. Mesleki eğitimin önündeki engellerin bir an önce kaldırılması, çocuklarımızın önünün açılması gerekir.

12 Okul Öncesi Eğitim Daha kapasiteli olanlar bir üst eğitime alınır. Mevcut bilgi ve teknolojiden yeni bilgi ve teknoloji üretecek kapasiteye sahip kişilerin eğitilmesi. ) (Mühendislik Eğitimi) “Eğitilmiş Beceri” eğitimi almakta olan kişinin başarısızlığı halinde; işsizler ordusuna katılmasını önlemek için “Eğitilmiş Emek”e geri dönüş yolu açık tutulmalıdır.

13 Okul Öncesi Eğitim Ayırıcısı olmayan imbiktir. Olgunlaşan sahaya alınır, olmayan dökülür. ZEKA, düşünme ve akıl yürütme yeteneği; AKIL, anlama yeteneği, manayı idrak etme ve kavrama gücüdür. Eğitilmiş Beyin İnsan beyninin bu özelliklerinden katma değer üretmek, beynin doğuştan gelen kapasitesi (kişinin genetik yapısı) yanında beynin eğitimine de bağlıdır. Bulunduğu zamanın şartlarında “Eğitilmiş Beyin”, bulunduğu zamanın ihtiyacını karşılayacak kadar “doğanın sırrını” çözebilir.

14 BİTİRİRKEN KULAÇ TIRMANILIR Her statünün bedeli ödenmelidir. Bu bedel: “Rüşvet”, “hamili kart yakınımdır”, “bizden biri” veya bir “torpil” değil; eğitim için Harcanmış “alın teri” olmalıdır. ● ● Çevremizdeki olaylara ve aktörlerine baktığımızda; “bir şeylerin yanlış gittiği ”ni anlamakta zorlanmayız. ● ● “Tek dünyalı hayat” diyerek insanı terbiye etmeden hayata salarsanız; insanın kendini kontrol edeceği “ahlâki çizgileri” olmaz. İnsan, iç güdüleriyle yaşamaya başlarsa kendine ve topluma zarar veren bir makineye dönüşür… ● ● İnsanı eğitmeden iktisadi hayata salarsanız; yeterince üretemez ve ürettiğinin karşılığıyla da yetinmez. “Ürettiğinden daha çoğunu tüketme hastalığı” kişiyi “kıyak” istemeye yöneltir; bazılarını da “hortum ekonomisinin çarkı”na sokar. Sonuçta; yalan, hırsızlık, stokçuluk, bozuk mal ticareti, vb. “pislik davranışlar” yaygınlaşır… ● ● “Bu millet adam olmaz” demek yerine “BEN ADAM OLMALIYIM” diyerek kendimizden başlamalıyız. BUNDANSONRADOĞRUSUNUYAPALIM

15 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Kasım 2009


"Kasım 2009. İkinci Bölüm’ün bir yerinde “Üniversite imtihanını kazanamayanlar ise bir başka dram. Onlar; ailesi ve ülkesi için “potansiyel birer tüketici”dir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları