Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Acil Durumlar ve Afetlerle İlgili Kurumların ve Acil Çağrı Numaralarının Bilinilirliği; Gümüşhane Örneği Awareness of Emergency, Disaster Organizations.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Acil Durumlar ve Afetlerle İlgili Kurumların ve Acil Çağrı Numaralarının Bilinilirliği; Gümüşhane Örneği Awareness of Emergency, Disaster Organizations."— Sunum transkripti:

1 Acil Durumlar ve Afetlerle İlgili Kurumların ve Acil Çağrı Numaralarının Bilinilirliği; Gümüşhane Örneği Awareness of Emergency, Disaster Organizations and Emergency Call Numbers; a Study From Gümüşhane

2 Gümüşhane ilinde; Acil durumlar ve afetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar Acil telefon numaralarının toplum tarafından bilinilirliği tespiti Amaç

3 insanoğlunun oluşumundan beri büyük acılar ve yok oluşlar yaşatan durumlardır. Her yıl 100.000’den fazla insan yaralanmakta, sakat kalmakta ve ölmekte…. Acil durumlar, olağan dışı durumlar, kitlesel olaylar, afetler ve felaketler

4 Afetlerin vereceği zararların ve olumsuz sonuçlarının önlenebilmesi veya azaltılması amacıyla;

5 Zaman% İlk 30 dk.93 1.Gün81 2.Gün36 3.Gün33 4.Gün19 5.Gün7 5.Günden Sonra2 Enkaz Altından Çıkarılan Zaman/Hayatta Kalma Oranları Merkezi ve yerel otoritelere olayın zamanında ve doğru bildirilmesi.

6 Acil durum ve afetlere müdahil kurumlara hızlı erişim esastır. Müdahale birimlerinde yangın, ilk ve acil yardım, güvenlik, arama kurtarma başta olmak üzere farklı farklı numaralar ve kurumlar bulunmaktadır ……

7 Acil durumlar ve afetlerle ilgili kurum ve kuruluşlar ve acil telefon numaralarının kamu tarafından bilinilirliği. Yıl Vaka Sayısı Halk Kolluk Kuvvetleri 112Diğer Sayı% % % % 20114636.624.3408712.1 20127922.6810.16987.3-- 201347510.7612.73676.6-- Gümüşhane 2011-2013 yılları AFAD Kurumuna Vaka İhbar değerlendirmesi

8 Gereç ve Yöntem Betimleyici ve çıkarımsal nitelik arz eden araştırmanın evreni, Gümüşhane ili merkezi, Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme metoduyla belirlenen bir örnek grup Analize dâhil edilen denek sayısı 1092 Veriler 2014 yılının Nisan ayında yüz yüze uygulanan anket yolu

9 acil durum ve afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaraları İtfaiye 110, Polis 155, Ambulans 112, Afet Acil Durum Müdürlüğü 122, Orman Müdürlüğü 177, çalışma kapsamına dâhil edilerek anket hazırlanmıştır. Katılımcılara

10 Demografik özelliklerle ilgili sorulara (5 soru) Afet ve acil durumlarla ilgili kurumlar ve çağrı numaraları ile ilgili bilgi soruları (12 soru). Afet yaşamışlık, gönüllülük, yeterlilik, sigorta, mevcut risk bilinilirliği ve eğitim alma isteğinin tespiti ile ilgili sorulara (8 soru). Verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılmıştır. Anket

11 İstatistiksel analiz metodu olarak frekans analizi yüzdelerden yararlanılmış, iki değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde ki-kare testi ve iki ayrı grubun ortalamalarını arasındaki ilişkinin belirlenmesi için bağımsız örneklem t-test (Indepentend samples t-test) kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Anket

12 Bulgular Cinsiyetn%Eğitimn% Erkek56751.9 İlköğretim 322.9 Bayan52548.1 Lise 15013.7 Ön lisans 60054.9 Medeni durumn% Lisans 29326.8 Evli 12911.8 Yüksek Lisans 171.6 Bekâr96388.2 Doktora 00 Yaşn% Gelir Durumu n% 18-2590382.7 1500-2500 83876.7 26-3412311.3 2501-3500 20919.1 35-45363.3 3501-4500 292.7 46 Yaş ve Üzeri302.7 4501 ve üzeri 161.5 Demografik Bulgular

13 EvetHayırEmin Değilim n%n%n% Yaşadığınız konutun afete karşı dayanıklı olduğunu düşünüyor musunuz? 29627.119818.159854.8 Afet sigortanız var mı?18216.749545.341538 Yaşadığınız bölgenin afet risklerini biliyor musunuz? 52948.427425.128926.5 Bulgular Katılımcıların mevcut risk bilinilirliği

14 Bulgular EVETHAYIR n%n% Şu ana kadar hiç afet eğitimi aldınız mı? 21119.388180.7 Afet durumunda kendinizi yeterli görüyor musunuz? 23521.585778.5 Afet gönüllüsü olmak ister misiniz? 74968.634331.4 Afet eğitimi olduğunda katılmak ister misiniz? 88080.621219.4 Şimdiye kadar hiç afet yaşadınız mı? 33730.975569.1 Afet Yaşamışlık, Gönüllülük, Yeterlilik Ve Eğitim Alma İsteği

15 EvetHayır Emin Değilim n%n%n% Bir hasarla karşılaşır iseniz hasarın tanzimi için hangi kurumlarla irtibata geçeceğinizi biliyor musunuz? 23321.35354932429.7 Trafik kazasında sıkışan vatandaşın kurtarılması için nereyi arayacağınızı biliyor musunuz? 82375.411410.415514.2 Afet tehlikesi sezersem (heyelan kaya düşmesi vb) nereyi arayacağınızı biliyor musunuz? 37234.144340.627725.4 Bulgular Afet ve Acil Durumlarla İlgili Kurumlar

16 Bulgular BilenBilmeyen n%n% AFAD 30427.878872.2 Umke 3393175369 AKUT 44440.764859.3 Kurumların Bilinilirliği

17 BilenBilmeyen n%n% 110 (İtfaiye)100792.2857.8 155 (Emniyet)104395.5494.5 112 (Acil Sağlık Hizmetleri) 103394.6595.4 122 (Afad)4153867762 177 (Orman Yan.)50946.658353.4 Bulgular Acil Çağrı Numaraları Bilinme Düzeyi

18 n% Üniversite 63257.9 En Yakın Okul 1019.2 AFAD 13612.5 Ev 403.7 İş Yeri 565.1 Diğer 40.4 Katılmak istemiyorum 12311.3 Afet Eğitimi Almak İstenilen Yerler Bulgular

19 Cinsiyet verileri Erkek katılımcılar afet kurumlarını ve afet risklerini bayan katılımcılardan daha fazla bildikleri, Bayan katılımcılar ise yaşadığı konutun dayanıklı olduğunu ve kendilerinin afetlerde yeterlilikleri erkek katılımcılardan daha fazla olduğunu,

20 Yaş verileri değerlendirilirken 35 altı ve üstü 35 yaş ve üzeri katılımcıların 110, 122, 177 acil çağrı numarasını ve AFAD kurumunu daha fazla bildikleri Hasarın tanzimi için nereye başvuru yapacağını daha fazla bildiği, Afet sigortası daha fazla yaptırdığı,  35 yaş ve üzeri katılımcıların gönüllülük istekleri 35 yaş altı gruptan düşük olduğu,

21 Eğitim verileri değerlendirilirken lise öncesi ve sonrası 110,112,122,177 acil çağrı numaralarının bilinilirliği, Yaşadığı bölgenin afet risklerinin bilinilirliği, AFAD kurumunun bilinilirliği, eğitim düzeyi ile arttığı,

22 Afet yaşamış katılımcıların afet sigortası yaptırma oranları Afet sigortanız var mı?Toplam EvetHayır Bilmiyoru m n%n%n%n% Afet yaşadınız mı? Evet7522.31454311734.733730.9 Hayır10714.235046.429839.575569.1 Afet Yaşamışlık Ve Afet Sigorta Bulunma Oranları

23 Afet bilinç eğitimi aldınız mı?Toplam EvetHayır n%n%n% 122 acil çağrı numarası nereye ait olduğunu biliyor musunuz? Evet12458.82913341538 Hayır8741.25906767762 177 acil çağrı numarası nereye ait olduğunu biliyor musunuz? Evet12559.238443.650946.6 Hayır8640.849756.458353.4 Yaşadığınız bölgenin afet risklerini biliyor musunuz? Evet13965.942648.456551.7 Hayır7234.145551.652748.3 Afet durumunda kendinizi yeterli görüyor musunuz? Evet8138.415417.523521.5 Hayır13061.672782.585778.5 Afet gönüllüsü olmak ister misiniz? Evet16176.358866.774968.6 Hayır5023.729333.334331.4 Trafik kazasında sıkışan bir vaka gördüğünüzde nereyi arayacağınızı biliyor musunuz? Evet18085.36437382375.4 Hayır136.210111.511410.4 Emin Değilim 188.513715.615514.2 Afet Bilinç Eğitimi İle Acil Durum ve Afetlere İlgili Kurumlar ve Acil Çağrı Numaraları Bilinme Düzeyleri

24 Sonuç Acil durum ve afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaralarının bilinirliği katılımcıların; demografik özellikleri ile farklılıklarına, afet bilinç eğitim durumu afet yaşamışlık durumuna

25  Yaşadıkları bölgenin afetselliğini bilinmediği,  Yaşam alanlarının afetlere karşı risklerini bilinmediği,  Afet sigortalarının varlığından emin olmadığı veya afet sigortalarının olmadığı,  afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaralarının bilinme oranının düşük olduğu, Katılımcıların;

26  Afet eğitimi almadıkları ve kendilerini yetersiz gördüğü,  Afet yaşamış olan katılımcıların afet sigortası yaptırma oranının düşük olduğu,  Afet gönüllüğünün yüksek olduğu, Katılımcıların;

27  Erkek katılımcıların afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaralarının bilinirliği bayan katılımcılardan fazla olduğu,  35 yaş ve üzeri yaş grubunun afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaralarının bilinirliği 35 yaş altı gruptan fazla olduğu,  Afetlere ilgili kurumlar ve acil çağrı numaralarının bilinirliği eğitim ile arttığı,

28  Afetlere ilgili kurumların işleyişi, çalışma şekilleri ve vatandaşa hizmetlerinin  Acil çağrı numaralarının mevcut kurumlar tarafından bildirilmesi ve açıklanması  Yardım alma ve kurtarma yöntemlerinin  Mevcut olan eğitim programlarına dahil edilmesi Farkındalığın Eğitim ile arttığı

29 Teşekkür ederim. Melikşah TURAN ta7amj@gmail.com

30 http://www.wpro.who.int/mediacentre/factsheets/fs_20061207/en/ Kadıoğlu M. (2008). Modern, Bütünleşik Afet Yönetiminin Temel İlkeleri, (Ed.) Kadıoğlu, M. ve Özdamar, E. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları No:2. S.10 Ergünay O. (2008).Afet Yönetiminde Kurumsal Yapılanma Ve Mevzuat Nedir? Nasıl olmalıdır? İstanbul Depremini Beklerken Sorunlar ve Çözümler Bildiriler Kitabı, 20 Eylül 2008 CHP İstanbul Deprem Sempozyumu, sayfa 97-108, İstanbul. Yılmaz A, 2012, Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, sayı 1, s:63 http://tekirdag.meb.gov.tr/ss/otae/Hafif%20Arama%20Kurtarma.pdf Gümüşhane, Afet Acil Durum Müdürlüğü. Kaynaklar


"Acil Durumlar ve Afetlerle İlgili Kurumların ve Acil Çağrı Numaralarının Bilinilirliği; Gümüşhane Örneği Awareness of Emergency, Disaster Organizations." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları