Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Huriye Kubilay 2014 Güz Dönemi.  BİRİNCİ BÖLÜM : Gemi Kira Sözleşmeleri (m.1119-1130)  İKİNCİ BÖLÜM : Zaman Çarteri Sözleşmesi (m.1131-1137)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Huriye Kubilay 2014 Güz Dönemi.  BİRİNCİ BÖLÜM : Gemi Kira Sözleşmeleri (m.1119-1130)  İKİNCİ BÖLÜM : Zaman Çarteri Sözleşmesi (m.1131-1137)"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Huriye Kubilay 2014 Güz Dönemi

2  BİRİNCİ BÖLÜM : Gemi Kira Sözleşmeleri (m.1119-1130)  İKİNCİ BÖLÜM : Zaman Çarteri Sözleşmesi (m.1131-1137)  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Navlun Sözleşmesi (m.1138-1245)  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Zamanaşımı (m.1246)  BEŞİNCİ BÖLÜM: Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi (m.1247-1271)

3  Tanımı ve türleri  Gemi kira senedi  Sicile şerh  Geminin kullanılmasından doğan istemler  Geminin teslimi  Giderler  Gemiyi kullanma hakkı  Sigorta  Gemi adamlarının çalıştırılması

4  Kira ödeme borcu ve teminatı  Geminin iadesi  Uygulanacak hükümler

5  TTK m.1119-1130  TTK m. 1130 f. 1: “adi kira sözleşmesi” hükümleri nitelikleri elverdiği ölçüde uygulanır. TBK m. 299-338 (“Genel Hükümler”)  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu (m. 18-37) T: 21/11/2012, Sayı: 6361 (Yürürlük: 13/12/2012)

6  Yazılı şekil şartı yok (TBK m. 12 f. 1)  İspat şartı (HMK)  TTK m. 941 f. 2: Türk bayrağı çekilecekse fiilen zorunlu  TTK m. 1120: gemi kira senedi (Çarter Partİ) düzenlenebilir  = BARECON 2001 (uygulamada yaygın).

7  KİRAYA VEREN = “Owners” = TTK m. 1119 f. 1 = TBK m. 299  KİRACI = “Bareboat Charterers” = TTK m. 1119 f. 1= İşleten = Gemi İşletme Müteahhidi = “donatan sayılır” (TTK m. 1061 f. 2 c. 1)  Alt-kira: KV izniyle (farklı: TBK m. 322)

8  Sadece geminin kullanımının kiracıya verildiği gemi kira sözleşmesi/Çıplak gemi kiralama sözleşmesi (BARECON 2001)  Geminin, gemi adamları ile birlikte kiralandığı gemi kira sözleşmesi

9  KV gemiyi kira karşılığında KC’ye bırakır (= zilyetliğin devri);  Çıplak (bare) = gemiadamı, yakıt, kumanya vs. olmadan  KC, mevzuat ve sözleşme ile çizilen sınırlar içinde kullanma hakkı kazanır (TTK m. 1125).

10  Kararlaştırılan tarihte ve yerde, denize elverişli (TTK m. 932 f. 1) ve amaca uygun hâlde teslim (Y-TTK m. 1123 f. 1)  Geminin ayıplarından doğan masrafları ödeme (TTK m. 1124 f. 1).

11  Teminat: kararlaştırılmışsa → banka teminatı (“depozito”)  Sefer (sigorta) sınırları içinde çalıştırma  Denize, yola (TTK m. 932 f. 1) ve yüke elverişli (TTK m. 1141 f. 1) hâlde bulundurma.

12  Olağan tamirata katlanma (TTK m. 1124 f. 3)  Sigortaları yaptırma (TTK m. 1126)  Gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan tüm borç ve yükümlülükleri üstlenme (TTK m. 1127)  Kararlaştırılan tarih ve yerde, teslim alınan hâlde iade (TTK m. 1129 f. 1); yoksa cezai ödeme (m. 1129 f. 2).

13  Kira: aylık peşin (TTK m. 1128 f. 1)  Güvence: hapis hakkı (m. 1128 f. 2)

14  II- İstisnaları MADDE 941- (1) Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduğu takdirde Türk Bayrağı çekme hakkını kaybedeceği kişilere, en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış olursa, malikin istemi üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bırakma süresince, o ülke kanunları buna imkân sağlıyorsa geminin yabancı bayrak çekmesine izin verebilir. Bu izin sona ermedikçe veya kanuni sebeplerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez. (2) Türk gemisi olmayan bir gemi, ona Türk Bayrağı çekebilecek kişilere en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmışsa, malikin rızası alınmış olmak, Türk mevzuatının kaptan ve gemi zâbitleri hakkındaki hükümlerine uyulmak ve yabancı kanunda da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki, izin alan kişi, her iki yılda bir, izin için gerekli şartların varlığını sürdürdüğünü ispatlamakla yükümlüdür. (3) İkinci fıkrada belirtilen gemiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca tutulacak özel bir sicile kaydolunur.

15  Geçici Bayrak Çekme  “Türk gemisi” (= TTK m. 940) olmayan bir gemi,  TTK m. 940’ta sayılan kişilere  En az bir bir yıl süreyle  “Kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış” (= uygulamada: kira sözleşmesi ) olursa  Türk Bayrağı çekme hakkı verilebilir.

16 Taşıma araçları (1) Hava, deniz ve raylı taşıma araçları üzerindeki ayni haklar, menşe ülke hukukuna tabidir. (2) Menşe ülke, hava ve deniz taşıma araçlarında ayni hakların tescil edildiği sicil yeri, deniz taşıma araçlarında bu sicil yeri yoksa bağlama limanı, raylı taşıma araçlarında ruhsat yeridir.

17

18  Kanun No: 6361  Kabul Tarihi: 21.11.2012  Resmi Gazete: T. 13.12.2012  Resmi Gazete; S. 28496

19  KL: katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, finansal kiralama şirketleri (FKK m. 3 f. 1 b. [ç])  KC: finansal kiralamayı kabul eden (FKK m. 3 f. 1 b. [ç])  = İşleten = Gemi İşletme Müteahhidi = “donatan sayılır” (TTK m. 1061 f. 2 c. 1).

20  KC gemi seçecek veya kendi gemisini önerecek (yeni: “sale/lease-back”)  KL satın alacak  KL zilyetliği KC’ye bırakacak  KC “kira bedeli” ödeyecek  Sözleşme belli bir süreye yayılacak  Satın alma hakkı tanınabilecek (m. 23).

21  Yazılı (m. 22 f. 1 c. 1)  Tescil (m. 22 f. 1 c. 2)  MGS/TUGS’ye kayıtlı olmayan Türk gemileri için Bağlama Kütüğüne kayıt zorunluluğu → finansal kira olanağı kalmamıştı, çünkü tescil kapalı.  FKK m. 22 f. 1 c. 2: “kendilerine mahsus özel sicil”: sorun çözüldü.

22  Örn. Petrol kirlenmesi, enkaz kaldırma  Doğrudan gemi malikine yüklenen sorumluluklar → KL için sorun  Tek çözüm: sigortalar  2. Geçici Bayrak FKK m. 22 f. 6: çözüldü (TUGS ?)


"Prof.Dr.Huriye Kubilay 2014 Güz Dönemi.  BİRİNCİ BÖLÜM : Gemi Kira Sözleşmeleri (m.1119-1130)  İKİNCİ BÖLÜM : Zaman Çarteri Sözleşmesi (m.1131-1137)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları